+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПОРЯДОК ВИВОЗУ ТОВАРУ З МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В РЕЖИМІ ЕКСПОРТУ

Загальний порядок такого оформлення передбачений Митним кодексом України,а саме:

Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митному режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону,митному органу в пункті пропуску на митному кордоні України подаються транспортні,комерційні та інші супровідні документи,які містять відомості про товари і транспортні засоби,достатніх для ухвалення рішення про можливості їхнього пропуску через митний кордон України.
У випадку ввозу товарів на митну територію України у випадках,передбачених цим Кодексом,декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари.
У випадку вивозу товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Порядок повідомлення митного органа про намір увезти товари на митну територію України або вивезти товари із цієї території встановлюється спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в області митної справи.
Положення цієї статті не застосовуються до морського,річкових і повітряних судам,які перетинають митну територію України без зупинки в порту або аеропорту,розташованому на митній території України.
Після подання зазначеного в статті 93 Кодексу повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їхнього стану в певне митним органом місце та забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органа.
Доставка товарів і документів на них повинна бути здійснена в строк,встановлений митним органом у межах звичайних строків доставки,виходячи з можливостей транспортного засобу,установленого маршруту та інших умов перевезення.
Товари та транспортні засоби,який вони перевозяться,після прибуття в місце доставки розміщаються в зонах митного контролю.
У місці доставки товари та транспортні засоби пред'являються,а документи на них передаються митному органу. Заява про пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю та передачу документів на них повинні бути зроблені в мінімально можливий строк після їхнього прибуття,а у випадку прибуття поза робочим часом,установленого для митного органа,- у мінімально можливий строк після початку роботи цього органа.
Зміна місця стоянки транспортного засобу,розвантаження,перевантаження товарів,розпаковування,пакування або перепакування товарів,зміна,вилучення або ушкодження коштів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органа.
Всі додаткові витрати,понесені декларантом внаслідок дій або обставин,передбачених цією статтею,митними органами не відшкодовуються.
Пункти пропуску на митному кордоні України,через які переміщаються товари та транспортні засоби
Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України,перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України,ув'язнених у встановленому законом порядку.
Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися через спеціально певні пункти пропуску на митному кордоні України. Перелік таких пунктів пропуску затверджується Кабінетом Міністрів України.
Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
Ввіз в Україну,вивіз із України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України.
Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:
1) заборонені до ввозу в Україну;
2) заборонені до вивозу з України;
3) заборонені до транзиту через митну територію України;
4) щодо яких не було здійснено митне оформлення;
5) які переміщаються через митний кордон України з порушенням вимог Кодексу й інших законів України.
До переміщення через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях забороняються культурні цінності.
Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржене до суду.
Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
У випадках,передбачених законом,на окремі товари можуть уводитися обмеження у випадку їхнього переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених органів державної влади,які виконують відповідні контрольні функції.
Переліки товарів,переміщення яких через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів органів державної влади,а також порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Органи державної влади,уповноважені видавати такі дозволи,визначаються Кабінетом Міністрів України.
Порядок переміщення через митний кордон України валютних цінностей установлюється Національним банком України.
Порядок здійснення митного контролю,оформлення та пропуски через митний кордон України товарів,щодо яких установлено обмеження,установлюється Кабінетом Міністрів України.
Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України
Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії зі спеціально вповноваженим державним органом по контролі за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України й спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері архівної справи та діловодства в порядку,установленому законом.
Кошти та способи переміщення товарів
Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється коштами авіаційного,водного,автомобільного,залізничного,трубопровідного транспорту,а також лініями електропередачі.
Залежно від наявності перевізника,відправника,одержувача,а також договору на перевезення товари переміщаються в:
1) вантажних відправленнях;
2) супроводжуваному багажі;
3) несупроводжуваному багажі;
4) ручної поклажі;
5) міжнародних поштових відправленнях;
6) міжнародних експрес-відправленнях.
Митні процедури на транспорті
Транспортні засоби,якими переміщаються громадяни та товари через митний кордон України,підлягають митному контролю та митному оформленню.
Митні процедури,які здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів,якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України,мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу,країни,з якої прибув цей транспортний засіб,або країни,куди він направляється,крім випадків,передбачених міжнародними договорами України,укладеними у встановленому законом порядку,та відповідними міжнародними актами,у частині застосування санкцій і обмежень у торгівлі з окремими країнами.
Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів
Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за загальними технологічними схемами з визначенням часу й послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.
Розклад руху транспортних засобів через митний кордон України затверджується центральним органом виконавчої влади в області транспорту за узгодженням зі спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в області митної справи та спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в справах охорони державного кордону України.
Зазначені в частині першої цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за узгодженням з керівниками відповідних органів охорони державного кордону України,центрального органа виконавчої влади в області транспорту й інших відповідних контрольних служб.
Документи для митного контролю товарів,які перевозяться залізничним транспортом
При надходженні в митний контроль товарів,які перевозяться залізничним транспортом,працівники залізничної станції подають у митний орган:
1) передатну відомість (багажний список);
2) залізничні накладні;
3) інші документи,передбачені цим Кодексом,міжнародними договорами України,укладеними у встановленому законом порядку,та іншими законами України.
Відповідальність за доставку товарів у митний орган призначення
Залізниця відповідає за втрату або неналежну доставку товарів,які перебувають під митним контролем,до митного органа призначення.
Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні
Митний контроль товарів та транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного з'єднання можуть проходити митний контроль також в інших місцях,визначених уздовж маршруту руху поїзда за узгодженням між спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в області митної справи,спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в області транспорту.
З метою запобігання порушення розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях,певних керівником митного органа за узгодженням з керівниками залізничної станції та органа охорони державного кордону України.
У виняткових випадках,перелік яких визначається спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в області митної справи,на вимогу митного органа окремі вагони,локомотиви,інші елементи рухливого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда,якщо проведення такого контролю в складі поїзда неможливе.
Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органа та органа охорони державного кордону України.
Обов'язок осіб,які переміщають товари під митним контролем автомобільним транспортом
Особи,які переміщають товари під митним контролем автомобільним транспортом,зобов'язані:
1) доставити товари по місцю призначення зі збереженням митних забезпечень;
2) не починати розвантаження або перевантаження товарів без дозволу митного органа;
3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю й митного оформлення документи;
4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати розвантаження,навантаження,розпаковування й упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.
Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України
Міжнародні поштові відправлення переміщаються через митний кордон України,у тому числі транзитом через територію України,після здійснення митного контролю та митного оформлення товарів,які перебувають у цих поштових відправленнях.
Підприємства поштового зв'язку України зобов'язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення,які переміщаються через митний кордон України.
Митний контроль та митне оформлення товарів,які переміщаються в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України,здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну,які визначаються та обладнаються центральним органом виконавчої влади в області зв'язку та інформатизації України за узгодженням зі спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в області митної справи.
Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного оформлення,їхнє розпаковування та пред'явлення для огляду,перепакування та зберігання здійснюються підприємствами поштового зв'язку України за свій рахунок при участі та під контролем митних органів.
Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України
Міжнародні експрес-відправлення переміщаються через митний кордон України,у тому числі транзитом через територію України,після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів,які перебувають у цих відправленнях.
Митний контроль і митне оформлення товарів,які переміщаються в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України,здійснюються в місцях,які визначаються та обладнаються відповідним експрес-перевізником за узгодженням зі спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в області митної справи.
Доставка міжнародних експрес-відправлень у місця митного оформлення,їхнє розпаковування та пред'явлення для огляду,перепакування і зберігання здійснюються відповідним експрес-перевізником за свій рахунок при участі та під контролем митних органів.
Стаття 153. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів,які пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Порядок та умови здійснення митного контролю товарів і інших предметів,які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових експрес-відправленнях,установлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 249. Визначення вартості товарів,які переміщуються громадянами через митний кордон України,для цілей нарахування податків та зборів
Митна вартість товарів,які переміщуються громадянами через митний кордон України,для цілей нарахування податків та зборів визначається на підставі заяви власника цих товарів або вповноваженої їм особи за умови надання підтверджуючих документів (товарних чеків,ярликів і т.п.),які можна ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості товарів,які переміщаються в несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні,крім вартості самих товарів ураховується вартість їхнього страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України. 00
При відсутності таких підтверджень або у випадку наявності обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності відомостей щодо заявленої вартості митні органи визначають митну вартість самостійно,на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари та відповідно вимогам цього Кодексу.
Умови вивозу громадянами товарів за межі митної території України
Вивіз громадянами товарів за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах,установлених законодавством України для підприємств,якщо інше не передбачене законом.
Дія частини першої цієї статті не поширюється на:
1) товари,сукупна вартість яких не перевищує суму,еквівалентну 200 євро;
2) предмети,які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;
3) предмети,які входять до складу спадщини,оформленого в Україні на користь громадянина-нерезидента,за умови підтвердження складу спадщини органами,які роблять нотаріальні дії;
4) товари,які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України під письмове зобов'язання про їхній зворотний ввіз;
5) товари,які були тимчасово завезені на митну територію України під зобов'язання про їхній зворотний вивіз,що підтверджується відповідними документами;
6) предмети,отримані громадянами-нерезидентами у вигляді призів та нагород за участь у змаганнях,конкурсах,фестивалях і т.п.,які проводяться на території України,що підтверджується відповідними документами;
7) предмети (майно) особистого користування тощо,придбані в Україні громадянами-нерезидентами,які користуються пільгами відповідно до міжнародних договорів України,укладеними у встановленому законом порядку,які вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їхнім остаточним виїздом за межі України;
8) товари,придбані громадянами-нерезидентами на території України,загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти,завезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну,за умови подання відповідних документів;
9) предмети,призначені для особистого користування,які вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України;
10) товари,які вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України,на суму,що не перевищує 80 відсотків доходу,отриманого за час роботи або навчання в Україні,за умови подання відповідних документів.
Обмеження щодо вивозу громадянами за межі митної території України окремих товарів
Не допускається вивіз громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:
1) товарів,щодо яких відповідно законодавству України застосовуються заходи тарифного й нетарифного регулювання експорту;
2) товарів,на які встановлені державні дотації,крім предметів особистого користування;
3) товарів промислового призначення (устаткування,що комплектують виробів,матеріалів і т.п.) відповідно до переліку,що визначається Кабінетом Міністрів України.
Вивіз дорогоцінних металів (за винятком банківських металів,пам'ятних і ювілейних монет України з дорогоцінних металів),дорогоцінного каменю й виробів з них,а також культурних цінностей з метою їхнього відчуження дозволяється в порядку,що визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок вивозу банківських металів,пам'ятних і ювілейних монет України з дорогоцінних металів визначається Національним банком України.
