+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Проведення юридичного аналізу листа Державного управління охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до ст. 20 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”,де передбачено перелік прав та обов’язків,що входять до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його органів на місцях,а саме:— державний контроль за використанням і охороною земель,надр,поверхневих і підземних вод,атмосферного повітря,лісів та іншої рослинності,тваринного світу,морського середовища та природних ресурсів територіальних вод,континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони республіки,а також за додержанням норм екологічної безпеки;— одержання безоплатно від міністерств,відомств,підприємств,установ та організацій інформації,необхідної для виконання покладених на нього завдань;— обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів,незалежно від їх підпорядкування та форм власності,якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища,вимог дозволів на використання природних ресурсів,з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів,впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин;— тощо.

Відповідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України „Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях,містах Києві та Севастополі” від 16 червня 2006 року N 285 Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях,містах Києві та Севастополі (далі - Управління) є територіальним органом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і входить до сфери його управління та до компетенції останнього входить наступне:— Здійснювати державний контроль за додержанням норм і правил у сфері охорони навколишнього природного середовища,раціонального використання і відтворення природних ресурсів,у тому числі землі,її надр,поверхневих і підземних вод,атмосферного повітря,лісів,інших об'єктів рослинного і тваринного світу,природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони,в межах наданих повноважень,територій та об'єктів природно-заповідного фонду України,вимог екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,у тому числі у пунктах пропуску через державний кордон,у зоні діяльності митниць призначення та відправлення,у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами),застосування пестицидів та агрохімікатів,геологічного вивчення надр (державного геологічного контролю),топографо-геодезичної та картографічної діяльності (державний геодезичний нагляд). — Тощо.

Має право:— Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування,підприємств,установ і організацій інформацію,документи і матеріали,необхідні для виконання покладених на нього завдань. — Приймати в межах своєї компетенції рішення про обмеження чи тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств і об'єктів усіх форм власності,якщо їх експлуатація (будівництво,реконструкція,розширення) здійснюється з порушенням норм і правил екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,законодавства про охорону навколишнього природного середовища,вимог дозволів (ліцензій) на використання природних ресурсів відповідно до Порядку обмеження,тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств,установ,організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища,затвердженого Постановою Верховної Ради України від 29.10.92 N 2751-XII. — Подавати пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб,винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки,у тому числі радіаційної безпеки,охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. — Застосовувати у випадках,передбачених законодавством,економічні санкції до підприємств,установ та організацій за порушення вимог законодавства,подавати позови про відшкодування збитків і втрат,завданих унаслідок такого порушення,складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення. — Передавати правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення. — Тощо.

У структурі Управління діють екологічні інспекції (у тому числі міські,міжрайонні),які здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища,раціонального використання природних ресурсів,екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,поводження з відходами. До компетенції яких входить:— обстежувати в установленому порядку підприємства,установи та організації незалежно від форми власності і господарювання,військові та оборонні об'єкти,об'єкти органів внутрішніх справ,Державного департаменту з питань виконання покарань і СБУ та прикордонних військ у місцях їх постійної дислокації,проведення військових навчань,маневрів,а також під час передислокації військ та військової техніки автомобільними,повітряними,залізничними і плавучими транспортними засобами з метою перевірки додержання ними вимог щодо охорони навколишнього природного середовища,раціонального використання і відтворення природних ресурсів,екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;— опломбовувати приміщення,устаткування та апаратуру підприємств,установ,організацій та об'єктів,стосовно яких було прийняте в установленому порядку рішення про обмеження,зупинення (тимчасове) їх діяльності;— перевіряти документи на право спеціального використання природних ресурсів (ліцензії,дозволи,лісорубні квитки тощо);— складати акти перевірок і протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення в сфері охорони навколишнього природного середовища,використання природних ресурсів,екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;— давати обов'язкові для виконання приписи з питань,що належать до їх повноважень;— доставляти осіб,які порушили вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища,до органів місцевого самоврядування,органів внутрішніх справ і державного кордону в разі неможливості встановлення особи порушника на місці вчинення правопорушення;— готувати для передачі до органів прокуратури,органів досудового слідства чи дізнання матеріали про виявлені факти правопорушень,за які передбачено кримінальну відповідальність;— одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади,органів Автономної Республіки Крим,підприємств,установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання довідкові та інформаційні матеріали про стан екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,повідомлення про аварії і їх причини,технічну та іншу документацію,а також інформацію,необхідну для виконання покладених на них завдань;— вилучати в установленому порядку в осіб,які порушили законодавство про охорону навколишнього природного середовища,знаряддя добування об'єктів рослинного та тваринного світу,транспортні (у тому числі плавучі) засоби,обладнання і предмети,що були знаряддям незаконного добування об'єктів рослинного та тваринного світу,незаконно добуті природні ресурси і продукцію,що з них вироблена,а також відповідні документи (ліцензії,дозволи,лісорубні квитки тощо);— проводити фотографування,здійснювати звукозапис,кіно - і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження та розкриття екологічних правопорушень;— Тощо.

На підставі вище вказаного,лист Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві має юридичну силу та все,що ним передбачено відповідає нормам чинного законодавства України.

Тому рекомендуємо не перешкоджати/не заважати органам виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів здійснювати передбачені чинним законодавством України права та обов’язки,надати усі документи,що стосуються охорони навколишнього природного середовища,раціонального використання і відтворення природних ресурсів,екологічної та радіаційної безпеки,а також виконувати всі їх рекомендації щодо усунення виявлених правопорушень,у іншому випадку,уповноважені особи будуть змушені дотриматися вимог чинного законодавства України,в тому числі Постанови Верховної Ради України від 29.10.92 N 2751-XII „Про затвердження Порядку обмеження,тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств,установ,організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища”.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014