+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Щодо одержання дозволу на розміщення об'єкта торгівлі

У зв'язку з численними зверненнями суб'єктів господарської діяльності щодо відмови податкових районних інспекцій у видачі або продовженні терміну дії патенту на здійснення суб'єктами господарювання своєї діяльності та при встановленні реєстраторів розрахункових операцій (РРО) без дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг Держкомпідприємництво звертається з нижчевикладеним.

Стаття 15 Закону України "Про систему оподаткування" містить перелік місцевих зборів (обов'язкових платежів),до яких належить збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. [/p]

Згідно зі статтею 17 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 56-93 "Про місцеві податки і збори" збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі - це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях.

Однак з набранням чинності частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) з 05.10.2006 р. правових підстав для видачі органами місцевого самоврядування дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг (та подібних до нього) немає,оскільки цим Законом визначено,що необхідність одержання документа дозвільного характеру та дозвільний орган,уповноважений видавати документ дозвільного характеру,мають бути встановлені виключно законом.

Щодо відповідальності суб'єктів господарювання за роботу без дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг Держкомпідприємництво зазначає,що дозвільним органам необхідно враховувати положення частини четвертої статті 10 Закону про дозвільну систему,відповідно до якої в разі застосування дозвільним органом нормативно-правових актів,прийнятих із порушенням вимог частини першої статті 4 цього Закону,суб'єкт господарювання,законні права якого були порушені у зв'язку з прийняттям та застосуванням таких нормативно-правових актів,має право звернутися до суду з позовом про захист (поновлення) своїх прав та відшкодування завданої шкоди.

Так,можуть бути визнані неправомірними дії дозвільних і контролюючих органів (їх посадових осіб),пов'язані із застосуванням статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині притягнення до адміністративної відповідальності за провадження господарської діяльності без одержання дозволу,іншого документа дозвільного характеру,якщо його одержання не передбачене законом.

Щодо провадження торговельної діяльності Для провадження торговельної діяльності суб'єкт господарювання повинен придбати торговий патент у порядку,визначеному Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (далі - Закон про патентування).

Залежно від умов торгівлі та від того,чим торгує підприємець,суб'єкт господарювання може придбати звичайний,короткостроковий або пільговий торговий патент.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону про патентування патентуванню підлягає торговельна діяльність,що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів.

Для отримання торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності повинен подати відповідну заяву до податкового органу. Відповідно до частини четвертої статті 2 Закону про патентування заява містить такі реквізити:найменування суб'єкта підприємницької діяльності;витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності,а у випадках,якщо патент придбавається для структурного (відокремленого) підрозділу,- довідка органу,який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу із зазначенням цього місця;вид підприємницької діяльності,здійснення якої потребує придбання торгового патенту;найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту.

Положеннями Закону про патентування визначено,що встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Звертаємо увагу,що на сьогодні законодавчо не визначено механізму щодо отримання зазначеної довідки.

Згідно з пунктами 2.2,2.3 Порядку реєстрації,опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги),затвердженого наказом Головної,державної податкової інспекції України від 01.12.2000 р. N 614 (зареєстровано в Мін'юсті 05.02.2001 р. N 107/5298),реєстрація реєстраторів розрахункових операцій (РРО) здійснюється в органі Державної податкової служби за місцем знаходження суб'єкта господарювання на підставі його письмової заяви довільної форми,у якій зазначаються сфера застосування та реквізити РРО. Одночасно із заявою суб'єкт господарювання подає документи та їх копії,в тому числі,дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договір,оренди,інший документ на право власності або користування господарською одиницею).

На практиці при видачі суб'єктам господарювання торгового патенту (продовження терміну його дії) та при реєстрації РРО органами ДПА неправомірно вимагається дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг (та подібні до нього).

Слід зазначити,що на сьогодні немає чіткої позиції органів Державної податкової адміністрації щодо порушеного питання. Так,у своєму листі від 06.07.2007 р. N 13508/7/15-0717 Державна податкова адміністрація наголошує на необхідності отримання дозволу на розміщення об'єкта торгівлі,однак у листі від 22.01.2008 р. N 650/5/15-0416 вважає можливим для придбання торгового патенту подання суб'єктом господарювання до податкового органу замість дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

Враховуючи продовження практики видачі суб'єктам господарювання зазначеного дозволу просимо висловити позицію з порушеного питання та у стислі терміни поінформувати Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014