+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Благодійна організація - недержавна організація,головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб

Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України,іноземні громадяни,особи без громадянства,які досягли 18 років,а також юридичні особи незалежно від форм власності. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,а також державні і комунальні підприємства,установи,організації України,що фінансуються з бюджету,не можуть бути засновниками благодійних організацій. Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські,місцеві та міжнародні.

Державну реєстрацію здійснюють:1) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій - Мін'юст;2) місцевих благодійних організацій,а також відділень,філій,представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій - органи Мін'юсту на місцях,а саме:Головне управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим - діяльність яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим;обласне,Київське та Севастопольське міські управління юстиції - діяльність яких поширюється відповідно на території області,міст Києва та Севастополя;

районне,районне у містах Києві та Севастополі управління юстиції - діяльність яких поширюється на території відповідного району,міста районного значення або селища,села,що входять до складу цього району;міське (міста обласного значення) управління юстиції - діяльність яких поширюється на територію міста обласного значення;районне у місті управління юстиції - діяльність яких поширюється на територію відповідного району в місті. У разі коли діяльність місцевої благодійної організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць,її реєстрація проводиться відповідним реєструючим органом,за місцем розташування виконавчого органу благодійної організації.

Благодійні організації можуть утворюватися в таких організаційно-правових формах:• членська благодійна організація;• благодійний фонд;• благодійна установа;• інші благодійні організації (фундації,місії,ліги тощо). Для державної реєстрації благодійної організації до відповідного реєстраційного органу подається заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників,підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку (додаток № 1-БО),у місячний термін з дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими зборами (з'їздом,конференцією).

До заяви додаються:1. протокол установчих зборів (з'їзду,конференції) із зазначенням рішення про заснування благодійної організації та затвердження статуту (положення),рішення про вибори виконавчих,розпорядчих та контролюючих органів (додаток № 2-БО);2. статут (положення) благодійної організації у двох примірниках ***;3. відомості про засновників (засновника) благодійної організації (додаток № 3-БО);4. відомості про органи управління благодійної організації та членів виконавчого органу (додаток № 4-БО),5. підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення,договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду;6. відомості про наявність відділень (філій,представництв) благодійної організації,підтверджені протоколами загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників,довіреність та інші документи;7. документ про сплату реєстраційного збору.

Засновники благодійної організації – юридичні особи додатково подають копію свідоцтва про державну реєстрацію,завірену нотаріально або органом,що зареєстрував таку юридичну особу,а також рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу,яким підтверджується згода на заснування благодійної організації. Іноземна юридична особа подає документ,що свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни,яка його видала,перекладений українською мовою та легалізований в установленому законодавством України порядку;Для реєстрації відділення всеукраїнської,міжнародної благодійної організацій,до заяви додаються:

1. статут (положення) відділення у двох примірниках;2. протокол установчих зборів (з'їзду,конференції),на яких прийнято статут (положення) благодійної організації та обрано органи управління (додаток № 2-БО);3. відомості про засновників (засновника) відділення (додаток № 3-БО);4. копії статуту (положення) та свідоцтва про державну реєстрацію всеукраїнської,міжнародної благодійної організації,засвідчені в нотаріальному порядку;5. підтвердження органом управління всеукраїнської,міжнародної благодійної організації факту про створення цього відділення і затвердження його статуту (положення);6. документ,що засвідчує сплату реєстраційного збору). 7. підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення,договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду. Для реєстрації філії,представництва всеукраїнської,міжнародної благодійної організації подаються:

1. заява керівника всеукраїнської,міжнародної благодійної організації;2. копії статуту (положення) та свідоцтва про державну реєстрацію благодійної організації,засвідчені у нотаріальному порядку;3. рішення органу управління благодійної організації про створення філії,представництва;4. копія довіреності на здійснення представницьких функцій,оформлена в установленому законодавством порядку (із зазначенням терміну її дії,прізвища та імені представника,місця проживання,повноважень);5. документ,що засвідчує сплату реєстраційного збору.

Філії та представництва,створені всеукраїнською,міжнародною благодійною організацією,підлягають державній реєстрації без надання їм статусу юридичної особи. У статуті благодійної організації (положенні про благодійну організацію) обов’язково зазначаються:1. назва (повинна містити інформацію про організаційно-правову форму організації),місцезнаходження організації,статус (територія,на яку поширюється діяльність) 2. організаційно-правова форма благодійної організації (членська благодійна організація,благодійний фонд,благодійна установа,тощо);3. предмет,цілі,завдання та основні форми благодійної діяльності;4. порядок утворення і діяльності органів управління благодійної організації – загальних зборів (конференції),правління (комітету),виконавчого органу,директора (президента),наглядової ради;5. джерела фінансування та порядок використання майна і коштів благодійної організації;6. порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної організації;7. порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації,використання її майна і коштів у разі припинення діяльності;8. умови і порядок прийняття в члени благодійної організації та вибуття з неї;9. права і обов'язки членів благодійної організації.

До статуту (положення) можуть включатися інші положення,пов'язані з особливостями діяльності благодійної організації. За результатами розгляду заяви приймається рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації. Про результати розгляду реєстраційний орган у 10-денний термін з дня прийняття рішення повідомляє заявника. Підставами для відмови в державній реєстрації є порушення встановленого Законом України "Про благодійництво та благодійні організації" та іншими нормативно-правовими актами порядку заснування благодійної організації або наявність раніше зареєстрованої благодійної організації під такою ж назвою. Не може вважатися підставою для відмови в державній реєстрації благодійної організації надання їй юридичної адреси громадянином за місцем його проживання. Після державної реєстрації благодійної організації її засновникам (засновнику) видається свідоцтво про державну реєстрацію благодійної організації та статути з відмітками про реєстрацію.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014