+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЇ

Інвестиційний внесок - кошти,які іноземний інвестор з метою одержання відсотків розміщають на депозитному рахунку в уповноваженому банку на підставі ув'язненого в писемній формі договору банківського вкладу на строк не менше ніж на один рік без права дострокового розірвання даного договору;

Іноземні інвестори - особи,які проводять інвестиційну діяльність на території України (юридичні особи,створені відповідно до законодавства іншим,чим законодавство України;

Об'єкт інвестування - будь-яке майно,у тому числі основні кошти,матеріальні й нематеріальні активи,корпоративні права,цінні папери і їхні похідні,інші майнові права,інвестування в які не заборонені законодавством України;

Пряма інвестиція - операція,що передбачає придбання об'єктів нерухомого й рухомого майна й пов'язаних з ним майнових прав,а також внесення коштів і майна в статутний фонд (статутний капітал) юридичної особи в обмін на корпоративні права,емітовані цією юридичною особою;

Торговець цінними паперами - резидент,що одержав ліцензію Державної комісії з коштовних паперів і фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів,а саме діяльність по випуску й обігу цінних паперів у рамках законодавства України,що регулює випуск і обіг цінних паперів,і генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій у рамках валютного законодавства України

Майно,що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора в статутний фонд підприємств із іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання),звільняється від обкладання митом.

При цьому митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більше ніж на 30 календарних днів від дня оформлення ввізної вантажної митної декларації

Вексель погашається й ввізне мито не сплачується,якщо в період,на який дається відстрочення платежу,зазначене майно зараховане на баланс підприємства й податковою інспекцією по місцезнаходженню підприємства зроблена оцінка об цей на екземплярі векселя

Іноземні інвестиції в Україну в грошовій формі здійснюються іноземними інвесторами у вигляді іноземної валюти,що зізнається вільно конвертованої,широко використається для платежів у міжнародних операціях,продається на головних валютних ринках миру й дозволяється для здійснення інвестицій в Україну.

Уповноважений банк здійснює відповідно до законодавства України зарахування на поточний рахунок резидента,на інвестиційний рахунок іноземної валюти,перерахованої через границю іноземним інвестором для здійснення іноземної інвестиції в Україні,винятково через розподільний рахунок. Строки обліку коштів в іноземній валюті на розподільному рахунку юридичної особи - нерезидента-інвестора не можуть перевищувати 5 робочих днів.

Уповноважений банк для обліку коштів іноземних інвесторів - іноземних банків використає балансовий рахунок 1602 "Коштів у розрахунках інших банків" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Контроль за проведенням резидентами й нерезидентами валютних операцій,пов'язаних з інвестиційною діяльністю в Україні,покладає на уповноважені банки.

Розрахунки за об'єкти інвестування здійснюються винятково через рахунки,відкриті в уповноважених банках.

Іноземний інвестор має право розмістити інвестиційний вклад в іноземній валюті на підставі ув'язненого з уповноваженим банком у писемній формі договору банківського вкладу.

Іноземний інвестор має право перераховувати кошти в іноземній валюті на інвестиційний внесок з інвестиційного рахунку або із власних рахунків за границею.

Дотримання письмової форми договору є обов'язковою умовою взаємин між уповноваженим банком і іноземним інвестором.

Іноземний інвестор розраховується за об'єкт інвестування протягом 30 календарних днів з дати зарахування на інвестиційний рахунок куплених за іноземну валюту коштів в гривнях.

У випадку неможливості дотримання строку кошти в гривнях,які були куплені й не використані для здійснення інвестицій,уповноважений банк продає за іноземну валюту,що може бути передбачена в договорі про обслуговування рахунку.

Уповноважений банк зараховує куплену іноземну валюту на інвестиційний рахунок не пізніше чим у плині 2 операційних днів,починаючи від дня зарахування відповідної суми на кореспондентський рахунок уповноваженого банку. [p] Іноземний інвестор має право перелічити іноземну валюту з інвестиційного рахунку на поточний рахунок резидента для розрахунків за об'єкт інвестування без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як кошти платежу.

Іноземні інвестори й резиденти для здійснення в Україні загальної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи мають право перераховувати кошти в іноземній валюті винятково на поточний рахунок,відкритий в уповноваженому банку для ведення загальної інвестиційної діяльності,без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як кошти платежу.

Іноземні інвестори й резиденти,які здійснюють загальну інвестиційну діяльність,мають право проводити розрахунки з резидентами в гривнях на території України за товари (роботи,послуги) без індивідуальної ліцензії Національного банку України про розрахунки між резидентами й нерезидентами в границях торговельного обороту у валюті України.