Декларування митної вартості
У випадку вивозу (експорту) товарів,на які встановлене вивізний,антидемпінговий,компенсаційний або спеціальний види мита,митна вартість декларується шляхом подання декларації митної вартості.
Основою для визначення митної вартості товарів є ціна угоди,що фактично сплачена або яка підлягає сплаті за ці товари,якщо на неї не вплинули такі фактори:
1) обмеження відносно праве продавця (експортера) на товари,які оцінюються,за винятком:
a. обмежень,установлених законами;
b. обмежень,які істотно не впливають на ціну товарів;
2) залежність продажу (відчуження) і ціни угоди від дотримання умов,вплив яких неможливо врахувати;
3) відомості,використані декларантом для визначення митної вартості товарів,не підтверджені документально або не є кількісно вираженими й достовірними;
4) учасники угоди (експортер і імпортер) є взаємозалежними особами,за винятком випадків,коли їхня взаємозалежність не вплинула на ціну угоди,що повинне бути доведене декларантом. При цьому особи вважаються взаємозалежними,якщо має місце хоча б одна з таких умов:
a. один з учасників угоди - фізична особа або посадова особа одного з підприємств - учасників угоди є одночасно посадовою особою іншого підприємства - учасника угоди;
b. учасники угоди є співвласниками підприємства;
c. учасники угоди зв'язані трудовими відносинами;
d. один з учасників угоди володіє внеском (паєм) або акціями із правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди,які становлять не менше п'яти відсотків статутного капіталу;
e. обоє учасники угоди перебувають під прямим або непрямим контролем третьої особи;
f. учасники угоди спільно,прямо або побічно контролюють третю особу;
g. один з учасників угоди прямо або побічно контролює іншого учасника угоди;
h. учасники угоди - фізичної особи або посадові особи підприємств - учасників угоди є родичами.

За письмовим обігом резидента й письмовим узгодженням між митним органом,у зоні діяльності якого він розташований,і митним органом,у зоні діяльності якого перебувають товари,які підлягають вивозу,або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України по місцю вивозу цих товарів митне оформлення товарів може здійснюватися відповідно митним органом,у зоні діяльності якого перебувають ці товари,або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України по місцю вивозу цих товарів.
У цьому випадку резидент подає митному органу,у зоні діяльності якого він розташований,лист про узгодження питання щодо здійснення митного оформлення товарів,які підлягають вивозу,з митним органом,у зоні діяльності якого перебувають товари,або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України по місцю вивозу цих товарів.
Порядок розгляду й прийняття митними органами погодженого рішення із зазначеного питання визначається Держмитслужбою.
На підставі письмового обігу резидента або нерезидента й рішення відповідного митного органа митне оформлення товарів і транспортних засобів може здійснюватися поза місцем розташування митного органа або поза робочим часом,установленого для митних органів.
Порядок прийняття такого рішення митним органом установлюється Держмитслужбою.
У випадку якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється безпосередньо на територіях або в приміщеннях резидентів або нерезидентів,митним органам у тимчасове користування надаються відповідні службові й побутові приміщення,а також необхідне встаткування й кошти зв'язку на договірних засадах.
За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або в їх позаробочий час стягується плата в порядку й у розмірах,установлених Кабінетом Міністрів України.
Під час прийняття товарів і транспортних засобів для митного оформлення перевіряється відповідність представлених документів і відомостей вимогам,передбаченим у нормативно-правових актах,які регулюють порядок митного оформлення товарів і транспортних засобів і порядок заповнення митної декларації й товаросупровідних документів.
У випадку якщо митному органу не представлено оформлені належним чином документи й відомості,необхідні для митного оформлення товарів і транспортних засобів,ці товари й транспортні засоби до митного оформлення не приймаються,а митний орган зобов'язаний надати зацікавленим особам у встановленому порядку роз'яснення причин відмови.
Про прийняття товарів,транспортних засобів і документів на них для митного оформлення посадові особи митних органів роблять відповідні позначки на митній декларації й товаросупровідних документах із вказівкою дати й часу їхнє прийняття.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів починає після пред'явлення митному органу у встановленому порядку товарів і транспортних засобів і подання митної декларації й інших необхідних для цього документів і відомостей.
Під час митного оформлення товарів і транспортних засобів посадові особи митного органа проводять митний огляд,перевіряють правильність кодування товарів згідно УКТЗЕД і визначення їхньої митної вартості,вірогідність і повноту стягнення передбачених законом податків і зборів,застосовують відповідні заходи нетарифного регулювання й здійснюють відповідно законодавству інші процедури,пов'язані з митним оформленням товарів і транспортних засобів.
Порядок здійснення посадовими особами митних органів митних процедур,пов'язаних з митним оформленням товарів і транспортних засобів,визначається Держмитслужбою.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митним органом,як правило,протягом однієї доби із часу прийняття митної декларації й всіх необхідних для цього документів і відомостей і пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів уважається завершеним після виконання митним органом всіх митних процедур відповідно до заявленим декларантом митного режиму.
У випадку відмови в митному оформленні товарів і транспортних засобів і пропуску їх через митний кордон України митний орган зобов'язаний надати зацікавленим особам письмове повідомлення із вказівкою причин відмови й вичерпним роз'ясненням вимог,виконання яких забезпечує можливість митного оформлення й пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Відповідно Наказу Державної митної служби України "Про затвердження Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів" № 801 від "09" листопада 2004 р.,що визначає механізм прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів і спрямований на реалізацію права суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД) пред'являти товари до митного оформлення іншому митному органу,чим митний орган,у зоні діяльності якого розташований цей суб'єкт ЗЕД.
