+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71

До постанови Кабінету Міністрів України N 71 вносяться такі зміни:

[/p]

Центральним та місцевим органам виконавчої влади,державним підприємствам,установам та організаціям для врегулювання питань,що пов'язані із своєчасною виплатою винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань,надавати відповідно до компетенції уповноваженим організаціям колективного управління необхідну допомогу для забезпечення захисту прав виконавців,виробників фонограм і відеограм на виплату зазначеної винагороди.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 450 ЗМІНИ,що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71 Назву,преамбулу і пункт 1 постанови викласти у такій редакції:"Про затвердження розміру,порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити розмір,порядок та умови виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань згідно з додатком.".

Додаток до постанови викласти у такій редакції:[p] [p] [p] "Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 450) "Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 450)[p] [p] [p] РОЗМІР,ПОРЯДОК ТА УМОВИ виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань

Розмір винагороди (роялті)[p] [p] [p] Вид комерційного використання фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань[p] [p] [p] 1) Публічне виконання опублікованих з комерційною метою фонограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань,публічна демонстрація опублікованих з комерційною метою відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань у місцях з платним і безоплатним входом. [p] [p] Розмір винагороди (роялті)[p] [p] 1 відсоток доходів,одержаних з того виду діяльності,у процесі якої здійснюється використання об'єктів суміжних прав або 2,5 відсотка загальної суми витрат на зазначений вид використання об'єктів суміжних прав у разі відсутності таких доходів.[p] [p] [p] 2) Публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зафіксованих у фонограмах виконань,а також безпосередньо фонограм,опублікованих з комерційною метою,їх примірників у передачах ефірного і (або) супутникового радіомовлення. [p] [p] Розмір винагороди (роялті)[p] 2 відсотки доходів,одержаних з того виду діяльності,у процесі якої здійснюється використання об'єктів суміжних прав.[p] [p] [p] 3)Публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань,а також безпосередньо фонограм і (або) відеограм,опублікованих з комерційною метою,їх примірників у передачах ефірного і (або) супутникового телебачення.[p] [p] [p] Розмір винагороди (роялті)[p] [p] 2 відсотки доходів,одержаних з того виду діяльності,у процесі якої здійснюється використання об'єктів суміжних прав. [p] [p] [p] 4) Публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань,а також безпосередньо фонограм і (або) відеограм,опублікованих з комерційною метою,їх примірників у передачах кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через Інтернет. [p] [p] Розмір винагороди (роялті)[p] [p] 5 відсотків доходів,одержаних з того виду діяльності,у процесі якої здійснюється використання об'єктів суміжних прав.[p] [p] [p] [p] Порядок та умови виплати винагороди (роялті) Цей порядок визначає процедуру нарахування і виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань без згоди осіб,які відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права можуть управляти майновими правами на зазначені об'єкти суміжних прав,а також процедуру розподілу (виплати) зібраної винагороди (роялті) між зазначеними особами.

Комерційним використанням опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань є пряме чи опосередковане використання зазначених об'єктів суміжних прав шляхом:— публічного виконання фонограми або її примірника чи публічної демонстрації відеограми або її примірника;— публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх примірниках виконання шляхом передачі в ефір;— публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх примірниках виконання за допомогою проводів (через кабель).

До юридичних і фізичних осіб,які здійснюють комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань (далі - суб'єкти комерційного використання),належать:— суб'єкти господарювання,що є власниками театрів (зокрема театрів-студій,аматорських самодіяльних театрів),цирків,клубів,концертних і кіноконцертних залів та інших закладів культури,кінотеатрів і відеосалонів,казино,нічних клубів та інших грально-розважальних закладів,виставкових залів та інших подібних закладів,барів,кафе,ресторанів та інших підприємств громадського харчування,пансіонатів,будинків відпочинку,санаторіїв,готелів,дискотек,танцювальних і концертних майданчиків,парків,стадіонів,спортивних залів та інших спортивно-оздоровчих закладів,підприємств та організацій торгівлі,побутового обслуговування,пасажирського транспорту тощо,крім тих,які перебувають у державній або комунальній власності;— суб'єкти господарювання,що на праві господарського відання володіють,користуються та розпоряджаються або на правах оренди користуються приміщеннями театрів (зокрема театрів-студій,аматорських самодіяльних театрів),філармоній,будинків і палаців культури,будинків офіцерів,концертних і кіноконцертних залів та інших закладів культури,парками,стадіонами,цирками,клубами,готелями,пансіонатами,будинками відпочинку,санаторіями,спортивними залами та іншими спортивно-оздоровчими закладами,дискотеками,танцювальними і концертними майданчиками,кінотеатрами,відеосалонами,виставковими залами та іншими подібними закладами,підприємствами та організаціями торгівлі,побутового обслуговування,пасажирського транспорту,барами,кафе,ресторанами та іншими підприємствами громадського харчування тощо,які перебувають у державній або комунальній власності;— суб'єкти господарювання,що є організаторами фестивалів,конкурсів,виставок та інших подібних заходів,під час проведення яких здійснюється пряме чи опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань,і на правах оренди користуються для проведення зазначених заходів приміщеннями закладів культури,спортивно-оздоровчих закладів,виставкових залів та інших подібних закладів,парками,стадіонами тощо;— юридичні особи,у тому числі державні та комунальні телерадіоорганізації,які здійснюють публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зазначених об'єктів суміжних прав у передачах ефірного,супутникового,кабельного телебачення та радіомовлення або через Інтернет,зокрема провайдери програмної послуги,а також інші суб'єкти господарювання.

