+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Оренда ігрових автоматів на територію Росії.

У відповідності до чинного законодавства України наводимо можливі варіанти оренди ігрових автоматів на територію Росії.

1.1. Тимчасове вивезення за межі території України:Відповідно до ст. 23 Закону України „Про єдиний митний тариф” товари та інші предмети,що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені до зворотного вивезення за її межі у встановлені строки у незмінному стані або відремонтованому вигляді,а також товари та інші предмети,що тимчасово вивозяться за межі митної території України та призначені до зворотного ввезення на цю територію у встановлені строки у незмінному стані,пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Строки умовно-безмитного ввезення та вивезення визначаються Митним кодексом України. Відповідно до ст. 204 МКУ під Тимчасовим ввезенням (вивезенням) розуміють - митний режим,відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін,крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.

Відповідно до вище вказаних термінів при тимчасовому вивезенню товарів за межі митної території України,не передбачається перехід права власності нерезиденту на цей товар,тому кваліфікувати цю операцію як експортну та застосовувати санкції,що передбачені ст. 4 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” не має підстав. Лише після закінчення чи прострочення строку,що передбачений ст. 208 МКУ,ця операція буде кваліфікуватися як експортна,внаслідок чого відповідні органи мають право застосувати санкції,що передбачені ст. 4 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”. Відповідно до Ст. 208 МКУ загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України (вивезення з митної території України). З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин цей строк може бути продовжений відповідним митним органом.

Відповідно до ст. 186 МКУ декларант самостійно визначає митний режим товарів і транспортних засобів,які переміщуються через митний кордон України,відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів,що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму,дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів,що підтверджують заявлений режим. У зв'язку з цим,якщо положення господарських договорів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності не передбачають перехід права власності на предмети оренди,які мають повертатися орендодавцю без будь-яких змін,крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування,то відповідно до статті 204 Митного кодексу України такі товари можуть бути оформлені в режим тимчасового вивезення. Звертаємо Вашу увагу,що у відповідності до статті 206 МКУ Передбачає перелік товарів,щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування,під зобов'язання про зворотне вивезення допускається щодо:

товарів,призначених для демонстрації або використання на виставках,ярмарках,конференціях або інших подібних заходах;професійного обладнання,необхідного особам,які прибувають в Україну (виїжджають з України),для підготовки репортажів,здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів;контейнерів,піддонів,упаковки,а також будь-яких інших товарів,що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією,але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією;зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови,що вони залишаються власністю особи,яка перебуває або проживає за межами території тимчасового ввезення,і їх використання на території України не має комерційного характеру;товарів,що ввозяться з освітніми,науковими чи культурними цілями,тобто наукового та навчального обладнання,обладнання для поліпшення дозвілля моряків,а також будь-яких інших товарів,що ввозяться в рамках навчальної,наукової або культурної діяльності;

особистих речей пасажирів та товарів,що ввозяться для спортивних цілей;матеріалів для реклами та туризму;транспортних засобів,що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;морських і річкових суден,інших плавучих засобів та повітряних суден,які ввозяться з метою ремонту;устаткування та матеріалів,призначених нерезидентами для будівництва та ремонту морських і річкових суден,інших плавучих засобів та повітряних суден. Відповідно до Ст. 209 МКУ звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно податковими законами України.

Відповідно до Ст. 210 МКУ закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа,яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарів,що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення),повинна:вивезти (ввезти) ці товари згідно із зобов'язанням,наданим митному органу;або заявити про зміну митного режиму,що допускається щодо таких товарів з додержанням вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України. Відповідно до ст. 348 МКУ за не вивезення за митний кордон України товарів,які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення,або неввезення на митну територію України товарів,які були тимчасово вивезені за митний кордон України під зобов'язання про зворотне ввезення,у строк,зазначений у зобов'язанні про зворотне вивезення (зворотне ввезення) таких товарів,- тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких товарів.

