+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ДАІ (Державна автомобільна інспекція)

НАША КОМПАНІЯ ЗРОБИТЬ ВАМ СПРИЯННЯ В ОПЕРАТИВНІЙ І ЯКІСНІЙ РОБОТІ З РЕЄСТРАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ І ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В ОРГАНАХ ДАІ,МРЕО Й МИТНИЦІ.

Відповідно до Правил державної реєстрації й обліку автомобілів,автобусів,а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів,мотоциклів всіх типів,марок і моделей,причепів,напівпричепів і мотоколясок (далі в дійсному розділі - Правила),затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 N 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації й обліку автомобілів,автобусів,а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів,мотоциклів всіх типів,марок і моделей,причепів,напівпричепів і мотоколясок" (зі змінами й доповненнями),установлюється єдиний на території України порядок державної реєстрації й обліку транспортних засобів.
Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється органами Державтоінспекції МВС із метою контролю за відповідністю конструкції й технічного стану транспортних засобів установленим в Україні вимогам стандартів,правил і нормативів,дотриманням вимог законодавства,що визначає порядок сплати податків,внесення інших обов'язкових платежів,використання транспортних засобів в умовах військового й надзвичайного стану,а також для забезпечення їхнього обліку й попередження протиправних дій стосовно них.
Експлуатація не зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів,без реєстраційних документів або з документами,термін дії яких пройшов,а також без номерних знаків установленого зразка або без талона про проходження державного технічного огляду забороняється.
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію й сертифікацію",не приймаються до реєстрації новий і транспортний засоби,які були у вживанні,а також вузли,агрегати й частини до них,завезені на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичних осіб без надання відповідного сертифіката,виданого відповідно до діючого законодавства.
Власники транспортних засобів зобов'язані зареєструвати їх протягом десяти доби після придбання або митного оформлення,або тимчасового ввозу на територію України,або виникнення обставин,які вимагають внесення змін у реєстраційні документи,незалежно від їхнього технічного стану. Строк реєстрації може бути продовжений у випадку неможливості власником транспортного засобу (хвороба,відрядження,інші поважні причини) вчасно неї здійснити.
Транспортні засоби,тимчасово завезені нерезидентами на митну територію України для власного користування на строк,що перевищує два місяці,підлягають реєстрації в органах ДАІ. Транспортні засоби,тимчасово завезені під письмове зобов'язання про зворотний вивіз,не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Транспортні засоби,які ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну,підлягають постановці на тимчасовий облік в органах ДАІ на строк до одного року з оформленням свідоцтва про реєстрації транспортного засобу на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів з терміном дії на один рік без права їхнього відчуження або передачі в користування іншим особам,про що робиться відповідний запис у графі "Особливі оцінки" свідоцтва про реєстрації транспортного засобу.
Транспортні засоби реєструються за юридичними й фізичними особами. Транспортний засіб,що належить декільком фізичній або юридичній особам (співвласникам),право власності яких на ці кошти підтверджується одним з певних дійсними Правилами документів,по письмовій згоді співвласників,дійсність підписів яких засвідчена нотаріусом,реєструється по одному з них. У графі "Особливі оцінки" свідоцтва про реєстрації транспортного засобу (технічного паспорта) щодо іншого співвласника може бути зроблений запис:"має право керувати (експлуатувати) і є співвласником".
Крім заяви власника транспортного засобу,документів,які засвідчують його особистість,у реєстраційно-екзаменаційний підрозділ варто представити документи,необхідні для реєстрації,певні Правилами. До них ставляться документи про правомірність придбання транспортного засобу,оцінку його вартості,відповідності конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху,а також вимогам,що є підставою для внесення змін у реєстраційні документи.
Правомірність придбання транспортних засобів,вузлів і агрегатів,які мають ідентифікаційні номери,підтверджується документами,скріпленими підписом відповідальної посадової особи й печаткою,виданими суб'єктами підприємницької діяльності,які реалізують транспортні засоби й видають довідки-рахунку,митними органами,судами,нотаріусами,органами соціального захисту населення,підприємствами-виготовлювачами транспортних засобів і підрозділами ДАІ,а також угодами,укладеними на товарних біржах. Такими документами можуть бути:
" довідка-рахунок,видана суб'єктом підприємницької діяльності,що реалізує транспортний засіб;
" договори,у тому числі угоди,укладені на товарних біржах,і інші завірені у встановленому порядку документи,які встановлюють право власності на транспортний засіб;
