+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору

Обов’язкові реквізити - це інформація,яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

[/p]

Податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити:[p] [p] — тип документа (звітний,уточнюючий,звітний новий);[p] [p] —звітний (податковий) період,за який подається податкова декларація;[p] [p] —звітний (податковий) період,що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);[p] [p] —повне найменування (прізвище,ім’я,по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;[p] [p] —код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;[p] [p] —реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб,які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);[p] [p] — місцезнаходження (місце проживання) платника податків;[p] [p] — найменування органу державної податкової служби,до якого подається звітність;[p] [p] — дата подання звіту (або дата заповнення залежно від форми);[p] [p] — ініціали,прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;[p] [p] — підписи платника податку фізичної особи та/або посадових осіб платника податку,визначених цим Кодексом,засвідчені печаткою платника податку (за наявності).[p]

У окремих випадках,коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування,форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити:[p] [p] — відмітка про звітування за спеціальним режимом;[p] [p] — код виду економічної діяльності (КВЕД);[p] [p] — код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;[p] [p] — індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.[p]

Податкова декларація повинна бути підписана:[p] [p] — керівником платника податків або уповноваженою особою,а також особою,яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою,яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;[p] —фізичною особою платником податків або його законним представником;—особою,відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.[p]

Якщо податкова декларація подається податковими агентами юридичними особами,вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою,яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента,а якщо податковим агентом є платник податків фізична особа таким платником податків.[p]

Податкова звітність,складена з порушенням норм цієї статті,не вважається податковою декларацією.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014