+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Чи гарантує Договір від 2002р. захист орендаря від неправомірного виселення з приміщення,що орендується?

По даному питанню надаю наступну відповідь,так,Договір від 2002 р. захищає права та інтереси орендаря. Це випливає з самого договору.

[/p]

Так,в пункті 4,під назвою Права та обов’язки сторін,зазначено,що у випадку перешкоджання користуванням об’єктом оренди,заборону на проїзд машин та прохід клієнтів Орендаря,передбачених договором,Орендодавець зобов’язаний сплатити штраф у розмірі орендної плати за два місяці,а також відшкодувати збитки,які можуть виникнути у зв’язку із такими діями Орендодавця.

Також,Орендар має право вимагати повернення об'єкту оренди з будь-якого незаконного володіння,усунення перешкод у користуванні ним,відшкодування шкоди,яка заподіяна об'єкту оренди фізичними та юридичними особами,включаючи Орендодавця,відповідно до п. 8 Договору від 2002р.,під назвою захист права оренди та зміна права власності на нього. На основі вищевикладеного,в період дії Договору від 2002р.,Орендар може бути виселений з приміщення,що ним орендується,лише за рішенням суду. Самим же договором передбачена матеріальна відповідальність Орендодавця за порушення умов договору.

Чи є можливість визнати Договір від 2002р. недійсним?

Необхідно враховувати,що Договір від 2002р. був укладений до вступу в дію нового Цивільного кодексу України (01.01.2004р.),тому всі питання по зобов’язанням,що виникають з даного договору регулюються Цивільним Кодексом Української РСР (надалі по тексту ЦК УРСР) .

Згідно ст.269 ЦК УРСР передбачено перелік випадків дострокового розірвання договору на вимогу наймодавця:- Наймодавець може пред'явити в суді,арбітражі або в третейському суді вимогу про дострокове розірвання договору найму,якщо наймач:— користується майном не відповідно до договору або призначення майна;— навмисно або з необережності погіршує стан майна;— не вніс плати протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу,а за договором побутового прокату — протягом одного місяця,якщо більш короткі строки не установлені типовим договором;— не зробить капітального ремонту в тих випадках,коли за законом або за договором капітальний ремонт лежить на обов'язку наймача.

Ця норма свідчить про те,що Договір від 2002 р. не може бути розірвано з інших підстав,ніж з тих,що передбачені самим договором та вищенаведеними нормами чинного законодавства. Тобто,дострокове розірвання Договору оренди може бути прийняте виключно в судовому порядку.

У випадку виникнення будь-яких спорів у зв'язку з вказаним вище,Сторона для якої виникли такі обставини буде самостійно нести будь-які витрати,пов'язані з цим,та відшкодує в повному обсязі відповідні збитки іншій Стороні,здійснить всі необхідні дії для того,щоб такі обставини не вплинули на хід виконання положень цього Договору.

В процесі виконання цього Договору Сторони будують свої взаємовідносини на підставі рівноправ'я,чесного партнерства ти захисту інтересів один одного. [p] В ЦК УРСР,зокрема в главі 3 наводиться перелік угод,які можуть бути визнані недійсними та порушення яких тягне за собою недійсність угод. Згідно глави 3-ї недійсними можуть бути визнані наступні угоди:- яка не відповідає вимогам закону;- що укладена з метою,суперечною інтересам держави і суспільства;- угоди юридичної особи,що суперечить її цілям;- що укладена неповнолітнім,який не досяг п'ятнадцяти років;- що,укладена громадянином,визнаним недієздатним;- що,укладена неповнолітнім віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років;- що,укладена громадянином,обмеженим у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами;- що,укладена громадянином,нездатним розуміти значення своїх дій;- що,укладена внаслідок помилки;- що,укладена внаслідок обману,насильства,погрози,зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною або збігу тяжких обставин;- що є мнимою і удаваною.

Отже,не надання достовірних фактів щодо обсягу правосуб’єктності представників сторін з боку однієї із сторін договору,не підпадає під перелік умов що мають місце в угодах,які можуть бути визнані недійсними,зазначений у ЦК УРСР.

Вважаю доцільним звернути вашу увагу,що відповідно до пункту 8 Договору від 2002 р.:- Реорганізація сторін Договору від 2002 р.,або зміна власників Сторін не є підставою для зміни умов цього Договору або підставою для його дострокового розірвання. - У випадку переходу права власності на Об'єкт оренди цей Договір оренди зберігає свою дійсність та чинність для нового власника. - Орендар не несе відповідальності за зобов'язаннями Орендодавця,а Орендодавець не несе відповідальності за зобов'язаннями Орендаря.

В Законодавстві України вище наведені положення знайшли свій вияв в ст. 268 ЦК УРСР,що має назву „Збереження чинності договору найму при переході майна до іншого власника”:- При переході права власності на здане в найом майно від наймодавця до іншої особи договір найму зберігає чинність для нового власника. - Договір найму зберігає чинність і при переході майна від однієї державної організації (наймодавця) до іншої.

Якщо Догорів від 2002р. буде визнаний недійсним,чи буде мати юридичну силу Договір від 2000 року.

Договором від 2002р. передбачено,що:- після підписання цього договору все попереднє листування,угоди,переговори,як в усній,так і в письмовій формі,що стосується предмету цього договору втрачають юридичну силу. На підставі вищезазначеного Договір від 2000р. на даний момент втратив юридичну силу. Але недійсність Договору від 2002р. тягне за собою недійсність всіх його положень (пунктів).

Отже,якщо Договір від 2002р. буде визнано недійсним (що не базується на жодних підставах ) вищезазначене його положення також буде визнане недійсним і Договір від 2000р. буде мати юридичну силу.

Чи захищає права Орендаря Договір від 2000р.?

Договір оренди від 2000р. захищає права Орендаря лише зазначаючи,що Орендар має право звернутись до судової інстанції у випадку виникнення спору між ним та Орендодавцем,по якому досягти згоди шляхом переговорів не вдалось.

Умовами Договору оренди від 2000р. на Орендаря покладено значний перелік обов’язків,які можуть бути підставою для дострокового розірвання Договору оренди. Спрощена процедура розірвання договору оренди,а також розширені в Договорі від 2000 р. умови дострокового розірвання договору.

ВИСНОВОК:Договір від 2002р. захищає права Орендаря в межах чинного законодавства. Загроза розірвання договору існує лише у випадку неправомірних дій Орендодавця,а саме:спричинення обставин чи підтасування фактів,які б могли бути підставою для подання позову до господарського суду та розірвання договору оренди по рішенню суду.

Договір оренди від 2000р. захищає права Орендаря в меншій мірі ніж Договір оренди від 2002р.,та може спричинити до небажаних наслідків для Орендаря.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014