" копія рішення суду,завірена у встановленому порядку,із вказівкою юридичної або фізичної особи,визнаного власником транспортного засобу,його марки,моделі,року випуску,а також ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів;
" довідка органа соціального захисту населення,що виділило автомобіль із ручним або керуванням мотоколяску;
" акт прийому-передачі транспортного засобу,виданий підприємством-виготовлювачем транспортного засобу або його вузлів і або агрегатів підприємствами,які переобладнали транспортний засіб або встановили на ньому спеціальний устрій відповідно до свідоцтва про відповідність конструкції транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху,із вказівкою їхніх ідентифікаційних номерів і конкретного одержувача,скріплена підписом посадової особи підприємства й печаткою;
" посвідчення митного органа про реєстрації транспортного засобу або його вузлів і агрегатів,які мають ідентифікаційні номери,у підрозділах ДАІ - для фізичних осіб,вантажна митна декларація - для юридичних або осіб належним чином оформлені довідка-рахунок і вантажна митна декларація (завірена митним органом копія) - для фізичних і юридичних осіб.
Для реєстрації транспортних засобів,які перебували в експлуатації й були зареєстровані в підрозділах ДАІ,крім названих документів,додається свідоцтва про реєстрації транспортного засобу (технічний паспорт) з оцінкою підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку. Перед відчуженням,передачею такий транспортний засіб повинне бути зняте з обліку в підрозділі ДАІ. Відчуження,передача власником придбаних транспортних засобів,не зареєстрованих у підрозділах ДАІ,не проводяться.
Відповідно до Указу Президента України від 31 серпня 1998 р. N 957 "Про негайні заходи по погашенню заборгованості по виплаті пенсій",для реєстрації легкових транспортних засобів відповідно до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування по окремих видах господарських операцій,затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 N 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування по окремих видах господарських операцій",їхнім власникам необхідно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі трьох відсотків вартості легкового автомобіля,певної відповідно до договорів купівлі-продажу,довідкою-рахунком торговельних організацій,договорами міни,довідками органів митної служби,актами експертної оцінки вартості автомобіля,іншими документами,які підтверджують цю вартість.
Реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їхніми власниками передбачених законодавством податків,а також внесення у встановленому порядку платежів (вартості платних послуг ДАІ) за огляд транспортних засобів,реєстрацію,перереєстрацію й зняття їх з обліку,відшкодування вартості бланків реєстраційних документів і номерних знаків.
Перелік платних послуг ДАІ затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 556 "Про затвердження переліку платних послуг,наданих підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ",а розміри їхньої вартості визначені наказом Міністерства внутрішніх справ,Міністерства фінансів і Міністерства економіки України від 16.07.2001 N 549/333/147 "Про затвердження розмірів плати за послуги,надані підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС України,і Порядку її стягування",зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за N 612/5803.
Реєстрація придбаних нових транспортних засобів проводиться за умови відповідності конструкції й технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу обов'язковим вимогам норм і стандартів,які діють в Україні,що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвам про визнання іноземного сертифіката.
Реєстрація транспортних засобів за іноземними громадянами й особами без громадянства,постійно або тимчасово проживаючими на території України,проводиться на загальних підставах. Документами,які підтверджують правомірність придбання транспортних засобів іноземними юридичними й фізичними особами,є:
" вантажна митна декларація на транспортні засоби,завезені для офіційного користування представництвами іноземних держав,міжнародних організацій і представництвами іноземних фірм,або посвідчення митного органа на реєстрацію завезених через границю транспортних засобів,вузлів і агрегатів,які мають ідентифікаційні номери;
" довідка-рахунок,видана торговельною організацією на території України юридичній або фізичній особі іноземної держави;
" акт прийому-передачі транспортного засобу за формою відповідно до додатка N 2 до дійсних Правил,виданий Генеральною дирекцією по обслуговуванню іноземних представництв Київської міської державної адміністрації;
" заява про перереєстрацію транспортного засобу в межах того самого іноземного представництва;
" договори закупівлі-продажу,міни,дарування,свідоцтва про право власності на частину в спільній майно громадян і інші документи,завірені або видані у встановленому порядку;
" рішення суду про приналежності транспортного засобу,винесене на території України.


На зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрації,а також номерні знаки,які відповідають державному стандарту України:два номерних знаки - на автотранспорт,один - на мототранспорт,причіп і напівпричіп,дозволи на установку на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних устроїв і узгодження по розміщенню реклами відповідно до законодавства.
При проведенні реєстрації відомості про транспортний засіб і його власника вносяться у свідоцтва про реєстрації ТС (тимчасовий реєстраційний талон) за допомогою коштів електронно-обчислювальної техніки. У свідоцтвах про реєстрації транспортних засобів ідентифікаційний номер двигуна не вказується. Технічні паспорти й технічні талони старого зразка діють до їхньої заміни на реєстраційні документи нового зразка.
Якщо власник транспортного засобу передав у встановленому порядку право користування й (або) розпорядження їм іншій фізичній або юридичній особі,їм видається підрозділами ДАІ тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа,що підтверджує право користування й (або) розпорядження. При цьому в графі "Особливі оцінки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до _________ при наявності свідоцтва про реєстрації транспортного засобу (технічного паспорта) серія N _________ ". Один екземпляр копії документа,що підтверджує право користування й (або) розпорядження транспортним засобом,залишається в підрозділі ДАІ.
Доручення на право користування й (або) розпорядження транспортним засобом іншій фізичній або юридичній особі в десятиденний строк після її видачі підлягає заміні в реєстраційно-екзаменаційні підрозділі на тимчасовий реєстраційний талон.
За бажанням і письмовою заявою власника ТС - фізичної особи,представленої їм особисто про надання права керування ТС близьким родичам,у графу "Особливі оцінки" свідоцтва про реєстрації ТС вноситься запис:"________________________________(Ф.И.О. близьких родичів) має право керувати".
З огляду на обмежені розміри графи "Особливі оцінки",при внесенні в неї зазначеного запису можна включити інформацію не більш ніж про два родичів.
При бажанні власника ТС надати право на керування більш ніж двом близьким родичам,працівниками МРЭО ДАІ здійснюється оформлення тимчасових реєстраційних талонів на родичів,яких указав у заяві власник ТЗ. При цьому власник ТС оплачує лише вартість послуг за оформлення й вартість бланків тимчасового реєстраційного талона (плата за проводку огляду,комп'ютерні послуги,експертне дослідження вноситься однократно).
На зареєстровані технічно справні транспортні засоби підрозділами ДАІ видаються талони про проходження державного технічного огляду. Порядок видачі талонів визначається Правилами проводки державного технічного огляду автомобілів,автобусів,мототранспорта й причепів.
Замість втрачених або непридатних для користування свідоцтв про реєстрації (технічних паспортів) і номерних знаків на підставі заяв власників або їхніх представників видаються дублікати свідоцтв про реєстрації,а також нові номерні знаки. Дублікати таких свідоцтв про реєстрації транспортних засобів,знятих з обліку,видаються після одержання відповідного підтвердження від підрозділу ДАІ по місцю їхньої попередньої реєстрації.
Дублікати свідоцтв про реєстрації можуть видаватися на підставі нотаріально завіреного доручення. Після одержання дубліката свідоцтва про реєстрації доручення,що надає право на користування й розпорядження транспортним засобом,необхідно переоформити,або за бажанням власника транспортний засіб знімається з обліку для відчуження.
У випадку,якщо власник транспортного засобу переїхав для проживання в інший регіон - Автономну Республіку Крим,область,місто або Київ Севастополь,- підрозділ ДАІ по новому місцю реєстрації транспортного засобу посилає по попередні місцеві його реєстрації запит,відповідь на який повідомляється протягом 10 днів. До одержання підтвердження з місця попередньої реєстрації,власникові на строк до трьох місяців видаються тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки. Знайдені після видачі дубліката втрачені свідоцтва про реєстрації (технічні паспорти) і номерні знаки вважаються недійсними й здаються підрозділам ДАІ.
Транспортні засоби,які належать неповнолітнім,реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 15-літнього віку. В обліковій картці й книзі обліку таких транспортних засобів також указуються прізвище,ім'я та по батькові батьків неповнолітнього або його опікуна й ставиться оцінка про заборону зняття з обліку транспортного засобу без їхнього дозволу й узгодження з органами опіки й турботи.
При виникненні обставин,які перешкоджають реєстрації такого транспортного засобу по місцю проживання власника,як виключення,з дозволу керівника підрозділу ДАІ можлива його реєстрація по місцю проживання родичів з їхньої письмової згоди.

