+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Консультація з наступного питання:порядок оформлення авто під час митного режиму - імпорт

До законодавства з питань порядку сплати податків і зборів,правил митного оформлення та правил ввезення транспортних засобів на митну територію України останнім часом внесено багато змін та доповнень. Причому ці питання регулюють як законодавчі документи,так і нормативні акти Держмитслужби України,що є контролюючим органом,на який покладено обов’язок щодо контролю за дотриманням вимог законодавства у цій сфері.

Порядок ввезення на територію України транспортних засобів підприємствами,установами,організаціями та громадянами визначено постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 р. № 341 «Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України» (зі змінами та доповненнями,за текстом – Правила № 341).

Транспортні засоби можуть ввозитися для постійного чи тимчасового користування,реалізації та транзиту. Відповідно до Правил № 341 дозволено ввозити в Україну для постійного користування,а також з метою їх розукомплектування на запасні частини вантажні транспортні засоби – код згідно з УКТ ЗЕД 8704 (автомобілі-самоскиди,призначені для використання на бездоріжжі,передбачені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин тощо) та автобуси – код згідно з УКТ ЗЕД 8702 (автомобілі,розраховані на перевезення 10 осіб і більше,включаючи водія),якщо на момент ввезення вони були виготовлені та/або експлуатувалися не більше ніж 5 років. Ввезення інших транспортних засобів дозволено,якщо на момент ввезення вони були виготовлені не більше ніж 8 років тому.

Обмеження щодо 8 років не поширюється на:— ввезення громадянами,які в’їжджають в Україну на постійне місце проживання та які постійно проживають в Україні та отримали транспортний засіб як спадщину;— ввезення транспортних засобів відповідно до міжнародних договорів України;— ввезення в колекційних цілях на підставі дозволів Міністерства транспорту та зв’язку України,погоджених з Мінкультури України.

Ввезення на територію України для постійного використання транспортних засобів,виготовлених 8 і більше років тому,в деяких випадках здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Законом України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» від 06.07.2005 р. № 2739-IV (зі змінами та доповненнями) з метою регулювання ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів установлено,що пропуск на митну територію України для вільного обігу (у тому числі розукомплектування на запасні частини) тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів),автобусів,легкових автомобілів,вантажних автомобілів,автомобілів спеціального призначення та шасі з встановленими двигунами – коди товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД 8701 20,8702 – 8705 та 8706 допускається за умови,що на момент переміщення через митний кордон України пройшло не більше ніж 8 років з дати їх виготовлення.

Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та перша реєстрація в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких,що були в користуванні,або виготовлених в Україні здійснюються за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче від рівня «ЄВРО-2» згідно з технічними регламентами та національними стандартами:— для тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів),автобусів та легкових автомобілів – коди товарних позицій 8701 20,8702 та 8703 – з 01.01.2006 р. Ця норма не поширюється до 01.07.2006 р. на зазначені транспортні засоби,переміщені на митну територію України або виготовлені в Україні до 31.12.2005 р. включно,та транспортні засоби,на які до 31.12.2005 р. включно видано сертифікати відповідності;— для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення – коди товарних позицій 8704 та 8705 – з 01.01.2007 р.

Держмитслужбі України надано право приймати рішення щодо пропуску на територію України для постійного користування транспортних засобів (не більше одного на особу),виготовлених 5 і більше років тому,але не більш як 10 років,і якщо вони ввозяться громадянами України (або за їх дорученням іншими фізичними чи юридичними особами),які виїхали за межі України та придбали транспортні засоби до 01.04.98 р.,а також не в’їжджали в Україну до придбання транспортних засобів і з об’єктивних причин не могли ввезти їх на територію України відразу після придбання.

Порядок отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів,виготовлених 8 і більше років тому,затверджено наказом Мінтранспорту «Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів,виготовлених 8 і більше років тому» України від 10.05.2000 р. № 225 (зареєстровано в Мін’юсті України 05.07.2000 р. за № 391/4612).

Дія Порядку поширюється на фізичних і юридичних осіб України незалежно від форм власності,іноземних громадян,осіб без громадянства,які ввозять механічні транспортні засоби на територію України. Дозвіл на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів,виготовлених 8 і більше років тому,Мінтранспорту України видає за умови позитивного висновку науково-технічної експертизи у випадках,коли зазначені транспортні засоби:визнані відповідно до законодавства Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України гуманітарною допомогою;затримані митними органами та конфісковані в установленому порядку;зберігаються під митним контролем і за ними власник не звернувся до кінця строку зберігання.

