+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА щодо дотриманням технології при проведенні робіт з реконструкції каналізаційного колектора по проспекту 40 – річчя Жовтня в м. Києві,

Згідно вищевказаного Договору підряду на капітальний (поточний) ремонт субпідрядником виступило Товариство з обмеженою відповідальністю,яке взяло на себе обов’язок з проведення робіт з ремонту і відновлення камер каналізаційного колектора Д=1500мм по проспекту 40 – річчя Жовтня в м. Києві відповідно до затверджених проектів,кошторисів,а також робочих креслень на цей об’єкт.

Згідно Договору підряду на капітальний (поточний) ремонт від 27.07.2000р. іншим субпідрядником виступило Відкрите акціонерне товариство “ ”,яке взяло на себе обов’язки по проведенню робіт з проектування,ремонту і відновлення камер каналізаційного колектора Д=1500мм по проспекту 40 – річчя Жовтня в м. Києві відповідно до затверджених проектів,кошторисів,а також робочих креслень на цей об’єкт.

- забезпечити своєчасний початок робіт на об’єкті,нормальне їх ведення та завершення,- виконати комплекс ремонтно – відновлювальних робіт;- забезпечити своєчасний початок робіт на об’єкті,нормальне їх ведення та завершення,- виконати комплекс ремонтно – відновлювальних робіт;- провести візуальне обслідування будівельних конструкцій;- провести технологічний контроль застосування полімерних матеріалів. - забезпечити своєчасний початок робіт на об’єкті,нормальне їх ведення та завершення,- виконати комплекс ремонтно – відновлювальних робіт;

Незважаючи на те,що під час ремонтних робіт було дотримано всі норми та правила,що підтверджується належно підписаними Договорами,Актами приймання – передачі та Актами про виконання робіт по технологічному контролю.

В Акті було зокрема зазначено,що при огляді всіх камер каналізаційного колектора по вул. 40-річчя Жовтня виявлено наступне:

Хімічне покриття з/б поверхонь і металевих конструкцій камер від дії агресивного середовища повністю зруйноване.

Наявні признаки руйнування бетонних та металевих поверхонь. Товариством з обмеженою відповідальністю “Адгезів” було поставлено полімерні матеріали власної розробки і власного виробництва з технологічним процесом їх застосування та здійснено технологічний контроль і авторський нагляд,при хімічному покритті з/б поверхонь і металевих конструкцій камер,зроблено обстеження будівельних конструкцій,про що свідчать належно оформлені Акти,а також надані відповідні гарантії.

Згідно п. 7 “Гарантійні зобов’язання” Договору № 1209 послуг по нагляду за дотриманням технології від 12 серпня 2000 року строк гарантії покриття складає 25 років.

Згідно п. 7 “Гарантійні зобов’язання” Договору № 1- 1509 послуг по нагляду за дотриманням технології 15 вересня 2000 року строк гарантії покриття складає 10 років.

Згідно п. 7 “Гарантійні зобов’язання” Договору № 2-1412 послуг по нагляду за дотриманням технології від 14 грудня 2000 року строк гарантії покриття складає 25 років.

Запропоновані пропозиції не передбачають проведення гарантійних ремонтних робіт. Чинне законодавство України передбачає наступне:

Згідно ст. 250 Цивільного кодексу України Строки і порядок встановлення покупцем недоліків поставленої йому продукції,що не могли бути виявлені при звичайному її прийманні,і пред'явлення поставщикові претензій,які випливають з поставки продукції неналежної якості,визначаються законодавством Союзу РСР.

Щодо продукції,призначеної для тривалого користування або зберігання,стандартами або технічними умовами можуть передбачатися більш тривалі строки для встановлення покупцем у належному порядку зазначених недоліків (гарантійні строки) з наступним пред'явленням поставщикові претензійних вимог про усунення цих недоліків або про заміну продукції. Поставщик зобов'язаний безоплатно виправити недоліки продукції,на яку встановлено гарантійний строк,або замінити її,якщо не доведе,що недоліки виникли внаслідок порушення покупцем правил користування продукцією або зберігання її.

Договорами можуть встановлюватися гарантійні строки,якщо вони не передбачені стандартами або технічними умовами,а також гарантійні строки більш тривалі,ніж передбачено стандартами або технічними умовами.

Щодо товарів народного споживання,які продаються через роздрібні торговельні організації,гарантійний строк обчислюється з дня роздрібного продажу речі.

Згідно ст. 343 Цивільного кодексу України Позови про виявлені недоліки в роботі,виконаній за договором підряду,можуть бути пред'явлені замовником:— з приводу недоліків у будинках і спорудах,які не могли бути помічені при звичайному прийнятті роботи (приховані недоліки),якщо хоча б однією з сторін є громадянин,- протягом трьох років;— з приводу прихованих недоліків в іншому майні - протягом одного року;— з приводу явних недоліків - протягом шести місяців. Строки обчислюються з дня здачі роботи підрядчиком і прийняття її замовником.

Якщо в договорі підряду передбачено гарантійний строк і заява про виявлені недоліки в роботі зроблена в межах гарантійного строку,перебіг строку позовної давності починається з дня заяви про недоліки,а у відносинах між соціалістичними організаціями - з дня виявлення недоліків у роботі., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014