Лист про узгодження заповнюється декларантом з використанням коштів комп'ютерної техніки на аркушах паперу формату А4. Форму листа про узгодження наведені в додатку до цього Порядку. Виправлення в листі про узгодження не допускаються.
Лист про узгодження оформляється або на одну партію товарів,або на поставки товарів у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту),або за узгодженням з Держмитслужбою України на товари,які переміщаються протягом певного періоду в межах декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Термін дії листа про узгодження не може перевищувати одного року з дати його реєстрації. Якщо термін дії зовнішньоекономічного договору (контракту) перевищує один рік,то лист про узгодження повинен бути переоформлений після закінчення строку його дії шляхом оформлення митницею обліку нового листа про узгодження.
Декларант подає митниці оформлення другий екземпляр листа про узгодження,завіреному гербовою печаткою митниці обліку,разом з пакетом документів.
У випадку прийняття начальником митниці оформлення або вповноваженої їм особою рішення про можливості митного оформлення товарів начальник митниці оформлення або вповноважена їм особа накладає відповідну резолюцію на другому екземплярі листа про узгодження.
Листа про узгодження реєструються в митниці оформлення в порядку,установленому Примірною інструкцією з діловодства в міністерствах,інших центральних органах виконавчої влади,Раді міністрів Автономної Республіки Крим,місцевих органах виконавчої влади,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153,зі змінами й доповненнями.
При здійсненні митного оформлення товарів обов'язково відзначається в графі 44 вантажної митної декларації(далі - ВМД) під кодом "0030" відповідно Класифікатору документів,затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247,номер,що формується відповідно пункту 2.2 цього Порядку.

Відповідно Постанові Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів,які переміщаються через митний кордон України,і подання відомостей для її підтвердження" № 1766 від "20" грудня 2006 р. митна вартість товарів і метод її визначення декларуються під час митного оформлення таких товарів шляхом подання декларації митної вартості.
Декларація митної вартості подається у всіх випадках митного оформлення товарів,крім:
- переміщення через митний кордон України партії товарів,митна вартість якої не перевищує еквівалент 5 тис. євро;
- заява товарів у митний режим переробки на митній території України;
- заява товарів в інший митний режим,відповідно якому товари не підлягають обкладанню податками й зборами;
- митного оформлення товарів,які відповідно законодавству підлягають обкладанню тільки митними зборами;
- ввіз за одним договором (контрактом),від одного відправника (експортера),на адресу одного одержувача (імпортера) ідентичних товарів,щодо яких митним органом приймалося рішення про визначення їхньої митної вартості у випадку,якщо така вартість залишається незмінної;
- переміщення товарів підприємствами,щодо яких застосовується спрощений режим митного контролю й митного оформлення або режим найбільшого сприяння.
У зазначених випадках декларант може подавати декларацію митної вартості за власним бажанням.
Декларація митної вартості подається обов'язково у випадку:
- коли покупець і продавець зв'язані між собою;
- коли покупець платить прямо або опосередковано як умова продажу оцінюваних товарів роялті й ліцензійні платежі,які стосуються оцінюваних товарів,якщо такі платежі не включені до ціни,що фактично сплачена або підлягає сплаті;
- сплати відповідної частини виторгу від будь-якого подальшого перепродажу,передачі або використання на митній території України оцінюваних товарів,що прямо або опосередковано йде на користь продавця.
Для заяви митної вартості товарів,які вивозяться (експортуються) з митної території України й на які встановлене вивізний,антидемпінговий,компенсаційний або спеціальний види мита,подається декларація митної вартості за формою відповідно до додатка 3.
Декларація митної вартості подається на паперовому й електронному носіях разом з вантажною митною декларацією.
Порядок заповнення декларації митної вартості встановлюється Держмитслужбою.
Декларант заповнює декларацію митної вартості,за винятком граф,призначених для оцінок митниці.
Посадова особа митного органа,що проводить перевірку заповнення декларації митної вартості,не має права за власною ініціативою або за дорученням або на прохання декларанта вписувати будь-які дані до граф декларації,які повинні заповнюватися декларантом,вносити в них зміни,доповнення або виправлення.
Декларант може вносити зміни (доповнення,виправлення) до декларації митної вартості,крім граф з вартісними показниками.
Зміни (доповнення,виправлення) засвідчуються підписом і печаткою декларанта.
Для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів декларант зобов'язаний подати:
- зовнішньоекономічний договір (контракт) і додатка до нього;
- рахунок-фактуру (інвойс) або рахунок-проформу;
- банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачений),а також інші платіжні й/або бухгалтерські документи,які підтверджують вартість товару й містять реквізити,необхідні для ідентифікації завезеного товару;
- рішення митного органа про визначення митної вартості раніше завезених ідентичних і/або подібних (аналогічних) товарів,якщо воно прийнято за одним договором (контрактом);
- пакувальні листи;
- копію ліцензії на ввіз (вивіз) товарів,імпорт (експорт) яких підлягає ліцензуванню.