Дозвіл є підставою для видачі митними органами України посвідчень на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України.

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів,що переміщуються громадянами через митний кордон України,затверджено наказом Держмитслужби України «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів,що переміщуються громадянами через митний кордон України» від 17.11.2005 р. № 1118 (зареєстровано в Мін’юсті України 25.11.2005 р. за № 1428/11708).

Власник або уповноважена особа,який переміщує транспортний засіб через митний кордон України,пред’являє його митному органу та подає відповідні документи,які:— підтверджують право власності на транспортний засіб;— підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні;— інші документи,потрібні для митного оформлення транспортного засобу,подання яких до митного органу передбачено законодавством України.

Документами,що підтверджують право власності на транспортний засіб,є:— засвідчені нотаріально в країні придбання або в консульських установах,чи в посольствах України договори купівлі-продажу,міни чи дарування тощо;— оформлені на відповідних бланках і завірені печатками оригінали рахунків;— технічні паспорти та талони,сервісні книжки та інші документи на транспортний засіб,видані уповноваженими органами країни придбання.

У документах мають зазначатися дата продажу,номери шасі (рами),кузова (або ідентифікаційний номер),двигуна,модель і рік виготовлення,а також прізвище,ім’я,по батькові особи,якій продано транспортний засіб.

Статтею 45 Митного кодексу України «Документи та відомості,необхідні для здійснення митного контролю» встановлено,що особи,які переміщують транспортні засоби через митний кордон України,зобов’язані подавати до митних органів документи та відомості,необхідні для здійснення митного контролю. Цією самою статтею встановлено,що перелік документів та відомостей,необхідних для здійснення митного контролю,порядок їх подання визначає Кабінет Міністрів України.

На виконання вищезазначеної статті постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік документів,необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів,що переміщуються через митний кордон України» від 01.02.2006 р. № 80 затверджено Перелік документів,необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів,що переміщуються через митний кордон України.

Зазначеним переліком визначено документи,обов’язкові для подання:— митна декларація,товарно-транспортний документ на перевезення,авіаційна накладна,коносамент тощо та зовнішньоекономічний договір,рахунок або інший документ,який визначає вартість товару;— документи,необхідність подання яких визначається нормативно-правовими актами Держмитслужби України з урахуванням мети переміщення,виду транспорту,характеру товару,способів розрахунку та інших факторів,що впливають на митні процедури:— декларація митної вартості;декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;облікова картка суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія,завірена цим суб’єктом;документи про надання фінансових гарантій;документи,що визначають країну походження товарів;документи,що містять відомості,необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД;платіжні доручення;касові ордери,що підтверджують сплату податків і зборів (обов’язкових платежів),тощо.

Визначення року виготовлення транспортного засобу здійснюється на основі даних його виробника,що містяться в ідентифікаційному номері транспортного засобу. Якщо неможливо визначити рік виготовлення за ідентифікаційним номером,за рік виготовлення береться рік,що значиться в реєстраційних і технічних документах на транспортний засіб. При цьому календарна дата виготовлення визначається за даними,зазначеними в технічних документах на транспортний засіб,реєстраційних документах щодо його першої реєстрації або ідентифікаційному номері. Якщо неможливо встановити календарну дату виготовлення транспортного засобу,то такою датою вважається останній день останнього місяця року,зазначеного в ідентифікаційному номері транспортного засобу.

Датою початку використання транспортних засобів,що були в користуванні та ввозяться на митну територію України,вважається дата першої реєстрації,визначена в реєстраційних документах. У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації датою початку користування вважається перший день першого місяця року,зазначеного в ідентифікаційному номері транспортного засобу.

За наявності обґрунтованих сумнівів у митних органів щодо визначення року виготовлення транспортного засобу достовірність установлюється експертом,що має свідоцтво про право проведення експертних досліджень.

