+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Консультація з наступного питання:порядок продажу транспортного засобу

Перед відчуженням (купівля-продаж,міна,дарування) автомобіль повинен бути знятий з обліку в органах ДАІ. Відчуження автомобіля,не зареєстрованого у підрозділах ДАІ,не провадиться.

[/p]

Зняття з обліку автомобілів здійснюється після їх огляду в органах ДАІ на підставі заяви власника з поданням документа,що засвідчує його особу. При відчуженні автомобіля,що належить декільком власникам,зняття з обліку провадиться на підставі спільної заяви або нотаріально засвідченого доручення на право відчуження,що видається на ім’я одного з власників.

Огляд проводиться працівниками реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ (РЕП ДАІ) за місцем реєстрації автомобіля та експертом експертно-криміналістичного відділення з автотехнічних досліджень МВС на відповідність ідентифікаційних номерів вузлів i агрегатів обліковим даним,перебування в розшуку за наявною інформацією баз даних викраденого транспорту та технічного стану транспортного засобу.

Не можна зняти з обліку автомобіль,щодо якого винесено рішення суду про накладення на нього арешту або заборону зняття з обліку чи постанову слідчого про накладення арешту,а також автомобіль,що є речовим доказом у кримінальній справі.

При знятті автомобіля з обліку у зв’язку з відчуженням номерні знаки здаються i видаються номерні знаки для разових поїздок,а у свідоцтві про реєстрацію (техпаспорті) робляться відмітки «Транспортний засіб знятий з обліку для реалізації в межах України»,про вилучення попередніх номерних знаків,зазначаються серія та цифри номерних знаків для разових поїздок,а також термін,протягом якого вони можуть використовуватись (він не повинен перевищувати трьох місяців). Термін використання номерних знаків для разових поїздок може бути продовжено,про що свідчить підпис уповноваженої особи та відтиск печатки РЕП ДАІ.

У разі зміни власником автомобіля місця проживання з вибуттям за межі територіальної одиниці у реєстраційній картці автомобіля проставляється відмітка про місце вибуття автомобіля,а у техпаспорті – відмітки «Знято з обліку у зв’язку зі зміною місця проживання (реєстрації)»,про вилучення попередніх номерних знаків,зазначаються серія та цифри номерних знаків для разових поїздок,а також термін,протягом якого вони можуть використовуватись. Автомобіль може бути знятий з обліку РЕП ДАІ як за місцем попереднього проживання власника,так i в РЕП ДАІ за новим місцем проживання власника автомобіля.

Якщо автомобіль вибуває більше як на двомісячний термін,власник зобов’язаний протягом 10 днів поставити його на тимчасовий облік у РЕП ДАІ за новим місцезнаходженням. У талоні техогляду робиться запис про тимчасовий облік автомобіля i зазначається термін його перебування на цій території.

У разі втрати техпаспорта зняття з обліку відбувається на підставі реєстраційної картки на автомобіль,що зберігається в РЕП ДАІ за місцем його реєстрації. Замість загубленого техпаспорта видається засвідчена копія реєстраційної картки.

Якщо автомобіль знімається з обліку у зв’язку з вибуттям з території України,то необхідно отримати дозвіл митних органів.

Відчуження може провадитися за договором купівлі-продажу,міни або дарування,який повинен бути посвідчений у нотаріальному порядку. За нотаріальним посвідченням договору відчуження автомобіля можна звернутися до державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса.

Відповідно до пп. «г» п. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93 р. № 7-93 (зі змінами та доповненнями) за умови нотаріального посвідчення договору відчуження автомобіля дітям у державній нотаріальній конторі одному з подружжя або батькам необхідно сплатити суму держмита у розмірі 1 % суми договору,але не нижчої дійсної вартості автомобіля. При відчуженні автомобіля іншим особам сума держмита становитиме 5 % суми договору,але не нижчої дійсної вартості автомобіля. При відчуженні автомобіля його дійсна вартість визначається на день оцінки автомобіля,яка проводиться суб’єктами оціночної діяльності,що мають чинні кваліфікаційні документи з оцінки транспортних засобів. Справляння держмита здійснюється відповідно до вартості,зазначеної в акті експертної оцінки вартості автомобіля.