Використання резидентом або іноземним інвестором іноземної валюти з рахунку загальної діяльності на території України як кошти платежу вимагає наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як кошти платежу.

Не допускається перерахування коштів за кордон України з рахунку загальної інвестиційної діяльності з метою здійснення інвестицій в інші країни.

Порядок повернення іноземної інвестиції,а також прибутків,доходів,інших коштів,отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

Повернення іноземної інвестиції,а також прибутків,доходів,інших коштів,отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні,здійснюється:- резидентом з поточного рахунка в іноземній валюті по прямої інвестиції на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку,якщо іноземна інвестиція надійшла безпосередньо на поточний рахунок резидента;- резидентом з поточного рахунка в іноземній валюті по прямої інвестиції на інвестиційний рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку,якщо іноземна інвестиція надійшла на інвестиційний рахунок;- резидентом з поточного рахунка в гривнях по прямої інвестиції на інвестиційний рахунок іноземного інвестора для подальшого реінвестування коштів в Україну;- торговцем з поточного рахунка в іноземній валюті по портфельній інвестиції на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку,якщо іноземна інвестиція надійшла безпосередньо на поточний рахунок торговця;- торговцем з поточного рахунка в іноземній валюті по портфельній інвестиції на інвестиційний рахунок в іноземній валюті іноземного інвестора,якщо іноземна інвестиція надійшла на інвестиційний рахунок;- торговцем з поточного рахунка в гривнях по портфельній інвестиції на інвестиційний рахунок у національній валюті іноземного інвестора в уповноваженому банку для подальшого реінвестування коштів в Україну;- іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в гривнях і в іноземній валюті по прямій або портфельній інвестиції на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора в гривнях або іноземній валюті,відкриті в уповноважених банках,з метою розрахунків за об'єкт інвестиції в Україні;- іноземним інвестором або резидентом на підставі доручення іноземного інвестора,оформленої відповідно до законодавства України,з поточного рахунка фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку наявних коштів в іноземній валюті й гривнях,якщо іноземна інвестиція вносилася в наявній формі.

Покупка іноземної валюти з метою повернення іноземної інвестиції,а також прибутків,доходів,інших коштів,отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні,здійснюється відповідно до вимог Правил торгівлі іноземною валютою.

Резидент має право перелічити іноземну валюту на інвестиційний рахунок іноземного інвестора без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як кошти платежу у випадку повернення іноземної інвестиції,а також прибутків,доходів,інших коштів,отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

Резидент має право перелічити кошти в гривнях за об'єкт інвестування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора у випадку ліквідації підприємства.

Резидент із поточного рахунка й іноземний інвестор з інвестиційного рахунку мають право перелічити іноземну валюту за об'єкт інвестування на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивіз,переклад і пересилання за кордон України валютних цінностей (за винятком випадків,передбачених законодавством України).

Іноземний інвестор має право на повне або часткове повернення коштами його майнової інвестиції,у тому числі здійсненої шляхом ведення загальної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи,якщо інше не передбачене міжнародними договорами,згода на обов'язковість яких установлена Верховною Радою України.

Підтвердженням вартості майнової іноземної інвестиції є звіт про оцінку майна (акт оцінки майна),складений суб'єктом оцінної діяльності на час внесення іноземної інвестиції.

Уповноважений банк здійснює перерахування за кордон прибутків,доходів і інших коштів,отриманих іноземним інвестором у результаті здійснення інвестицій,на підставі засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органа про сплачений іноземним інвестором в Україні податку на прибуток (дохід) або легалізованої довідки (або її нотаріально засвідченої копії),виданої компетентним органом відповідної країни,певної міжнародним договором України об запобігання подвійного оподатковування,що підтверджує,що нерезидент є резидентом країни,з якої укладений міжнародний договір про запобігання подвійного оподатковування доходів.

Легалізація документів не потрібна,якщо міжнародним договором,учасником якого є Україна,не передбачена процедура легалізації документів,виданих за межами України Копії довідок подаються нерезидентом відповідно до вимог наказу Державної податкової адміністрації України й постановою Кабінету Міністрів України.

Уповноважений банк під час перерахування за кордон прибутків,доходів,інших коштів,отриманих іноземним інвестором у результаті розрахунків за об'єкт інвестування з іншим іноземним інвестором,керується Порядком оподатковування доходів із джерелом їхнього походження з України,які виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом.

Резидент перераховує іноземному інвесторові іноземну валюту за межі України з рахунку загальної інвестиційної діяльності без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивіз,переклад і пересилання за межі України валютних цінностей.

