+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Податкове повідомлення-рішення

У разі коли сума грошового зобов’язання платника податків,передбаченого податковим або іншим законодавством,контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи,розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів,передбаченого для громадян),або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі,заявленій у податковій декларації,або зменшує розмір задекларованого від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість,розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу,такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.

Податкове повідомлення-рішення містить підставу для такого нарахування (зменшення) податкового зобов’язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість;посилання на норму цього Кодексу та/або іншого закону,контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи,відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов’язань платника податків;суму грошового зобов’язання,що повинен сплатити платник податку;суму зменшеного (збільшеного) бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення результатів господарської діяльності або від’ємного значення суми податку на додану вартість;граничні строки сплати грошового зобов’язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності;попередження про наслідки несплати грошового зобов’язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в установлений строк;граничні строки,передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення - рішення.

До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов’язання та штрафних (фінансових) санкцій.

Форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення і розрахунку грошового зобов’язання визначається центральним контролюючим органом. [/p]

Податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком,збором та/або разом із штрафними санкціями,передбаченими цим Кодексом,а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства,контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган,та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У разі зменшення (збільшення) контролюючим органом суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.

Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повідомлень-рішень щодо окремих платників податків.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі,якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі,якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги,або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб,їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу,або рішення про результати розгляду скарги,незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин,податкове повідомлення-рішення або податкова вимога,або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день,зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

У разі коли судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини,предметом якої є податки,збори,винесено обвинувальний вирок,що набрав законної сили,або винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами,відповідний контролюючий орган зобов’язаний визначити податкові зобов’язання платника податків за податками та зборами,несплата податкових зобов’язань за якими встановлена рішенням суду,та прийняти податкове повідомлення-рішення про нарахування платнику таких податкових зобов’язань і застосування стосовно нього штрафних (фінансових) санкцій у розмірах,визначених цим Кодексом.

Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов’язаннями платника податків за податками та зборами,несплата податкових зобов’язань за якими встановлена рішенням суду,забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

Абзац другий цього пункту не застосовується,коли податкове повідомлення-рішення надіслане (вручене) до порушення кримінальної справи.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014