+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Зняття з обліку транспортних засобів

Зняття з обліку ТЗ проводиться працівниками РЕП ДАІ

Зняття з обліку транспортних засобів

Зняття з обліку ТЗ проводиться працівниками РЕП ДАІ РЕП ДАІ при знятті з обліку ТЗ (за винятком випадків зняття з обліку у зв'язку з вибракуванням або скасуванням реєстрації ТЗ) обов'язково видаються їх власникам або уповноваженим особам номерні знаки для разових поїздок. Облік виданих номерних знаків для разових поїздок ведеться в книзі обліку видачі номерних знаків для разових поїздок Посадовими особами РЕП ДАІ приймаються до розгляду письмові заяви власників (фізичних або юридичних осіб) про зняття ТЗ з обліку. Такі заяви можуть прийматись від осіб,уповноважених у встановленому порядку на такі дії. Крім того,обов'язково проводиться перевірка ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів та інших даних ТЗ за наявної в РЕП ДАІ інформації про ТЗ,на які накладено арешт (у разі наявної технічної можливості - з використанням бази даних АІС "Арешт"),та про ТЗ,які розшукуються правоохоронними органами або щодо яких надійшла інформація про необхідність їх затримання чи анулювання повноважень уповноважених осіб. Результати проведеної перевірки позначаються на заяві і підписуються уповноваженою посадовою особою РЕП ДАІ (із зазначенням П. І. Б.,дати та часу проведення перевірки). Вилучаються номерні знаки,які були закріплені за ТЗ,про що робиться відповідна відмітка на заяві. Вилучені номерні знаки оприбутковуються як такі,що були в користуванні,і при їх відповідності встановленим вимогам можуть видаватися для повторного використання або знищуються в установленому порядку. На ТЗ видаються номерні знаки для разових поїздок,а факт зняття ТЗ з обліку реєструється в книзі знятих з обліку ТЗ Про зняття ТЗ з обліку,вилучення номерних знаків та видачу номерних знаків для разових поїздок робиться відповідний запис на внутрішньому полі обрізаного з трьох країв свідоцтва про реєстрацію ТЗ,з підписом уповноваженої посадової особи та відтиском печатки РЕП ДАІ. Аналогічні записи вносяться також до однойменних реквізитів реєстраційної картки,а відомості про зняття ТЗ з обліку - до наявних автоматизованих баз даних АІС "Автомобіль","Національний банк даних - "Автомобіль". Факт отримання власником ТЗ або його представником свідоцтва про реєстрацію ТЗ (з відмітками на внутрішньому полі про зняття останнього з обліку,зазначенням серії та цифр номерних знаків для разових поїздок,вилучення попередніх номерних знаків),а також номерних знаків для разових поїздок підтверджується їх підписами в книзі знятих з обліку ТЗ або в заяві про зняття з обліку при автоматизованому процесі виконання дій. Номерні знаки для разових поїздок видаються в порядку зростання цифрових номерів. При знятті ТЗ з обліку в зв'язку з його відчуженням у свідоцтві про реєстрацію ТЗ,книзі знятих з обліку ТЗ та реєстраційній картці робиться запис:"Знято з обліку для реалізації в межах України". Крім того,на внутрішньому полі свідоцтва про реєстрацію ТЗ проставляються відмітки про вилучення (залишення) попередніх номерних знаків,зазначаються серія та цифри номерних знаків для разових поїздок,а також термін,протягом якого можуть використовуватись номерні знаки для разових поїздок (він не повинен перевищувати трьох місяців),який при необхідності може бути продовжено,про що свідчить підпис уповноваженої посадової особи та відтиск печатки РЕП ДАІ. При знятті ТЗ з обліку в зв'язку зі зміною місця проживання власника (фізичної особи) або зміною місцезнаходження (юридичної особи) у свідоцтві про реєстрацію ТЗ,книзі знятих з обліку ТЗ та реєстраційній картці робиться запис:"Знято з обліку в зв'язку зі зміною місця проживання (реєстрації)". На внутрішньому полі свідоцтва про реєстрацію ТЗ також проставляються відмітки про вилучення (залишення) попередніх номерних знаків,зазначаються серія та цифри номерних знаків для разових поїздок,а також термін,протягом якого можуть використовуватись номерні знаки для разових поїздок (він не повинен перевищувати трьох місяців). Крім того,в книзі знятих з обліку ТЗ та реєстраційній картці проставляється відмітка про місце вибуття ТЗ. ТЗ може бути знятий з обліку в РЕП ДАІ як за місцем попереднього проживання власника (фізичної особи),так і в РЕП ДАІ за новим місцем проживання власника ТЗ. За письмовим зверненням власника ТЗ або уповноваженої ним особи про зняття ТЗ з обліку в РЕП ДАІ за новим місцем проживання обов'язково проводиться перевірка факту реєстрації ТЗ та відсутності обмежень і заборон на зняття з обліку в РЕП ДАІ,де було зареєстровано ТЗ. Для цього до відповідного РЕП ДАІ спецпоштою в триденний термін надсилаються запити про перевірку вказаних даних. Запити підписуються безпосередньо начальниками РЕП ДАІ або особами,які виконують їх обов'язки. Вхідна кореспонденція розглядається також начальниками РЕП ДАІ або особами,які виконують їх обов'язки. Відповіді на запити про відсутність обмежень на зняття з обліку ТЗ або підтвердження інших реєстраційних даних надсилаються не пізніше 5 днів від дня надходження запиту. Термінова перевірка може проводитись з використанням наявних каналів зв'язку (телетайпа,факсу,електронної пошти) з обов'язковою реєстрацією запиту та відповіді. Після отримання підтвердження з РЕП ДАІ за місцем попередньої реєстрації ТЗ працівниками РЕП ДАІ за новим місцем проживання власника знімається з обліку ТЗ та вилучаються номерні знаки,які були закріплені за ТЗ,про що робиться