+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Фіксований сільськогосподарський податок

Фіксований сільськогосподарський податок сплачується в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

— податку на прибуток підприємств;— плати (податку) за землю;— комунального податку;— збору за геологорозвідувальні роботи,виконані за рахунок державного бюджету;— плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;— збору за спеціальне водокористування. — Інші податки та збори (обов'язкові платежі),визначені Законом України "Про систему оподаткування",сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах,визначених законодавчими актами України. [/p]

Платники ФСП та податкова реєстрація Особи можуть бути зареєстровані як платники ФСП,якщо:— такі особи є сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм,передбачених законами України,— селянські та інші господарства,які займаються виробництвом (вирощуванням),переробкою та збутом сільськогосподарської продукції,— рибницькі,рибальські та риболовецькі господарства,які займаються розведенням,вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах,ставках та водосховищах),у яких сума,одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік,перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу. — Якщо особа створюється шляхом злиття,приєднання,поділу (виділу),перетворення або виділу згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України,то норма щодо дотримання не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу від реалізації (поставки) сільськогосподарської продукції (супутніх послуг) протягом останнього податкового періоду поширюється на:— усіх осіб солідарно,які зливаються або приєднуються;— кожну окрему особу,створену шляхом поділу або виділу;— особу,створену шляхом перетворення.

Особа знімається з податкової реєстрації як платник ФСП за власною ініціативою,якщо така особа подає письмову заяву щодо добровільного зняття з такої податкової реєстрації.

Особа знімається з податкової реєстрації як платник ФСП за рішенням податкового органу,якщо:— така особа підпадає під регулювання норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";— така особа ліквідується,у тому числі шляхом злиття,приєднання або перетворення.

Для отримання реєстрації як платника ФСП особа має подати відповідному податковому органу документи за переліком,який встановлюється за процедурою,визначеною законом для подання податкової звітності.

Не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку суб'єкти господарювання,які реалізують інвестиційні або інноваційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах,на територіях пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності,в умовах технологічних парків,реалізують інноваційні проекти відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" або зареєстровані платниками єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва

У разі,коли у звітному податковому періоді валовий доход від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становить менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу,підприємство сплачує податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.

Зміна порядку сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) протягом звітного (податкового) року не допускається.

Об'єктом оподаткування для платників фіксованого сільськогосподарського податку (далі - платники податку) є площа сільськогосподарських угідь,переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування,в тому числі на умовах оренди,а також земель водного фонду,які використовуються рибницькими,рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення,вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах,ставках та водосховищах).

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку З одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки,проведеної за станом на 1 липня 1995 року,відповідно до Методики,затвердженої Кабінетом Міністрів України,в таких розмірах:— для ріллі,сіножатей та пасовищ - 0,15;— для багаторічних насаджень - 0,09;— для земель водного фонду,які використовуються рибницькими,рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення,вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах,- 0,45 відсотка грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим.

Для платників податку,які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях,ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки,проведеної за станом на 1 липня 1995 року,відповідно до Методики,затвердженої Кабінетом Міністрів України,в таких розмірах:— для ріллі,сіножатей та пасовищ - 0,09;— для багаторічних насаджень - 0,03.

Перелік платників податку,на яких поширюється дія цієї статті,затверджується до 15 січня 1999 року на пленарних засіданнях обласних рад за поданням районних державних адміністрацій виходячи з критеріїв,установлених статтею 1 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" та визначених Кабінетом Міністрів України поліських територій.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку не звільняються від сплати коштів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування..

Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку Платники податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік у порядку і розмірах,передбачених цим Законом,і подають розрахунок органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року на основі:— Загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок,з якої справляється податок,до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням;— звітний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку окремо за кожною земельною ділянкою до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки;— розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок за формою,встановленою Мінагрополітики разом з Державною податковою адміністрацією;— витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок.

У разі коли за результатами діяльності у звітному (податковому) році сума,отримана платником податку від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки,становить менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу,у наступному звітному (податковому) році податки,збори (обов’язкові платежі) сплачуються на загальних підставах в установленому законодавством порядку.

Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 календарних днів,наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця,у розмірі третини суми податку,визначеної на кожний квартал від річної суми податку,у таких розмірах:— у I кварталі – 10 відсотків;— у II кварталі – 10 відсотків;— у III кварталі – 50 відсотків;— у IV кварталі – 30 відсотків.

Порядок зарахування:— Платники податку перераховують у визначений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

СПЛАТА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Будь-яка юридична або фізична особа,яка провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства,лісового господарства,рибальства,з обробки чи переробки такої виробленої нею продукції,а також з надання супутніх послуг,визначених цією статтею (далі - сільськогосподарське підприємство),може обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість.