Слід зазначити,що згідно з п. 18 ст. 4 Декрету № 7-93 від сплати держмита звільняються:– інваліди I та II груп;– інваліди Великої Вітчизняної Війни та сім’ї воїнів (партизанів),що загинули чи пропали безвісти,i прирівняні до них у встановленому порядку особи;– громадяни,віднесені до категорій 1,2,3 та 4 осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проте звільненню від сплати держмита підлягатимуть зазначені категорії осіб,якщо в обох із сторін існує таке право,а у разі якщо одну із сторін звільнено за законодавством від сплати держмита,то друга сторона сплачує держмито у повному розмірі.

За нотаріальне посвідчення договору відчуження автомобіля у приватного нотаріуса необхідно сплатити плату,яка не може бути меншою,ніж розмір держмита без урахування пільг,установлених законодавством.

Пунктом 12.2 ст. 12 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами та доповненнями) визначено,що при продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля,мотоцикла,моторолера або моторного (парусного) човна не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою в розмірі 1 відсотка від вартості такого об'єкта рухомого майна за умови сплати (перерахування) ним суми державного мита до бюджету або суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору до такого посвідчення. Дохід,отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного із зазначених об'єктів,підлягає оподаткуванню за ставкою15 %. Зазначені операції відображуються в реєстрі об'єктів рухомого майна.

Таким чином при посвідченні договору купівлі-продажу автомобіля у приватного нотаріуса суб’єктам угоди необхідно сплатити йому суму,не менше 5 % вартості автомобіля,а продавець автомобіля повинен перерахувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб 1 % або 15 % вартості автомобіля).

Пунктом 12.4 ст. 12 Закону № 889-IV визначено,що якщо один об’єкт рухомого майна обмінюється на інший об’єкт рухомого майна,то кожна зі сторін договору обміну сплачує 50 % суми податку,що визначається шляхом застосування ставки податку 15 %,до вартості майна,розрахованої за звичайними цінами,яке відчужується кожною із сторін. Таким чином,при обміні кожен учасник договору обміну зобов’язаний сплатити 7,5 % податку на доходи з вартості відчужуваного ним майна. Сума податку самостійно сплачується сторонами угоди до її нотаріального посвідчення.

Щодо порядку купівлі нового автомобіля,то купити автомобіль може особа,якій виповнилося 18 років. Розрахуватися за автомобіль можна у безготівковому порядку через установи банку або за готівку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та в іншому порядку відповідно до законодавства.

Законність придбання автомобіля підприємством чи організацією підтверджується довідкою-рахунком,актом приймання-передачі транспортного засобу підприємства-виробника або уповноваженим ділером,вантажною митною декларацією або копією,завіреною гербовою печаткою митниці. При купівлі автомобіля,завезеного на територію України,у довідці-рахунку повинен бути запис «У митному відношенні оформлено. Вантажна митна декларація від _____ № _____,імпортер ______».

При продажу автомобіля покупцю надається необхідна та достовірна інформація про найменування та адресу виробника (імпортера,продавця) i підприємства,яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від покупця,ремонт i технічне обслуговування,перелік основних технічних характеристик автомобіля,дату виготовлення,гарантійні зобов’язання виробника,термін служби автомобіля,правила та умови ефективного та безумовного використання,сертифікацію автомобіля.

Інформація про ціну автомобіля в грошовій одиниці України надається за допомогою ярлика цін (цінника),який підписується особою,відповідальною за формування,встановлення або застосування цін,i скріплюється печаткою підприємства чи організації,яка здійснює продаж,із зазначенням дати підписання.

Разом з автомобілем покупцю видаються розрахунковий документ,який засвідчує факт продажу,інструкція про порядок експлуатації автомобіля,сервісна книжка або довідка про передпродажну підготовку,номерні знаки для разових поїздок у разі самостійної доставки автомобіля до місця реєстрації,акт приймання-передачі при придбанні автомобіля у виробника,довідка-рахунок при здійсненні купівлі у підприємства чи організації.

