+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Монтаж інженерних мереж вентиляції і кондиціювання повітря.

Адвокатська компанія «ГОНЧАРОВ ТА ПАРТНЕРИ» пропонує послуги з отриманням будівельної ліцензії в Києві на виконання робіт пов’язаних з монтажем інженерних мереж вентиляції і кондиціювання повітря.

Для монтажу вентиляції і кондиціювання повітря потрібно отримати ліцензію (відповідно класифікатору Перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві,пов’язаної із створенням об’єктів архітектури відповідно 5.01.03 ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ.[p] [p] Вентиляція - це повітрообмін,який організований для здійснення примусового видалення з приміщень забрудненого повітря з урахування подачі чистого за допомогою вентиляційного обладнання,приладів.[p] [p] Вентиляцію можна виділити декількох типів:[p] [p] - Робоча;[p] [p] - Аварійна;[p] [p] - Природна;[p] [p] - Механічна;[p] [p] - Змішана;[p] [p] - За місцем дії;[p] [p] - Місцева;[p] [p] - Комбінована.[p] [p] Головним завданням вентиляції є підтримування нормованих параметрів та створення чистоти повітряного середовища ( до якої ставляться яка санітарно-гігієнічні так і технологічні умови).[p] [p] Штучна вентиляція до якої відноситься кондиціювання повітря.[p] [p] Кондиціювання застосовується в жилих,нежилих приміщеннях,цехах,шахтах,кар’єрах.,для забезпечення,створення і підтримки повітря ( вологості,тиску повітря,температури тощо.).[p] [p] Відповідно до чинного законодавства кондиціонери повинні бути сертифіковані (ДСТУ ІЕС 60335-2-40-2003 з 01.01.2005) ДСТУ ІЕС 60335-2-88-2003 ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004 з 01.07.2005). [p] [p] Ринок послуг не відстають від технологій,які надають змогу контролю чистого повітря. Створено багата організацій з наданням послуги монтажу вентиляції та кондиціювання,але чи всі мають на це ліцензію ?!. Споживач прагне майстерно встановленого обладнання вентиляції та кондиціювання. Адже сам монтаж частіше всього виконується на висоті,що може викликати нещасні випадки,за які роботодавець буде нести (або може понести) відповідальність. Слід звернути увагу,якщо робота буде виконана не якісно,то виникнуть проблеми у монтажної компанії,якій прийдеться відшкодовувати збитки. При монтажі інженерних мереж вентиляції і кондиціювання повітря можуть виникнути нещасні випадки а саме:ураження електричним струмом (під час використання інструменту тощо),різного роду поранення,переломи,вивихи,удари тощо.[p] [p] Монтаж виконується при дотриманні Державно будівельних норм (далі ДБН).Для монтажу вентиляції і кондиціювання потрібно керуватися ДБН Д.2.6-3-2000 Системи вентиляції і кондиціонування повітря. (ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА,Пусконалагоджувальні роботи з СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ,Припливно-витяжні вентиляційні пристрої,Мережі систем вентиляції та кондиціонування повітря,Визначення втрат або підсосів повітря у вентиляційній мережі переносним вентилятором,Регулювання метеорологічних умов в робочій зоні,Системи підпору та димовидалення,Визначення амплітуд вібропереміщення (віброшвидкості,віброприскорення) віброізолірованних вентиляторних установок і розробка заходів щодо до-веденню їх значень до допустимої межі,Системи кондиціонування повітря центральні,Вузли технологічні регулювання чи захисту за параметрами температури,відносної вологості,тиску або витрати,Кондиціонери місцеві автономні,Кондиціонери місцеві неавтономні,Установки місцевого дозволоження,Випробування і налагодження систем вентиляції та кондиціонування віз-духу на санітарно-гігієнічні (технологічні) вимоги до повітряної середовищі,Мережі систем вентиляції та кондиціонування повітря,Пиловловлюючі пристрої,Насоси відцентрові,Визначення валових виділень теплоти,вологи та газів,Регулювання метеорологічних умов в робочій зоні,Вимірювання температур поверхонь джерел тепловиділення,Інвентаризація викидів,Вимірювання концентрацій шкідливих речовин у повітрі,Визначення оптимальної конструкції місцевих відсмоктувачів на підставі випробувань,Визначення оптимальних конструктивних рішень венти ¬ вих мереж за результатами випробувань.) ДБН Д.2.2-20-99 Вентиляція і кондиціювання повітря (Технічна частина,Повітропроводи металеві,Повітророзподільники,Грати жалюзійні сталеві,Клапани,Заслінки повітряні уніфіковані і клапани повітряні КВР,відсмоктувачі,Дефлектори,Вузли проходу витяжних вентиляційних шахт,Глушники шуму вентиляційних установок,Двері і люки герметичні,Вставки гнучкі до радіальним вентиляторів,Кронштейни під вентиляційне обладнання,Вентилятори радіальні,Вентилятори осьові,Вентилятори дахові,Агрегати повітряно-опалювальні,Калорифери,Агрегати й фільтри,Фільтри,Скрубери,Циклони,Кондиціонери-доводчики ежекційні,Віброізолятори,Камери припливні типів,Кондиціонери центральні.)