+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Реєстрація автомобіля на підприємстві

На підприємство автотранспорт може потрапити кількома шляхами:його можна придбати,орендувати,одержати безкоштовно в подарунок,обміняти на іншу річ (основні засоби,товар і навіть послуги) чи оформити як внесок до статутного фонду. Але незалежно від того,яким чином авто придбали,його слід зареєструвати в органах ДАІ.

Незважаючи на те,який автомобіль придбавається,- новий чи вживаний,відповідно до Закону №3353,державній реєстрації та обліку підлягають усі транспортні засоби,призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. Держреєстрація придбаного автомобіля відбувається згідно з Правилами №1388.

По-перше,придбавши автомобіль,юридична чи фізична особа повинна його зареєструвати (якщо автомобіль новий) чи перереєструвати (якщо автомобіль був у вжитку) в органах ДАІ протягом 10 днів після придбання. Якщо автомобіль придбано за кордоном,то протягом тих самих 10 днів він підлягає реєстрації з моменту митного оформлення.

Перелік документів,необхідних для державної реєстрації транспортних засобів,викладено в Правилах №1388 у розділі "Реєстрація транспортних засобів". Порядок проведення перереєстрації транспортних засобів при зміні їх власника розглянуто в розділі "Перереєстрація транспортних засобів" зазначених Правил.

По-друге,необхідно пам'ятати:якщо транспортні засоби придбавають підприємства,то за наявності у них більше 15 автомобілів в одному населеному пункті вони мають створити автогосподарство.

По-третє,держреєстрація транспортних засобів не проводитиметься без підтвердження сплати всіх передбачених законодавством податків.

Податок на додану вартість У разі придбання автомобіля в юридичної особи на території України підприємство сплачує ПДВ. Оскільки вартість такого автомобіля підлягає амортизації,то,відповідно до пп.7.4.1 Закону №168,сплачена при купівлі автомобіля сума ПДВ зараховується до податкового кредиту.

Якщо підприємство придбаває автомобіль у фізичної особи або отримує його безоплатно як подарунок від неї,то ПДВ воно не сплачує. Отже,й податковий кредит не виникатиме.

Згідно з Законом №168,при ввезенні на територію України автомобіля,придбаного за її межами,необхідно сплатити ПДВ у розмірі 20% митної вартості товару. Своєю чергою,Постановою №1598 регламентується визначення митної вартості товарів та інших предметів,які переміщуються через митний кордон України. Митна вартість товару складається з ціни товару,зазначеної в рахунку-фактурі (рахунку-проформі),та фактичних витрат,що не включені до рахунку-фактури. Такими витратами можуть бути комісійні та брокерські та витрати на навантаження,розвантаження,перевантаження,страхування та транспортування автотранспорту до пункту перетинання митного кордону України. Крім цього,митна вартість товару збільшується на суму акцизного збору та ввізного мита.

Згідно з пп. 7.3.6 Закону №168,при оформленні митної декларації у підприємства виникатиме податкове зобов'язання на суму ПДВ,зазначену у цій декларації. Але відразу після сплати перерахована до бюджету сума ПДВ зараховуватиметься до податкового кредиту.

Пенсійний збір Сплата пенсійного збору при продажу автомобіля передбачена Законом №400,відповідно до якого,юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів сплачують пенсійний збір у розмірі 3% від вартості легкового автомобіля. Хто конкретно сплачує пенсійний збір за операціями купівлі-продажу автомобіля,роз'яснено в Інструкції №16-6 та Листі ДПА України №465/5/15-1116/№1037/7/15-1117. Згідно з цими документами,збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з відчуження легкових автомобілів сплачують підприємства,установи та організації всіх форм власності,а також фізичні особи,які набувають права власності на легкові автомобілі.

Тобто Пенсійний збір сплачує той,хто придбає автомобіль (хоча в Законі №400 виразно і зрозуміло сказано,що пенсійний збір сплачується при відчуженні автомобіля;а сторона,яка купує цей автомобіль,навпаки - набуває його у власність). У цьому випадку наявна колізія між законним (Закон №400) та підзаконним актом (Постанова №1740,Інструкція №16-6 та Лист ДПАУ №465/5/15-1116).

Мабуть,органи Пенсійного фонду не зрозуміли терміну "відчуження",визначеного Законом №400. Адже з точки зору цивільного права поняття "відчуження" означає передачу у власність іншій особі будь-чого. А згідно з підзаконними актами Пенсійного фонду,відчуження - це,навпаки,одержання у власність,в цьому випадку автомобіля. Тобто,за мотивацією пенсійного органу,платить той,хто придбає автомобіль.

Крім цього,на практиці,якщо ви не сплатите пенсійного збору в розмірі 3% від вартості автомобіля,його просто не зареєструє ДАІ. В Інструкції №16-6 так і сказано:"Органи Державтоінспекції здійснюють реєстрацію автомобілів лише за умови сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,що підтверджується документом про сплату збору".