Передпродажна підготовка автомобіля здійснюється продавцем,про що у сервісній книжці робиться позначка,в якій обов’язково зазначаються:дата проведення передпродажної підготовки,інформація про терміни проведення сервісного обслуговування,перелік сервісних центрів та їх адреси,прізвище,ім’я,по батькові відповідальної особи,підпис,скріплений печаткою продавця.

На придбаний автомобіль діє гарантійний термін,який обчислюється з дня продажу покупцю автомобіля. Гарантійні зобов’язання можуть виконуватися згідно з договором.

Покупець при виявленні недоліків у придбаному автомобілі протягом гарантійного терміну експлуатації має право за своїм вибором вимагати від продавця безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення покупцем чи третьою особою,заміни на аналогічний товар належної якості,відповідного зменшення його купівельної ціни,заміни на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни,розірвання договору та відшкодування збитків,яких він зазнав.

Безоплатне усунення недоліків,виявлених в автомобілі в період гарантійного терміну,здійснюється протягом 14 днів або за згодою сторін в інший термін.

Заміна автомобіля з недоліками провадиться негайно,а за необхідності додаткової перевірки якості – протягом 14 днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності автомобіля для заміни вимога покупця задовольняється у двомісячний термін з часу подання відповідної заяви.

Під час заміни автомобіля з недоліками на аналогічний належної якості,ціна на який змінилася,перерахунок вартості не провадиться,а на такий самий іншої моделі – провадиться виходячи з цін,що діяли на час обміну.

При розірванні договору розрахунки з покупцем у разі підвищення ціни на автомобіль здійснюються виходячи з їх вартості на час пред’явлення відповідної вимоги,а у разі зниження цін – на час купівлі.

Доставка автомобіля продавцю для усунення недоліків та його повернення покупцю здійснюються силами i засобами продавця.

Після купівлі транспортного засобу його необхідно зареєструвати. Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється РЕП ДАІ за місцем реєстрації місця проживання власника автомобіля. За виникнення обставин,що перешкоджають реєстрації такого транспортного засобу за місцем проживання власника,як виняток з дозволу керівника РЕП ДАІ можлива їх реєстрація за місцем проживання родичів за їх письмовою згодою.

Транспортні засоби,які належать неповнолітнім,реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 15-річного віку. Після досягнення 18-річного віку всі обмеження щодо реєстрації,які встановлювалися для неповнолітніх,скасовуються.

Правомірність придбання автомобіля підтверджується документами (скріпленими підписом відповідної посадової особи,i печаткою),виданими суб’єктами підприємницької діяльності,які реалізують транспортні засоби та видають довідки-рахунки,митними органами,судами,нотаріусами,органами соціального захисту населення,підприємствами-виробниками транспортних засобів та РЕП ДАІ,а також договір,укладений між сторонами.

Такими документами є:довідки-рахунки;договори,та інші посвідчені в установленому порядку документи,що встановлюють право власності на транспортний засіб;засвідчена копія рішення суду із зазначенням особи,яка визнається власником транспортного засобу,його марки,моделі,року випуску,а також ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів;довідка органу соціального захисту населення,який виділив автомобіль;акт приймання-передачі транспортного засобу,виданий підприємством-виробником транспортного засобу;посвідчення митного органу про реєстрацію транспортного засобу в РЕП ДАІ або належним чином оформлені довідка-рахунок та вантажна митна декларація (засвідчена митним органом копія).

Реєстрація автомобіля,конфіскованого за рішенням суду,провадиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням марки,моделі,номерів кузова (рами) автомобіля,а також реєстраційних документів,зокрема техпаспорта у разі його наявності з відміткою РЕП ДАІ про зняття автомобіля з обліку. До реєстраційних документів додаються договір купівлі-продажу,довідка-рахунок тощо.