Не підлягає пропуску через митний кордон України транспортний засіб:— номер кузова (або ідентифікаційний номер),шасі (рами) чи двигуна якого знищено,підроблено або не відповідає запису в реєстраційних документах;— що ввозиться в Україну громадянином для постійного користування,не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни;— що вивозиться за межі України громадянином для постійного користування,не знятий з обліку в підрозділах МВС України;— ввезення якого заборонено за віком або на який відсутні документи,що підтверджують право власності на транспортний засіб;— що ввозиться в Україну для постійного користування і за який не сплачено податки та збори;— який знято з обліку,ввозиться з метою транзиту й за який не внесено грошову заставу.

Митне оформлення транспортних засобів проводиться митним органом за місцем постійного проживання або тимчасового перебування громадян,якщо транспортні засоби:— ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби,які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну;— ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну;— тимчасово перебувають на території України та декларуються громадянами для постійного користування на цій території.

Для здійснення митного оформлення власник або уповноважена особа подає до митного органу два примірники митної декларації та пакет вищезазначених документів. До декларації в обов’язковому порядку вноситься інформація про транспортний засіб:тип,марку та модель;колір;рік виготовлення і введення в експлуатацію;ідентифікаційний номер,номери кузова,шасі (рами),двигуна;об’єм двигуна (см3);найменування,номери й дати видачі документів,на підставі яких здійснюється митне оформлення (документів,що підтверджують право власності на транспортний засіб тощо).

При здійсненні митного оформлення транспортного засобу обов’язково складається Акт про проведення митного огляду транспортного засобу,який підписує посадова особа митного органу,що здійснила митний огляд,і власник транспортного засобу (уповноважена особа).

Також обов’язковим є визначення коду транспортного засобу згідно з УКТ ЗЕД та митної вартості для нарахування сум податків і зборів,які підлягають сплаті при митному оформленні транспортного засобу. Після внесення власником транспортного засобу сум належних податків і зборів посадовою особою митного органу оформляється квитанція МД-1.

Власникові транспортного засобу разом з оригіналами технічних та інших документів,що були підставою для митного оформлення,передаються другий примірник квитанції МД-1,копія Акта про проведення митного огляду транспортного засобу,завірена посадовою особою митного органу,й примірник митної декларації. Другий примірник митної декларації залишається в справах митного органу.

Якщо митне оформлення здійснюється з наданням пільг в оподаткуванні,квитанція МД-1 не заповнюється,але до митної декларації обов’язково вносяться найменування,номери і дата видачі документів,що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні.

Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу є документом суворої звітності та видається митницею власнику транспортного засобу для його реєстрації у відповідних реєстраційних органах.

Видача Посвідчення проводиться відповідним підрозділом митниці,у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає власник транспортного засобу. Для отримання Посвідчення до митного органу подаються:— заява відповідної форми;— примірник оформленої митної декларації;— другий примірник квитанції МД-1,що підтверджує сплату митних та інших обов’язкових платежів при митному оформленні транспортного засобу;— документи,що підтверджують право власності на транспортний засіб,а також право на надання пільг в оподаткуванні;— документи,що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі ввезення ТЗ для постійного користування на митній території України з наданням пільг в оподаткуванні);— завірена копія Акта про проведення митного огляду транспортного засобу;— інші документи (закордонний паспорт,паспорт громадянина тощо).

Обов’язково здійснюється митний огляд транспортного засобу,перевіряється та встановлюється відповідність ідентифікаційного номера,номерів кузова,шасі (рами),двигуна,року виготовлення,кольору та дати введення в експлуатацію транспортного засобу даним,зазначеним у поданих документах.

Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірник разом з документами,що підтверджують право власності на транспортний засіб (право користування ним),реєстраційними й технічними документами,митною декларацією видається власникові транспортного засобу для подання до підрозділів МВС України для здійснення державної реєстрації транспортного засобу.

Щодо пільг в оподаткуванні,то підтвердженням права на надання пільг в оподаткуванні,передбачені ст. 8 Закону України від 13.09.2001 р. № 2681-III «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,митного оформлення й оподаткування особистих речей,товарів і транспортних засобів,що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» (зі змінами та доповненнями),такі документи:— підтвердження складу спадщини,відкритої за межами України на користь громадянина-резидента,органами,що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття;— паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом про зняття з постійного консульського обліку у зв’язку з переїздом в Україну,засвідчений гербовою печаткою консульської установи України за місцем попереднього постійного проживання громадянина України;— паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні;— довідка,видана Міністерством закордонних справ України,про суму коштів,що виплачуються працівникам дипломатичної служби України,які перебували за кордоном у довготерміновому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну.

При ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування:— транспортні засоби,що належать особам,які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59 – 63,65 – 67 Митного кодексу України;— транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією,що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини,відкритої за межами України на користь резидента,у разі підтвердження її складу органами,що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України,що діють у відповідних країнах;— транспортні засоби,які було попередньо вивезено (переслано) громадянами-резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення;— транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 8701,8702,8703,8704,8705 УКТ ЗЕД) у кількості однієї одиниці таких транспортних засобів за кожною товарною позицією на повнолітнього громадянина (за умови,що він є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року);— транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією згідно з УКТ ЗЕД,що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби,які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну,якщо:— працівник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу;— вартість транспортного засобу не перевищує 50 % від суми,що виплачується цій особі у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами.

Ввезені в Україну транспортні засоби реєструються в органах ДАІ МВС України на підставі належним чином оформлених і виданих митними органами вантажних митних декларацій (для юридичних осіб),посвідчень про реєстрацію транспортних засобів (для громадян) або завірених митними органами довідок-рахунків (для юридичних осіб та громадян). У разі коли транспортні засоби експлуатувалися за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іноземної держави,обов’язковим є подання до органів ДАІ МВС України реєстраційних документів цієї держави.

Порядок справляння мита,ПДВ,акцизного та митних зборів при митному оформленні транспортних засобів і номерних вузлів до них,що переміщуються громадянами через митний кордон України,затверджено наказом Держмитслужби України від 12.01.2006 р. № 5,зареєстрованим у Мін’юсті України 31.01.2006 р. за № 81/11955.

Податки і збори нараховуються митними органами за ставками,що діють на день прийняття митної декларації,та сплачуються громадянами у валюті України.

Митні збори справляються відповідно до Митного кодексу України за ставками,визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 65 «Про ставки митних зборів» (зі змінами та доповненнями,за текстом – постанова № 65).

Митні збори справляються під час митного оформлення за:— митне оформлення транспортних засобів і номерних вузлів до них (у тому числі ввезених тимчасово);— перебування транспортних засобів і номерних вузлів до них під митним контролем;— митне оформлення транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств,де вони зберігаються,чи поза робочим часом,установленим для митниці,у тому числі у вихідні та святкові дні;— митне оформлення транспортних засобів індивідуального користування,якщо вони використовуються для перевезення товарів і предметів в обсягах,що підлягають обкладанню митом;— видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) ввезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово),а також номерних агрегатів,що підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України;— зберігання транспортних засобів і номерних вузлів до них на складах митниць.

Митний збір за митне оформлення товарів і предметів,транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств,де вони зберігаються,не справляється в разі проведення митного оформлення в зонах митного контролю на територіях,де розташовані підрозділи митних органів. При нарахуванні митного збору у митній квитанції форми МД-1 або у ВМД зазначається кількість годин роботи працівника митниці,завізована підписом громадянина.

Митний збір за зберігання не справляється,якщо дата прийняття на зберігання транспортних засобів збігається з датою повернення їх власникам або уповноваженим особам. Строк зберігання обчислюється в календарних днях.

Митне оформлення кузовів і шасі за кодами 8706 і 8707 УКТ ЗЕД,що ввозяться громадянами для вільного використання,здійснюється як митне оформлення зібраних транспортних засобів з урахуванням максимального об’єму циліндрів двигуна,що серійно встановлювався на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску.

Також справляються митні платежі у розмірі 15 дол. США за видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) ввезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово),а також номерних агрегатів,що підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України.

Відчуження транспортного засобу за кодами 8701,8702,8703,8704,8705 УКТ ЗЕД,що ввозиться громадянином при переселенні на постійне місце проживання в Україну,протягом року з дати переселення (в’їзду) на постійне місце проживання в Україну проводиться за умови сплати належних податків та зборів,передбачених для ввезення транспортного засобу з метою вільного використання.

Документи на право постійного користування та відчуження транспортних засобів за кодами 8701,8702,8703,8704,8705 УКТ ЗЕД,які ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну,можуть бути видані після фактичного проживання протягом року на території України таких громадян – власників цих транспортних засобів.

Для того щоб з’ясувати,яку суму податків і зборів потрібно сплатити громадянину при митному оформленні транспортного засобу,наведемо умовний приклад.

