+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Порядок дій для отримання права власності або користування об’єктами права інтелектуальної власності (винахід,корисна модель):

Для передача права власності на винахід (корисну модель) (продаж) необхідно укласти договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) (далі - договір).

Для передачі права на використання винаходу (корисної моделі) необхідно укласти ліцензійний договір на використання винаходу (корисної моделі) (далі - ліцензійний договір).

Передача права власності на винахід (корисну модель) та надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) здійснюються в межах строку дії патенту України на винахід,на корисну модель (далі - патент).

Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними,якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

Необхідно опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) та внести до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі) (далі - відомості) до Держдепартаменту.

Для цього необхідно до Держдепартаменту подають такі документи:— заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей (далі - заява) - 1 прим.;— договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;— документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей - 1 прим.;— довіреність,оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства,якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).

У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:Щодо договору:— сторони договору;— предмет договору;— номер патенту;— назва винаходу (корисної моделі);— місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Щодо ліцензійного договору:— сторони ліцензійного договору;— предмет ліцензійного договору;— номер патенту;— назва винаходу (корисної моделі);— обсяг прав,що передаються;— вид ліцензії (виключна або невиключна);— строк дії ліцензійного договору;— територія дії ліцензійного договору;— місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою,то до нього додається переклад на українську мову,засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку,установленому в країні його укладання.

Документи,що подаються для публікації та внесення до реєстру відомостей,друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210 х 297 мм,при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.

Розгляд документів.

Держдепартамент:— розглядає заяву та додані до неї документи;— приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до реєстру (далі - рішення) протягом двох місяців від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно оформлених документів,що до неї додаються;— готує відомості для публікації в бюлетені та вносить відомості до відповідного реєстру;— направляє на адресу,зазначену в заяві,:— два примірники договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з договору (ліцензійного договору),щодо якого опубліковано та внесено відомості до відповідного реєстру,— один примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей. — Один примірник договору (ліцензійного договору) або витяг з договору (ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті як контрольний.

Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів,необхідних для прийняття рішення,у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації,що містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.

Порядок дій для отримання права власності або користування об’єктами права інтелектуальної власності (знак для товарів і послуг)

Необхідно оформити договір. Для передачі права власності на знак необхідно укласти договір про передачу права власності на знак (далі - договір).

Для передачі права на використання знака (міжнародного знака) необхідно укласти ліцензійний договір про використання знака (міжнародного знака) (далі - ліцензійний договір).

Передача права власності на знак та видача ліцензії на використання знака здійснюються в межах строку дії свідоцтва України на знак (далі - свідоцтво).

Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними,якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

Передача права власності на знак не допускається,якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи,яка виготовляє товар чи надає послугу.

Необхідно опублікувати в бюлетені та внести до реєстру (реєстру договорів) (реєстрації) відомостей про передачу права власності на знак (міжнародний знак) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання знака (міжнародного знака) (далі - відомості) до Держдепартаменту.

Для цього подають такі документи:— заяву про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей (далі - заява) - 1 прим.;— договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;— документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей - 1 прим.;— довіреність,оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства,якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору). У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:Щодо договору:— сторони договору;— предмет договору;— номер свідоцтва;— перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП,на які поширюється передача права власності;— місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Щодо ліцензійного договору:— сторони ліцензійного договору;— предмет ліцензійного договору;— номер свідоцтва (міжнародної реєстрації знака);— перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП,для яких передається право на використання знака (міжнародного знака);— обсяг прав,що передаються;— вид ліцензії (виключна або невиключна);— строк дії ліцензійного договору;— територія дії ліцензійного договору;— місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Ліцензійний договір або виписка з ліцензійного договору повинні містити умову про те,що якість товарів і послуг,виготовлених чи наданих за ліцензійним договором,не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою,то до нього додається переклад на українську мову,засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку,установленому в країні його укладання.

Документи,що подаються для публікації та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей,друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210 х 297 мм,при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.

Розгляд документів.

Держдепартамент:— розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність;— приймає рішення про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) (далі - рішення) протягом двох місяців від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно оформлених документів,що до неї додаються;— готує відомості для публікації в бюлетені та уносить відомості до реєстру (реєстру договорів);— направляє на адресу,зазначену в заяві,:— два примірники договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з договору (ліцензійного договору),щодо якого опубліковано та внесено відомості до реєстру (реєстру договорів),— один примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей. — Один примірник договору (ліцензійного договору) або витяг з договору (ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті як контрольний.

Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів,необхідних для прийняття рішення,у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації,що містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014