+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПЕРЕЛІК РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

— Зварювальні,газополум’яні,наплавні,напилювальні і паяльні роботи. Контроль за зварними з’єднаннями. — Роботи в охоронних зонах ліній електропередачі,діючих нафто-,продукто- та газопроводів,комунікацій газових промислів,а також споруд на них. — Роботи в діючих електроустановках. — Роботи в зонах дії струму високої частоти,іонізуючого випромінювання,електростатичного та електромагнітного полів,а також роботи з застосуванням лазерів. — Роботи на повітряних лініях зв’язку,які перетинають лінії електропередачі і контактні проводи. — Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів. — Електропрогрівання бетону та електрозмішування ґрунтів,розігрівання бітуму і смол. — Роботи в термічних цехах і дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти. — Вибухові роботи та роботи пов’язані з утилізацією зброї,звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. — Роботи з небезпечними речовинами та інертними газами. — Випробування,налагодження,експлуатація,ремонт і технічне обслуговування об’єктів,обладнання та приладів,пов’язаних з використанням,виготовленням,переробкою,зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин. — Зберігання,експлуатація балонів,контейнерів,цистерн та інших ємностей із стисненими,зрідженими,отруйними,вибухонебезпечними та інертними газами,їх заповнення,спорожнення та ремонт. — Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухонебезпечних зонах. — Монтаж,налагодження і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії. — Промислово-геофізичні дослідження,освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин. — Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів. — Видобування та переробка нафти,газу і конденсату. — Ліквідація нафто-,газо-,водопроявлень і процесі буріння свердловин. — Роботи пов’язані з перепідготовкою цистерн,контейнерів,балонів та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин. — Злив,очищення,нейтралізація резервуарів,тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів,кислот,лугів та інших шкідливих речовин,у тому числі радіоактивних. — Експлуатація циклотронів,бетатронів,лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок. — Виробництво скла та скловиробів. — Виготовлення та застосування скловати,шлаковати,азбесту,мастики на бітумній основі,перхлорвінілових і бакелітових матеріалів. — Виготовлення та застосування лакофарбових покрить,ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб,полімерних композицій (поліхлорвінілових,епоксидних тощо). Роботи з нанесення протикорозійного ізоляційного покриття. — Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. Гальванічні роботи. — Гасіння вапна. — Обслуговування генераторних ацетиленових установок. — Обстеження,ремонт та чищення димарів,вентиляційних каналів і дахів будинків та споруд,чищення повітропроводів. — Ливарні,плавильні,заливальні роботи і термообробка литва. — Виробництво,переробка,розподіл,зберігання і застосування продуктів розподілення повітря,хлору,аміаку,природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів. — Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки,трубоформувальних станів та пічного зварювання труб. — Роботи,пов’язані з відпалюванням сталі,сплавів і відливок. — Гранулювання доменного шлаку. — Роботи,пов’язані з вибиванням відливок,титанової губки із застосуванням відбійних молотків. — Експлуатація піскоструминних апаратів. — Нанесення бетону,ізоляційних і обмурувальних матеріалів методом набризкування і напилення. — Управління,завантаження та обслуговування дробарних,сортувальних фасувально-пакувальних,просівальних,змішувальних,формувальних,затиральних,фільтрувальних,намотувальних,варильих,плавильних,сепараторних,очисних,обрізних,бурових,в’язальних,полірувальних механізмів. — Обслуговування вальцювальних,штампувальних,вузлов’язальних і навивальних верстатів та автоматів. — Огляд,випробування,монтаж,налагодження,ремонт,реконструкція,експлуатація та експертне обстеження (технічне діагностування) машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки (за встановленим переліком) та їх елементів,експертиза з охорони праці та промислової безпеки. — Підземні та відкриті гірничі роботи. — Підземна геологорозвідка. — Сейсморозвідка. — Геолого-маркшейдерські роботи. — Аварійно-рятувальні роботи,а також практичні навчання та тренування,пов’язані з проведенням цих робіт. — Роботи з дозиметрії,дезактивації,дегазації та дезінфекції. — Контроль за станом рудникової атмосфери. — Утворення та експлуатація відвалів гірничих порід. — Обслуговування лампових,апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу. — Розкривні роботи,виймання і навантаження корисних копалин під час проведення відкритих гірничих робіт. — Виколювання,звалення,розпилювання та обробка блоків природного каменю. — Планування робочих майданчиків,уступів і берм у кар’єрах. — Обкладення та скріплення укосів,бортів,уступів кар’єрів. — Ремонт рухомого складу,колії,тунельних споруд,сигналізації та зв’язку на метрополітені. — Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації. — Прокладення,обслуговування та ремонт пульпопроводів. — Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів. — Експлуатація і ремонт водозбірних споруд. — Штучне заморожування ґрунтів і водозниження. — Монтаж,демонтаж,експлуатація,ремонт і переміщення насосних та землесосних установок,драг і земснарядів. — Забивання паль. — Цементація та хімічне закріплення ґрунтів і фундаментів. — Роботи в колодязях,шурфах,траншеях,котлованах,бункерах,камерах,колекторах,замкнутому просторі (ємностях,боксах,топках,трубопроводах). — Земляні роботи,що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи підводою. — Продавлювання тонельних конструкцій під будинками,спорудами,магістралями і водоймищами. — Водолазні роботи. — Обслуговування барокамер. — Роботи верхолазні,скелелазні та на висоті,в тому числі з риштувань,підйомними і підвісними колисками,з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами. — Будівництво,зведення,монтаж та демонтаж будинків,споруд,а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. — Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. — Такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів. — Транспортування негабаритних та важких вантажів на під’їзних коліях будівельних майданчиків. — Монтаж,експлуатація і демонтаж бурових вишок. — Управління тракторами та самохідним технологічним устаткуванням. — Обслуговування механічних та автоматичних ліній. — Механічна обробка деревини та металів. — Обслуговування центрифуг і транспортерів на цукрових заводах. — Обслуговування і ремонт аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах із зберігання та переробки зерна. — Розвантаження,складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі). — Обслуговування бугаїв-плідників,кнурів і жеребців. — Робота з хижими звірами. — Робота циркових артистів,каскадерів кіностудій. — Лісосічні роботи,трелювання,транспортування та сплав лісу. — Спорудження та обслуговування крижаних і поромних переправ,доріг,бродів. — Гідрометричні,гідрологічні і гідрохімічні роботи:на великих і середніх річках у період повені;рейдові виїзди на безмоторних човнах на водоймища;роботи на річках і каналах,пов’язані з використанням човнових переправ:роботи і спостереження у період нестійкого льодоставу;гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодоступних і необжитих районах. — Снігомірні,сніголавинні,гляціологічні і сельові роботи:маршрутні снігозйомки у горах;сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодоступних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності. — Роботи вогневої обслуги з протиградовими виробами,пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет,транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції. — Роботи зі застосуванням піротехнічних виробів та інструментів. — Охорона із застосуванням вогнепальної зброї колективної і приватної власності,об’єктів.

