+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції

Платники податку Підприємства,основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції,сплачують податок на прибуток у порядку і в розмірах 25 %,за підсумками звітного податкового року.

Валові доходи і витрати підприємств-виробників сільськогосподарської продукції,утримані (понесені) протягом звітного податкового року,підлягають індексуванню,виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця,наступного за місяцем понесення таких витрат (отримання доходів),до кінця звітного податкового року.

Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю,що використовується у сільськогосподарському виробничому обороті.

Положення передбачені пунктами 1 - 3 не поширюється на підприємства,основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва,дикорослих рослин,диких тварин і птахів,риби (крім риби,виловленої у річках та закритих водоймах),хутряних товарів,лікеро-горілчаних виробів,пива,вина і виноматеріалів (крім виноматеріалів,що продаються для подальшої переробки),які оподатковуються у загальному порядку.

У разі продажу товарів,безпосередньо пов'язаних з технологічними процесами виробництва сільськогосподарської продукції,виробникам такої сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту,валові доходи кредитора збільшуються у податковому періоді,на який відповідно до умов такого кредитного договору припадає строк здійснення розрахунків з позичальником.

У разі якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари,витрати на які включаються до складу валових витрат,датою збільшення валових витрат позичальника є дата здійснення розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.

Якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари,витрати на які відповідно до статті 8 цього Закону підлягають амортизації,датою збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів є дата здійснення позичальником розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.

Підприємства,основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції,подають декларацію про прибуток у строки,визначені законом для річного податкового періоду,за формою,що встановлюється центральним податковим органом України.

Для цілей оподаткування до підприємств,основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції,відносяться підприємства,валовий доход яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу.

У разі,якщо за звітний (податковий) рік валовий доход таких підприємств від продажу сільськогосподарської продукції не перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу,прибуток таких підприємств від продажу продукції (робіт,послуг),що не відноситься до сільськогосподарської продукції,оподатковується у загальному порядку., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014