Консультація по наступному питанню:порядок продажу транспортного засобу

Перед відчуженням (купівля-продаж,міна,дарування) автомобіль повинен бути снять із обліку в органах ДАІ. Відчуження автомобіля,не зареєстрованого в підрозділах ДАІ,не провадиться.
Зняття з обліку автомобілів здійснюється після їхнього огляду в органах ДАІ на підставі заяви власника з поданням документа,що засвідчує його особу. При відчуженні автомобіля,що належить декільком власникам,зняття з обліку провадиться на підставі загальної заяви або нотаріально засвідченого доручення на право відчуження,що видається на ім'я одного із власників.
Огляд проводиться працівниками реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ по місцю реєстрації автомобіля й експертом експертно-криміналістичного відділення з автотехнічних досліджень МВС на відповідність ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів обліковим даним,перебування в пошуку за наявною інформацією баз даних викраденого транспорту й технічного стану транспортного засобу.
Не можна зняти з обліку автомобіль,щодо якого винесене рішення суду про накладення на нього арешту або заборона зняття з обліку або постанова слідчого про накладення арешту,а також автомобіль,що є речовим доказом у кримінальній справі.
При знятті автомобіля з обліку у зв'язку з відчуженням номерні знаки для разових поїздок,а у свідоцтві про реєстрації (техпаспорті) робляться оцінки "Транспортний засіб зняте з обліку для реалізації в межах України",про вилучення попередніх номерних знаків,відзначаються серія й цифри номерних знаків для разових поїздок,а також строк,протягом якого вони можуть використатися (він не повинен перевищувати трьох місяців). Строк використання номерних знаків для разових поїздок може бути продовжено,про що свідчить підпис уповноваженої особи й відбиток печатки РІП ДАІ.
Якщо автомобіль вибуває більше як на двомісячний строк,власник зобов'язаний протягом 10 днів поставити його на тимчасовий облік у РІП ДАІ за новим місцезнаходженням. У талоні техогляду робиться запис про тимчасовий облік автомобіля i відзначається строк його перебування на цій території.
У випадку втрати техпаспорта зняття з обліку відбувається на підставі реєстраційної картки на автомобіль,що зберігається в РІП ДАІ по місцю його реєстрації. Замість загубленого техпаспорта видається засвідчена копія реєстраційної картки.
Якщо автомобіль знімається з обліку у зв'язку з вибуттям з території України,то необхідно одержати дозвіл митних органів.
Відчуження може провадитися за договором купівлі-продажу,міни або дарування,що повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. За нотаріальним посвідченням договору відчуження автомобіля можна звернутися до державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса.
Слід зазначити,що згідно п. 18 ст. 4 Декрету № 7-93 від сплати держмита звільняються:
" інваліди I і II груп;
" інваліди Великої Вітчизняної Війни й родини воїнів (партизан),що загинули або пропалили безвісти,i прирівняні до них у встановленому порядку особи;
" громадяни,віднесені категорій 1,2,3 і 4 осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Проте звільненню від сплати держмита будуть підлягати зазначені категорії осіб,якщо в обох зі сторін існує таке право,а у випадку якщо одну зі сторони звільнені за законодавством від сплати держмита,те друга сторона платить держмито в повному розмірі.
За нотаріальне посвідчення договору відчуження автомобіля в приватного нотаріуса необхідно сплатити плату,що не може бути меншої,чим розмір держмита без обліку пільг,установлених законодавством.
Пунктом 12.2 ст. 12 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами й доповненнями) визначено,що при продажі одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля,мотоцикла,моторолера або моторного (вітрильного) човна не частіше один раз протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій обкладають податками по ставці в розмірі 1 відсотка від вартості такого об'єкта рухомого майна за умови сплати (перерахування) їм суми державного збору в бюджет або суми плати нотаріусові за нотаріальне посвідчення відповідного договору до такого посвідчення. Доход,отриманий платником податків від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного із зазначених об'єктів,підлягає оподатковуванню по ставці15 %. Зазначені операції відображають у реєстрі об'єктів рухомого майна.

Щодо порядку купівлі нового автомобіля,то купити автомобіль може особа,який здійснилося 18 років. Розрахуватися за автомобіль можна в безготівковому порядку через установи банку або за готівку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій і в іншому порядку відповідно законодавству.
При продажі автомобіля покупцеві надається необхідна та достовірна інформація про найменування й адресу виробника (імпортера,продавця) і підприємства,що здійснює його функція щодо прийняття претензій від покупця,ремонт і технічне обслуговування,перелік основних технічних характеристик автомобіля,дату виготовлення,гарантійні зобов'язання виробника,термін служби автомобіля,правила й умови ефективного й безумовного використання,сертифікацію автомобіля.
Разом з автомобілем покупцеві видаються розрахунковий документ,що засвідчує факт продажу,інструкція про порядок експлуатації автомобіля,сервісна книжка або довідка про передпродажну підготовку,номерні знаки для разових поїздок у випадку самостійної доставка автомобіля в місце реєстрації,акт прийому-передачі при придбанні автомобіля у виробника,довідка-рахунок при здійсненні купівлі в підприємства або організації.
Передпродажна підготовка автомобіля здійснюється продавцем,про що в сервісній книжці робиться позначка,у якій обов'язково відзначаються:дата проведення передпродажної підготовки,інформація про строки проведення сервісного обслуговування,перелік сервісних центрів і їхньої адреси,прізвище,ім'я,по батькові відповідальної особи,підпис,скріплений печаткою продавця.
На придбаний автомобіль діє гарантійний строк,що обчислюється від дня продажу покупцеві автомобіля. Гарантійні зобов'язання можуть виконуватися відповідно до договору.
Покупець при виявленні недоліків у придбаному автомобілі протягом гарантійного строку експлуатації має право за своїм вибором жадати від продавця безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їхнє виправлення покупцем або третьою особою,заміни на аналогічний товар належної якості,що відповідає зменшення його купівельної ціни,заміни на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни,розрив договору й відшкодування збитку,що він випробував.
Безоплатне усунення недоліків,виявлених в автомобілі в період гарантійного строку,здійснюється протягом 14 днів або за згодою сторін в інший строк.
Заміна автомобіля з недоліками провадиться негайно,а за необхідності додаткової перевірки якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін. У випадку відсутності автомобіля для заміни вимога покупця задовольняється у двомісячний строк із часу подання відповідної заяви.
Під час заміни автомобіля з недоліками на аналогічний належного якості,ціна на який змінилася,перерахунок вартості не провадиться,а на такій самій іншій моделі - провадиться виходячи із цін,які діяли на час обміну.
При розриві договору розрахунки з покупцем у випадку підвищення ціни на автомобіль здійснюються виходячи з їхньої вартості на час пред'явлення відповідної вимоги,а у випадку зниження цін - на час купівлі.
Доставка автомобіля продавцеві для усунення недоліків і його повернення покупцеві здійснюються чинностями i коштами продавця.

