+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Щодо надання порядку звільнення від оподаткування при митному оформлені товару (транспортного засобу):

Відповідно до ст. 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,митного оформлення й оподаткування особистих речей,товарів та транспортних засобів,що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”,передбачений перелік товарів,що звільняються від оподаткування,а саме:

Особливості оподаткування окремих товарів та транспортних засобів,що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України При ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування:— товари,що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення;— товари та транспортні засоби,що належать особам,які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59 - 63,65 - 67 Митного кодексу України;— транспортні засоби в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції та товари,що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини за законом,відкритої за межами України на користь резидента,у разі підтвердження її складу органами,що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України,якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Транспортні засоби,що ввозяться громадянами в Україну як спадщина,підлягають тимчасовій постановці на облік в уповноважених державних органах на термін до трьох років з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів без права відчуження та/або передачі в користування іншим особам зі сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Транспортні засоби,зазначені в цьому пункті,можуть бути відчужені або передані у володіння,та/або у користування,та/або у розпорядження впродовж трьох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів (обов'язкових платежів),передбачених законодавством України,на день ввезення транспортного засобу на митну територію України.

Товари,що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород),отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах,фестивалях тощо),у межах,визначених відповідними документами,у разі підтвердження факту отримання таких призів та нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи,що підтверджують факт отримання таких призів та нагород,підлягають легалізації у консульських установах України,що діють у відповідних країнах;— товари та транспортні засоби,що були попередньо вивезені (переслані) громадянами-резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територію України,за наявності відповідної вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів;— особисті речі,що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну,в тому числі і механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності),в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів по кожній товарній позиції на повнолітнього громадянина;— транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності,що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби,які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну,в такому порядку:— працівник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу;— вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків від суми,що виплачується цій особі у зв'язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами в порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України;— ввезення (пересилання) зазначених у цьому пункті транспортних засобів здійснюється з додержанням положень частин третьої - п'ятої цієї статті. Дозволяється ввезення у разі переселення на постійне місце проживання на кожного повнолітнього громадянина одного механічного транспортного засобу за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за умови,що він є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року.

Механічні транспортні засоби за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну,підлягають постановці на тимчасовий облік в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України на термін до одного року з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів з терміном дії на один рік без права відчуження таких транспортних засобів або передачі у користування іншим особам.

Відчуження механічного транспортного засобу за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,що ввозиться громадянином при переселенні на постійне місце проживання в Україну,протягом року з дати переселення (в'їзду) на постійне місце проживання в Україну проводиться за умови сплати належних податків та зборів,передбачених для ввезення транспортного засобу з метою вільного використання.

Документи на право постійного користування та відчуження механічних транспортних засобів за кодами 87.01,87.02,87.03,87.04,87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну,можуть бути видані після фактичного проживання протягом року на території України таких громадян - власників цих транспортних засобів.

Щодо надання митних пільг дипломатичним представництвам,то такі пільги передбачені Митним кодексом України,а саме:

Стаття 59. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого порядку переміщення через митний кордон України можуть ввозити в Україну та вивозити з її території призначені для офіційного користування представництв предмети із звільненням від митного обкладення,за винятком зборів за зберігання,митне оформлення предметів поза місцями розташування митниць або поза робочим часом,встановленим для митниць.

Стаття 60. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва Глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва,а також члени їх сімей,що проживають разом з ними,можуть ввозити в Україну предмети,призначені для їх особистого користування,включаючи предмети початкового облаштування,та вивозити з України предмети,призначені для їх особистого користування,з дотриманням встановленого порядку переміщення предметів через митний кордон України і із звільненням від мита та митних зборів,за винятком зборів за зберігання,митне оформлення предметів поза місцями розташування митниць або поза робочим часом,встановленим для митниць.

Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави,членів дипломатичного персоналу представництва,членів їх сімей,що проживають разом з ними,звільняється від митного огляду,якщо немає серйозних підстав вважати,що він містить предмети,не призначені для особистого користування,або предмети,ввезення та вивезення яких заборонено законодавством України,або регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами. Такий огляд повинен здійснюватися тільки в присутності названих у цій статті осіб або їх уповноважених представників.

Стаття 61. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави Співробітники адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та члени їх сімей,що проживають разом з ними,якщо ці співробітники та члени їх сімей не проживають в Україні постійно,можуть ввозити в Україну призначені для початкового облаштування предмети із звільненням від мита та митних зборів,за винятком зборів за зберігання,митне оформлення предметів поза місцями розташування митниць або поза робочим часом,встановленим для митниць.

Особи,названі у частині першій цієї статті,ввозять в Україну та вивозять з України предмети в порядку,передбаченому статтями 55,56 цього Кодексу.

Стаття 62. Поширення митних пільг,що надаються членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави,на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу На основі спеціальної угоди з іноземною державою митні пільги,що надаються цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави,може бути поширено на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу цього представництва,а також на членів їх сімей,які не проживають в Україні постійно,виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

Стаття 63. Надання митних пільг консульським представництвам іноземних держав та членам їх персоналу Консульським представництвам іноземних держав,консульським посадовим особам,включаючи главу консульського представництва,та консульським службовцям,а також членам їх сімей надаються митні пільги,передбачені цим Кодексом для дипломатичних представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичного представництва.

На основі спеціальної угоди з іноземною державою на працівників обслуговуючого персоналу консульського представництва,а також на членів їх сімей,що не проживають в Україні постійно,виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави,може бути поширено митні пільги,що надаються цим Кодексом членам відповідного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави.

Стаття 65. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур'єрів Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України предмети,призначені для їх особистого користування,із звільненням на основі взаємності від митного огляду,мита та митних зборів,за винятком зборів за зберігання та митне оформлення предметів поза місцями розташування митниць або поза робочим часом,встановленим для митниць.

Стаття 66. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав Представникам іноземних держав,членам парламентських та урядових делегацій,а також на основі взаємності співробітникам делегацій іноземних держав,які приїжджають в Україну для участі в міжнародних переговорах,міжнародних конференціях та нарадах або з іншими офіційними дорученнями,надаються митні пільги,передбачені цим Кодексом для членів дипломатичного персоналу представництв іноземних держав. Такі ж пільги надаються членам сімей,які супроводжують цих осіб.

Членам дипломатичного персоналу,консульським службовим особам представництв іноземних держав,членам сімей таких осіб,а також особам,названим у частині першій цієї статті,які прямують з тією ж метою транзитом через територію України,надаються митні пільги,передбачені цим Кодексом для членів дипломатичного персоналу іноземних представництв.

Стаття 67. Митні пільги для міжнародних організацій,представництв іноземних держав при них,а також для їх персоналу Митні пільги для міжнародних,міжурядових організацій та представництв іноземних держав при них,а також для персоналу цих організацій і представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними міжнародними угодами України. [p] Міжнародним неурядовим організаціям та їх персоналу митні пільги може бути надано законами України.

Відповідно до Наказу Державної митної служби України „Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів,що переміщуються громадянами через митний кордон України” № 1118 від „17” листопада 2005 р.,підтвердженням права на надання пільг в оподаткуванні,передбачених статтею 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,митного оформлення й оподаткування особистих речей,товарів та транспортних засобів,що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України",є такі документи:— підтвердження складу спадщини,відкритої за межами України на користь громадянина-резидента,органами,що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття. Таке підтвердження підлягає легалізації в консульських установах України,що діють у відповідних країнах,якщо інше не встановлено міжнародним договором України,згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України;— паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом про зняття з постійного консульського обліку у зв'язку з переїздом в Україну,засвідчений гербовою печаткою консульської установи України за місцем попереднього постійного проживання громадянина України;— паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні,виданою компетентним органом України,та/або посвідка на постійне проживання в Україні (при переселенні на постійне місце проживання в Україну громадян іноземної держави);— довідка,видана Міністерством закордонних справ України,за підписом першого заступника Міністра закордонних справ України,а в разі його відсутності - одного із заступників відповідно до розподілу обов'язків,а також керівника фінансового підрозділу Міністерства закордонних справ України про суму коштів,що виплачуються працівникам дипломатичної служби України,які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну.

