+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Выникнення податкового кредиту при продажу завезенного товару на митну територію України та продажу товару по заниженій ціні

Податковий кредит виникає на суму ПДВ товару,який ввозиться,проте при продажу товару по занижених цінах податкове зобов’язання виникає на суму податкового кредиту. Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків,нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою,встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 81 Закону України „Про податок на додану вартість” (надалі по тексту – Закон),протягом такого звітного періоду у зв'язку з:придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;придбанням (будівництвом,спорудженням) основних фондів (основних засобів,у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи),у тому числі при їх імпорті,з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того,чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду,а також від того,чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. У разі коли товари (роботи,послуги),виготовлені та/або придбані,частково використовуються в оподатковуваних операціях,а частково ні,до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні,яка відповідає частці використання таких товарів (робіт,послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи (послуги),які не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника,то сума податку,сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням),не включається до складу податкового кредиту.

Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг),не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями. У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку,попередньо включені до складу податкового кредиту,залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами,платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій,установлених законодавством,нарахованих на суму податкового кредиту,не підтверджену зазначеними цим підпунктом документами.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:дата здійснення першої з подій:або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт,послуг),дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;або дата отримання податкової накладної,що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт,послуг);для операцій із імпортом товарів (супутніх послуг) - дата сплати податку по податкових зобов'язаннях згідно з підпунктом 7.3.6 Закону;Датою виникнення права замовника на податковий кредит з контрактів,визначених довгостроковими відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств",є дата збільшення валових витрат замовника довгострокового контракту.

Згідно Закону України „Про податок на додану вартість” податкова накладна видається платником податку,який поставляє товари (послуги),на вимогу їх отримувача,та є підставою для нарахування податкового кредиту. Як виняток з цього правила,підставою для нарахування податкового кредиту при поставці товарів (послуг) за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем,банківськими або персональними чеками у межах граничної суми,встановленої Національним банком України для готівкових розрахунків,є належним чином оформлений товарний чек,інший платіжний чи розрахунковий документ,що підтверджує прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів (послуг),з визначенням загальної суми такого платежу,суми податку та податкового номера постачальника.

Підставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної також є:транспортний квиток,готельний рахунок або рахунок,який виставляється платнику податку за послуги зв'язку,інші послуги,вартість яких визначається за показниками приладів обліку,що містять загальну суму платежу,суму податку та податковий номер продавця,за винятком тих,в яких форма встановлена міжнародними стандартами;касові чеки,які містять суму поставлених товарів (послуг),загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера,але без визначення податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума поставлених товарів (послуг) не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку на додану вартість).


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014