+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Консультація з питання Договору добровільного страхування майна юридичної особи

Відповідно до статті 984. Страховиком є юридична особа,яка спеціально створена для здійснення страхової діяльності та одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. В Договорі добровільного страхування майна юридичної особи № 138,надалі по тексту Договір,не вказано на підставі якої ліцензії діє Страхівник.

[/p]

В загалі договір є задовільним проте для кращого захисті інтересів Страхувальника вважаємо за необхідно внести нижче вказані зміни:

п. 2.12. вказано,що „За Договором підлягають страхуванню такі майнові об’єкти(групи майна),за умови якщо вони відповідним чином зазначені в п. 1.1Договору”. Виникає питання,чи буде вважатися відповідним чином зазначеним майно „Товарно-матеріальні цінності згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку №281”,відповідно до цього необхідно попросити уточнення,що вважається „відповідним чином” і чи є відповідно зазначеним п.1.1 Договору.

п. 2.2.1.:„Страховим випадком за Договором визнається подія (події),передбачена (передбачені) Договором,яка (які) відбулася (відбулись) і з настанням якої (яких) виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу) згідно з умовами Договору.” Необхідно додати „передбачена (передбачені) Договором та законодавством України”,що збільшить коло випадків віднесених до страхового випадку.

п. 2.2.2. необхідно додати фразу „що включає,проте не обмежується визначеннями даного переліку”,тобто весь пункт має виглядати наступним чином:„Страховий ризик – певна подія з переліку,що включає,проте не обмежується визначеннями даного переліку,наведеного нижче у цьому пункті,на випадок настання якої проводиться страхування та яка має ознаки ймовірності та випадковості настання,що призвела до майнових збитків Страхувальника внаслідок загибелі,пошкодження чи втрати застрахованого майна,а саме”

п 2.2.4:Чи вважається надана інформація в пункті належним чином зазначеним переліком страхових ризиків відповідно до п. 1.6. Договору.

п. 2.3. необхідно чітко визначити яким чином буде здійснюватися встановлення страхової суми,та передбачити і вказати цей визначений вид в Договорі.

п 2.3.3. необхідно попросити уточнення якими саме видами документів має бути підтверджено,а саме:за формою (оригіналами,копіями,нотаріально посвідченими документами),якими видами документів:договором купівлі – продажу,оцінкою експертів і т. д.

„На вимогу Страховика,заявлена Страхувальником вартість Застрахованого майна має бути підтверджена відповідними документами,а саме.”

п. 2.4.1 сформульований відповідно до положень Цивільного кодексу,надалі по тексту ЦК,проте для кращого захисту інтересів Страхувальник передбачити початок строку дії договору з моменту досягнення згоди з усіх істотних умов договору.

п. 2.4.4 необхідно внести наступні поправки,а саме замінити фразу „не несе зобов’язання щодо виплати страхового відшкодування за страховим випадками” на „несе зобов’язання щодо виплати страхового відшкодування за страховим випадками в межах сплаченої частини страхового платежу”:

п. 2.5.2.3 вказано,що Страхувальник зобов’язаний надавати інформацію,що впливатиме на оцінку страхових ризиків:„в тому числі такі,які протягом дії Договору змінилися настільки,що,якби вони були відомі під час укладання Договору,то Договір взагалі не був би укладений Страховиком чи був би укладений на умовах,що значно відрізнялися б”. Дане положення передбачено статтею 652 ЦКУ і передбачає можливість сторін змінити або розірвати договір,тому доцільність такого передбачення в даному пункті є досить сумнівною. Тобто воно дає право на зміну чи розірвання договору,а не зобов’язує Страхувальника повідомляти про зміну обставин,що мають суттєве значення при оцінці ступеня страхових ризиків. Також в даному пункті не вказано,яким чином має відбуватися надання інформації,необхідно уточними та встановити форму повідомлення,вид повідомлення,строк. Все вище перелічене,що стосується повідомлення стосується і п.2.5.2.7,2.5.2.8.

п. 2.5.2.8 не є нормою передбаченою в законодавстві України і встановлений для захисту інтересів Страховика. Бажано даний пункт виключити з Договору взагалі.

п. 2.5.3.1,2.5.3.2. Договору вказують на можливість перевірки з боку Страховика протягом терміну дії Договору проте не вказано форму,строк перевірки,порядок призначення відповідальних осіб та не вказані випадки здійснення такої перевірки,важливість висновків перевірки та її вплив на Договір,процес повідомлення Страхувальника про проведення перевірки.

п. 2.5.3.8 передбачає право Страховика на відстрочення страхової плати,проте не зазначений строк на якій може бути відстрочена сплата страхової плата. Також для убезпечення спалити страхової плати від необґрунтованого затягування відстрочення необхідно становити неустойку за необґрунтоване затягування сплати страхової плати.

п. 2.5.3.11. необхідно прописати порядок та строки повернення страхової премії та визначити яким чином вираховується нормативні витрати на ведення справ та визначити їх розмір.

п. 2.5.4.1 визначає обов’язок ознайомлення з умовами Договору,проте не визначається порядок такого ознайомлення,строків його здійснення. Також для надання повного висновку за даним Договором необхідно ознайомитись з Правилами добровільного страхування майна № 97 (нова редакція) на які робляться посилання в Договорі.

п.2.7.1. не конкретизує перелік документів,які мають бути надані,що може ускладнити в майбутньому процес підтвердження настання страхового випадку. Необхідно також уточнити точну форму даних документів,а не тільки можливі їх форми як передбачено п. 2.7.2.,тобто які документів мають бути надані в оригіналах,які в копіях,які в нотаріальних копіях.

п. 2.8.2.1,2.8.2.2 необхідно додати,що витрати обчислюються на момент їх здійснення за ринковим цінами.

п. 2.8.2.8 необхідно зазначити обов’язкове повернення зайво сплаченої частини страхової премії.

п. 2.8.2.12. розумні і доцільні витрати краще замінити на „усі витрати”,що надасть змогу віднести якомога більше витрат на відшкодування. У разі непогодження Страховика необхідно визначити критерії визначення розумності та доцільності витрат.

п. 2.8.2.13 встановлює ліміт на виплату страхової суми відшкодування предметів оздоблення у розмірі10%. У разі якщо не зазначено в п. 1.4.Договору інше.

п. 2.9.7.,2.9.8.,2.9.10 необхідно видалити,тому що вони суттєво звужують права Страхувальника.

п.2.11.7. необхідно зменшити суму нормативних витрат на ведення справ,що за Договором становить 45 %.

Таким чином загалом Договір відповідає всім нормам законодавства,проте деякі положення перелічені вище захищають права та інтереси Страховика та звужують права Страхувальника. Проте виконання наданих вище рекомендацій зможе захистити інтереси Страхувальника.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014