Уповноважений банк має право протягом шести місяців з дати обігу іноземного інвестора в банк щодо купівлі й/або перерахування іноземної валюти за межі України без подання виписки (довідки) банку про фактичне надходження коштів в Україну,що були вкладені їм в об'єкти інвестування в Україні,звернутися про інформації про такого іноземного інвестора до відповідних органів державної влади,які здійснюють нагляд і/або контроль за діяльністю іноземного інвестора.

Стаття 2. Види іноземних інвестицій Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:іноземної валюти,що визнається конвертованою Національним банком України;валюти України - відповідно до законодавства України;{Абзац третій статті 2 в редакції Закону N 1533-VI ( 1533-17 ) від 23.06.2009}будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;акцій,облігацій,інших цінних паперів,а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи,створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн),виражених у конвертованій валюті;грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань,які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті,підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;будь-яких прав інтелектуальної власності,вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями,а також підтверджена експертною оцінкою в Україні,включаючи легалізовані на території України авторські права,права на винаходи,корисні моделі,промислові зразки,знаки для товарів і послуг,ноу-хау тощо;прав на здійснення господарської діяльності,включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів,наданих відповідно до законодавства або договорів,вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;інших цінностей відповідно до законодавства України. [p]

Стаття 3. Форми здійснення іноземних інвестицій Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:часткової участі у підприємствах,що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами,або придбання частки діючих підприємств;створення підприємств,що повністю належать іноземним інвесторам,філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна,включаючи будинки,квартири,приміщення,обладнання,транспортні засоби та інші об'єкти власності,шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій,облігацій та інших цінних паперів;придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;придбання інших майнових прав;господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;( Статтю 3 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000 ) в інших формах,які не заборонені законами України,в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Стаття 4. Об'єкти іноземного інвестування. Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти,інвестування в які не заборонено законами України.

Стаття 5. Оцінка іноземних інвестицій. Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів,включаючи внески до статутного фонду підприємств,оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.

Перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України,визначеним Національним банком України.

При реінвестиціях прибутку,доходу та інших коштів,одержаних у валюті України внаслідок здійснення іноземних інвестицій,перерахування інвестиційних сум провадиться за офіційним курсом валюти України,визначеним Національним банком України на дату фактичного здійснення реінвестицій.

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність іноземних інвесторів на території України. Відносини,пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні,регулюються цим Законом,іншими законодавчими актами та міжнародними договорами України. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила,ніж ті,що передбачені законодавством України про іноземні інвестиції,застосовуються правила міжнародного договору.

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Стаття 7. Правовий режим інвестиційної діяльності Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності,за винятками,передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України.

Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності,які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій,що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки,соціальної сфери і територій,може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

Законами України можуть визначатися території,на яких діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється,виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.

Стаття 8. Гарантії у разі зміни законодавства Якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій,зазначені в розділі II цього Закону,то протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій,зазначені в цьому Законі.

До прав і обов'язків сторін,визначених угодою про розподіл продукції,протягом строку її дії застосовується законодавство України,чинне на момент її укладення.

Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства,що стосуються питань оборони,національної безпеки,забезпечення громадського порядку,охорони довкілля.

Стаття 9. Гарантії щодо примусових вилучень,а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції,за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха,аварій,епідемій,епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів,уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.

Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до статті 26 цього Закону.

Стаття 10. Компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків,включаючи упущену вигоду і моральну шкоду,завданих їм внаслідок дій,бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями,відповідно до законодавства України.

Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів,завдані їм внаслідок дій,зазначених у статті 9 та частині першій цієї статті,повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки,підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою.

Компенсація,що виплачується іноземному інвестору,повинна бути швидкою,адекватною та ефективною. Компенсація,що виплачується іноземному інвестору внаслідок дій,зазначених у статті 9 цього Закону,визначається на момент припинення права власності.

Компенсація,що виплачується іноземному інвестору внаслідок дій,зазначених у частині першій цієї статті,визначається на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків. Сума компенсації повинна виплачуватись у валюті,в якій були здійснені інвестиції,чи в будь-якій іншій прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою відсотка,за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛІБОР).

Стаття 11. Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита,а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності,якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.

Стаття 12. Гарантії переказу прибутків,доходів та інших коштів,одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій Іноземним інвесторам після сплати податків,зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків,доходів та інших коштів в іноземній валюті,одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Порядок переказу за кордон прибутків,доходів та інших коштів,одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій,визначається Національним банком України.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Стаття 13. Державна реєстрація іноземних інвестицій Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим,обласними,Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку,що визначається Кабінетом Міністрів України.