Власник автомобіля або його представник зобов’язаний зареєструвати його протягом 10 діб після придбання або митного оформлення,чи тимчасового ввезення на територію України. Термін реєстрації може бути продовжено у разі неможливості власника автомобіля (хвороба,відрядження,інші поважні причини) вчасно її провести.

Для здійснення реєстрації автомобіля необхідно подати заяву,написану власником автомобіля особисто,документи,що посвідчують його особу,правомірності придбання автомобіля,акт експертної оцінки його вартості,яка провадиться спеціалістом,що має чинні кваліфікаційні документи з оцінки транспортних засобів,техпаспорт автомобіля з відміткою про зняття з обліку.

Автомобіль,що належить декільком громадянам (співвласникам),за письмовою їх згодою,справжність підписів яких засвідчено нотаріусом,реєструються за одним із них. У графі «Особливі відмітки» техпаспорта щодо іншого співвласника може бути зроблено запис:« ___ має керувати (експлуатувати) та є співвласником». Одночасно видається тимчасовий реєстраційний талон на термін,зазначений у заяві. В графі «Особливі відмітки» тимчасового реєстраційного талона робиться запис «Дійсний до ___ за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта) серія ___ № __».

При реєстрації автомобіль підлягає огляду з метою перевірки відповідності ідентифікаційних номерів вузлів i агрегатів обліковим даним,перебування в розшуку за наявною інформацією баз даних викраденого транспорту,а технічного стану – вимогам безпеки дорожнього руху.

Ввезений в Україну автомобіль,знятий з обліку у відповідних органах країни вивезення,підлягає реєстрації на підставі заяви власника i виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в РЕП ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита,заборону відчуження,дати зворотного вивезення.

Реєстрація автомобіля провадиться за умови сплати його власником передбачених законодавством податків,а також внесення в установленому порядку платежів за огляд автомобіля,реєстрацію та зняття його з обліку,відшкодування бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

Відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР (зі змінами та доповненнями) при реєстрації легкового автомобіля,на який громадянин набув право власності шляхом купівлі,у тому числі у підприємств-виробників або торговельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством),обміну,дарування (безоплатної передачі),успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля за законом),його власник сплачує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 3 % вартості легкового автомобіля,визначеної відповідно до договору купівлі-продажу,довідки-рахунку торговельної організації,договору обміну,довідки органів митної служби,акта експертної оцінки вартості автомобіля,інших документів,що підтверджують цю вартість.

Розрахунки з перерахування коштів до Пенсійного фонду здійснюються на підставі акта експертної оцінки вартості автомобіля,який видається юридичними або фізичними особами,що мають відповідні документи на право проведення такої оцінки. Акт оцінки надається при реєстрації нового автомобіля,автомобіля,який був в експлуатації у разі зміни його власника,автомобіля,ввезеного з-за кордону. Не подається акт експертної оцінки при реєстрації автомобіля,отриманого через відділи соціального захисту населення,саморобного автомобіля,а також при реєстрації за договором купівлі-продажу,дарування або успадкування,який нотаріально посвідчений у встановленому порядку. Такий акт оцінки потрібно подавати при визначенні держмита або плати у нотаріуса.

У разі реєстрації автомобіля працівниками РЕП ДАІ здійснюється контроль за внесенням до бюджету податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин i механізмів.

На заяві про реєстрацію автомобіля,яку подавав власник до РЕП ДАІ,ставиться відмітка із зазначенням номерів квитанцій про сплату послуг,спеціальної продукції та обов’язкових платежів,а квитанції додаються до реєстраційної справи. Квитанція про сплату податку з власників транспортних засобів повертається власнику автомобіля.

У разі коли власник автомобіля реєструє його за новим місцем проживання,то РЕП ДАІ надсилає за попереднім місцем його реєстрації запит. До одержання підтвердження з місця попередньої реєстрації власнику автомобіля на термін до трьох місяців видається тимчасовий реєстраційний талон i номерні знаки.

На зареєстрований технічно справний автомобіль видається техпаспорт,в якому не зазначається ідентифікаційний номер двигуна,два номерних знаки та талон про проходження державного техогляду.

