+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Укладення трудового договору

Трудовий договір укладається,як правило,в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:

— при організованому наборі працівників;— при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;— при укладенні контракту;— у випадках,коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;— при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);— при укладенні трудового договору з фізичною особою;— в інших випадках,передбачених законодавством України. [/p]

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ,що посвідчує особу,трудову книжку,а у випадках,передбачених законодавством,- також документ про освіту (спеціальність,кваліфікацію),про стан здоров'я та інші документи.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді,коли наказу чи розпорядження не було видано,але працівника фактично було допущено до роботи.

Особі,запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства,установи,організації за погодженням між керівниками підприємств,установ,організацій,не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином,якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах Неповнолітні,тобто особи,що не досягли вісімнадцяти років,у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх,а в галузі охорони праці,робочого часу,відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами,встановленими законодавством України.

Стаття 188. Вік,з якого допускається прийняття на роботу Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи,що його замінює,можуть,як виняток,прийматись на роботу особи,які досягли п'ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл,професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи,що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання,у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи,що його замінює.

Стаття 189. Облік працівників,які не досягли вісімнадцяти років На кожному підприємстві,в установі,організації,має вестися спеціальний облік працівників,які не досягли вісімнадцяти років,із зазначенням дати їх народження.

Стаття 190. Роботи,на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці,а також на підземних роботах.

Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей,маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються Міністерством охорони здоров'я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому,до досягнення 21 року,щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних,надурочних робіт і робіт у вихідні дні Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних,надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорціональна скороченому робочому часу для осіб,що не досягли вісімнадцяти років.

Для молодих робітників,які поступають на підприємство,в організацію після закінчення загальноосвітніх шкіл,професійно-технічних навчальних закладів,курсів,а також для тих,що пройшли навчання безпосередньо на виробництві,в передбачених законодавством випадках і розмірах та на визначені ними строки можуть затверджуватись знижені норми виробітку. Ці норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом.

Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі,як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Праця працівників молодше вісімнадцяти років,допущених до відрядних робіт,оплачується за відрядними розцінками,встановленими для дорослих працівників,з доплатою за тарифною ставкою за час,на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл,професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів,які працюють у вільний від навчання час,провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві,в установі,організації.

Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві Для всіх підприємств і організацій встановлюється броня прийняття на роботу і професійне навчання на виробництві молоді,яка закінчила загальноосвітні школи,професійні навчально-виховні заклади,а також інших осіб молодше вісімнадцяти років.

Районні і міські Ради народних депутатів затверджують програми влаштування на роботу випускників загальноосвітніх шкіл,квоти робочих місць для працевлаштування молоді та забезпечують їх виконання всіма підприємствами,установами,організаціями.

Відмова у прийнятті на роботу і професійне навчання на виробництві зазначеним особам,направленим в рахунок броні,забороняється. Така відмова може бути оскаржена ними до суду.

Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця Працездатній молоді - громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх,професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах,завершення професійної підготовки і перепідготовки,а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше двох років.

Молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів,потреба в яких раніше була заявлена підприємствами,установами,організаціями,надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається,крім додержання загального порядку звільнення,тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав,зазначених в пунктах 1,2 і 6 статті 40 цього Кодексу,провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб Батьки,усиновителі і піклувальник неповнолітнього,а також державні органи та службові особи,на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю,мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім,у тому числі й строкового,коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці Порушення встановлених термінів виплати пенсій,стипендій,заробітної плати,виплата її не в повному обсязі,а також інші порушення вимог законодавства про працю – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств,установ і організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від п'ятнадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці - тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств,установ,організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1653. Порушення строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків

Порушення посадовими особами підприємств,установ,організацій,фізичними особами,які використовують найману працю,строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії,вчинені особою,яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень,зазначених у частині першій цієї статті,- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1654. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,які спричинили втрату працездатності

Порушення посадовими особами підприємств,установ,організацій,фізичними особами - підприємцями,які використовують найману працю,строків та обсягів сплати страхових внесків,приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу),на яку нараховуються страхові внески,неподання,несвоєчасне подання,подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків,несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про чисельність працівників,річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт,послуг),суму заробітної плати на підприємстві,нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання,що сталися на підприємстві,про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення фізичних осіб,які не мають статусу підприємців та використовують найману працю,від подання заяви про взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України,приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу),на яку нараховуються страхові внески,порушення строків та обсягів сплати страхових внесків,неподання,несвоєчасне подання,подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків,несвоєчасне інформування Фонду про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання,зміну виду діяльності - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії,передбачені частиною першою або другою цієї статті,вчинені особою,яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1655. Ухилення від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків,а також порушення порядку використання страхових коштів

Ухилення посадовими особами підприємств,установ та організацій,фізичними особами,які використовують найману працю,від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків,а також порушення порядку використання цих коштів - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії,вчинені особою,яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень,зазначених у частині першій цієї статті,- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 2301. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядають справи про адміністративні правопорушення,пов'язані з невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів або створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 1886).

Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:державні інспектори праці територіальних органів - штраф до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Головний державний інспектор праці України,його заступники;головні державні інспектори праці територіальних органів,їх заступники;державні інспектори праці спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядають справи:про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці,щодо безпечного ведення робіт,зберігання,використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах,підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці,про порушення законодавства про надра,а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (частина друга статті 41 (за винятком порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм),статті 47,57,58,93,94,1884).

Від імені органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:— за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці,щодо безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах,підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці,а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці:— державні інспектори - штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;— головні державні інспектори,начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;— начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;— Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;— за порушення законодавства про надра,нормативних актів про зберігання,використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах,підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці,а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці:— державні інспектори - штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;— головні державні інспектори,начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;— начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;— Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 2449. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття розглядають справи про адміністративні правопорушення,пов'язані з порушенням строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду,несвоєчасною або неповною сплатою страхових внесків (стаття 1653).

Від імені Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду,його заступники,керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим,областях,містах Києві і Севастополі та їх заступники.

Стаття 24410. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розглядають справи про адміністративні правопорушення,пов'язані з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,які спричинили втрату працездатності (стаття 1654),а також перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у здійсненні перевірок (стаття 18824).

Від імені Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду,його заступники,керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим,областях,містах Києві і Севастополі та їх заступники,керівники районних та міських відділень виконавчої дирекції Фонду.

Стаття 24411. Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглядають справи про адміністративні правопорушення,пов'язані з ухиленням від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду,несвоєчасною або неповною сплатою страхових внесків,а також порушенням порядку використання страхових коштів (стаття 1655).

Від імені Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду,його заступники,керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду в Автономній Республіці Крим,областях,містах Києві і Севастополі та їх заступники.

Стаття 150. Експлуатація дітей Експлуатація дітей,які не досягли віку,з якого законодавством дозволяється працевлаштування,шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років,з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті самі дії,вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров'я,фізичного розвитку або освітнього рівня дитини,або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві,- караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів,а також інше грубе порушення законодавства про працю - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років,або виправними роботами на строк до двох років.

Ті самі дії,вчинені щодо неповнолітнього,вагітної жінки чи матері,яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда,- караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років,або виправними роботами на строк до двох років,або арештом на строк до шести місяців.

Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства,установи,організації незалежно від форми власності,а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи,не обумовленої угодою,- карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років,або арештом на строк до шести місяців,або обмеженням волі на строк до двох років.

Ті самі дії,вчинені стосовно громадянина,з яким укладена угода щодо його роботи за межами України,- караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства,установи,організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності,якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого,- карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,або обмеженням волі на той самий строк.

Те саме діяння,якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки,- карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років,або позбавленням волі на строк до семи років,з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014