+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Правила оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 8 жовтня 2008 року N 524

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють порядок діяльності територіальних органів і підрозділів Державного департаменту у справах громадянства,імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - Департамент) з питань оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну (далі - запрошення),а також затверджують зразок такого запрошення.
1.2. Дія цих Правил поширюється на фізичних і юридичних осіб,які запрошують до України іноземців та осіб без громадянства.
1.3. Терміни,що використовуються в цих Правилах,мають таке значення:
територіальні органи Департаменту - управління (відділи) у справах громадянства,імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь,управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,областях,містах Києві та Севастополі;
територіальні підрозділи Департаменту - відділи,відділення у справах громадянства,імміграції та реєстрації фізичних осіб міських,районних управлінь (відділів) МВС;
приймаюча сторона - юридичні особи (зареєстровані в установленому порядку українські,спільні чи іноземні підприємства,установи й організації) або фізичні особи (громадяни України,іноземці та особи без громадянства,що постійно проживають в Україні або тимчасово тут перебувають у зв'язку з навчанням,стажуванням тощо),які приймають іноземців та осіб без громадянства;
клопотання - офіційне письмове звернення юридичних осіб до територіальних органів Департаменту з метою оформлення запрошення іноземцям чи особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну;
заява - офіційне письмове звернення фізичних осіб до територіальних органів чи підрозділів Департаменту з метою оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну;
запрошення - оформлений відповідно до цих Правил документ,який є підставою для оформлення в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном візи типу П-1 та Б з метою в'їзду в Україну;
посвідка на постійне проживання - документ,що підтверджує право іноземця та особи без громадянства на постійне проживання в Україні;
посвідка на тимчасове проживання - документ,що підтверджує право іноземця та особи без громадянства на тимчасове проживання в Україні;
1.4. Для оформлення запрошення на отримання візових документів для в'їзду в Україну,форма якого визначена у додатку 1,юридичні особи,які виступають приймаючої стороною,звертаються до територіальних органів Департаменту за місцем свого знаходження.
Фізичні особи,які виступають приймаючою стороною,звертаються до територіальних органів чи підрозділів Департаменту за місцем проживання.
1.5. Запрошення оформляється посадовими особами територіальних органів Департаменту на підставі письмового клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну (додаток 2),(далі - клопотання),або посадовими особами територіальних органів чи підрозділів Департаменту на підставі письмових заяв фізичних осіб для оформлення запрошення для в'їзду в Україну іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну (додаток 3),(далі - заява).
1.6. Заповнення бланків клопотання та заяви може здійснюватися від руки (друкованим шрифтом) українською мовою або з використанням технічних засобів (друкарських машин,комп'ютерів) без використання скорочень та абревіатур (виправлення та корегування в бланках не допускаються).
1.7. Рішення про оформлення запрошень приймають:
1.7.1. Директор Департаменту (уповноважена ним особа) - стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства юридичними та фізичними особами.
1.7.2. Начальники (їх заступники) територіальних органів Департаменту - стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства юридичними та фізичними особами на території свого адміністративного обслуговування;
1.7.3. Начальники (їх заступники) територіальних підрозділів Департаменту - стосовно запрошення в Україну іноземців чи осіб без громадянства фізичними особами на території свого адміністративного обслуговування.
1.8. Прийняті до розгляду клопотання обліковуються в журналі обліку клопотань юридичних осіб для оформлення запрошень іноземців та осіб без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну (додаток 4),а заяви - в журналі обліку заяв фізичних осіб для оформлення запрошень іноземців та осіб без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну (додаток 5).
1.9. Порядковий номер записів у журналах у поточному році є номером обліку клопотань та заяв,який на них проставляється. При заповненні порядкового номера обліку через скісну лінію вказується номер запрошення.
1.10. Територіальні органи та підрозділи Департаменту оформляють запрошення в термін,що не перевищує 1 місяця з дня звернення.
1.11. За видачу документів громадянам України,іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну справляється державне мито або подається документ,що підтверджує право на звільнення від його сплати.
1.12. У разі звернення приймаючої сторони,щодо дострокового оформлення запрошення,воно оформляються в термін,що не перевищує 10 робочих днів.
За дострокове оформлення запрошення за заявою фізичної особи,яка виступає приймаючою стороною,сплачується державне мито в подвійному розмірі.
1.13. У клопотанні чи заяві приймаючою стороною підтверджується інформація про фінансове забезпечення іноземця та особи без громадянства на період його перебування в Україні.
1.14. Приймаючій стороні роз'яснюються підстави для відмови в оформленні запрошень іноземцю або особі без громадянства,які зазначені у розділі V цих Правил.
1.15. Відповідно до абзацу першого пункту 5 Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну,їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 (із змінами) юридичні і фізичні особи,які приймають іноземців та осіб без громадянства,забезпечують своєчасне роз'яснення їм прав,свобод і обов'язків,передбачених законодавством України,ведуть відповідний облік цих осіб,а також несуть відповідальність за своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні,пересування по території країни і виїзд з України після закінчення визначеного терміну їх перебування.