Для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів у випадку,якщо продавець і покупець зв'язані між собою,декларант подає при наявності митному органу:
- бухгалтерські й банківські документи покупця,які стосуються відчуження оцінюваних товарів,ідентичних і/або подібних (аналогічних) товарів на території України;
- документи,які підтверджують участь продавця в здійсненні розподілу прибутку,отриманого від проведення діяльності покупцем,якщо продавець є власником акцій або частини статутного капіталу покупця;
- довідку про відсутність у покупця фінансових зобов'язань перед продавцем,які прямо або опосередковано стосуються купівлі-продажу оцінюваних товарів;
- бухгалтерські документи виробника,які підтверджують вартість товарів;
- довідку про вартість у країні-експортері товарів,які є ідентичними й/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам.
Відомості,на підставі яких декларантом визначене й заявлено (задекларовано) митну вартість товарів,повинні базуватися на об'єктивних даних,які підлягають обчисленню й перевірці відповідно вимогам Митного кодексу України.
Декларант має право на доведення в передбачений законодавством строк митному органу правильності визначення їм митної вартості товарів.
Для підтвердження митної вартості товарів на вимогу митного органа декларант зобов'язаний подати додаткові документи.
Посадова особа митного органа в графі "Для оцінок митниці" декларації митної вартості робить запис про необхідність подання додаткових документів,які підтверджують митну вартість товарів,зі складанням переліку,відзначає дату й прізвище й ставить свій підпис. Декларант ознайомлюється з таким записом,відзначає під ним дату,прізвище й ставить свій підпис.
Посадова особа митного органа не має права жадати від декларанта документи,не зазначені в графі "Для оцінок митного органа".
Для підтвердження заявленої декларантом митної вартості оцінюваних товарів можуть подаватися:
- договір із третіми особами,що пов'язаний з договором (контрактом) про поставку товарів,митна вартість яких визначається;
- рахунку про здійснення платежів третім особам на користь продавця;
- рахунку про сплату комісійних,брокерських (посередницьких) послуг,пов'язаних з виконанням умов договору (контракту);
- відповідна бухгалтерська документація;
- ліцензійний або авторський договір (контракт);
- каталоги,специфікації,прейскуранти (прайс-листи) фірми - виробника товару;
- калькуляція фірми - виробника товару;
- копія вантажної митної декларації країни відправлення,а у випадку,коли в такій країні товар розміщався в митному режимі,яким не передбачена сплата податків і відповідно якому товар перебував під митним контролем - копія вантажної митної декларації,оформленої в попередньому експорту митний режим;
- висновки про якісні й вартісні характеристики товарів,підготовлені спеціалізованими експертними організаціями,які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства;
- сертифікат про походження товару;
- відомості про якісні характеристики товару;
- інформація зовнішньоторговельних і біржових організацій про вартість товару й/або сировини.
Декларант за власним бажанням подає інші документи для підтвердження заявленої в декларації митної вартості товарів.
Документи,які подаються декларантом,оформляються з дотриманням таких вимог:
- зовнішньоекономічний договір (контракт),рахунок-фактура (інвойс),рахунок-проформа повинні містити необхідну інформацію й бути належним чином оформлені;
- копії повинні бути доброякісними й придатними для використання;
- листа підприємств повинні мати необхідні реквізити (назва підприємства,його адреса,номер телефону,вихідний номер і дата відправлення);
- бухгалтерські документи засвідчуються підписом керівника й головного бухгалтера підприємства,які скріплюються печаткою підприємства.
Довідки,висновки й інші документи,які стосуються вартісних і якісних характеристик товару,повинні містити реквізити організації,що їх видала,підпису відповідних посадових осіб і печатки.
Копії документів засвідчуються написом "Копія. Відповідно до оригіналу",підписом і печаткою декларанта.
У випадках,передбачених статтею 77 Митного кодексу України,декларант подає переклад державною мовою документів для підтвердження заявленої митної вартості.
Перелік і реквізити з аркушів документів,дату їхнього подання й своє прізвище декларант власноручно відзначає на зворотному боці основного аркуша декларації митної вартості,засвідчує їхнім підписом,що скріплюється печаткою.
На підставі рішення митного органа про визначення митної вартості товарів зазначена вартість перераховується в гривні за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти,установленим Національним банком України на день прийняття вантажної митної декларації для оформлення.
Рішення про визначення митної вартості товарів може бути оскаржено декларантом до митного органа вищого рівня й/або суду.
Митний орган вищого рівня розглядає скаргу щодо ухвалення рішення про визначення митної вартості товарів на підставі представлених декларантом документів,зокрема пояснення митного органа щодо того,як їм була визначена така вартість. Повідомлення митного органа вищого рівня з обґрунтуванням рішення,прийнятого за зазначеною скаргою,надсилається декларантові й відповідному митному органу. Таке повідомлення містить інформацію про те,що декларант має право оскаржити зазначене рішення в судовому порядку.

Відповідно Наказу Державної митної служби України № 38 від "20" січня 1999 р. "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України й митного оформлення товарів,які підлягають експертному контролю" митне оформлення здійснюється на підставі Дозволу й додатка до нього за умови підтвердження зазначених у них даних необхідними для проведення митного оформлення документами (ВМД,товарно-транспортні й товаросупровідні документи,рахунок-фактура,інші).
Митне оформлення товару на підставі Дозволу здійснюється в межах загальної кількості товару (квоти),зазначеної в ньому,і протягом певного терміну дії Дозволу. Митний орган здійснює контроль за граничними обсягами квот. При здійсненні митного оформлення інспектор митного органа робить у Дозволі або додатку до нього (на звороті) оцінки про кількість оформленого товару в одиницях виміру,певних Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності(далі - ТН ЗЕД),якщо інше не зазначене в Дозволі.
