+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПЕРЕЛІК робіт підвищеної небезпеки

1. Зварювальні,газополум'яні,наплавні,напилювальні і паяльні роботи. Контроль за зварними з'єднаннями.
2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередачі,діючих нафто-,продукто- та газопроводів,комунікацій газових промислів,а також споруд на них.
3. Роботи в діючих електроустановках.
4. Роботи в зонах дії струму високої частоти,іонізуючого випромінювання,електростатичного та електромагнітного полів,а також роботи із застосуванням лазерів.
5. Роботи на повітряних лініях зв'язку,які перетинають лінії електропередачі і контактні проводи.
6. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів.
7. Електропрогрівання бетону та електророзморожування грунтів,розігрівання бітуму і смол.
8. Роботи в термічних цехах і дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.
9. Вибухові роботи та роботи,пов'язані з утилізацією зброї,звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
10. Роботи з небезпечними речовинами та інертними газами.
11. Випробування,налагодження,експлуатація,ремонт і технічне обслуговування об'єктів,обладнання та приладів,пов'язаних з використанням,виготовленням,переробкою,зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин.
12. Зберігання,експлуатація балонів,контейнерів,цистерн та інших ємностей із стисненими,зрідженими,отруйними,вибухонебезпечними та інертними газами,їх заповнення,спорожнення та ремонт.
13. Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах.
14. Монтаж,налагодження і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.
15. Промислово-геофізичні дослідження,освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
16. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.
17. Видобування та переробка нафти,газу і конденсату.
18. Ліквідація нафто-,газо-,водопроявлень в процесі буріння свердловин.
19. Роботи,пов'язані з підготовкою цистерн,контейнерів,балонів та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин.
20. Злив,очищення,нейтралізація резервуарів,тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів,кислот,лугів та інших шкідливих речовин,у тому числі радіоактивних.
21. Експлуатація циклотронів,бетатронів,лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.
22. Виробництво скла та скловиробів.
23. Виготовлення та застосування скловати,шлаковати,азбесту,мастики на бітумній основі,перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
24. Виготовлення та застосування лакофарбових покрить,грунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб,полімерних композицій (поліхлорвінілових,епоксидних тощо). Роботи з нанесення протикорозійного ізоляційного покриття.
25. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. Гальванічні роботи.
26. Гасіння вапна.
27. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.
28. Обстеження,ремонт та чищення димарів,вентиляційних каналів і дахів будинків та споруд,чищення повітропроводів.
29. Ливарні,плавильні,заливальні роботи і термообробка литва.
30. Виробництво,переробка,розподіл,зберігання і застосування продуктів розподілення повітря,хлору,аміаку,природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.
31. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки,трубоформувальних станів та пічного зварювання труб.
32. Роботи,пов'язані з відпалюванням сталі,сплавів і відливок.
33. Гранулювання доменного шлаку.
34. Роботи,пов'язані з вибиванням відливок,титанової губки із застосуванням відбійних молотків.
35. Експлуатація піскоструминних апаратів.
36. Нанесення бетону,ізоляційних і обмурувальних матеріалів методом набризкування і напилення.
37. Управління,завантаження та обслуговування дробарних,сортувальних,фасувально-пакувальних,просівальних,змішувальних формувальних,затиральних,фільтрувальних,намотувальних,варильних,плавильних,сепараторних,очисних,обрізних,бурових,в'язальних,полірувальних механізмів.
38. Обслуговування вальцювальних,штампувальних,вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів.
39. Огляд,випробування,монтаж,налагодження,ремонт,реконструкція,експлуатація та експертне обстеження (технічне діагностування) машин,механізмів,устатковання підвищеної небезпеки (за встановленим переліком) та їх елементів,експертиза з охорони праці та промислової безпеки.
40. Підземні та відкриті гірничі роботи.
41. Підземна геологорозвідка.
42. Сейсморозвідка.
43. Геолого-маркшейдерські роботи.
44. Аварійно-рятувальні роботи,а також практичні навчання та тренування,пов'язані з проведенням цих робіт.
45. Роботи з дозиметрії,дезактивації,дегазації та дезінфекції.
46. Контроль за станом рудникової атмосфери.
47. Утворення та експлуатація відвалів гірничих порід.
48. Обслуговування лампових,апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.
49. Розкривні роботи,виймання і навантаження корисних копалин під час проведення відкритих гірничих робіт.
50. Виколювання,звалення,розпилювання та обробка блоків природного каменю.
51. Планування робочих майданчиків,уступів і берм у кар'єрах.
52. Обкладання та скріплення укосів,бортів,уступів кар'єрів.
53. Ремонт рухомого складу,колії,тунельних споруд,сигналізації та зв'язку на метрополітені.
54. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.
55. Прокладення,обслуговування та ремонт пульпопроводів.
56. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.
57. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.
58. Штучне заморожування грунтів і водозниження.
59. Монтаж,демонтаж,експлуатація,ремонт і переміщення насосних та землесосних установок,драг і земснарядів.
