+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Проведення Гастрольних Заходів Та Отримання Свідоцтва Про Проведення Гастрольного Заходу

Ставка збору за проведення гастрольних заходів становить три відсотки об'єкта оподаткування

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про гастрольні заходи в Україні” гастрольні заходи - видовищні заходи (фестивалі,концерти,вистави,лекційно-концертні,розважальні програми,виступи пересувних циркових колективів,пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів,підприємств,організацій культури,творчих колективів,у тому числі тимчасових,окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. Гастрольні заходи,за винятком благодійних гастрольних заходів,проводяться з метою отримання доходів;

благодійні гастрольні заходи - добровільні безкорисливі видовищні заходи закладів,підприємств,організацій культури,творчих колективів,окремих виконавців,що не передбачають одержання доходу їх організаторами та гастролерами,за винятком доходів,за рахунок яких покриваються витрати,пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу. Перелік та граничні обсяги таких витрат визначаються Кабінетом Міністрів України.

організатори гастрольних заходів - суб'єкти господарювання,що займаються організацією гастрольних заходів на території України і статутними документами яких передбачено таку діяльність;

стаціонарний сценічний майданчик - сценічний майданчик,який належить закладу,підприємству чи організації культури,творчому колективу,виконавцю на правах власності або регулярно використовується ним не менше одного року на підставі інших цивільно-правових угод.

Відповідно до ст. 2 Закону України „Про гастрольні заходи в Україні” гастролі проводяться на підставі договорів,укладених відповідно до закону. Порядок організації і проведення гастрольних заходів визначається Кабінетом Міністрів України. Організатори гастрольних заходів несуть відповідальність за дотримання положень законодавства України про авторські і суміжні права.

Відповідно до ст.ст. 4-7 Закону України „Про гастрольні заходи в Україні” Платниками збору за проведення гастрольних заходів на території України є організатори гастрольних заходів. Об'єктом оподаткування збором за проведення гастрольних заходів на території України є виручка від реалізації квитків на гастрольний захід. Ставка збору за проведення гастрольних заходів становить три відсотки об'єкта оподаткування. Платники збору за проведення гастрольних заходів протягом десяти календарних днів після дати проведення гастрольного заходу подають до органу державної податкової служби за місцем його проведення розрахунок збору за проведення гастрольних заходів за формою,встановленою центральним податковим органом. Збір сплачується одним платіжним дорученням протягом двадцяти календарних днів,наступних за датою проведення гастрольного заходу. Датою проведення заходу вважається дата його фактичного завершення.

Відповідно до Наказу Міністерства культури і мистецтв України від „23” березня 2004 року N 155 „Про затвердження Порядку оформлення та видачі свідоцтва про проведення гастрольних заходів” з метою упорядкування організації,проведення та обліку гастрольних заходів,які проводяться на території України,організатору гастрольного заходу видається свідоцтво про проведення гастрольного заходу.

Свідоцтво про проведення гастрольного заходу є єдиним документом,що підтверджує право на його проведення,для всіх видів гастрольних заходів. Свідоцтво видають:Міністерство культури Автономної Республіки Крим,Головне управління культури,мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації,управління культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій.

Для одержання свідоцтва заявник подає відповідному органу,що веде облік,заявку на проведення гастрольного заходу у такі терміни:а) у разі проведення гастрольного заходу,розрахованого на аудиторію до 1000 глядачів,- не пізніше ніж за 10 днів до його початку;б) у разі проведення заходу,розрахованого на аудиторію більше ніж 1000 глядачів,- не пізніше ніж за місяць. До заявки додаються:а) копії статутних документів та свідоцтва про державну реєстрацію,засвідчені в установленому порядку;б) програма гастрольного заходу з визначенням:статусу (міжнародний,всеукраїнський,обласний тощо);формату (фестиваль,концерт,вистава тощо);мови (мов),якою (якими) буде супроводжуватися захід;переліку виконавців і творів.

Орган,що веде облік,протягом 3 робочих днів розглядає подану заявку та додані до неї документи з метою встановлення:права на організацію гастрольних заходів;відповідності поданих документів установленим вимогам;можливості проведення гастрольного заходу на зазначеному сценічному майданчику у визначений час. У цей самий термін цей орган видає свідоцтво про проведення гастрольного заходу.

Заявникові видається свідоцтво встановленого зразка не пізніше 3 робочих днів з моменту реєстрації заявки в органі,що веде облік. Інформація про заявника та гастрольний захід вноситься до свідоцтва на підставі даних,указаних у заявці.

Відповідно до п. п. 3,11,12,13 Постанови Кабінету міністрів України від „15” січня 2004 р. N 35 „Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів” гастрольні заходи проводяться організаторами на підставі договорів,укладених відповідно до закону з гастролерами,власниками (уповноваженими ними органами чи особами) стаціонарних сценічних майданчиків та іншими підприємствами,установами та організаціями.

У рекламних матеріалах щодо проведення гастрольного заходу в обов'язковому порядку зазначаються найменування організатора заходу,його номер телефону та адреса (місцезнаходження),ім'я (назва) гастролерів,а також надаються відомості про використання фонограм та інша інформація з дотриманням вимог законодавства про рекламу та захист прав споживачів.

Гастрольні заходи проводяться на стаціонарних сценічних майданчиках або у спеціально відведених місцях за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд,інженерних систем та систем оповіщення,санітарно-гігієнічного режиму приміщень і територій,норм готовності засобів пожежогасіння,а також охорони громадського порядку під час проведення гастрольного заходу та дотримання інших вимог щодо безпеки учасників і глядачів гастрольного заходу.

Організатори гастрольних заходів,гастролери,підприємства,установи та організації,залучені до організації та проведення гастрольних заходів,а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах своїх повноважень забезпечують дотримання вимог законодавства про культуру,авторські та суміжні права,захист прав споживачів.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від „15” січня 2004 р. N 34 „Про перелік та граничні обсяги витрат,пов'язаних виключно з організацією та проведенням благодійного гастрольного заходу” витратами,пов'язаними виключно з організацією та проведенням благодійного гастрольного заходу,є витрати на оплату праці,нарахування на заробітну плату,відрядження,рекламу,комунальні послуги,оренду приміщення,послуги зв'язку,а також транспортні та видавничо-поліграфічні витрати. Граничні обсяги зазначених витрат не повинні перевищувати 20 відсотків кошторисної вартості такого заходу.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014