Вартість легкового автомобіля як бази для нарахування пенсійного збору можна визначити на підставі договорів купівлі-продажу,довідок-рахунків торговельних організацій,договорів міни,довідок органів митної служби,актів експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів,що підтверджують цю вартість.

Отже,в цьому випадку вартість автомобіля,на яку нараховується пенсійний збір,визначається з урахуванням величини ПДВ,що "сидить" у ціні автомобіля,який придбавається. Наприклад,ви придбали автомобіль за ціною 6000 грн,у тому числі ПДВ - 1000 грн. Отже,розмір пенсійного збору визначатиметься таким чином:6000 грн (вартість автомобіля з ПДВ) х 3%=180 грн.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується платниками цього збору через установи банків,на рахунки місцевих органів Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового автомобіля.

Тепер щодо відображення в податковому обліку суми пенсійного збору. Тут є кілька точок зору. Так,відповідно до Закону №283,суми внесених (нарахованих) податків,зборів (обов'язкових платежів),установлених Законом України "Про систему оподаткування",включаються до складу валових витрат. А оскільки пенсійний збір установлений Законом "Про систему оподаткування",то,згідно з Законом №283,він має бути віднесений на валові витрати.

Водночас,відповідно до пп. 8.4.1 зазначеного закону,у разі здійснення підприємством витрат на придбання основних фондів їх балансова вартість збільшується на суму вартості їх придбання з урахуванням транспортних і страхових платежів,а також інших витрат,понесених у зв'язку з таким придбанням. При цьому якщо платник податку на прибуток є платником ПДВ,то сплачена при придбанні сума ПДВ не включається до балансової вартості автомобіля.

Отже,у нашому прикладі вартість автомобіля становитиме 5180 грн:5000 грн (без урахування ПДВ) + 180 грн (пенсійний збір).

Такої самої думки дотримуються і податкові органи. У Листі від 21.01.99 р. №465/5/15-1116/№1037/7/15-1117 "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" податкова роз'яснила:сплачений збір на обов'язкове державне пенсійне страхування,що здійснюється у зв'язку із придбанням автомобілів для власного виробничого використання,підлягає амортизації згідно з нормами ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Податок з власників транспортних засобів Сплативши ПДВ при придбанні автомобіля та пенсійний збір відразу після придбання,для реєстрації в органах ДАІ необхідно виконати ще низку вимог. Перш за все сплатити податок з власників транспортних засобів,визначений двома Законами:№1251 "Про систему оподаткування" та №1963 "Про податок з власників транспортних засобів".

Що стосується визначення,хто ж є платниками такого збору,то це передбачено Законом №1963,відповідно до якого платниками податку з транспортних засобів є підприємства,установи та організації,які є юридичними особами,іноземні юридичні особи,а також громадяни України,іноземні громадяни та особи без громадянства,які мають в Україні власні транспортні засоби. Ставки податку на рік визначені Законом №1963 у розділі ІІІ і залежать від об'єму циліндрів двигуна або його потужності.

Тепер щодо термінів сплати податку з транспортних засобів. Відповідно до Закону №1963,його необхідно сплатити:— фізичним особам - перед реєстрацією або перереєстрацією транспортних засобів. У майбутньому цей податок сплачуватиметься щороку або один раз на два роки перед технічним оглядом транспортних засобів;— юридичним особами - щокварталу рівними частинами до 15 числа місяця,що настає за звітним кварталом.

Щодо фізичних осіб,то тут все зрозуміло:податок з придбаної машини сплачується один раз перед реєстрацією транспортного засобу в органах ДАІ. Що стосується юридичних осіб,то тут виникають певні труднощі з визначенням термінів сплати податку з транспортних засобів. Наведемо приклад.

Підприємство придбало автомобіль 10 жовтня. Зареєструвати його в органах ДАІ необхідно протягом 10 днів,тобто до 20 жовтня включно. Транспортний податок у цьому випадку слід сплатити авансом за терміни,які фактично не настали,тобто за ІV квартал. Таким чином,наступний платіж транспортного податку на цей автомобіль здійснюватиметься в період з 1 по 15 квітня наступного року.

Що стосується податкового обліку сум,сплачених за таким податком,то,відповідно до Закону №283,суми внесених (нарахованих) податків,зборів (обов'язкових платежів),установлених Законом України "Про систему оподаткування" включаються до валових витрат. Тобто суми транспортного податку не відносяться на збільшення первісної вартості автомобіля,а відразу списуються на валові витрати підприємства,яке придбає автомобіль.

Що сплачується при купівлі авто за кордоном Відповідно до Закону №216,при ввезенні автомобілів із-за кордону необхідно сплатити податок на додану вартість,ввізне мито,акцизний збір. Розглянемо деякі питання сплати цих та інших податків і зборів.