Для вирішення питання надання пільг в оподаткуванні,передбачених статтею 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,митного оформлення й оподаткування особистих речей,товарів та транспортних засобів,що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України",посадова особа митного органу,яка здійснює митне оформлення ТЗ,перевіряє в ЄАІС наявність даних про надання власникові цього ТЗ таких пільг при ввезенні ним для постійного користування інших ТЗ,що класифікуються в одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД. У разі виявлення таких даних митне оформлення ТЗ,що класифікується в одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД з раніше оформленим на цього громадянина ТЗ,здійснюється на загальних підставах.

Якщо митне оформлення ТЗ було здійснене з наданням пільг в оподаткуванні,то комісією,створеною згідно з наказом митного органу,проводиться перевірка обґрунтованості надання таких пільг.

До складу комісії включаються посадові особи підрозділу,яким здійснюється контроль за нарахуванням та стягненням податків і зборів (обов'язкових платежів),підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил і підрозділу власної безпеки. За рішенням начальника митного органу до складу комісії можуть бути включені інші посадові особи митного органу.

Висновок комісії відображається у вигляді резолюції кожного з членів комісії на заяві громадянина. У разі виявлення необґрунтованого надання пільг в оподаткуванні при митному оформленні ТЗ вирішується питання стягнення належних податків і зборів (обов'язкових платежів) та заведення справи про порушення митних правил. До митниці,яка проводила митне оформлення ТЗ,направляється повідомлення щодо потреби проведення перевірки й ужиття відповідних заходів до посадових осіб,що провели митне оформлення.

Щодо практичного застосування положень пункту 13 частини першої статті 8 Закону України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,митного оформлення й оподаткування особистих речей,товарів та транспортних засобів,що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України",то надаємо таке загальне податкове роз'яснення.

Передбачені зазначеним пунктом пільги в сплаті податків і зборів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України транспортних засобів у кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності працівниками дипломатичної служби,які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну (далі - працівник дипломатичної служби),можуть бути надані в разі виконання таких вимог:— працівник дипломатичної служби є власником транспортного засобу (при цьому Законом не встановлено термінів перебування транспортного засобу у власності такого громадянина та країни придбання транспортного засобу);— вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків суми,що виплачується цій особі у зв'язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном. При цьому вартість транспортного засобу визначається за документами,що її підтверджують (договорами купівлі-продажу,інвойсами тощо),а в разі їх відсутності - за розрахунками митної вартості,визначеної митним органом у встановленому порядку.

У разі невиконання зазначених вище умов пільги в сплаті податків і зборів цим працівникам дипломатичної служби не надаються.

Крім цього,транспортний засіб повинен бути придбаний працівником дипломатичної служби в межах строку довготермінового відрядження або проходження дипломатичної служби,що підтверджується відповідним наказом Міністерства закордонних справ України.

Відповідно до Наказу Державної митної служби України № 514 від „22” червня 2006 р. „Про затвердження Порядку подання документів,які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів,що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України”,надалі по тексту „Порядок”,передбачено перелік документів,подання яких необхідне для здійснення митного оформлення товарів із застосуванням пільг в оподаткуванні відповідно до положень нормативно-правових актів.

Документи,необхідні для здійснення митного оформлення товарів із застосуванням пільг в оподаткуванні,подаються митному органу особою,що здійснює декларування товарів.

Перевірка та розгляд поданих документів здійснюються посадовою особою відділу митних платежів або посадовою особою відповідного підрозділу митного оформлення,до функціональних обов'язків якої входять функції контролю за нарахуванням і справлянням податків і зборів,із залученням за потреби співробітників інших підрозділів митного органу.