Митне оформлення товару на підставі Дозволу здійснюється зазначеним у ньому митним органом. Митне оформлення товару (або частини товару) в іншому митному органі можливе тільки на підставі письмової згоди того митного органа,у якому товар перебуває на контролі. У цьому випадку митний орган,що здійснив митне оформлення,зобов'язаний протягом 5 днів від дня оформлення товару направити до митного органа по місцю державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності копію ВМД із відповідними оцінками. Рішення щодо зміни митного органа оформлення або відправлення товару приймається центральним апаратом Державної митної служби на підставі відповідного обігу заявника. Митний орган у пункті пропуску на митному кордоні України може бути не певен на момент оформлення Дозволу.
Митний орган може направляти заявника до митної лабораторії для здійснення ідентифікації товару з метою визначення його приналежності/неприналежності до затвердженим Кабінетом Міністрів України Списків товарів,які контролюються в області експортного контролю (при відсутності Дозволу).
Рішення митної лабораторії за результатами проведеної експертизи,а також рішення щодо кодів товару за ТН ЗЕД надсилаються до митних органів тільки після узгодження з Відділом експортного контролю Держмитслужби.
При експорті товару заявник не менш чим за 3 (три) доби до вивозу товару подає відповідному митному органу оформлені у встановленому порядку оригінали Дозволу й додатки до нього разом з іншими необхідними для здійснення митного оформлення документами.
Інспектором митного органа на зворотному боці Дозволу відзначаються дата оформлення,номер ВМД,найменування й кількість оформленого товару відповідно до Порядку.
У пункті пропуску товару через митний кордон власник товару подає митному органу екземпляр оформленої в загальному порядку ВМД,на підставі якої товар випускається за межі митної території.
Товари пропускаються через митний кордон за умови відсутності ушкоджень тари,упакування,накладених митним органом,відправником або транспортною організацією пломб,печаток,а також дотримання інших вимог,передбачених чинним законодавством.
Власник товару (або його уповноважена особа) зобов'язаний подати митному органу вантажну митну декларацію незалежно від вартості товару.

Документи,необхідність подання яких визначається нормативно-правовими актами Держмитслужби з урахуванням мети переміщення,виду транспорту,характеру товару,способів розрахунку й інших факторів,які впливають на митні процедури
1. Декларація митної вартості (подається у випадках,певних Кабінетом Міністрів України).
2. Декларація про встановлений виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.
3. Облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія,завірена цим суб'єктом.
4. Лист про узгодження (подається підприємством,розміщеним поза зоною діяльності митного органа).
5. Документ контролю за доставкою товарів.
6. Документи про надання фінансових гарантій.
7. Ліцензія митного перевізника.
8. Книжка МДП,книжка АТА,книжка CPD
9. Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками й пломбами.
10. Акти передач-прийом-передачі (електроенергії,газу,нафти,аміаку й т.п.).
11. Посередницький договір.
12. Документ на право проведення митної брокерської діяльності.
13. Документи,які використаються для визначення митної вартості товарів.
14. Документи,які визначають країну походження товарів.
15. Документи,які містять відомості,необхідні для визначення коду товару згідно УКТЗЕД.
16. Платіжні доручення,касові ордери,які підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів).
17. Векселя (відповідно законодавству).
18. Документи,які підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподатковування.
19. Документи,які підтверджують право розпорядження,володіння або користування товаром і/або транспортним засобом.
20. Заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку,для розміщення їх у митні режими,для подання тимчасової,неповної,періодичної митної декларації).
21. Документи,які відповідно до законодавчим актам видаються державними органами для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів,які переміщаються через митний кордон України.

Порядок оформлення авто під час митного режиму - імпорт

До законодавства з питань порядку сплати податків і зборів,правил митного оформлення й правил ввозу транспортних засобів на митну територію України останнім часом внесено багато змін і доповнень. Причому ці питання регулюють як законодавчі документи,так і нормативні акти Держмитслужби України,що є контролюючим органом,на який покладена обов'язок щодо контролю за дотриманням вимог законодавства в цій сфері.
Порядок ввозу на територію України транспортних засобів підприємствами,установами,організаціями й громадянами визначено постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 р. № 341 "Про затвердження Правил ввозу транспортних засобів на територію України" (зі змінами й доповненнями,за текстом - Правила № 341).
Транспортні засоби можуть увозитися для постійного або тимчасового користування,реалізації й транзиту.
Дія Порядку поширюється на фізичних і юридичних осіб України незалежно від форм власності,іноземних громадян,осіб без громадянства,які ввозять механічні транспортні засоби на територію України.
Власник або уповноважена особа,що переміщає транспортний засіб через митний кордон України,пред'являє його митному органу й подає відповідні документи,які:
- підтверджують право власності на транспортний засіб;
- підтверджують право на надання пільг в оподатковуванні;
- інші документи,потрібні для митного оформлення транспортного засобу,подання яких до митний орган передбачений законодавством України.
Документами,які підтверджують право власності на транспортний засіб,є:
- засвідчені нотаріально в країні придбання або в консульських установах,або в посольствах України договори купівлі-продажу,міни або дарування й т.п.;
- оформлені на відповідних бланках і завірені печатками оригінали рахунків;
- технічні паспорти й талони,сервісні книжки й інші документи на транспортний засіб,видані вповноваженими органами країни придбання.