II. Організація прийому клопотань від юридичних осіб
2.1. Територіальні органи Департаменту для оформлення запрошення розглядають надані юридичною особою (керівник підприємства,установи чи організації або уповноважена ним особа) наступні документи:
2.1.1. Клопотання.
2.1.2. Паспортний документ керівника підприємства,установи чи організації або уповноваженої ним особи (посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання або дозвіл на працевлаштування),який після прийняття документів повертається.
2.1.3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та її статут.
2.1.4. Документ про право власності юридичної особи на приміщення (договір оренди приміщення).
2.1.5. Наказ про призначення працівників,які відповідають за прийом та оформлення документів іноземцям та особам без громадянства.
2.1.6. Гарантійний лист юридичної особи,що запросила іноземця або особу без громадянства,про взяття на себе зобов'язань із сплати всіх витрат особи,пов'язаних з її перебуванням в Україні та виїздом з України.
2.1.7. По дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 керівника підприємства установи чи організації або уповноваженої ним особи та працівника,відповідального за роботу з іноземцями.
2.2. У разі необхідності керівник підприємства,установи чи організації або уповноважена ним особа може надати інші документи,що підтверджують відсутність перешкод для оформлення запрошення.
2.3. Працівник територіального органу Департаменту,який приймає документи,перевіряє правильність оформлення клопотання,наявність усіх необхідних документів,звіряє їх копії з оригіналами,на копіях ставить свій підпис із зазначенням прізвища і посади та заводить дві облікові картки (додаток 6),другий примірник якої надається юридичній особі.
2.4. Матеріали поданих документів формуються в облікову справу.
III. Організація прийому заяв від фізичних осіб
3.1. Територіальні органи та підрозділи Департаменту для оформлення запрошення розглядають надані фізичними особами наступні документи:
3.1.1. Заяву.
3.1.2. Паспортний документ заявника (після прийняття документів повертається).
3.1.3. Посвідку на постійне проживання - для іноземців та осіб без громадянства,які постійно проживають в Україні (після прийняття документів повертається).
3.1.4. Документи,які підтверджують факт навчання,стажування,працевлаштування в Україні тощо (при необхідності інші документи),- для іноземців та осіб без громадянства,які тимчасово перебувають в Україні.
3.1.5. Квитанцію про оплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито".
3.2. Заяви від іноземців та осіб без громадянства,які тимчасово перебувають в Україні,погоджуються за місцем навчання,працевлаштування тощо керівниками навчальних закладів,інших юридичних осіб.
3.3. Працівник територіального органу та підрозділу Департаменту,який приймає документи,перевіряє правильність оформлення заяви та наявність усіх необхідних документів,звіряє їх копії з оригіналами,на копіях ставить свій підпис із зазначенням прізвища і посади. Прийняті документи формуються у справу.
IV. Розгляд клопотань та заяв про оформлення запрошень
4.1. Працівники територіальних органів та підрозділів Департаменту розглядають прийняті клопотання та заяви,проводять перевірки приймаючої сторони та іноземця чи особи без громадянства за обліками служби громадянства,імміграції та реєстрації фізичних осіб і на зворотному боці клопотання чи заяви проставляють відповідні відмітки.
4.2. За результатами розгляду клопотання та заяви приймається рішення про видачу чи відмову у видачі запрошення,яке в межах компетенції затверджується директором Департаменту (уповноваженою ним особою) чи начальником територіального органу (підрозділу) Департаменту (уповноваженою ним особою).
4.3. У разі позитивно прийнятого рішення щодо оформлення запрошення на вільній частині клопотання чи заяви проставляється штамп встановленого зразка (додаток 7) та оформляється запрошення терміном дії 6 (шість) місяців від дати його оформлення,яке скріплюється візовою печаткою.
4.4. Запрошення видається приймаючій стороні під розпис.
4.5. У разі відмови в оформленні запрошення територіальний орган чи підрозділ Департаменту,який прийняв таке рішення,протягом 5 робочих днів направляє приймаючій стороні письмове повідомлення із зазначенням підстав відмови.
V. Підстави для відмови в оформленні запрошень
5.1. В'їзд в Україну іноземцю та особі без громадянства не дозволяється на підставах,визначених статтею 25 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
5.2. Після відмови у видачі запрошення фізична або юридична особа повторно може подати в тому ж порядку заяву чи клопотання не раніше чим через шість місяців з дня відмови по попередній заяві чи клопотанню,якщо ці обмеження не відпали раніше.
VI. Перегляд та оскарження рішень про відмову в оформленні запрошення
6.1. Рішення про відмову в оформленні запрошення може бути оскаржено юридичною та фізичною особою до вищестоящого органу або суду.
6.2. За наявності підстав вищестоящий орган має право скасувати рішення підпорядкованого йому територіального органу або підрозділу,надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності додаткової перевірки наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.
Остаточне рішення щодо оформлення запрошення приймає вищестоящий орган,до якого було оскаржено попереднє рішення.
6.3. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома юридичної чи фізичної особи в установлений законодавством термін.
VII. Порядок здійснення обліку виданих запрошень
7.1. Організація та ведення обліку запрошень здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Бланки запрошень виписані,але не видані,або зіпсовані при заповненні,за якими прийнято рішення про їх знищення,знищуються відповідно до чинного законодавства України.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014