+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

чи можливо звільнення працівника з посади в разі нез’явлення на роботі протягом 4 місяців?

Відповідно до п. 5 ст. 40 КЗпП звільнення проводиться в разі нез’явлення на роботу впродовж більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності,не враховуючи відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами. Вихід на роботу хоча б на один день перериває цей строк. І надалі чотиримісячний строк повинен обчислюватися знову. Підсумовувати періоди нез’явлення на роботу тривалістю менш як чотири місяці не можна. Але судова практика склалася така,що допускається звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП тільки за умови,що у власника була виробнича необхідність у звільненні. При цьому виробничою необхідністю розуміють таку ситуацію,за якою заміщення непрацездатного працівника необхідне (перерозподілити його обов’язки між іншими працівниками немає можливості),а можливість прийняти нового працівника за строковим трудовим договором відсутня. Вважається також недопустимим звільнити працівника,якщо до закінчення періоду його тимчасової непрацездатності залишилося небагато часу.

Хочу також звернути увагу на те,що відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленими народженням та похованням" Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як страховик здійснює перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності в закладах охорони здоров'я,а саме відповідність до Наказу Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів,що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян” № 455 від „13” листопада 2001 р.

Відповідно до вказаного Наказу у попередньому абзаці при проведенні експертизи повинні бути дотримані наступні умови але не обмежуючись:— Видача та продовження документів,що засвідчують тимчасову непрацездатність,здійснюються тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем (фельдшером),про що робиться відповідний запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності. — Листок непрацездатності (довідка) видається і закривається в одному лікувально-профілактичному закладі,а при наявності показань може бути продовжений в іншому. — Листок непрацездатності у разі захворювання чи травми видається на весь період тимчасової непрацездатності,до її відновлення або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). — При втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його,залежно від тяжкості захворювання,до 10 календарних днів. — Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів,продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення,а надалі лікарсько – консультаційною комісією (ЛКК),яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу,після комісійного огляду хворого,з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів,але не більше терміну,встановленого для направлення до МСЕК. — В окремих випадках,коли захворювання вимагає тривалого лікування,наприклад у разі важких травм та туберкульозу періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності може бути не рідше 1 разу на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання. — У разі лікування в стаціонарі листок непрацездатності видається лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення за весь період стаціонарного лікування. У разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах листок непрацездатності може бути продовжено на термін до 3 календарних днів з обов'язковим обґрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї. — Обов’язково здійснюється направлення хворого для огляду до МСЕК лікарсько – консультаційною комісією (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання або лікування при наявності стійкого чи необоротного характеру захворювання,а також у тому разі,коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п'яти місяців у зв'язку з одним і тим самим захворюванням за останні дванадцять місяців,а при захворюванні на туберкульоз - протягом десяти місяців з дня настання непрацездатності. У разі визнання хворого інвалідом листок непрацездатності закривається днем надходження документів хворого на МСЕК,дата встановлення інвалідності обов'язково вказується у листку непрацездатності. Не визнаються інвалідами наступні особи:— у разі визнання їх працездатними термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК;— у разі визнання їх непрацездатними листок непрацездатності продовжується до відновлення працездатності або повторного направлення до МСЕК. — При відмові хворого від направлення до МСЕК або несвоєчасному прибутті його на експертизу без поважної причини,факт відмови або нез'явлення засвідчується відповідною позначкою про це в листку непрацездатності та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого. Відмова від направлення до МСЕК і нез'явлення без поважної причини на огляд МСЕК не є підставою для виписки хворого на роботу. — У разі виявлення порушень правил видачі,зберігання,обліку документів,що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян,незадовільного стану експертизи тимчасової непрацездатності лікувально-профілактичний заклад може бути позбавлений права видавати документи,що засвідчують тимчасову непрацездатність,у встановленому порядку.

Рекомендації:Вважаю за необхідним звернутися с запитом до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо додержання відповідним фахівцями (лікарями) норм чинного законодавства України при оформленні листка непрацездатності відповідному громадянину та наполягати на проведенні (додатковому проведенні) експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров'я України,а саме в закладі,в якому проходить курс лікування відповідний громадянин.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014