У документах повинні відзначатися дата продажу,номера шасі (рами),кузова (або ідентифікаційний номер),двигуна,модель і рік виготовлення,а також прізвище,ім'я,по батькові особи,який продане транспортний засіб.
Статтею 45 Митного кодексу України "Документи й відомості,необхідні для здійснення митного контролю" установлено,що особи,які переміщають транспортні засоби через митний кордон України,зобов'язані подавати в митні органи документи й відомості,необхідні для здійснення митного контролю. Цією самою статтею встановлено,що перелік документів і відомостей,необхідних для здійснення митного контролю,порядок їхнього подання визначає Кабінет Міністрів України.
Зазначеним переліком визначені документи для подання:
- митна декларація,товарно-транспортний документ на перевезення,авіаційна накладна,коносамент і т.п. і зовнішньоекономічний договір,рахунок або інший документ,що визначає вартість товару;
- документи,необхідність подання яких визначається нормативно-правовими актами Держмитслужби України з урахуванням мети переміщення,виду транспорту,характеру товару,способів розрахунку й інших факторів,які впливають на митні процедури:
o декларація митної вартості;декларація про встановлений виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія,завірена цим суб'єктом;документи про надання фінансових гарантій;документи,які визначають країну походження товарів;документи,які містять відомості,необхідні для визначення коду товару згідно УКТ ЗЕД;платіжні доручення;касові ордери,які підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів),і т.п..
Визначення року виготовлення транспортного засобу здійснюється на основі даних його виробника,які втримуються в ідентифікаційному номері транспортного засобу. Якщо неможливо визначити рік виготовлення за ідентифікаційним номером,за рік виготовлення береться рік,що значиться в реєстраційних і технічних документах на транспортний засіб. При цьому календарна дата виготовлення визначається за даними,зазначеними в технічних документах на транспортний засіб,реєстраційних документах щодо його першої реєстрації або ідентифікаційному номері. Якщо неможливо встановити календарну дату виготовлення транспортного засобу,то такою датою вважається останній день останнього місяця року,зазначеного в ідентифікаційному номері транспортного засобу.
Датою початку використання транспортних засобів,які були в користуванні й увозяться на митну територію України,уважається дата першої реєстрації,певна в реєстраційних документах. У випадку відсутності реєстраційних документів першої реєстрації датою почала користування вважається перший день першого місяця року,зазначеного в ідентифікаційному номері транспортного засобу.
Не підлягає пропуску через митний кордон України транспортний засіб:
- номер кузова (або ідентифікаційний номер),шасі (рами) або двигуна якого знищено,підроблено або не відповідає запису в реєстраційних документах;
- що ввозиться в Україну громадянином для постійного користування,не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни;
- що вивозиться за межі України громадянином для постійного користування,не знятий з обліку в підрозділах МВС України;
- ввіз якого заборонено за віком або на який відсутні документи,які підтверджують право власності на транспортний засіб;
- що ввозиться в Україну для постійного користування й за який не сплачені податки й збори;
- який знято з обліку,увозиться з метою транзиту й за який не внесений грошова застава.
Митне оформлення транспортних засобів проводиться митним органом по місцю постійного проживання або тимчасового перебування громадян,якщо транспортні засоби:
- увозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби,які перебували за кордоном у довгострокових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року й повертаються в Україну;
- увозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну;
- тимчасово перебувають на території України й декларуються громадянами для постійного користування на цій території.
Для здійснення митного оформлення власник або уповноважена особа подає в митний орган два екземпляри митної декларації й пакет вищезгаданих документів. До декларації в обов'язковому порядку вноситься інформація про транспортний засіб:тип,марку й модель;кольори;рік виготовлення й введення в експлуатацію;ідентифікаційний номер,номери кузова,шасі (рами),двигуна;обсяг двигуна (див3);найменування,номери й дати видачі документів,на підставі яких здійснюється митне оформлення (документів,які підтверджують право власності на транспортний засіб і т.п.).
При здійсненні митного оформлення транспортного засобу обов'язково складається Акт про проведення митного огляду транспортного засобу,що підписує посадову особу митного органа,що здійснила митний огляд,і власник транспортного засобу (уповноважена особа).
Також обов'язковим є визначення коду транспортного засобу згідно УКТ ЗЕД і митної вартості для нарахування сум податків і зборів,які підлягають сплаті при митному оформленні транспортного засобу.
Власникові транспортного засобу разом з оригіналами технічних і інших документів,які були основою для митного оформлення,передаються другий екземпляр квитанції МД-1,копія Акту про проведення митного огляду транспортного засобу,завірена посадовою особою митного органа,і екземпляр митної декларації. Другий екземпляр митної декларації залишається в справах митного органа.
Якщо митне оформлення здійснюється з наданням пільг в оподатковуванні,квитанція МД-1 не заповнюється,але до митної декларації обов'язково вносяться найменування,номери й дата видачі документів,які підтверджують право на надання пільг в оподатковуванні.
Посвідчення про реєстрації транспортного засобу є документом строгої звітності й видається митницею власникові транспортного засобу для його реєстрації у відповідних реєстраційних органах.
Видача Посвідчення проводиться відповідним підрозділом митниці,у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає власник транспортного засобу.