відповідна відмітка на заяві про зняття з обліку Вилучені номерні знаки знищуються в установленому порядку. У разі реєстрації ТЗ за новим місцем проживання власника номерні знаки для разових поїздок не видаються. Про зняття ТЗ з обліку та вилучення номерних знаків до РЕП ДАІ за місцем попередньої реєстрації ТЗ спецпоштою надсилається відповідне повідомлення,яке підписується уповноваженою посадовою особою з відтиском печатки РЕП ДАІ і є підставою для внесення відповідних змін до реєстраційної картки. При знятті ТЗ з обліку в зв'язку з його вивезенням за межі України на постійне перебування у свідоцтві про реєстрацію ТЗ,книзі знятих з обліку ТЗ та реєстраційній картці робиться запис:"Знято з обліку в зв'язку з вивезенням за межі України". На внутрішньому полі свідоцтва про реєстрацію ТЗ також проставляються відмітки про вилучення попередніх номерних знаків,зазначаються серія та цифри номерних знаків для разових поїздок,а також термін,протягом якого можуть використовуватись номерні знаки для разових поїздок. Зняття з обліку ТЗ у зв'язку з їх відчуженням або вивезенням за межі України на постійне перебування проводиться за умови відсутності обмежень,які передбачені пунктами 14,41,42 Правил,або обмежень,накладених органами соціального захисту населення чи митними органами. Зняття з обліку ТЗ юридичних осіб у зв'язку з їх вибракуванням проводиться на підставі їх заяв і затверджених актів про списання ТЗ,а ТЗ фізичних осіб - за заявами їх власників,огляд ТЗ не проводиться,номерні знаки для разових поїздок не видаються. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) та номерні знаки обов'язково здаються до РЕП ДАІ. Про зняття з обліку ТЗ у зв'язку з його вибракуванням на заяві власника ТЗ робиться запис:"Знято з обліку в зв'язку з вибракуванням". Аналогічні записи вносяться також до однойменних реквізитів книги знятих з обліку ТЗ та реєстраційної картки,а відомості про вибракування ТЗ - до наявних автоматизованих баз даних АІС "Автомобіль","Національний банк даних - "Автомобіль" Свідоцтво про реєстрацію ТЗ анулюється способом,що не дозволяє його повторного використання,і долучається до матеріалів про зняття з обліку ТЗ,а номерні знаки оприбутковуються як такі,що були в користуванні,і при їх відповідності встановленим вимогам можуть видаватися для повторного використання або знищуються в установленому порядку. ТЗ,одержані через органи соціального захисту населення,знімаються з обліку або вибраковуються за письмовим дозволом цих органів. За письмовим зверненням власника ТЗ,після проведення зняття з обліку ТЗ у зв'язку з його вибракуванням,працівниками РЕП ДАІ на вивільнений кузов (шасі,раму) або інші вузли і агрегати,що мають ідентифікаційні номери,оформляється та видається довідка Факт видачі вказаної довідки реєструється в окремій книзі обліку довідок про вивільнені вузли та агрегати,яка зберігається протягом 10 років. Зняття з обліку ТЗ у зв'язку зі скасуванням його реєстрації проводиться на підставі документів,що підтверджують встановлення факту фальсифікації чи підроблення документів,на підставі яких раніше була проведена реєстрація ТЗ,висновку експертизи або акта спеціального дослідження ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів ТЗ про встановлення факту їх знищення,фальсифікації або підроблення,рішень суду чи постанов слідчих органів при розслідуванні кримінальних справ. Про зняття з обліку ТЗ у зв'язку зі скасуванням його реєстрації на заяві власника ТЗ робиться запис:"Знято з обліку в зв'язку зі скасуванням реєстрації". Аналогічні записи вносяться також до однойменних реквізитів книги знятих з обліку ТЗ та реєстраційної картки,а відомості про скасування реєстрації ТЗ - до наявних автоматизованих баз даних АІС "Автомобіль","Національний банк даних - "Автомобіль". У разі втрати (викрадення) свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) після зняття ТЗ з обліку,за письмовим зверненням власника ТЗ або уповноваженої ним особи,РЕП ДАІ за місцем зняття ТЗ з обліку видається копія реєстраційної картки з відміткою про зняття цього ТЗ з обліку,яка підписується уповноваженою посадовою особою з відтиском печатки РЕП ДАІ. Попередньо до бази даних АІС "Документ" вноситься інформація про втрату свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта),про що на заяві виконується відповідний запис,який підписується уповноваженою посадовою особою,із зазначенням дати та часу внесення інформації до бази даних АІС. Облік виданих копій реєстраційних карток ведеться в окремій книзі обліку,а факт отримання копії реєстраційної картки підтверджується підписом у ній власника ТЗ (уповноваженої особи). Забороняється зняття з обліку ТЗ,стосовно яких у графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію ТЗ або наявних базах даних внесені обмеження щодо зняття з обліку. Ця вимога стосується також неповнолітніх (до 18-річного віку). Зняття з обліку ТЗ,які на них зареєстровані,дозволяється тільки з дозволу батьків неповнолітнього або його піклувальника та за погодженням з органами опіки і піклування. Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження щодо зняття з обліку ТЗ,які встановлювались для них,знімаються. Забороняється зняття з обліку ТЗ,стосовно яких є рішення суду про накладення на нього арешту або заборону зняття з обліку чи постанова слідчого про накладення арешту,а також ТЗ,які є речовим доказом у кримінальній справі і приєднані до неї постановою посадової особи,яка провадить дізнання,слідчого,прокурора або ухвалою суду. [/p]

