+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

При погашенні грошових зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків,не повязанного з банкротством

У цій статті під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення державної реєстрації фізичної особи підприємця,внаслідок якої відбувається втрата статусу як платника податків відповідно до законодавства.

У разі якщо власник або уповноважений ним орган приймає рішення про ліквідацію платника податків,не пов’язану з банкрутством,майно зазначеного платника податків використовується у черговості,визначеній відповідно до законів України.

У разі якщо внаслідок ліквідації платника податків або скасування державної реєстрації фізичної особи підприємця частина його грошових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв’язку з недостатністю майна,така частина погашається за рахунок майна засновників або учасників такого підприємства,якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законом,у межах повної або додаткової відповідальності,а в разі ліквідації філії,відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи за рахунок юридичної особи незалежно від того,чи є вона платником податку,стосовно якого виникло грошове зобов’язання або виник податковий борг такої філії,відділення,іншого відокремленого підрозділу.

В інших випадках грошові зобов’язання або податковий борг,що залишаються непогашеними після ліквідації платника податків,вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню в порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України. Те саме стосується фізичної особи платника податків,яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою чи визнана недієздатною,крім випадків,коли з’являються інші особи,що вступають у права спадщини,незалежно від часу набуття таких прав.

Особою,відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платника податків,є:— стосовно платника податків,який ліквідується,ліквідаційна комісія або інший орган,що проводить ліквідацію згідно із законодавством України;— щодо філій,відділень,інших відокремлених підрозділів платника податків,що ліквідуються,такий платник податків;—стосовно фізичної особи підприємця така фізична особа;— стосовно фізичної особи,яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою чи визнана —недієздатною,особи,які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи;— щодо кооперативів,кредитних спілок,товариств співвласників житла або інших колективних господарств їх члени (пайовики) солідарно;— щодо інвестиційних фондів інвестиційна компанія,яка здійснює управління таким інвестиційним фондом.

У разі якщо платник податків,що ліквідується,має суми надміру сплачених грошових зобов’язань або суми невідшкодованих податків з відповідного бюджету,такі суми підлягають заліку в рахунок його грошових зобов’язань або податкового боргу перед таким бюджетом.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014