Спеціальний режим оподаткування передбачає:— звільнення сільськогосподарського підприємства від обов'язків сплати цього податку за ставкою 20 % — оподаткування операцій з продажу (поставки) сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції за такими ставками податку:— 6 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів лісового господарства та рибальства,супутніх їм послуг;— 9 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів сільського господарства,супутніх їм послуг.

Ставки податку,зазначені у цьому пункті,нараховуються на базу оподаткування,що визначається як:— База оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості,визначеної за вільними цінами,але не нижче за звичайні ціни,з урахуванням акцизного збору,ввізного мита,інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів),згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартість,а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку,що включається до ціни товарів (послуг)). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів,вартість матеріальних і нематеріальних активів,що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг).

Сума податку,отримана сільськогосподарським підприємством внаслідок застосування вищезазначених ставок:— повністю залишається у власності сільськогосподарського підприємства,не підлягає сплаті (стягненню) до бюджету в межах норм цього Закону та використовується для відшкодування сум податків на додану вартість,сплачених (нарахованих) таким сільськогосподарським підприємством на ціну виробничих факторів,а також для інших цілей;— не включається до складу валових доходів сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.

Якщо сума податку,нарахована (отримана) сільськогосподарським підприємством за вищевказаними ставками,є меншою за суму податку,нараховану ним на ціну виробничих факторів за ставкою,визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону,то така від'ємна різниця не підлягає бюджетному відшкодуванню та не включається до складу валових витрат сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.

Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування має право на отримання бюджетного відшкодування при експорті сільськогосподарської продукції (супутніх послуг). При цьому сума бюджетного відшкодування розраховується за загальними правилами цього Закону,з урахуванням того,що для її розрахунку береться частка податкового кредиту,що виникла внаслідок придбання таким сільськогосподарським підприємством виробничих факторів,використаних у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції (супутніх послуг).

Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування не має права:— нараховувати та стягувати цей податок за ставкою,визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону при продажу (поставці) сільськогосподарської продукції;— реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування,які передбачають порядок сплати цього податку,відмінний від загальних норм цього Закону,чи звільнення від сплати цього податку. — При поставці сільськогосподарським підприємством товарів (послуг),які не підпадають під визначення сільськогосподарської продукції згідно з цією статтею,до складу податкових зобов'язань сільськогосподарського підприємства включаються суми податку,нарахованого за ставкою 20%,а до складу податкового кредиту включаються суми податку,нараховані на суму витрат,що не є виробничими факторами у сфері сільського господарства відповідно до цієї статті.

Сума податку,належного до сплати до бюджету або бюджетному відшкодуванню,розраховується за загальними правилами цього Закону.

Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування зобов'язаний надати за вимогою покупця податкову накладну,з урахуванням того,що у такій податковій накладній зазначається сума податку,розрахована за однією із ставок,а саме 6 % та 9 %. Покупець такої сільськогосподарської продукції має право включити суму податку,зазначену у такій податковій накладній,до суми свого податкового кредиту.

Для отримання свідоцтва про реєстрацію як платника податку із спеціальним режимом оподаткування сільськогосподарське підприємство зобов'язане зареєструватися у відповідному податковому органі. Закону для реєстрації платників податку на додану вартість,за самостійним рішенням,а податковий орган зобов'язаний надати сільськогосподарському підприємству свідоцтво про його реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування має містити додатково до відомостей,передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах,виключний перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.

Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню на таких підставах:— сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;— сільськогосподарське підприємство зобов'язане зареєструватися як платник цього податку на загальних умовах у випадку,визначеному у пункті 81.11 цієї статті;— сільськогосподарське підприємство підпадає під дію пункту 9.6 статті 9 цього Закону. — У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про його реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування. — Податковий орган зобов'язаний відмовити сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування,якщо таке сільськогосподарське підприємство протягом дванадцяти календарних місяців,попередніх місяцю,в якому подається заява про таку реєстрацію,здійснювало оподатковувані операції з товарами (послугами),відмінними від сільськогосподарської продукції,на суму,що перевищує суму 300000. До складу таких оподатковуваних операцій не включаються операції з продажу (поставки) активів,попередньо включених до відповідної групи основних фондів такого сільськогосподарського підприємства за дванадцять та більше календарних місяців,що передували місяцю,в якому відбувається їх продаж (поставка). — Якщо сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподатковувані операції з товарами (послугами),відмінними від сільськогосподарської продукції,на суму,що перевищує граничний розмір,встановлений статтею 2 цього Закону,протягом визначеного таким пунктом строку,то з місяця,наступного за місяцем,в якому досягається таке перевищення,таке сільськогосподарське підприємство зобов'язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою,визначеною абзацом першим пункту 6.1 статті 6 цього Закону. До складу таких оподатковуваних операцій не включаються операції з продажу (поставки) активів,попередньо включених до відповідної групи основних фондів такого сільськогосподарського підприємства не пізніше ніж за дванадцять календарних місяців,що передують місяцю,в якому відбувається їх продаж (поставка).