Суб'єкти комерційного використання зобов'язані до початку здійснення комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань укласти з уповноваженою організацією колективного управління,що визначена в установленому порядку МОН,договір про виплату винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань (далі - договір про виплату винагороди (роялті),у якому сторонами згідно із законодавством визначаються:— спосіб комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань;— розмір винагороди (роялті) та строк її виплати;— відповідальність суб'єктів за:а) прострочення строку виплати винагороди (роялті);б) несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей,необхідних для збирання і розподілу винагороди (роялті),зокрема щодо правильності зазначення найменування використаних фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань,виконавців,виробників фонограм чи відеограм,тривалості кожного використання зазначених об'єктів суміжних прав,розміру доходів,одержаних у результаті провадження діяльності,пов'язаної з їх використанням,або розміру витрат на використання таких об'єктів;в) неправильне нарахування належної до виплати суми винагороди (роялті);— строк дії договору;— інші умови договору.

Суб'єкти комерційного використання самостійно нараховують згідно з договором про виплату винагороди (роялті),що укладений з відповідною уповноваженою організацією колективного управління,суму належної до сплати винагороди (роялті),перераховують її в установлений договором строк на рахунок зазначеної організації та подають їй у письмовій формі відомості,необхідні для збирання і розподілу винагороди (роялті).

Винагорода (роялті) згідно з розділом I цього додатка нараховується і виплачується суб'єктами комерційного використання з доходів,що одержані ними з того виду діяльності,у процесі якої здійснювалося пряме чи опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань.

Суб'єкти комерційного використання,що на праві господарського відання володіють,користуються та розпоряджаються приміщеннями театрів (зокрема театрів-студій,аматорських самодіяльних театрів),філармоній,будинків і палаців культури,будинків офіцерів,концертних і кіноконцертних залів та інших закладів культури,парками,стадіонами,цирками,клубами,готелями,пансіонатами,будинками відпочинку,санаторіями,спортивними залами та іншими спортивно-оздоровчими закладами,дискотеками,танцювальними і концертними майданчиками,кінотеатрами,відеосалонами,виставковими залами та іншими подібними закладами,підприємствами та організаціями торгівлі,побутового обслуговування,пасажирського транспорту,барами,кафе,ресторанами та іншими підприємствами громадського харчування тощо,які перебувають у державній або комунальній власності,державні і комунальні телерадіоорганізації нараховують і виплачують винагороду (роялті) з доходів,зазначених в абзаці другому цього пункту,і не можуть використовувати для її виплати кошти державного бюджету.

Винагорода (роялті),яка нараховується згідно з розділом I цього додатка,виплачується суб'єктами комерційного використання у подвійному розмірі за період починаючи з дати,коли встановлено (зафіксовано) факт комерційного використання такими суб'єктами опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань,до дати укладення зазначеними суб'єктами договору про виплату винагороди (роялті) з відповідною уповноваженою організацією колективного управління.

Суб'єкти комерційного використання повинні:— не перешкоджати представникам уповноважених організацій колективного управління фіксувати факти прямого чи опосередкованого комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань,зокрема,за допомогою технічних засобів і (або) шляхом складення відповідного акта фіксації;— подавати на вимогу зазначених представників інформацію щодо правомірності такого використання разом з належно завіреними копіями необхідних документів.

Залежно від характеру комерційного використання фонограм,відеограм,їх примірників та зафіксованих у них виконань уповноважені організації колективного управління за погодженням з особами,які згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав можуть управляти майновими правами на зазначені об'єкти суміжних прав,мають право зменшувати розмір винагороди (роялті),що визначається згідно з розділом I цього додатка.

Сума зібраної винагороди (роялті) розподіляється уповноваженими організаціями колективного управління між особами,які згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав можуть управляти майновими правами на фонограми,відеограми та зафіксовані у них виконання,у такому співвідношенні:за комерційне використання виконань - 50 відсотків,за комерційне використання фонограм і (або) відеограм - 50 відсотків загальної суми винагороди та виплачуються зазначеним особам на підставі укладених з ними договорів пропорційно обсягу використання відповідної фонограми,відеограми та зафіксованого у них виконання.

У разі комерційного використання відеограм,у яких зафіксовано фонограми,винагорода (роялті) розподіляється між їх виробниками згідно з договором,укладеним між ними або між особами,які згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав можуть управляти майновими правами щодо зазначених об'єктів суміжних прав.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014