Після купівлі транспортного засобу його необхідно зареєструвати. Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється РІП ДАІ по місцю реєстрації місця проживання власника автомобіля. За виникнення обставин,які перешкоджають реєстрації такого транспортного засобу по місцю проживання власника,як виняток з дозволу керівника РІП ДАІ можлива їхня реєстрація по місцю проживання родичів за їхньою письмовою згодою.
Транспортні засоби,які належать неповнолітнім,реєструються за ними за умови досягнення 15-неповнолітніми річного віку. Після 18-літнього віку всі обмеження щодо реєстрації,які встановлювалися для неповнолітніх,скасовуються.
Правомірність придбання автомобіля підтверджується документами (скріпленими підписом відповідної посадової особи,i печаткою),виданими суб'єктами підприємницької діяльності,які реалізують транспортні засоби й видають довідки-рахунку,митними органами,судами,нотаріусами,органами соціального захисту населення,підприємствами-виробниками транспортних засобів і РІП ДАІ,а також договір,укладений між сторонами.
Такими документами є:довідки-рахунку;договори,і інші засвідчені у встановленому порядку документи,які встановлюють право власності на транспортний засіб;засвідчена копія рішення суду із вказівкою особи,що зізнається власником транспортного засобу,його марки,моделі,року випуску,а також ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів;довідка органа соціального захисту населення,що виділив автомобіль;акт прийому-передачі транспортного засобу,виданий підприємством-виробником транспортного засобу;посвідчення митного органа про реєстрації транспортного кошти в РІП ДАІ або належним чином оформлені довідку-рахунок і вантажну митну декларацію (засвідчена митним органом копія).
Реєстрація автомобіля,конфіскованого за рішенням суду,провадиться на підставі відповідного рішення суду із вказівкою марки,моделі,номерів кузова (рами) автомобіля,а також реєстраційних документів,зокрема техпаспорта у випадку його наявності з оцінкою РІП ДАІ про зняття автомобіля з обліку. До реєстраційних документів додаються договір купівлі-продажу,довідка-рахунок і т.п..
Власник автомобіля або його представник зобов'язаний зареєструвати його протягом 10 доби після придбання або митного оформлення,або тимчасового ввозу на територію України. Строк реєстрації може бути продовжене у випадку неможливості власника автомобіля (хвороба,відрядження,інші поважні причини) вчасно неї провести.
Для здійснення реєстрації автомобіля необхідно подати заява,написана власником автомобіля особисто,документи,які завіряють його особа,правомірності придбання автомобіля,акт експертної оцінки його вартості,що провадиться фахівцем,що має діючі кваліфікаційні документи з оцінки транспортних засобів,техпаспорт автомобіля з оцінкою про зняття з обліку.
При реєстрації автомобіль підлягає огляду з метою перевірки відповідності ідентифікаційних номерів вузлів i агрегатів обліковим даним,перебування в пошуку за наявною інформацією баз даних викраденого транспорту,а технічного стану - вимогам безпеки дорожнього руху.
Завезений в Україну автомобіль,знятий з обліку у відповідних органах країни вивозу,підлягає реєстрації на підставі заяви власника i виданих митними органами посвідчень на їхню реєстрацію в РІП ДАІ із вказівкою відомостей про сплату мита,заборона відчуження,дати зворотного вивозу.
Реєстрація автомобіля провадиться за умови сплати його власником передбачених законодавством податків,а також внесення у встановленому порядку платежів за огляд автомобіля,реєстрацію й зняття його з обліку,відшкодування бланків реєстраційних документів і номерних знаків.
Відповідно Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400/ 97-ВР (зі змінами й доповненнями) при реєстрації легкового автомобіля,на який громадянин придбав право власності шляхом купівлі,у тому числі в підприємств-виробників або торговельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів відповідно до законодавства),обміну,дарування (безоплатної передачі),спадкування (крім випадків спадкування легкового автомобіля за законом),його власник платить збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 3 % вартості легкового автомобіля,певної відповідно договору купівлі-продажу,довідка-рахунок торговельної організації,договору обміну,довідки органів митної служби,акту експертної оцінки вартості автомобіля,інших документів,які підтверджують цю вартість.
Розрахунки з перерахування коштів до Пенсійного фонду здійснюються на підставі акту експертної оцінки вартості автомобіля,що видається юридичними або фізичними особами,які мають відповідні документи на право проведення такої оцінки. Акт оцінки надається при реєстрації нового автомобіля,автомобіля,що був в експлуатації у випадку зміни його власника,автомобіля,завезеного через границю. Не подається акт експертної оцінки при реєстрації автомобіля,отриманого через відділи соціального захисту населення,саморобного автомобіля,а також при реєстрації за договором купівлі-продажу,дарування або спадкування,що нотаріально засвідчений у встановленому порядку. Такий акт оцінки потрібно подавати при визначенні держмита або плати в нотаріуса.
У випадку реєстрації автомобіля працівниками РІП ДАІ здійснюється контроль за внесенням у бюджет податку із власників транспортних засобів і інших самохідних машин i механізмів.
На заяві про реєстрації автомобіля,що подавав власник до РІП ДАІ,ставиться оцінка із вказівкою номерів квитанцій про сплату послуг,спеціальної продукції й обов'язкових платежів,а квитанції додаються до реєстраційної справи. Квитанція про сплату податку із власників транспортних засобів повертається власникові автомобіля.
У випадку якщо власник автомобіля реєструє його за новим місцем проживання,то РІП ДАІ надсилає за попереднім місцем його реєстрації запит. До одержання підтвердження з місця попередньої реєстрації власникові автомобіля на строк до трьох місяців видається тимчасовий реєстраційний талон i номерні знаки.
На зареєстрований технічно справний автомобіль видається техпаспорт,у якому не відзначається ідентифікаційний номер двигуна,два номерних знаки й талон про проходження державного техогляду.