Сільськогосподарське підприємство (суб'єкт спеціального режиму оподаткування) у строки,встановлені законом для квартального періоду,подає відповідному податковому органу податкову декларацію.

Якщо сільськогосподарське підприємство здійснює поставку товарів (послуг),які відповідно до цієї статті оподатковуються за різними ставками,то податкова декларація повинна окремо відображати:— суму податків,нарахованих (отриманих) за ставками,встановленими підпунктом "б" пункту цієї статті,та за ставкою,встановленою пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;— відповідний розподіл податкового кредиту виходячи з частки виробничих факторів (а при застосуванні обох ставок,визначених у підпункті "б" пункту 81.2 цієї статті,- відповідних часток виробничих факторів) у загальній сумі податкового кредиту.

Податкова декларація,яка надається сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування,розробляється та узгоджується відповідно до закону.

Для цілей цієї статті вживаються такі терміни:— виробничі фактори - товари (послуги),які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції,включаючи придбання основних фондів,які переважно використовуються для такого виробництва.

Переважним вважається використання основних фондів,якщо сума компенсацій,отриманих платником від продажу (поставки) виробленої сільськогосподарської продукції з їх використанням,є більшою за суму компенсацій,отриманих платником від продажу (поставки) інших товарів (послуг),вироблених з їх використанням за звітний період,за винятком продажу (поставки) таких основних фондів;—сільськогосподарська продукція - товари,які виробляються внаслідок діяльності у сфері сільського господарства,лісового господарства чи рибальства (крім підакцизних);— послуги,супутні сільськогосподарській продукції,- послуги із:— сіяння та садження рослин,збирання врожаю,його брикетування чи складування,інших польових робіт,включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;— пакування та підготовки до продажу,в тому числі сушіння,очистки,розмелювання,дезінфекції та силосування сільськогосподарської продукції;— зберігання сільськогосподарської продукції;— вирощування,розведення,відгодівлі та забою свійської худоби,застосування засобів захисту тварин,проведення протиепізоотичних заходів;— надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки,крім надання такої техніки в оренду (лізинг);— надання послуг,супутніх веденню сільськогосподарської діяльності,а саме загальноуправлінського значення (з питань оподаткування,бухгалтерської звітності та обліку,організації внутрішнього виробничого управління),а також збуту (продажу,поставки) сільськогосподарської продукції,вирощеної,відгодованої,виловленої або зібраної (заготовленої) безпосередньо таким платником податку;— знищення бур'яну та шкідливих комах,обробки посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин,а також з використання засобів захисту тварин;— експлуатації меліоративного (зрошувального) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;— діяльність у сфері сільського господарства:— діяльність з виробництва продукції рослинництва,а саме рослинних культур,а також діяльність з вирощування фруктів та овочів,квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах);грибів,насіння,прянощів,саджанців та водоростей;— діяльність з виробництва продукції тваринництва,а саме свійської худоби,у тому числі (але не виключно) продукції птахівництва,кролівництва,бджільництва,розведення шовкопрядів та змій,інших їстівних ссавців,птахів та плазунів;— діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):— діяльність із садження,вирощування чи зрубування дерев або чагарників та догляд за ними (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Кримських та Карпатських гір,що з метою оподаткування цим податком вважається промисловим виробництвом),збирання дикорослих грибів та ягід;— діяльність у сфері рибальства:— виловлювання прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних) та їх розведення;— збір мушлів,вустриць,ракоподібних,жаб,дикорослих водоростей та діяльність з їх розведення;— діяльність з обробки чи переробки продукції,одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського господарства,рибальства,а також лісового господарства (тільки у частині обробки (переробки) дикорослих грибів та ягід),вважається відповідно діяльністю у сфері сільського господарства,рибальства чи лісового господарства за умови,якщо така продукція вирощується,відгодовується,виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо таким платником податку;— Терміни,визначені цим пунктом,використовуються з урахуванням класифікації видів економічної діяльності Державного класифікатора України за групами 01.1 - 01.4 розділу 0.1,а також розділів 0.2 та 0.5. Виходячи з норм цього пункту Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності,що підпадають під дію цієї статті. — До 1 січня 2007 року ставки податку,визначені у підпункті "б" пункту 81.2 цієї статті,становлять для осіб,які здійснюють зазначені у пункті 81.13 цієї статті види діяльності,10 відсотків до бази оподаткування.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014