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ,МАШИН,МЕХАНІЗМІВ,УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Об’єкти підвищеної небезпеки — Об’єкти,на яких використовуються,виготовляються,переробляються,зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин у кількості,що дорівнює чи перевищує нормативне встановленні порогові маси. — Об’єкти,на яких використовуються,виготовляються,переробляються або зберігаються самозаймисті та легкозаймисті тверді речовини та матеріали у кількості,що дорівнює чи перевищує нормативне встановленні порогові маси. — Об’єкти,на яких утворюються горючий пил або волокно,здатні вибухати,самозайматися,займатися від джерела запалювання з подальшим поширенням горіння після його усунення. — Об’єкти,на яких проводяться гірничі,геологорозвідувальні роботи та роботи з видобування і збагачення корисних копалин,роботи в підземних умовах. — Об’єкти,на яких виробляють розплави чорних і кольорових металів та сплави на основі цих розплавів. — Об’єкти гідротехнічного будівництва:гідрологічні споруди,хвостосховища,шламонакопичувачі,накопичувачі токсичних відходів.

Машини,механізми,устаткування підвищеної небезпеки — Гірничошахтне і гірничорятувальне обладнання,обладнання для випробування та транспортування корисних копалин відкритим способом,обладнання для буріння,ремонту свердловин на суходолі і континентальному шельфі. — Конвеєрні стрічки для вугільної,гірничорудної,нерудної металургійної та коксохімічної промисловості. — Обладнання для транспортування,дроблення,сортування,збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів. — Обладнання та технічні засоби для виготовлення,використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі,комплекси для їх переробки та зберігання. — Обладнання основних виробництв хімічної,біохімічної,нафтохімічної,нафтогазодобувної та нафтогазопереробної промисловості. — Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів,нафтопроводів,нафтопродуктопроводів,трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічне обладнання,яке використовується під час їх експлуатації. — Обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом,споруди на них та газокористувальне обладнання. — Обладнання,призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі. — Парові і водогрійні котли,в тому числі содорегенераційні та ті,що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями. — Посудини,що працюють під тиском понад 0,07 МПа. — Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 ˚С. — Підіймальні споруди. — Електроустановки та електрообладнання. — Обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній,ливарній та коксохімічній промисловості,ливарне обладнання. — Обладнання,в якому використовуються лазерне,іонізуюче чи радіаційне випромінювання. — Атракціони стаціонарні та пересувні. — Технологічні транспорті засоби. — Зварювальне обладнання,устаткування для газополум’яної і лазерної обробки металів,термічного напилювання. — Ковальсько-пресове обладнання. — Обладнання основних виробництв для харчової,деревообробної,легкої,текстильної промисловості,целюлозно-паперового виробництва,переробки пластмас,полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів. — Обладнання,в якому використовуються небезпечні речовини.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014