Приклад. Громадянин придбав за кордоном три легкових автомобіля кожний вартістю 5000 дол. США. Причому один – новий,другий – був у користуванні не більш як 5 років,третій – понад 5 років. Об’єм циліндрів двигуна кожного автомобіля – 1500 см3. Усі автомобілі згідно з УКТ ЗЕД мають код 8703 22. На дату розмитнення курс 1 дол. США становив 5,0 грн.,курс 1 євро – 5,5 грн. За навантаження,розвантаження,перевантаження автомобіля фактично сплачено 200 дол. США.

Постановою № 65 установлено,що за митне оформлення товарів та інших предметів при митній вартості:— до 100 дол. США митні збори не справляються;— від 100 до 1000 дол. США розмір ставки становить 5 дол. США;— понад 1000 дол. США ставка митного збору становить 0,2 % від митної вартості транспортного засобу,але не більше від еквівалента 1000 дол. США.

Оскільки митна вартість автомобіля становить понад 1000 дол. США,то ставка митного збору – 0,2 % від митної вартості. Митні збори становлять:5000 дол. США х 5,0 грн. х 0,2:100 %=50,0 грн.

Нарахування суми акцизного збору на транспортні засоби,що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України,здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 18-92 «Про акцизний збір» (зі змінами та доповненнями) за ставками,встановленими Законом України від 24.05.96 р. № 216/96-ВР «Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби» (зі змінами та доповненнями,за текстом – Закон № 216/96-ВР).

Акцизний збір з транспортних засобів,що імпортуються в Україну,сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Нацбанку України,який діяв на день подання митної декларації.

Визначені цим Законом транспортні засоби незалежно від країни їх виробництва,які ввозяться (пересилаються) на митну територію України її громадянами,іноземними громадянами та особами без громадянства,підлягають обкладанню всіма видами податків,установлених для імпортованих товарів (ПДВ,ввізне мито,акцизний збір тощо),якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Для обчислення суми акцизного збору застосовуються ставки в євро за 1 см3 залежно від об’єму циліндрів двигуна,причому митна вартість не враховується.

Законом № 216/96-ВР установлено такі ставки акцизного збору:Сума акцизного збору становить:— для нового автомобіля:1500 см3 х 0,02 євро х 6,8 грн.=204 грн.;— для автомобіля,що використовувався не більше 5 років:1500 см3 х 1,25 євро х 6,8 грн.=12750 грн.;— для автомобіля,що використовувався понад 5 років:1500 см3 х 1,5 євро х 5,5 грн.=15300 грн.

Ставки ввізного мита встановлено Законом України від 05.04.2001 р. № 2371-III «Про Митний тариф України» (зі змінами та доповненнями). Незалежно від віку ввезеного автомобіля ставки ввізного мита встановлено в розмірі 25 % від митної вартості.

Законом України від 05.02.92 р. № 2097-XII «Про Єдиний митний тариф» (зі змінами та доповненнями) установлено,що нарахування мита на товари та інші предмети,які підлягають митному обкладанню,провадиться на базі їх митної вартості,тобто ціни,що фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України.

При визначенні митної вартості до неї включаються ціна товару,зазначена в рахунку-фактурі,а також такі фактичні витрати (якщо їх не включено до рахунку-фактури):— на транспортування,навантаження,розвантаження,перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України;— комісійні та брокерські;— плата за використання об’єктів інтелектуальної власності,що належить до даних товарів та інших предметів і має оплачуватися імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення).

У нашому прикладі за навантаження,розвантаження,перевантаження автомобіля фактично сплачено 200 дол. США. При явній невідповідності заявленої митної вартості товарів та інших предметів або у разі неможливості перевірки її обчислення митні органи України визначають митну вартість послідовно на основі ціни на ідентичні товари та інші предмети,ціни на подібні товари та інші предмети,що діють у провідних країнах – експортерах зазначених товарів та інших предметів.

Таким чином,сума ввізного мита для кожного автомобіля становить:5200 дол. США х 5,0 грн. х 25 %:100 %=6500 грн. Нарахування суми ПДВ на транспортні засоби,що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України,здійснюється відповідно до ст. 4 Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями,за текстом – Закон № 168/97-ВР) за ставкою 20 % від бази оподаткування.