Щодо сплати податку з власників транспортних засобів фізичною особою,то фізична особа сплачує податок перед реєстрацією,перереєстрацією автомобіля,а також перед техоглядом автомобіля щороку або один раз на два роки,але не пізніше першого півріччя року (до 1 липня),в якому проводиться техогляд,а юридичні особи - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця,що настає за звітним кварталом,за річними ставками,зазначеними у ст. 3 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин i механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-ХІІ (зі змінами та доповненнями).

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби,крім тих,що вперше реєструються в Україні,податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці,які залишилися до кінця року,починаючи з місяця,в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби,які вперше реєструються в Україні,податок сплачується перед їх першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

За транспортні засоби,зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані),здійснюється перерахунок розміру податку,крім податку,сплаченого при першій реєстрації в Україні. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) за місяці,які залишилися до кінця року,починаючи з місяця,наступного за тим,в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано).

Техогляд легкового та вантажного автомобілів,які перебувають у власності громадян i використовуються у їх комерційних цілях,проводиться один раз на рік,а у випадку використання їх для індивідуальних потреб – один раз на два роки. Автобуси,вантажні автомобілі,пристосовані для перевезення людей,i спеціалізовані автомобілі для перевезення небезпечних вантажів,проходять техогляд два рази на рік.

Річна сума податку з власників транспортних засобів сплачується громадянами України,іноземними громадянами та особами без громадянства незалежно від того,коли було придбано автомобіль. У випадках коли автомобіль придбано у другому півріччі,податок сплачується новим власником у половинному розмірі незалежно від того,сплатив чи не сплатив податок за цей автомобіль його попередній власник.

При знятті автомобіля з обліку для його відчуження до терміну проходження техогляду громадянин податок з власників транспортних засобів за цей рік не сплачує. Податок буде сплачено новим власником перед його реєстрацією.

Податок з власників транспортних засобів не справляється за автомобіль,якщо він не перебуває на обліку в РЕП ДАІ. За автомобіль,що не експлуатується у зв’язку з перебуванням його власника у відрядженнях або з інших причин,податок з власників транспортних засобів сплачується на загальних підставах за повний рік. У разі викрадення автомобіля податок його власником не сплачується,якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів,якими порушено відповідну кримінальну справу.

Платники податку зобов’язані пред’являти РЕП ДАІ квитанцію про сплату податку як за попередній,так i за поточний роки,а платники,звільнені від сплати цього податку,– відповідний документ,що дає право на користування цими пільгами.

Відповідно до Закону № 1963-ХІІ від сплати податку звільняються:– громадяни,віднесені до категорій 1 та 2 осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,ветерани війни,учасники бойових дій,Герої Соціалістичної Праці,Герої України та повні кавалери ордену Трудової слави,інваліди війни,учасники війни та прирівняні до них особи,інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) – щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 см3 або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 650 см3,чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;– громадяни,віднесені до категорій 3 та 4 осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,– щодо одного легкового автомобіля з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 см3 або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 650 см3,чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю.

Пільг щодо звільнення громадян від повної або часткової сплати податку за вантажні автомобілі законодавством не встановлено.

Оскільки у разі відсутності документів про сплату податку реєстрація,перереєстрація i техогляд автомобіля не проводяться,то РЕП ДАІ подає до податкових органів списки осіб,автомобілі яких перебувають на обліку,не пройшли техогляд у встановлені терміни. На підставі цих даних податкові органи здійснюють заходи щодо стягнення податку.

Особи,які з будь-яких причин своєчасно не сплатили податок з власників транспортних засобів,притягуються податковим органом до сплати після перевірки,прийняття відповідного рішення та узгодження податкового зобов’язання.

Після отримання особами податкового повідомлення про нарахування податку податкове зобов’язання повинно погашатися протягом десяти календарних днів від дня отримання такого повідомлення.