Щодо сплати податку із власників транспортних засобів фізичною особою,- фізична особа платить податок перед реєстрацією,перереєстрацією автомобіля,а також перед техоглядом автомобіля щороку або один раз на два роки,але не пізніше першого півріччя року (до 1 липня),у якому проводиться техогляд,а юридичні особи - щокварталу рівними частинами до 15 числа місяця,що наступає за звітним кварталом,по річних ставках,зазначеними в ст. 3 Закону України "Про податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин i механізмів" від 11.12.91 р. № 1963-ХІІ (зі змінами й доповненнями).

За придбані протягом роки юридичними особами транспортні засоби,крім тих,що вперше реєструються в Україні,податок платиться перед їхньою реєстрацією за місяці,які залишилися до кінця року,починаючи з місяця,у якому проведена реєстрація транспортного засобу. За транспортні засоби,які вперше реєструються в Україні,податок платиться перед їхньою першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний строк після їхньої реєстрації подається у відповідний податковий орган.
За транспортні засоби,зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані),здійснюється перерахунок розміру податку,крім податку,сплаченого при першій реєстрації в Україні. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) за місяці,які залишилися до кінця року,починаючи з місяця,що випливає за тим,у якому транспортний засіб знятий з реєстрації (перереєстроване).