Пунктом 4.1 ст. 4 Закону № 168/97-ВР установлено,що база оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості,визначеної за вільними цінами,але не нижче за звичайні ціни,з урахуванням акцизного збору,ввізного мита,інших загальнодержавних податків та зборів (обов’язкових платежів),згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартість,а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку,що включається до ціни товарів (послуг)). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів,вартість матеріальних і нематеріальних активів,що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів (послуг).

У прикладі розрахунок суми ПДВ на автомобілі,що ввозяться на митну територію України громадянином,такий:— для нового автомобіля:(5200 дол. США х 5,0 грн. + 204 грн. + 6500 грн.) х 20 %:100 %=______ грн. — для автомобіля,що використовувався не більше 5 років:(5200 дол. США х 5,0 грн. + 12750 грн. + 6500 грн.) х 20 %:100 %=______ грн.;— для автомобіля,що використовувався понад 5 років:(5200 дол. США х 5,0 грн. + 15300 грн. + 6500 грн.) х 20 %:100 %=____________ грн. Загальна сума податків і зборів,що належить до сплати при ввезенні легкового автомобіля,становить:— для нового автомобіля:_______ грн. + 204 грн. + 6500 грн. + 50,0 грн.=__________ грн. — для автомобіля,що використовувався не більше 5 років:___________ грн. + 12750 грн. + 6500 грн. + 50,0 грн.=__________ грн. — для автомобіля,що використовувався понад 5 років:____________ грн. + 15300 грн. + 6500 грн. + 50,0 грн.=______________ грн.

Щодо порядку обкладання ПДВ гуманітарної допомоги і благодійною допомогою? Згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 р. № 1192-XIV (зі змінами та доповненнями) під терміном «гуманітарна допомога» розуміють цільову адресну безоплатну допомогу у грошовій або натуральній формі,у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань,або допомогу у вигляді виконання робіт,надання послуг,що надається іноземними та вітчизняними донорами з гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном,які потребують її у зв’язку із соціальною незахищеністю,матеріальною незабезпеченістю,важким фінансовим становищем,виникненням надзвичайного стану,зокрема внаслідок стихійного лиха,аварій,епідемій і епізоотій,екологічних,техногенних та інших катастроф,які створюють загрозу для життя і здоров’я населення,або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин,об’єктивних потреб,згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 р. № 531/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до пп. 5.1.21. п. 5.1 ст. 5 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) звільняються від обкладання ПДВ операції з подання благодійної допомоги,а саме безоплатна передача товарів (робіт,послуг) особам,визначеним абзацами «а»,«б» та «е» пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР,з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях,а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт,послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з подання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт,послуг),оподатковуваних акцизним збором,цінних паперів,нематеріальних активів і товарів (робіт,послуг),призначених для використання у господарській діяльності,а також тих,що ввозяться на митну територію України,крім товарів,які підпадають під дію міжнародних договорів,згоду на укладення яких надано Верховною Радою України.

Крім цього,п. 5.5 ст. 5 Закону № 168/97-ВР визначено,що за винятком товарів,зазначених у пп. 5.1.7 п. 5.1 ст. 5 цього Закону,звільнення від обкладання ПДВ,передбачені пунктами 5.1 – 5.2 цієї статті,не поширюються на операції з імпорту зазначених товарів (послуг).

Звільнення від оподаткування не поширюються на операції з поставки підакцизних товарів (крім легкових автомобілів для інвалідів згідно з підпунктом 5.1.4 пункту 5.1 та товарів згідно з пунктом 5.3 статті 5 Закону) (п. 5.5 ст. 5 цього Закону).

Правила маркування товарів,отриманих як благодійна допомога,затверджено постановою № 772. Водночас згідно з пп. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 Закону № 168/97-ВР не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України,згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України,або відповідно до закону.

Враховуючи викладене,звільнення від обкладання ПДВ благодійної (гуманітарної) допомоги,що відбувається на митній території України,здійснюється відповідно до вимог пп. 5.1.21 п. 5.1 ст. 5 Закону № 168/97-ВР. При ввезенні (імпорті) товарів на митну територію України як благодійної (гуманітарної) допомоги об’єкта оподаткування ПДВ не виникатиме лише в разі,якщо таке ввезення здійснюватиметься як технічна або благодійна (гуманітарна) допомога згідно з нормами міжнародних договорів України,згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України,або відповідно до закону.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014