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій,передбачених цим Законом.

Стаття 14. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації. Відмова з мотивів її недоцільності не допускається.

Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена у судовому порядку.

Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції Органи,які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій,підприємства з іноземними інвестиціями,податкові та митні органи та установи банків подають відповідно до встановлених форм та термінів статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій.

ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Стаття 16. Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвестиціями На території України підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах,передбачених законодавством України.

Стаття 17. Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості,передбачені законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств,а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).

Стаття 18. Обкладення митом Майно,що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання),звільняється від обкладення митом.

При цьому митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації.

Вексель погашається і ввізне мито не справляється,якщо у період,на який дається відстрочення платежу,зазначене майно зараховане на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя.

Порядок видачі,обліку і погашення векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Якщо протягом трьох років з часу зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно,що було ввезене в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду зазначеного підприємства,відчужується,у тому числі у зв'язку з припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон),підприємство з іноземними інвестиціями сплачує ввізне мито,яке обчислюється виходячи з митної вартості цього майна,перерахованої у валюту України за офіційним курсом валюти України,визначеним Національним банком України на день здійснення відчуження майна.

Стаття 19. Умови реалізації продукції (робіт,послуг) Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно визначає умови реалізації продукції (робіт,послуг),включаючи ціну на них,якщо інше не передбачено законодавством України.

Продукція підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного виробництва у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вивезення товарів,на які поширюється спеціальний режим експорту,здійснюється відповідно до законодавства України.

Стаття 20. Оподаткування Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України.

Стаття 21. Права інтелектуальної власності Охорона та здійснення прав інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціями забезпечуються відповідно до законодавства України. Підприємства з іноземними інвестиціями самостійно приймають рішення про патентування (реєстрацію) за кордоном винаходів,промислових зразків,товарних знаків та інших об'єктів інтелектуальної власності,які їм належать,відповідно до законодавства України.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ НА ОСНОВІ КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ,ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) ПРО ВИРОБНИЧУ КООПЕРАЦІЮ,СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 22. Концесійні договори Надання іноземним інвесторам права на проведення господарської діяльності,пов'язаної з використанням об'єктів,що перебувають у державній або комунальній власності і передаються у концесію,відбувається на підставі відповідного законодавства України шляхом укладення концесійного договору.

Стаття 23. Договори (контракти) про інвестиційну діяльність Іноземні інвестори мають право укладати договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію,спільне виробництво тощо),не пов'язану із створенням юридичної особи,відповідно до законодавства України.

Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами) Господарська діяльність на підставі зазначених у статті 23 цього Закону договорів (контрактів) регулюється законодавством України.

Сторони за договорами (контрактами) повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність про операції,пов'язані з виконанням умов цих договорів контрактів),та відкрити окремі рахунки в установах банків України для проведення розрахунків за цими договорами (контрактами).

Договори (контракти) повинні бути зареєстровані у терміни та в порядку,що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Майно (крім товарів для реалізації або власного споживання),що ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів),звільняється від обкладення митом у порядку,передбаченому частинами другою і третьою статті 18 цього Закону. При відчуженні такого майна раніше трьох років з часу зарахування його на баланс мито сплачується у порядку,передбаченому частиною п'ятою статті 18 цього Закону.

Прибуток,одержаний від спільної інвестиційної діяльності за договорами (контрактами),оподатковується відповідно до законодавства України.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ

Стаття 25. Регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах установлюється законодавством України про спеціальні (вільні) економічні зони. Правовий режим іноземних інвестицій,що встановлюється у спеціальних (вільних) економічних зонах,не може створювати умови інвестування та здійснення господарської діяльності менш сприятливі,ніж встановлені цим Законом.

РОЗГЛЯД СПОРІВ

Стаття 26. Порядок розгляду спорів Спори між іноземними інвесторами і державою з питань державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах України,якщо інше не визначено міжнародними договорами України.

Усі інші спори підлягають розгляду в судах України або за домовленістю сторін - у третейських судах,у тому числі за кордоном.

Стаття 27. Заключні положення Визнати такими,що втратили чинність:

Закон України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 ) (Відомості Верховної Ради України,1992 р.,N 26,ст. 357);

Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України,1993 р.,N 28,ст. 302);

Закон України "Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні" ( 3744-12 ) (Відомості Верховної Ради України,1994 р.,N 6,ст. 28).


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014