Митне оформлення товарів при поверненні їх після тимчасового вивезення здійснюється із декларуванням відповідно до пункту 5.2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів,затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380,а саме:Згідно з Інструкцією та порядком заповнення граф ВМД відповідно до митного режиму імпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такі графи ВМД:A,B,1,2,3,4,5,6,8,9,12,13,14,15,15а,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,54. Графи 7,C та D заповнюються посадовою особою митниці. Інші графи ВМД не заповнюються. Постановою Кабінету Міністрів України № 1855 від „12” грудня 2002 року „Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)”,закріплений наступний порядок:Митне оформлення у режимі тимчасового ввезення (вивезення) товарів за умови гарантування додержання цього режиму здійснюється митними органами щодо товарів,які:класифікуються згідно з 1 - 24 групами УКТЗЕД;обкладаються акцизним збором;обкладаються вивізним митом.

1. Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) (далі - допущення товарів до переміщення) приймається керівником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою на підставі заяви заінтересованої особи. 2. Заява (в двох примірниках) подається до митного органу разом з документами на такі товари і реєструється митним органом в день її надходження. 3. Заява повинна бути розглянута протягом трьох робочих днів після її реєстрації. 4. Рішення про допущення товарів до переміщення оформляється шляхом накладення на обох примірниках заяви резолюції такого змісту:"Тимчасове ввезення дозволено" або "Тимчасове вивезення дозволено". Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи. У разі прийняття рішення про відмову у допущенні товарів до переміщення керівник митного органу або уповноважена ним посадова особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію такого змісту:"Тимчасове ввезення заборонено" або "Тимчасове вивезення заборонено" із зазначенням причин відмови. Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи. 5. Один примірник заяви з резолюцією керівника митного органу або уповноваженої ним посадової особи залишається в митному органі,а другий - видається чи надсилається поштою (з повідомленням про вручення) заявнику (його уповноваженій особі).

ВИСНОВОК:НАДАННЯ ІГРОВИХ АВТОМАТІВ В ОРЕНДУ ПО СХЕМІ ТИМЧАСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ МОЖЛИВО ТІЛЬКИ З ВРАХУВАННЯМ СТАТТІ 206 МКУ,ЯКА ПЕРЕДБАЧАЄ ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ,ЩОДО ЯКИХ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ДОЗВІЛ НА ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ). РЕКОМЕНДАЦІЇ:АНАЛІЗ РОСІЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ ) МАЙНА НА ТЕРИТОРІЮ РОСІЇ.

1.2. Вивезення за межі території України ігрових автоматів на загальних підставах:Відповідно до п. 3.2.2. Закону України „Про податок на додану вартість” не є об'єктом оподаткування операції з:передачі майна у лізинг (оренду),крім передачі у фінансовий лізинг;повернення майна попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю),крім переданого у фінансовий лізинг;Відповідно до ст. 1 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” під Експортом (експорт товарів) розуміють - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України,включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів,що були раніше імпортовані на територію України;

Відповідно до ст. 19 Закону України „Про єдиний митний тариф” від сплати мита звільняються:е) предмети,що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами,які відповідно до міжнародних договорів України і законів України користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметів;є) товари та інші предмети,які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки,а також товари та інші предмети іноземного походження,які вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки;ж) товари та інші предмети,що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території,які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово вивозились за її межі;з) товари та інші предмети,що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території,які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію;

ВИСНОВОК:НАДАННЯ ІГРОВИХ АВТОМАТІВ В ОРЕНДУ ПО СХЕМІ ВИВЕЗЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ НА ДОВГОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД АБО У ВИПАДКУ НЕ ПІДПАДАННЯ ІГРОВИХ АВТОМАТІВ ПІД ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ,ЩОДО ЯКИХ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ДОЗВІЛ НА ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ),ЗОБОВЯЗУЄ СТОРОНИ ДО СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА МИТНИХ ЗБОРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВАХ. РЕКОМЕНДАЦІЇ:ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ОРГАНАМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАДІСЛАННЯ ОФІЦІЙНИХ ПИСЬМОВИХ ЗАПИТІВ ДО ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР. [/p]
На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014