+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Перелік документів для продажу нерухомого майна

1) Правовстановлюючі документи:
- Свідоцтво про право власності

2) Витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно,виданий Бюро технічної інвентаризації.

3) Нотаріально засвідчена заява дружини покупця на згоду здійснення покупки.

4) Свідоцтво про реєстрацію шлюбу покупця.

5) Кадастровий номер земельної ділянки (потрібно отримати в голови гаражно-будівельного кооперативу "Жуляни")

6) Ідентифікаційний код та паспорти сторін.

1) Правовстановлюючий документ - документ,який підтверджує права певного суб'єкта на нерухоме майно та складений у порядку,передбаченому законодавством.

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом. На майно,що переходить за правом спадкування до спадкоємців,нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про право на спадщину.
Відомості про видачу свідоцтва про право на спадщину підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі заповітів,спадкових договорів та спадкових справ у порядку,передбаченому Положенням про Спадковий реєстр.
Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом шляхом витребування відповідних доказів перевіряє:факт смерті спадкодавця,наявність заповіту,наявність та чинність спадкового договору,час і місце відкриття спадщини,склад спадкового майна,на яке видається свідоцтво;перевіряє коло осіб,які мають право на обов'язкову частку в спадщині. Перевірка наявності заповіту (секретного заповіту),спадкового договору,здійснюється за допомогою Спадкового реєстру у порядку,передбаченому Положенням про Єдиний реєстр заповітів,спадкових договорів та спадкових справ.
Якщо спадкоємець за заповітом бажає,щоб у свідоцтві про право на спадщину були зазначені родинні чи інші відносини із спадкодавцем,нотаріус вимагає подання документів,які б стверджували ці відносини.
При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом (секретним заповітом) оригінал чи дублікат заповіту,поданий спадкоємцем,залишається у справах нотаріуса.
За бажанням спадкоємця до свідоцтва про право на спадщину за заповітом може бути додана нотаріально засвідчена копія (фотокопія) заповіту або його дубліката.
Видача свідоцтва про право на спадщину на майно,яке підлягає реєстрації,провадиться нотаріусом після подання правовстановлювальних документів про належність цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна.

Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно,що підлягає реєстрації,нотаріус вимагає,крім правовстановлювального документа,витяг з Реєстру прав власності.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення,переходу або припинення прав на нерухоме майно,обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
Державну реєстрацію прав на нерухоме майно здійснюють Бюро технічної інвентаризації.
Державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку:

1) прийняття і перевірка документів,що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень,реєстрація заяви;

2) встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень,зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень;

3) прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень,відмову в ній або зупинення державної реєстрації;

4) внесення записів до Державного реєстру прав;

5) видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

6) надання витягів з Державного реєстру прав про
зареєстровані права та/або їх обтяження.

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за законом перевіряє факт смерті спадкодавця,час і місце відкриття спадщини,наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб,які подали заяву про видачу свідоцтва,та склад спадкового майна. Спадкоємці за законом,які позбавлені можливості подати документи,що підтверджують наявність підстав для закликання до спадкоємства,можуть бути за письмовою згодою всіх інших спадкоємців,які прийняли спадщину і подали докази родинних,шлюбних чи інших відносин із спадкодавцем,включені до свідоцтва про право на спадщину.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно - це документ,який підтверджує право власності на приміщення.


2) Витяг з державного реєстру - документ,який містить інформацію про юридичних та фізичних осіб,зареєстрованих власниками об'єкта нерухомого майна,з посиланням на документи,які підтверджують їхнє право власності,часткову участь кожного співвласника у спільній власності. У витязі з державного реєстру наводяться також технічна характеристика нерухомості,розміри жилої та нежилої площі,вартість цього об'єкта за даними інвентаризації.

Для отримання витягу з державного реєстру необхідно надати документи:
оригінал документу на право власності (договір купівлі-продажу,договір дарування,свідоцтво на право власності тощо)
оригінал технічного паспорту
паспорт власника
Кожній видачі витягу з державного реєстру обов'язково передує обстеження спеціалістом БТІ об'єктів нерухомості.
Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають
право отримувати:

власник (власники) нерухомого майна або їх уповноважені
особи;

спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) або їх
уповноважені особи;

особа (особи),в інтересах якої (яких) встановлено обтяження,
або їх уповноважені особи.


3) Нотаріально засвідчена заява дружини покупця на згоду здійснення покупки. Це підтвердження одним з подружжя згоди на укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна,в якому одна із сторін підтверджує,що гроші,які витрачаються на придбання об'єкта нерухомості,є спільною сумісною власністю. Придбаний об'єкт нерухомості також буде об'єктом права спільної сумісної власності як такий,що набувається за час шлюбу. При цьому одна сторона подружжя підтверджує,що з текстом договору купівлі-продажу ознайомлена,що договір укладається в інтересах сім'ї на умовах,які попередньо обговорені.

5) Кадастровий номер земельної ділянки. Державні акти на право власності і на право постійного користування видаються після виготовлення технічної документації. Одним з документів у пакеті технічної документації є кадастровий план земельної ділянки. Кадастровий план чітко визначає межі земельної ділянки. На підставі цих меж,а також залежно від місця розташування земельної ділянки останньому привласнюється кадастровий номер. Це унікальний номер,який ніколи не повторюється і може бути привласнений тільки одній земельній ділянці., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014