Зняття з обліку транспортних засобів

Зняття з обліку транспортних засобів здійснюється після їх огляду в підрозділі ДАІ на підставі заяви власника з поданням документа,що посвідчує його особу,виконавчого напису нотаріусів або рішення суду.

Дозволяється здійснювати огляд транспортних засобів,які знімаються з обліку,за місцезнаходженням транспортних засобів з дотриманням вимог пункту 14 цих Правил. Такий огляд оформляється відповідним актом,скріплюється підписом посадової особи та печаткою підрозділу ДАІ.

У разі виявлення транспортного засобу,зареєстрованого в підрозділі ДАІ,у тому числі тимчасово,за фіктивними чи підробленими документами або такого,що розшукується правоохоронними органами України в зв'язку з угоном чи крадіжкою,працівники підрозділу ДАІ в установленому порядку оформляють відповідні документи,знімають незаконно зареєстрований транспортний засіб з обліку з внесенням відмітки про це до свідоцтва про реєстрацію та вилученням номерних знаків і передають усі матеріали до відповідних органів внутрішніх справ для подальшого проведення розслідування. Такий транспортний засіб поміщається на майданчику для затриманого транспорту. Якщо виявлено підроблення митних документів,їх ксерокопії з відповідним поясненням надсилаються до митного органу,у зоні діяльності якого постійно або тимчасово проживає особа,за якою було зареєстровано транспортний засіб.

