+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ІМПОРТ ТОВАРІВ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Відповідно до п 6.1.1. ст. 6 Закону України „Про податок на додану вартість”:податок на імпорт товарів на територію України становить 20 відсотків бази оподаткування,визначеної статтею 4:„База оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості,визначеної за вільними цінами,але не нижче за звичайні ціни,з урахуванням акцизного збору,ввізного мита,інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів),згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартість,а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку,що включається до ціни товарів (послуг). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів,вартість матеріальних і нематеріальних активів,що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг). цього Закону,та додається до ціни товарів (робіт,послуг).”

Термін „звичайна ціна” визначена в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" і становить для даного виду діяльності:п 1.20.3 „Для товарів (робіт,послуг),які продаються шляхом прилюдного оголошення умов їх продажу,звичайною визнається ціна,що міститься у такому прилюдному оголошенні.” „Прилюдне оголошення” - визначення терміну в законодавстві не міститься,але у Цивільному і Господарському кодексах є визначення «публічні пропозиції». Це публічні договори,які застосовуються у сфері роздрібної торгівлі та ряду послуг «споживчого» характеру і створюють зобов'язання для особи,яка публічну пропозицію оприлюднила. З посиланням на договори цього типу продажі товарів споживачам здійснюються шляхом простої вказівки цін на них... по-друге,у контексті таких заходів,як публічна обіцянка винагороди

Таким чином вираз:„ при замовленні та покупки товару Підприємства більше двох найменувань Покупцем,останній може придбати за одну копійку Подарунок з метою заохочення купівельної спроможності Покупця.” можна вважати публічною пропозицією,а також прилюдним оголошенням.

При отриманні в кінці звітного періоду від’ємного значення суми,що підлягає сплаті податку можна вимагати повернення надмірно сплаченої суми відповідно до наступних норм Закону „Про податок на додану вартість”:7.7.1. Сума податку,що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню,визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

Податкове зобов'язання - загальна сума податку,одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді,що визначена згідно з цим Законом. Датою виникнення податкових зобов'язань при імпорті є дата подання митної декларації із зазначенням у ній суми податку,що підлягає сплаті.

Податковий кредит - сума,на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду,визначена згідно з цим Законом.7.4.1. Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків,нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою,встановленою цього Закону (20%),протягом такого звітного періоду у зв'язку з:придбанням товарів (у тому числі при їх імпорті) з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг),не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами (згідно з підпунктом 7.2.6).. У разі імпорту товарів на митну територію України документом,що посвідчує право на отримання податкового кредиту,вважається вантажна митна декларація,оформлена відповідно до вимог законодавства,яка підтверджує сплату податку на додану вартість,або погашений податковий вексель.

При від'ємному значенні суми,розрахованої згідно з підпунктом 7.7.1 така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку,що виник за попередні податкові періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до закону),а при його відсутності - зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Якщо у наступному податковому періоді сума,розрахована згідно з підпунктом 7.7.1 цього пункту,має від'ємне значення,то:а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення,яка дорівнює сумі податку,фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів (послуг);б) залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Платник податку може прийняти самостійне рішення про зарахування належної йому повної суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації,яку він подає за наслідками звітного періоду,в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. При прийнятті такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних податкових періодів.

Платник податку,який має право на одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування,подає відповідному податковому органу податкову декларацію та заяву про повернення такої повної суми бюджетного відшкодування,яка відображається у податковій декларації. При цьому платник податку в п'ятиденний термін після подання декларації податковому органу подає органу Державного казначейства України копію декларації,з відміткою податкового органу про її прийняття,для ведення реєстру податкових декларацій у розрізі платників. До декларації додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування,копії погашених податкових векселів (податкових розписок),у разі їх наявності.

Протягом 30 днів,наступних за днем отримання податкової декларації,податковий орган проводить документальну невиїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних. За наявності достатніх підстав вважати,що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства,податковий орган має право протягом такого ж строку провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку,попередно включені до складу податкового кредиту,залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами,платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій,установлених законодавством,нарахованих на суму податкового кредиту,не підтверджену зазначеними цим підпунктом документами.

Необхідні документи:1. Податкова накладна,що має містити зазначені окремими рядками:а) порядковий номер податкової накладної;б) дату виписування податкової накладної;в) повну або скорочену назву,зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище,ім'я та по батькові фізичної особи,зареєстрованої як платник податку на додану вартість;г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи,зареєстрованої як платник податку на додану вартість;е) опис (номенклатуру) товарів (робіт,послуг) та їх кількість (обсяг,об'єм);є) повну або скорочену назву,зазначену у статутних документах отримувача;ж) ціну поставки без врахування податку;з) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні;и) загальну суму коштів,що підлягають сплаті з урахуванням податку. 2. Вантажна митна декларація,оформлена відповідно до вимог законодавства,яка підтверджує сплату податку на додану вартість,або погашений податковий вексель. 3. Податкова декларація. 4. Банківські документи,що підтверджують сплату податку.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014