[p] [p] Відповідно до чинного законодавства недотримання ліцензійних умов або виконання певних видів робіт,що потребують ліцензування підлягають відповідальності зокрема:[p] [p] Ст.202. КК України[p] [p] Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. [p][p] Здійснення без державної реєстрації,як суб'єкта підприємницької діяльності,що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню,або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності,що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства,чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування,якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах,- [p] [p] карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,або обмеженням волі на той самий строк.[p] [p] Також всі договори які підписані з надання послуг монтажу водопроводу та каналізації вважаються недійсними,що може потягнути за собою судові процеси,накладання арешту на розрахункові рахунки,відшкодування збитків в тому числі моральної шкоди (якщо сторона доведе факт її присутності). Також деякі випадки можна кваліфікувати,як шахрайство,за що більш обтяжуюче покарання наприклад Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами [p] [p] 1. Надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності,а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади,органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування,банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій,субвенцій,дотацій,кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років,з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. [p] [p] 2. Ті самі дії,якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди,- караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.[p] [p] Якщо виникнуть нещасні випадки під роботи,якщо немає ліцензії (або без певного дозволу) можна кваліфікувати,як Стаття 367. Службова недбалість. (КК України)[p] [p] 1. Службова недбалість,тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них,що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам,свободам та інтересам окремих громадян,або державним чи громадським інтересам,або інтересам окремих юридичних осіб,-[p] [p] карається штрафом від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,або обмеженням волі на строк до трьох років,з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.[p] [p] 2. Те саме діяння,якщо воно спричинило тяжкі наслідки,-[p] [p] карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.[p] [p] Також за не сертифіковану продукцію (якщо вона виготовлялась монтажником) передбачена відповідальність в КК України ст. 227 (Випуск або реалізація недоброякісної продукції),в КУпАП ст..170-1 (випуск,реалізація продукції (товарів) без сертифіката відповідності).[p] [p] Ліцензування також включає для під себе Охорона праці - систему наук,які спрямовані на збереження життя,здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності,інструктаж,розробка інструкцій для виконання тих чи інших робіт. Ліцензування потребує наявність спеціалістів в штаті,що свідчить про їх професіоналізм і викликає повагу з боку споживачів. Також потрібно отримати дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою встановлений державою,який видає центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі,на підставі висновків за результатами експертизи,проведеної експертно-технічними центрами,науково-дослідними інститутами,дослідними,випробувальними лабораторіями та іншими підрозділами (групами) технічної підтримки,що функціонують у складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно до завдань інспекційної служби або створюються і діють як незалежні експертні організації Отримання ліцензії досить складна процедура починаючи з підготовки документів,вичерпний перелік яких Ви можете отримати з консультації наших спеціалістів,проходження виїзної експертної перевірки (допомога в пошуку експертної організації яка надає висновок),подання заявки на отримання ліцензії;наші Юристи заощадять ваш час і зроблять це за Вас,закінчуючи проходженням комісії архітектурно-будівельної інспекції. Адвокатська компанія «ГОНЧАРОВ ТА ПАРТНЕРИ» допоможе Вам на будь якій стадії,а також в отриманні дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою,розробці інструкцій з правил безпеки на виробництві.[p]

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014