Якщо під час перевірки ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів за наявною інформацією баз даних розшукуваного транспорту буде встановлено,що транспортний засіб розшукується правоохоронними органами іноземних держав,підрозділ ДАІ вилучає свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт),оформляє відповідні документи про цей факт і передає усі матеріали до відповідного органу внутрішніх справ для проведення розслідування. Підрозділ ДАІ видає власнику тимчасовий реєстраційний талон терміном на 1 рік,у графу "Особливі відмітки" якого вноситься запис "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки". Після проведення органом внутрішніх справ повної перевірки за зазначеним фактом (з обов'язковим інформуванням ініціатора розшуку) управлінням Державтоінспекції головних управлінь (управлінь) МВС у Криму,областях,містах Києві та Севастополі за наявності підстав у порядку,встановленому МВС,виноситься аргументований висновок про подальшу експлуатацію транспортного засобу та здійснюється заміна тимчасового реєстраційного талона на свідоцтво про реєстрацію з внесенням до нього відповідних відміток.

Забороняється зняття з обліку транспортного засобу,стосовно якого є ухвала суду про накладення на нього арешту або заборону зняття з обліку чи постанова слідчого про накладення арешту,а також транспортного засобу,що є речовим доказом у кримінальній справі і приєднаний до неї постановою особи,яка провадить дізнання,слідчого,прокурора або ухвалою суду.

Якщо транспортні засоби знімаються з обліку у зв'язку з їх відчуженням,у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) робиться відмітка "Транспортний засіб знято з обліку для реалізації в межах України",номерні знаки здаються,а видаються номерні знаки "Транзит". У разі зміни власником транспортного засобу місця проживання з вибуттям за межі відповідно Автономної Республіки Крим,області,міст Києва та Севастополя в свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) робиться відмітка про місце вибуття транспортного засобу.

Номерні знаки із знятого з обліку транспортного засобу на прохання власника можуть бути перезакріплені за іншим придбаним ним транспортним засобом.

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку здійснюється на підставі реєстраційної картки з видачею її копії,скріпленої підписом посадової особи та печаткою підрозділу ДАІ,і внесенням до неї відповідних службових відміток.

Транспортні засоби,що вибувають за межі України,знімаються з обліку з дозволу митних органів.

Зняття з обліку транспортних засобів,що належать недержавним юридичним особам,здійснюється на підставі копій рішення власника,засвідчених у встановленому порядку.

Зняття з обліку транспортних засобів державних юридичних осіб здійснюється на підставі виконавчого напису нотаріусів чи рішення суду або ліквідаційної комісії чи документів,передбачених відповідним нормативно-правовим актом Фонду державного майна. Після зняття з обліку у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) ставиться відмітка "Автомобіль знято з обліку для реалізації згідно із законодавством".

Зняття з обліку транспортних засобів може провадитися довіреною особою страховика на підставі копії договору страхування,засвідченого в установленому порядку,в якому повинно бути зазначено,що після виплати страхувальнику повної страхової суми транспортний засіб переходить у власність страховика,а також на підставі довідки банку про повну виплату страхувальнику страхової суми та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта).

Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів,а громадян - за заявами їх власників.

Транспортні засоби,одержані через органи соціального захисту населення,знімаються з обліку за письмовим розпорядженням цих органів.

Зняття з обліку в цих випадках провадиться без огляду транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділів ДАІ.

Транспортні засоби,ввезені в Україну під зобов'язання про їх зворотне вивезення,знімаються з обліку після їх огляду в підрозділах ДАІ.

Якщо транспортний засіб вибуває за межі відповідно Автономної Республіки Крим,області,району (за винятком району в місті) більш як на двомісячний термін,власник зобов'язаний протягом 10 днів поставити його на тимчасовий облік у підрозділі ДАІ за новим місцезнаходженням. При цьому в талоні проходження технічного огляду (технічному талоні до технічного паспорта) робиться запис про тимчасовий облік транспортного засобу і зазначається термін його перебування на цій території.

[p] З тимчасового обліку транспортні засоби не знімаються.
На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014