+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Перелік документації по охороні праці,що повинна бути на підприємстві:

— Система керування охороною праці (СКОП)

[p] — Журнал реєстрації вступного інструктажу [p] [p] — Програма вступного інструктажу [p] [p] — Перелік виробництв і професій,при яких обов'язкове проходження медичних оглядів [p] [p] — Графік проведення періодичних медичних оглядів [p] [p] — Перелік безкоштовно видаваного спеціального одягу,взуття,інших засобів індивідуального захисту [p] [p] — Особиста картка обліку спецодягу,спецвзуття й запобіжних пристосувань [p] [p] — Журнал обліку первинних інструктажів [p] [p] — Перелік основних питань інструктажу на робочому місці. — Журнал наказів і розпоряджень [p] [p] — Накази по створенні комісій з перевірки знань безпечних методів праці,протоколи комісій. Комісії двох рівнів - керівники (фахівці),працівники. [p] [p] — Графік проведення перевірки знань,проведення контролю по безпеці праці [p] [p] — Програма навчання робітників безпечним методам праці,наданню першої медичної допомоги [p] [p] — Перелік діючих інструкцій з охорони праці [p] [p] — Інструкції з охорони праці [p] [p] — Перелік робіт підвищеної небезпеки [p] [p] — Накази про призначення відповідальних осіб за провадження робіт підвищеної небезпеки [p] [p] — Журнал реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки — Перелік професій і видів робіт,до яких пред'являються підвищені вимоги по техніці безпеки [p] [p] — Журнал видачі документації по охороні праці [p] [p] — Накази про призначення відповідальних осіб по безпечній експлуатації вантажопідйомних машин і електрогосподарства — Наказ про допуск до роботи персоналу,що обслуговує вантажопідйомні механізми [p] [p] — Планування заходів щодо охорони праці [p] [p] — Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві [p] [p] — Акти про нещасні випадки й матеріали розслідування [p] [p] — Перелік посад ІТП і электротехнологічного персоналу,які повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпечності,перелік професій і робочих місць,що вимагають присвоєння I групи,II групи (посвідчення по електробезпечності) [p] [p] — Наказ на комісію зі спостереження за станом експлуатації будинків і споруджень [p] [p] — Наказ на особу,відповідальне за газове господарство [p] Додаткові документи при здачі матеріалів по розслідуванню нещасних випадків в органи спостереження й ФСС. — Колективний договір — Правила внутрішнього розпорядку — Штатний розклад — Реквізити — ФСС (реєстрація) — Ліцензія на право діяльності, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014