+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Віднесення плати за договором страхування на валові витрати підприємства.

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» витрати підприємства на страхування власного майна у межах як обов'язкового,так і добровільного страхування підприємство має право включити до складу валових витрат,

на що вказує п. 5.4.6. Ці витрати слід відносити до „...інших ризиків платника податку,пов'язаних із здійсненням ним господарської діяльності,у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду стр

Проте віднесення коштів на валові витрати обмежено. По-перше,слід звернути увагу,що валові витрати обмежено розміром звичайної ціни страхового тарифу. Методику визначення звичайної ціни страхового тарифу згідно з п. 1.20.52 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств»,установлює Центральний орган виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг. Відповідно до Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

По-друге,віднесення до складу валових витрат платника податку витрат із страхування (крім витрат по медичному,пенсійному страхуванню та за обов'язковими видами страхування) здійснюється в розмірі,що не перевищує 5 відсотків валових витрат за звітний податковий період,наростаючим підсумком з початку року,а для сільськогосподарських підприємств - за звітний податковий рік.

Датою збільшення валових витрат на суму страхових витрат вважатиметься дата,що припадає на податковий період,протягом якого було здійснено страхові платежі,тобто дата списання коштів із поточного рахунка платника податків або дата видачі коштів із каси страхувальника. Пов'язане це з тим,що згідно зі ст. 18 Закону „Про страхування”,договір страхування,як зазначалося вище,набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу,якщо інше не передбачено договором.

[p] Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку - страхувальника,застраховані збитки,понесені таким платником податку,відносяться до його валових витрат у податковий період їх понесення,а суми страхового відшкодування таких збитків включаються до валових доходів такого платника податку у податковий період їх отримання.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014