Щодо придбання автомобіля за дорученням на право користування та розпорядження автомобілем є одним із можливих варіантів отримати автомобіль,проте не стати його власником. Власником автомобіля залишиться власник,автомобіль якого перебуває на обліку у РЕП ДАІ та вписаний у техпаспорт. При цьому особа,яка отримала право на користування та розпорядження автомобіля,позбавляється певних прав. Так,попередній власник може скасувати доручення та вимагати повернути належний йому автомобіль. Доказати придбання автомобіля та право на власність можна лише через суд та за наявності певних доказів.

Доручення на право користування та розпорядження автомобілем повинно бути нотаріально посвідчено. Підпунктом «i» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93 встановлено ставку за посвідчення доручень на право користування i розпорядження транспортними засобами дітям,одному з подружжя,батькам у розмірі 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (1,7 грн.),іншим громадянам – 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (5,1 грн.).

Отримане доручення на право користування та розпорядження автомобілем надає всі права або їх частину на користування та розпорядження автомобілем. Від імені довірителя (власника) може надаватися право на продаж,дарування,обмін,здачу в оренду автомобіля,а також представляти інтереси в органах нотаріату,комісійних магазинах,органах ДАІ,комісіях або на підприємствах,установах чи організаціях з усіх питань,пов’язаних з експлуатацією,відчуженням автомобіля,його переобладнанням,ремонтом,проходженням техогляду,зняттям з обліку,одержанням номерних знаків для разових поїздок,укладанням договорів цивільно-правового характеру щодо розпорядження та користування автомобілем,договорів страхування автомобіля тощо.

У 10-денний термін після видачі доручення на право користування та розпорядження автомобілем воно підлягає заміні у РЕП ДАІ на тимчасовий реєстраційний талон. Така зміна може здійснюватися лише РЕП ДАІ за місцем проживання особи,якій довірили автомобіль,або за місцем постійної реєстрації автомобіля. Підставою для видачі такого талона є заява,нотаріально посвідчене доручення,техпаспорт,квитанція про сплату вартості талона,техогляду та сплати податку з власників транспортних засобів. Техпаспорт повертається особі,якій довірили користування та розпорядження автомобілем,із виданням тимчасового талона на ім’я цієї особи. Термін дії талона обмежується терміном дії доручення. Після закінчення терміну дії тимчасового талона на право керування автомобілем він підлягає поверненню до РЕП ДАІ,яке його видало. У разі зняття автомобіля з обліку за дорученням тимчасовий реєстраційний талон вилучається i прикріплюється до матеріалів справи про зняття з обліку.

Таким чином,доручення на право користування та розпорядження автомобілем надає його отримувачу майже всі права,проте у разі реєстрації автомобіля у РЕП ДАІ необхідні документи,які підтверджують правомірність придбання автомобіля.

Доручення не є таким документом,i при бажанні надалі керувати автомобілем можливе самостійне нотаріальне відчуження близьким родичам або за посередництвом комісійного магазину чи товарної біржі.

За бажанням та письмовою заявою власника автомобіля (близького родича) про надання права на керування у графу «Особливі відмітки» техпаспорта автомобіля вносяться записи «має право керувати П. I. Б. близького родича». До близьких родичів відносяться батьки,тесть,теща,чоловік,дружина,діти,рідні брати й сестри,онуки,дід i баба,усиновителі та усиновлені.

Враховуючи обмежені розміри графи «Особливі відмітки»,при внесенні до неї зазначеного запису можна включити інформацію не більш як про двох родичів. При бажанні власника автомобіля надати право на керування більш ніж двом близьким родичам РЕП ДАІ здійснює оформлення тимчасових реєстраційних талонів на інших родичів,яких зазначив у заяві власник автомобіля.

Законом № 889-IV передбачено оподаткування доходів (звичайної вартості автомобіля) громадян за ставкою 15 %,які отримані за передачу автомобіля за дорученням іншій особі,якщо за умовами такого доручення передбачено право такої іншої особи продати автомобіль або відчужити його в інший спосіб,крім такої передачі між членами подружжя у межах спільної часткової або спільної сумісної власності.

Якщо громадянин,якому видано доручення,повертає кошти,отримані внаслідок такого продажу (відчуження) довірителю у майбутньому,то сума таких коштів не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу такого громадянина.