Річна сума податку із власників транспортних засобів платиться громадянами України,іноземними громадянами й особами без громадянства незалежно від того,коли був придбаний автомобіль. У випадках коли автомобіль придбаний у другому півріччі,податок платиться новим власником у половинному розмірі незалежно від того,сплатив або не сплатив податок за цей автомобіль його попередній власник.
При знятті автомобіля з обліку для його відчуження на термін проходження техогляду громадянин податок із власників транспортних засобів за цей рік не платить. Податок буде сплачено новим власником перед його реєстрацією.
Податок із власників транспортних засобів не стягується за автомобіль,якщо він не перебуває на обліку в РІП ДАІ. За автомобіль,що не експлуатується у зв'язку з перебуванням його власника у відрядженнях або з інших причин,податок із власників транспортних засобів платиться на загальних підставах за повний рік. У випадку викрадення автомобіля податок його власником не платиться,якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів,якими порушене відповідна кримінальна справа.
Платники податків зобов'язані пред'являти РІП ДАІ квитанцію про сплату податку як за попередній,так i за поточні роки,а платники,звільнені від сплати цього податку,- відповідний документ,що надає право на користування цими пільгами.
Відповідно Закону № 1963-ХІІ від сплати податку звільняються:
" громадяни,віднесені категорій 1 і 2 осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,ветерани війни,учасники бойових дій,Герої Соціалістичної Роботи,Герої України й повних кавалерів ордена Трудової слави,інваліди війни,учасники війни й прирівняні до них особи,інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі де - інваліди по поданню органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з обсягом циліндрів двигуна до 2500 див3 або одного мотоцикла з обсягом циліндрів двигуна до 650 див3,або одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпуса до 7,5 м;
" громадяни,віднесені категорій 3 і 4 осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,- щодо одного легкового автомобіля з обсягом циліндрів двигуна до 2500 див3 або одного мотоцикли з обсягом циліндрів двигуна до 650 див3,або одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпуса до 7,5 м до їхнього відселення й протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення або зони посиленого радіоекологічного контролю.
Пільг щодо звільнення громадян від повної або часткової сплати податку за вантажні автомобілі законодавством не встановлено.
Оскільки у випадку відсутності документів про сплату податку реєстрація,перереєстрація i техогляд автомобіля не проводяться,то РІП ДАІ подає в податкові органи списки осіб,автомобілі яких перебувають на обліку,не пройшли техогляд у встановлений термін. На підставі цих даних податкові органи здійснюють заходу щодо стягнення податку.
Особи,які з будь-яких причин вчасно не сплатили податок із власників транспортних засобів,притягаються податковим органом до сплати після перевірки,ухвалення відповідного рішення й узгодження податкового зобов'язання.
Після одержання особами податкового повідомлення про нарахування податку податкове зобов'язання повинне погашатися протягом десяти календарних днів від дня одержання такого повідомлення.

Щодо придбання автомобіля за дорученням на право користування й розпорядження автомобілем є одним з можливих варіантів одержати автомобіль,проте не стати його власником. Власником автомобіля залишиться власник,автомобіль якого перебуває на обліку в РІП ДАІ й уписаний у техпаспорт. При цьому особа,що одержало право на користування й розпорядження автомобіля,втрачає певних прав. Так,що предыдет власник може скасувати доручення й вимагати повернути належний йому автомобіль. Доказати придбання автомобіля й право на власність можна лише через суд і при наявності певних доказів.

Отримане доручення на право користування й розпорядження автомобілем надають усі права або їхню частину на користування й розпорядження автомобілем. Від імені довірителя (власника) може надаватися право на продаж,дарування,обмін,здачу в оренду автомобіля,а також представляти інтереси в органах нотаріату,комісійних магазинах,органах ДАІ,комісіях або на підприємствах,установах або організаціях із всіх питань,пов'язаних з експлуатацією,відчуженням автомобіля,його переустаткуванням,ремонтом,проходженням техогляду,зняттям з обліку,одержанням номерних знаків для разових поїздок,висновком договорів цивільно-правового характеру щодо розпорядження й користування автомобілем,договорів страхування автомобіля й т.п..
В 10-денний строк після видачі доручення на право користування й розпорядження автомобілем воно підлягає заміні в РІП ДАІ на тимчасовий реєстраційний талон. Така зміна може здійснюватися лише РІП ДАІ по місцю проживання особи,якого довірили автомобіль,або по місцю постійної реєстрації автомобіля. Підставою для видачі такого талона є заява,нотаріально засвідчену доручення,техпаспорт,квитанція про сплату вартості талона,техогляду й сплати податку із власників транспортних засобів. Техпаспорт повертається особі,якого довірили користування й розпорядження автомобілем,з виданням тимчасового талона на ім'я цієї особи. Термін дії талона обмежується терміном дії доручення. Після закінчення терміну дії тимчасового талона на право керування автомобілем він підлягає поверненню до РІП ДАІ,що його видало. У випадку зняття автомобіля з обліку за дорученням тимчасовий реєстраційний талон вилучається й прикріплюється до матеріалів справи про зняття з обліку.
Таким чином,доручення на право користування й розпорядження автомобілем надає його одержувачеві майже усі права,проте у випадку реєстрації автомобіля в РІП ДАІ необхідні документи,які підтверджують правомірність придбання автомобіля.

