+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит

Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем,відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах,встановлених договором,а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.


1. Не вважається пропонуванням споживчого кредиту застереження про можливість надання його під час придбання продукції.

2. Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про:
1) особу та місцезнаходження кредитодавця;
2) кредитні умови,зокрема:
а) мету,для якої споживчий кредит може бути витрачений;
б) форми його забезпечення;
в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними,в тому числі між зобов'язаннями споживача;
г) тип відсоткової ставки;
ґ) суму,на яку кредит може бути виданий;
д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат,пов'язаних з одержанням кредиту,його обслуговуванням та поверненням,зокрема таких,як адміністративні витрати,витрати на страхування,юридичне оформлення тощо);
е) строк,на який кредит може бути одержаний;
є) варіанти повернення кредиту,включаючи кількість платежів,їх частоту та обсяги;
ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;

з) необхідність здійснення оцінки майна та,якщо така оцінка є необхідною,ким вона здійснюється;
и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії,на які споживач має право,або відомості про те,від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;
і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.
У разі ненадання зазначеної інформації суб'єкт господарювання,який повинен її надати,несе відповідальність,встановлену статтями 15 і 23 цього Закону.
3. Кредитодавець не має права вимагати від споживача відомостей,які не стосуються визначення його платоспроможності та не є необхідними для надання споживчого кредиту.
Персональні дані,одержані від споживача або іншої особи у зв'язку з укладенням та виконанням договору про надання споживчого кредиту,можуть використовуватися виключно для оцінки фінансового стану споживача та його спроможності виконати зобов'язання за таким договором.
Не є порушенням положень абзацу другого цієї частини повідомлення кредитодавцем відомостей про споживача Бюро кредитних історій,яке займається збиранням,обробленням,зберіганням,захистом і використанням інформації відповідно до законодавства про формування і ведення кредитних історій.
Фінансові установи несуть відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту персональних даних згідно із законом.
4. Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі,один з оригіналів якого передається споживачеві.
Обов'язок доведення того,що один з оригіналів договору був переданий споживачеві,покладається на кредитодавця.
Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори,відсотки або інші вартісні елементи кредиту,що не були зазначені у договорі.
У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються:

1) сума кредиту;
2) детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача;
3) дата видачі кредиту або,якщо кредит видаватиметься частинами,дати і суми надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту;
4) право дострокового повернення кредиту;
5) річна відсоткова ставка за кредитом;
6) інші умови,визначені законодавством.

У договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися,що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною.

5. До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах,зокрема положення,згідно з якими:

1) для надання кредиту необхідно передати як забезпечення повну суму або частину суми кредиту чи використати її повністю або частково для покладення на депозит,або викупу цінних паперів,або інших фінансових інструментів,крім випадків,коли споживач одержує за таким депозитом,такими цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами таку ж або більшу відсоткову ставку,як і ставка за його кредитом;
2) споживач зобов'язаний під час укладення договору укласти інший договір з кредитодавцем або третьою особою,визначеною кредитодавцем,крім випадків,коли укладення такого договору вимагається законодавством та/або коли витрати за таким договором прямо передбачені у складі сукупної вартості кредиту для споживача;
3) передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором,крім відсоткової ставки;

4) встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни відсоткової ставки.

6. Споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин. Перебіг цього строку розпочинається з моменту передачі споживачеві примірника укладеного договору.

Відкликання згоди оформлюється письмовим повідомленням,яке споживач зобов'язаний подати особисто чи через уповноваженого представника або надіслати кредитодавцю до закінчення строку,зазначеного в абзаці першому цієї частини.

З відкликанням згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту споживач повинен одночасно повернути кредитодавцю кошти або товари,одержані згідно з договором.
Споживач також сплачує відсотки за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою,встановленою в договорі.

Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші збори у зв'язку з відкликанням згоди.

Кредитодавець зобов'язаний повернути споживачеві кошти,сплачені ним згідно з договором про надання споживчого кредиту,але не пізніше,ніж протягом семи днів. За кожний день затримки повернення споживачу коштів,сплачених ним згідно з договором про надання споживчого кредиту понад установлений строк (сім днів),споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка суми,належної до повернення кредитодавцем.

7. Право відкликання згоди не застосовується щодо:

1) споживчих кредитів,забезпечених іпотекою;

2) споживчих кредитів на придбання житла;

3) споживчих кредитів,наданих на купівлю послуги,виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди.

8. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит,у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат.

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат,встановлених в абзаці першому цієї частини,кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача у бік їх зменшення.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014