У разі продажу громадянином довіреного автомобіля за більшу вартість позитивна різниця між сумою таких коштів та звичайною вартістю майна,переданого за дорученням,включається до складу загального оподатковуваного доходу громадянина,що здійснив перепродаж автомобіля.

Щодо переліку документів,які водій має мати при собі під час подорожі,то такий перелік затверджений:

Постановою КМУ від „10” жовтня 2001 р. N 1306 „Про Правила дорожнього руху”,а саме:– посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і талон,що додається до посвідчення;– реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон),а у разі відсутності в транспортному засобі його власника,крім того,- свідоцтво про право спільної власності на цей транспортний засіб чи тимчасовий реєстраційний талон;– у разі встановлення на транспортних засобах проблискових маячків і (або) спеціальних звукових сигнальних пристроїв - дозвіл,виданий Державтоінспекцією МВС,у разі розміщення реклами,- погодження,що видається підрозділами Державтоінспекції МВС;– у встановлених законодавством випадках дорожній лист і документи на вантаж,що перевозиться;на маршрутних транспортних засобах додатково - схему маршруту та розклад руху;на транспортних засобах,що здійснюють перевезення великогабаритних чи великовагових вантажів,- дозвіл на рух;на транспортних засобах,що здійснюють перевезення небезпечних вантажів,- технічні умови на перевезення,свідоцтво про допуск водія і допуск транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу та дозвіл на дорожнє перевезення;– поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії,які відповідно до законодавства звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України,повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).

Законом України „Про автомобільний транспорт” № 2344-ІІІ від „05” квітня 2001 р. – Документи для водія юридичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії,свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,дорожній лист,інші документи,передбачені законодавством України. – Документи для фізичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії,свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,інші документи,передбачені законодавством України.

Відповідно до п. 15 Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів,автобусів,а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів,мотоциклів усіх типів,марок і моделей,причепів,напівпричепів та мотоколясок,затвердженими постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388,зі змінами та доповненнями,зазначено:якщо власник транспортного засобу передає в установленому порядку право керування та (або) розпорядження ним іншій фізичній або юридичній особі,підрозділом ДАІ такій особі видається тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа,що підтверджує право керування та (або) розпорядження.

Порядок отримання тимчасового реєстраційного талона регламентовано Інструкцією про проведення державної реєстрації,перереєстрації та обліку транспортних засобів,оформлення і видачі реєстраційних документів,номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України,затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2002 р. № 355.

Так,пп. 6.3 п. 6 Інструкції № 355 передбачено,що юридичній особі тимчасовий реєстраційний талон може видаватися за умови,що власник транспортного засобу передав їй право користування та (або) розпорядження в установленому порядку,на підставі нотаріально засвідченого доручення,договору оренди чи лізингу.

У графі «Особливі позначки» тимчасового реєстраційного талона здійснюється запис «Дійсний до _______ за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) серія ____ №_______. Один примірник копії документа,що підтверджує право користування та (або) розпорядження транспортним засобом,залишається в підрозділі ДАІ.

Для обліку роботи автомобіля,списання пального,тощо застосовує подорожній лист. Його використання є обов'язковим при перевезеннях як вантажним,так і легковим автомобілем.

На сьогодні в Україні застосовуються три види подорожніх листів:для вантажних автомобілів:– подорожній лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні – типова форма № 1 (міжнародна);– подорожній лист вантажного автомобіля – типова форма № 2 (діє в межах України);для легкових автомобілів:– подорожній лист службового легкового автомобіля – типова форма № 3. Подорожні листи видаються водію при випуску автомобіля на лінію.

Крім подорожнього листа,при здійсненні перевезень вантажу виписується товарно-транспортна накладна. Крім того,якщо за договором перевезення вантажу оплата транспортних послуг перевізника здійснюється погодинно,додатково до подорожнього листа виписується талон замовника (типова форма № 1-ТЗ).

Маючи при собі зазначені вище документи,водій автомобіля може уникнути непорозумінь при зустрічі з працівниками ДАІ.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014