+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Порядок погашення грошових зобов’язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків

Під реорганізацією платника податків у цій статті розуміється зміна його правового статусу,яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання:— зміна найменування платника податків,а для господарських товариств зміна організаційно-правового статусу товариства,що тягне за собою зміну їх коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України та/або податкового номера;— злиття платників податків,а саме передача майна платника податків до статутних фондів інших платників податків,унаслідок чого відбувається ліквідація платника податків,який зливається з іншими;—поділ платника податків на декілька осіб,а саме поділ його майна між статутними фондами новоутворених юридичних осіб та/або фізичними особами,внаслідок якого відбувається ліквідація юридичного статусу платника податків,який поділяється;— виділення з платника податків інших платників податків,а саме передача частини майна платника податків,що реорганізується,до статутних фондів інших платників податків в обмін на їх корпоративні права,внаслідок якого не відбувається ліквідація платника податків,що реорганізується;— реєстрацію фізичної особи як суб’єкта господарювання без скасування її попередньої реєстрації як іншого суб’єкта господарювання або з таким скасуванням.

У разі якщо власник платника податків або уповноважений ним орган приймає рішення про реорганізацію такого платника податків,його грошові зобов’язання чи податковий борг підлягає врегулюванню в такому порядку:— якщо реорганізація здійснюється шляхом зміни найменування,організаційно-правового статусу або місця реєстрації платника податків,після реорганізації він набуває усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу,які виникли до його реорганізації;— якщо реорганізація здійснюється шляхом об’єднання двох або більше платників податків в одного платника податків з ліквідацією платників податків,що об’єдналися,об’єднаний платник податків набуває усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу всіх платників податків,що об’єдналися;— якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу платника податків на дві або більше особи з ліквідацією такого платника податків,що розподіляється,усі платники податків,які виникнуть після такої реорганізації,набувають усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу,які виникли до такої реорганізації.

Зазначені зобов’язання чи борг розподіляються між новоутвореними платниками податків пропорційно часткам балансової вартості майна,отриманого ними у процесі реорганізації згідно з розподільним балансом.

Реорганізація платника податків шляхом виділення з його складу іншого платника податків або внесення частини майна платника податків до статутного фонду іншого платника податків без ліквідації платника податків,який реорганізується,не тягне за собою розподілу грошових зобов’язань чи податкового боргу між таким платником податків та особами,утвореними у процесі його реорганізації,чи встановлення їх солідарної відповідальності за порушення податкового законодавства,крім випадків,коли за висновками органу державної податкової служби така реорганізація може призвести до неналежного погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платником податків,який реорганізується. Рішення про застосування солідарної або розподільної відповідальності за порушення податкового законодавства може бути прийняте органом державної податкової служби у разі,коли майно платника податків,що реорганізується,перебуває у податковій заставі на момент прийняття рішення про таку реорганізацію. Для цілей цієї статті до зазначених видів реорганізації прирівнюється оренда цілісного майнового комплексу відповідно до законодавства України про оренду державного та комунального майна.

Платник податків,майно якого передане в податкову заставу,або той,що скористався правом реструктуризації податкового боргу,зобов’язаний завчасно повідомити орган державної податкової служби про прийняття рішення щодо проведення будь-яких видів реорганізації та подати органу державної податкової служби план такої реорганізації. У разі коли орган державної податкової служби встановлює,що план реорганізації призводить або може у майбутньому призвести до неналежного погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу,він має право прийняти рішення про:

Реорганізація платника податків не змінює строків погашення грошових зобов’язань або податкового боргу платниками податків,утвореними у результаті такої реорганізації.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014