60. Забивання паль.
61. Цементація та хімічне закріплення грунтів і фундаментів.
62. Роботи в колодязях,шурфах,траншеях,котлованах,бункерах,камерах,колекторах,замкнутому просторі (ємностях,боксах,топках,трубопроводах).
63. Земляні роботи,що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
64. Продавлювання тонельних конструкцій під будинками,спорудами,магістралями і водоймищами.
65. Водолазні роботи.
66. Обслуговування барокамер.
67. Роботи верхолазні,скелелазні та на висоті,в тому числі з риштувань,підйомними і підвісними колисками,з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами.
68. Будівництво,зведення,монтаж та демонтаж будинків,споруд,а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.
69. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
70. Такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів.
71. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків.
72. Монтаж,експлуатація і демонтаж бурових вишок.
73. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткованням.
74. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.
75. Механічна обробка деревини і металів.
76. Обслуговування центрифуг і транспортерів на цукрових заводах.
77. Обслуговування і ремонт аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах із зберігання і переробки зерна.
78. Розвантаження,складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі).
79. Обслуговування бугаїв-плідників,кнурів і жеребців.
80. Робота з хижими звірами.
81. Робота циркових артистів,каскадерів кіностудій.
82. Лісосічні роботи,трелювання,транспортування та сплав лісу.
83. Спорудження та обслуговування крижаних і поромних переправ,доріг,бродів.
84. Гідрометричні,гідрологічні і гідрохімічні роботи:на великих і середніх річках у період повені;рейдові виїзди на безмоторних човнах на водоймища;роботи на річках і каналах,пов'язані з використанням човнових переправ;роботи і спостереження у період нестійкого льодоставу;гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодоступних і необжитих районах.
85. Снігомірні,сніголавинні,гляціологічні і сельові роботи:маршрутні снігозйомки у горах;сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодоступних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності.
86. Роботи вогневої обслуги з протиградовими виробами,пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет,транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.
87. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів та інструментів.
88. Охорона із застосуванням вогнепальної зброї колективної і приватної власності,об'єктів.

ПЕРЕЛІК
об'єктів,машин,механізмів,устатковання підвищеної небезпеки
Об'єкти підвищеної небезпеки
1. Об'єкти,на яких використовуються,виготовляються,переробляються,зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин у кількості,що дорівнює чи перевищує нормативно встановлені порогові маси.
2. Об'єкти,на яких використовуються,виготовляються,переробляються або зберігаються самозаймисті та легкозаймисті тверді речовини та матеріали у кількості,що дорівнює чи перевищує нормативно встановлені порогові маси.
3. Об'єкти,на яких утворюється горючий пил або волокно,здатні вибухати,самозайматися,займатися від джерела запалювання з подальшим поширенням горіння після його усунення.
4. Об'єкти,на яких проводяться гірничі,геологорозвідувальні роботи та роботи з видобування і збагачення корисних копалин,роботи в підземних умовах.
5. Об'єкти,на яких виробляють розплави чорних і кольорових металів та сплави на основі цих розплавів.
6. Об'єкти гідротехнічного будівництва:гідротехнічні споруди,хвостосховища,шламонакопичувачі,накопичувачі токсичних відходів.
Машини,механізми,устатковання підвищеної небезпеки
7. Гірничошахтне і гірничорятувальне обладнання,обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом,обладнання для буріння,ремонту свердловин на суходолі і континентальному шельфі.
8. Конвеєрні стрічки для вугільної,гірничорудної,нерудної,металургійної та коксохімічної промисловості.
9. Обладнання для транспортування,дроблення,сортування,збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
10. Обладнання та технічні засоби для виготовлення,використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі,комплекси для їх переробки та зберігання.
11. Обладнання основних виробництв хімічної,біохімічної,нафтохімічної,нафтогазодобувної та нафтогазопереробної промисловості.
12. Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів,нафтопроводів,нафтопродуктопроводів,трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічне обладнання,яке використовується під час їх експлуатації.
13. Обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом,споруди на них та газокористувальне обладнання.
14. Обладнання,призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі.
15. Парові і водогрійні котли,в тому числі содорегенераційні та ті,що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями.
16. Посудини,що працюють під тиском понад 0,07 МПа.
17. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115° C.
18. Підіймальні споруди.
19. Електроустановки та електрообладнання.
20. Обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній,ливарній та коксохімічній промисловості,ливарне обладнання.
21. Обладнання,в якому використовуються лазерне,іонізуюче чи радіаційне випромінювання.
22. Атракціони стаціонарні та пересувні.
23. Технологічні транспортні засоби.
24. Зварювальне обладнання,устатковання для газополум'яної і лазерної обробки металів,термічного напилювання.
25. Ковальсько-пресове обладнання.
26. Обладнання основних виробництв для харчової,деревообробної,легкої,текстильної промисловості,целюлозно-паперового виробництва,переробки пластмас,полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.
27. Обладнання,в якому використовуються небезпечні речовини.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014