З огляду на обмежені розміри графи "Особливі оцінки",при внесенні до неї зазначеного запису можна включити інформацію не більш ніж про два родичів. При бажанні власника автомобіля надати право на керування більш ніж двом близьким родичам РІП ДАІ здійснює оформлення тимчасових реєстраційних талонів на інших родичів,яких указав у заяві власник автомобіля.
Законом № 889-IV передбачене оподатковування доходів (звичайної вартості автомобіля) громадян по ставці 15 %,які отримані за передачу автомобіля за дорученням іншій особі,якщо за умовами таке доручення передбачене право такої іншої особи продати автомобіль або відчужити його в інший спосіб,крім такої передачі між членами шлюбу в межах загальної часткової або загальної спільної власності.
Якщо громадянин,якому видана доручення,повертає кошти,отримані внаслідок такого продажу (відчуження) довірителеві в майбутньому,то сума таких коштів не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу такого громадянина.
У випадку продажу громадянином довіреного автомобіля за більшу вартість позитивна різниця між сумою таких коштів і звичайною вартістю майна,переданого за дорученням,включається до складу загального оподатковуваного доходу громадянина,що здійснив перепродаж автомобіля.

Щодо переліку документів,які водій повинен мати при собі під час подорожі,те такий перелік затверджений:
1. Постановою КМУ від "10" жовтня 2001 р. N 1306 "о Правилах дорожнього руху",а саме:
" посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії й талон,що додається до посвідчення;
" реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон),а у випадку відсутності в транспортному засобі його власника,крім того,- свідоцтво про право загальної власності на цей транспортний засіб або тимчасовий реєстраційний талон;
" у випадку встановлення на транспортних засобах проблискових маячків і (або) спеціальних звукових сигнальних устроїв - дозвіл,виданий Державтоінспекцією МВС,у випадку розміщення реклами,- узгодження,які видається підрозділами Державтоінспекції МВС;
" у встановлених законодавством випадках дорожній лист і документи на вантаж,що перевозиться;на маршрутних транспортних засобах додатково - схему маршруту й розклад руху;на транспортних засобах,які здійснюють перевезення великогабаритних або великовагових вантажів,- дозвіл на рух;на транспортних засобах,які здійснюють перевезення небезпечних вантажів,- технічні умови на перевезення,свідоцтво про допуск водія й допуск транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу й дозвіл на дорожнє перевезення;
" поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії,які відповідно законодавству звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України,повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).
2. Законом України "об автомобільному транспорті" № 2344-ІІІ від "05" квітня 2001 р.
" Документи для водія юридичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії,свідоцтво про реєстрації транспортного засобу,дорожній лист,інші документи,передбачені законодавством України.
" Документи для фізичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії,свідоцтво про реєстрації транспортного засобу,інші документи,передбачені законодавством України.

Відповідно п. 15 Правилами державної реєстрації й обліку автомобілів,автобусів,а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів,мотоциклів всіх типів,марок і моделей,причепів,напівпричепів і мотоколясок,затвердженими постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388,зі змінами й доповненнями,зазначено:якщо власник транспортного засобу передає у встановленому порядку право керування й (або) розпорядження їм іншій фізичній або юридичній особі,підрозділом ДАІ такій особі видається тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа,що підтверджує право керування й (або) розпорядження.
Порядок одержання тимчасового реєстраційний талон регламентований Інструкцією про проведення державної реєстрації,перереєстрації й обліку транспортних засобів,оформлення й видачі реєстраційних документів,номерних знаків на них і здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України,затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2002 р. № 355.
Так,р. 6.3 п. 6 Інструкції № 355 передбачено,що юридичній особі тимчасовий реєстраційний талон може видаватися за умови,що власник транспортного засобу передав їй право користування й (або) розпорядження у встановленому порядку,на підставі нотаріально засвідченого доручення,договору оренди або лізингу.
Для обліку роботи автомобіля,списання пального,і т.п. застосовує подорожній лист. Його використання є обов'язковим при перевезеннях як вантажним,так і легковим автомобілем.

Крім подорожнього листа,при здійсненні перевезень вантажу виписується товарно-транспортна накладна. Крім того,якщо за договором перевезення вантажу оплата транспортних послуг перевізника здійснюється почасово,додатково до подорожнього листа виписується талон замовника (типова форма № 1-ТЗ).
Маючи при собі зазначені вище документи,водій автомобіля може уникнути непорозумінь при зустрічі із працівниками ДАІ.


ЮРИСТИ НАШОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ НАДАДУТЬ ПОСИЛЬНУ ДОПОМОГУ ПРИ ЗВЕРНЕННЯХ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТО ІНСПЕКЦІЇ Й ДЛЯ ПОВНОГО ЗАХИСТУ ВАШИХ ІНТЕРЕСІВ.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014