Акцизний збір При ввезенні автомобілів на територію України (тимчасово або постійно),згідно з Законом №216,необхідно сплатити акцизний збір. Розмір цього платежу залежить від класифікації транспортного засобу за Гармонізованою системою опису та кодування товарів і наведений у таблиці у Законі №216.

Акцизний збір з транспортних засобів,що ввозяться (імпортуються) в Україну,сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України,що діє на день подання митної декларації.

Ввізне мито Розмір ввізного мита на транспортні засоби,що ввозяться,залежить від виду транспортного засобу та країни,з якої ввозиться автомобіль. До транспортного засобу може застосовуватися преференційна,пільгова або повна (загальна) ставки ввізного мита.

Преференційна ставка ввізного мита - якщо ввізне мито не нараховується. Пільгова ставка ввізного мита менша,ніж повна,і може становити від 1 до 25 відсотків митної вартості автотранспорту залежно від його виду. Повна ставка ввізного мита залежно від виду автотранспорту може становити 10 - 40 відсотків його митної вартості.

Якщо автомобіль ввозитиметься з держав,що входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони,застосовуються преференційні ставки ввізного мита,передбачені Єдиним митним тарифом України.

Якщо ввозиться автотранспорт походженням з країн або економічних союзів,що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння,то застосовуються пільгові ставки ввізного мита,передбачені тим самим Єдиним митним тарифом України.

В інших випадках застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита,передбачені Єдиним митним тарифом України.

Нагадаємо,що ставки ввізного мита залежать від країни походження товару. Тобто якщо,наприклад,автомобіль "Опель" виготовлено в Німеччині,до нього може бути застосована преференційна ставка ввізного мита. Водночас якщо автомобіль з такою ж назвою виготовлено,наприклад,у Туреччині,до нього може застосовуватися пільгова ставка ввізного мита.

Митний збір Митний збір на автотранспортні засоби,що ввозяться,регламентується Постановою №65,відповідно до якої ставки митних зборів установлюються згідно з додатком 1 до цієї Постанови. Їх розмір залежить від митної вартості автомобіля.

Так,наприклад,при митній вартості товару від $100 до 1000 за митне оформлення справлятиметься митний збір $5. Якщо митна вартість автотранспорту понад $1000,митний збір справляється в розмірі 0,2% митної вартості товару,але не більше $1000.

Тобто якщо підприємство ввозить автомобіль "Вольво",митна вартість якого становить $10000,митний збір становитиме $20. При ввезенні підприємством кількох автомобілів на суму $1000000 митний збір становитиме всього $1000.

Сума митного збору відноситиметься до складу первісної вартості автомобіля відповідно до пп. 8.4.1 Закону №283:"У разі здійснення витрат на придбання основних фондів балансова вартість відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання,з урахуванням... витрат,понесених у зв'язку з таким придбанням". А суми митного збору є витратами,понесеними підприємством на придбання основних засобів. У подальшій експлуатації автотранспортного засобу вони амортизуватимуться в складі основного засобу.

Податок на прибуток Із наведеного випливає,що,придбаваючи автомобіль,підприємство має сплатити багато податків. І всі вони,звичайно,є витратами цього підприємства. Витрати,понесені підприємством у зв'язку з купівлею автомобіля,включаються до вартості придбання (пп. 8.4.1 Закону №283). Так буде отримано балансову вартість придбаного основного засобу.

Зазначимо:вартість автомобіля,придбаного з метою використання в господарській діяльності підприємства,не включатиметься до валових витрат підприємства. Згідно з пп. 8.1.2 Закону №283,витрати на придбання основних засобів,призначених для внутрішнього виробничого використання,підлягають амортизації. Тобто ці витрати відноситимуться на зменшення оподатковуваного прибутку поступово (частинами) у вигляді амортизаційних відрахувань.

Якщо підприємство отримало автомобіль як подарунок,тобто безкоштовно,його вартість амортизації не підлягатиме. Це пояснюється тим,що при отриманні такого автомобіля підприємство жодних витрат на його придбання не несе. А амортизація є ніщо інше,як поступове віднесення витрат,пов'язаних з придбанням основних фондів,на зменшення оподатковуваного прибутку. Звернемо увагу на те,що при безкоштовному отриманні автомобіля підприємство все ж понесе витрати,але вони пов'язані з оформленням права власності на цей автомобіль (сплата пенсійного збору,за реєстрацію тощо). На нашу думку,ці витрати мають зараховуватися до балансової вартості ІІ групи основних фондів і в подальшому амортизуватися.

Автомобіль може бути придбано також для подальшого продажу. У цьому випадку для цілей оподаткування його слід розглядати не як основні фонди,а як товар. Адже основні фонди - це ті матеріальні цінності,що використовуються в господарській діяльності підприємства понад один рік з моменту введення в експлуатацію. Понесені витрати при купівлі автомобіля,який буде реалізовано,зараховуватимуться до складу валових витрат підприємства., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014