Рішення про здійснення митного оформлення товарів із застосуванням пільг в оподаткуванні приймається посадовою особою відділу митних платежів або посадовою особою відповідного підрозділу митного оформлення,до функціональних обов'язків якої входять функції контролю за нарахуванням і справлянням податків і зборів,або в разі,коли подані до митного оформлення документи не викликають сумнівів,посадовими особами підрозділу митного органу,які здійснюють контроль за справлянням митних платежів за вантажною митною декларацією (далі - ВМД),у строки,визначені законодавством.

При виникненні спірних питань (для підтвердження правомірності застосування відповідної пільги в оподаткуванні) надсилається запит до відділу митних платежів за формою,наведеною в додатку 3 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації,затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами). Розгляд питань щодо правомірності застосування пільг в оподаткуванні здійснюється відділом митних платежів митного органу в строк,що не перевищує 15 робочих днів. У виняткових випадках цей термін може бути продовжений за рішенням керівника митного органу. А саме:— Предмети,що ввозяться в Україну для офіційного користування дипломатичними представництвами,консульськими установами іноземних держав на території України.

Підставою надання пільги в даному випадку є такі нормативні документи:— Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.61,стаття 36. — Віденська конвенція про консульські зносини від 24.04.63,стаття 50. — Закон України "Про Єдиний митний тариф",стаття 19,пункт "е". — Закон України "Про податок на додану вартість",стаття 5,пункт 5.3.

Назва документа та нормативно-правовий акт,яким передбачено подання цього документа:— Копія посвідчення про акредитацію дипломатичної місії в Міністерстві закордонних справ України або копія дипломатичної чи службової картки акредитації в Міністерстві закордонних справ України.

Заява про мету ввезення. — (наказ Міністерства закордонних справ України від 13.01.2003 N 11 "Про затвердження Положення про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав,міжнародних організацій та їхніх представництв,інших іноземних організацій",зареєстрований у Мін'юсті України 28.01.2003 за N 62/7383,наказ Держмитслужби України від 19.07.2001 N 491 "Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв,консульських установ,представництв міжнародних організацій,а також їх персоналу та членів сімей персоналу,які користуються на території України митними пільгами",зареєстрований у Мін'юсті України 20.08.2001 за N 723/5914,наказ Держмитслужби України від 09.08.2005 N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви підприємства,подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів",зареєстрований у Мін'юсті України 26.08.2005 за N 934/11214).

Предмети,що ввозяться в Україну для офіційного користування представництвами міжнародних організацій,які користуються на території України митними пільгами відповідно до міжнародних угод України. Підставою надання пільги в даному випадку є такі нормативні документи:— Відповідна міжнародна угода за участю України. — Закон України "Про Єдиний митний тариф",стаття 19,пункт "е". — Закон України "Про податок на додану вартість",стаття 5,пункт 5.3.

Назва документа та нормативно-правовий акт,яким передбачено подання цього документа:— Копія посвідчення про акредитацію дипломатичної місії в Міністерстві закордонних справ України або копія дипломатичної чи службової картки акредитації в Міністерстві закордонних справ України.

Заява про мету ввезення. — (наказ Міністерства закордонних справ України від 13.01.2003 N 11 "Про затвердження Положення про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав,міжнародних організацій та їхніх представництв,інших іноземних організацій",зареєстрований у Мін'юсті України 28.01.2003 за N 62/7383,наказ Держмитслужби України від 19.07.2001 N 491 "Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв,консульських установ,представництв міжнародних організацій,а також їх персоналу та членів сімей персоналу,які користуються на території України митними пільгами",зареєстрований у Мін'юсті України 20.08.2001 за N 723/5914,наказ Держмитслужби України від 09.08.2005 N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви підприємства,подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів",зареєстрований у Мін'юсті України 26.08.2005 за N 934/11214).


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014