+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Консультація з питання перевірок приватних підприємств органами державної податкової служби України.

Відповідно до ст. 11 „Про державну податкову службу України” органи державної податкової служби у випадках,в межах компетенції та у порядку,встановлених законами України,мають право:

Здійснювати документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій,звітів та інших документів,пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подачі),а також планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності,достовірності,повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів),додержання валютного законодавства юридичними особами,їх філіями,відділеннями,іншими відокремленими підрозділами,що не мають статусу юридичної особи,а також фізичними особами,які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу,на яких згідно із законами України покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі),крім Національного банку України та його установ (далі - платники податків);

Здійснювати контроль за:- додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку;- наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності,ліцензій на провадження видів господарської діяльності,що підлягають ліцензуванню відповідно до закону,з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам,які видали ці документи,торгових патентів;

Одержувати у платників податків (посадових осіб платників податків) пояснення з питань,що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби,встановлених цим та іншими законами України;перевіряти під час проведення перевірок у фізичних осіб документи,що посвідчують особу;

Запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) такими платниками податків. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються не пізніше ніж за десять робочих днів до дня запрошення рекомендованими листами,в яких зазначаються підстави запрошення,дата і час,на які запрошується платник податків (посадова особа платника податків);

Одержувати безоплатно від платників податків,а також від установ Національного банку України та комерційних банків у порядку,встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність",довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків,а на підставі рішення суду - про обсяг та обіг коштів на рахунках,у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності;

Одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та зборів (обов'язкових платежів) від платників податків;

При проведенні перевірок вилучати у підприємств,установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів,які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування,несплату податків та зборів (обов'язкових платежів),а при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішення суду - вилучати оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису,який скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків,і залишенням копій таких документів платнику податків. Забороняється вилучення у суб'єктів господарської діяльності документів,що не підтверджують факти порушення законів України про оподаткування;

Відповідно до Наказу Державної податкової адміністрації України „Про затвердження Інструкції про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України оригіналів та копій фінансово – господарських та бухгалтерських документів” № 493 від „08” листопада 2005 р.,надалі по тексту „Наказ ДПАУ”,передбачено регулювання відносин органів державної податкової служби України (далі - органи державної податкової служби) та платників податків при вилученні посадовими особами органів державної податкової служби при проведенні перевірок підприємств,установ та організацій копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів,які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування,несплату податків та зборів (обов'язкових платежів),та при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішення суду - оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів.

Відповідно до такого Наказ ДПАУ вилученню підлягають такі фінансово-господарські та бухгалтерські документи (або їх копії):- первинні документи (письмові свідоцтва),що фіксують та підтверджують господарські операції,включаючи розпорядчі документи та дозволи платника податків на проведення таких операцій,- грошові документи,- облікові регістри (тобто носії спеціального формату (паперові,електронні) у вигляді відомостей,ордерів,книг,журналів,машинограм тощо,призначені для хронологічного,систематичного або комбінованого нагромадження,групування та узагальнення інформації з первинних документів,що прийняті до обліку),- кошториси,декларації та інші документи,пов'язані з обчисленням і сплатою податків,зборів (обов'язкових платежів) до бюджету,- а також інші матеріали та розрахунки,які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування та факти порушень нормативно-правових актів з питань оподаткування,за винятком документів,що містять відомості,які становлять державну таємницю. Забороняється вилучення у платників податків документів,що не підтверджують фактів порушення законів України про оподаткування.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014