Для одержання Посвідчення до митного органа подаються:
- заява відповідної форми;
- екземпляр оформленої митної декларації;
- другий екземпляр квитанції МД-1,що підтверджує сплату митних і інших обов'язкових платежів при митному оформленні транспортного засобу;
- документи,які підтверджують право власності на транспортний засіб,а також право на надання пільг в оподатковуванні;
- документи,які підтверджують право на надання пільг в оподатковуванні (у випадку ввозу ТЗ для постійного користування на митній території України з наданням пільг в оподатковуванні);
- засвідчена копія Акту про проведення митного огляду транспортного засобу;
- інші документи (закордонний паспорт,паспорт громадянина й т.п.).
Обов'язково здійснюється митний огляд транспортного засобу,перевіряється й установлюється відповідність ідентифікаційного номера,номерів кузова,шасі (рами),двигуна,року виготовлення,кольори й дати введення в експлуатацію транспортного засобу даним,зазначеним у представлених документах.
Посвідчення виписується у двох екземплярах. Перший екземпляр разом з документами,які підтверджують право власності на транспортний засіб (право користування їм),реєстраційними й технічними документами,митною декларацією видається власникові транспортного засобу для подання до підрозділів МВС України для здійснення державної реєстрації транспортного засобу.

Щодо пільг в оподатковуванні,то підтвердженням права на надання пільг в оподатковуванні,передбачені ст. 8 Закону України від 13.09.2001 р. № 2681-III "Про порядок ввозу (пересилання) в Україну,митного оформлення й оподатковування особистих речей,товарів і транспортних засобів,які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (зі змінами й доповненнями),такі документи:
- підтвердження складу спадщини,відкритої за межами України на користь громадянина-резидента,органами,які роблять нотаріальні дії в країні її відкриття;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом про зняття з постійного консульського обліку у зв'язку з переїздом в Україну,засвідчений гербовою печаткою консульської установи України по місцю попереднього постійного проживання громадянина України;
- паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні;
- довідка,видана Міністерством закордонних справ України,про суму коштів,які виплачуються працівникам дипломатичної служби України,які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року й повертаються в Україну.
При ввозі на митну територію України звільняються від оподатковування:
- транспортні засоби,які належать особам,які користуються на території України митними пільгами відповідно статей 59-63,65-67 Митного кодексу України;
- транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією,які ввозяться (пересилаються) громадянами й входять до складу спадщини,відкритого за межами України на користь резидента,у випадку підтвердження її складу органами,які роблять нотаріальні дії в країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації в консульських установах України,які діють у відповідних країнах;
- транспортні засоби,які було попередньо вивезене (переслано) громадянами-резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивозу під письмове зобов'язання про їхній зворотний ввіз;
- транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 8701,8702,8703,8704,8705 УКТ ЗЕД) у кількості однієї одиниці таких транспортних засобів за кожною товарною позицією на повнолітнього громадянина (за умови,що він є власником такого транспортного засобу не менше року й за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року);
- транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією згідно УКТ ЗЕД,що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби,які перебували за кордоном у довгострокових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року й повертаються в Україну,якщо:
- працівник дипломатичної служби є власником цього транспортного засобу;
- вартість транспортного засобу не перевищує 50 % від суми,що виплачується цій особі у зв'язку з перебуванням у довгостроковому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном і підтверджується документами.
Завезені в Україну транспортні засоби реєструються в органах ДАІ МВС України на підставі належним чином оформленими й виданих митними органами вантажних митних декларацій (для юридичних осіб),посвідчень про реєстрації транспортних засобів (для громадян) або завірених митними органами рахунку-рахунку-довідки-рахівниці (для юридичних осіб і громадян). У випадку якщо транспортні засоби експлуатувалися за межами України й були зареєстровані у відповідних органах іноземної держави,обов'язковим є подання до органів ДАІ МВС України реєстраційних документів цієї держави.
Порядок стягнення мита,ПДВ,акцизного й митного зборів при митному оформленні транспортних засобів і номерних вузлів до них,що переміщаються громадянами через митний кордон України,затверджено наказом Держмитслужби України від 12.01.2006 р. № 5,зареєстрованим у Мін'юсті України 31.01.2006 р. за № 81/11955.
Податки й збори нараховуються митними органами по ставках,які діють на день прийняття митної декларації,і платяться громадянами у валюті України.
Митні збори стягуються відповідно до Митному кодексу України по ставках,певними постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 65 "Про ставки митних зборів" (зі змінами й доповненнями,за текстом - постанова № 65).
Митні збори стягуються під час митного оформлення за:
- митне оформлення транспортних засобів і номерних вузлів до них (у тому числі завезених тимчасово);
- перебування транспортних засобів і номерних вузлів до них під митним контролем;
- митне оформлення транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств,де вони зберігаються,або поза робочим часом,установленого для митниці,у тому числі у вихідні й святкові дні;
- митне оформлення транспортних засобів індивідуального користування,якщо вони використаються для перевезення товарів і предметів в обсягах,які підлягають обкладанню митом;
- видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) завезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі завезених тимчасово),а також номерних агрегатів,які підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України;
- зберігання транспортних засобів і номерних вузлів до них на складах митниць.
Митний збір за митне оформлення товарів і предметів,транспортних засобів і номерних вузлів до них у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств,де вони зберігаються,не стягується у випадку проведення митного оформлення в зонах митного контролю на територіях,де розташовані підрозділи митних органів. При нарахуванні митного збору в митній квитанції форми МД-1 або у ВМД відзначається кількість годин роботи працівника митниці,завізована підписом громадянина.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014