+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Договір купівлі-продажу за цивільним законодавством України

Цивільний кодекс України ІІ. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Договір діє до повного виконання сторонами свої зобов'язань згідно даного договору.
Глава 20.

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ

С т а т т я 224. Договір купівлі-продажу

За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві,а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.
( Частина друга статті 224 виключена на підставі Закону N 107/94-ВР від 15.07.94 )
( Стаття 224 із змінами,внесеними згідно з Указом ПВР N 278-11
від 20.05.85,Законом N 107/94-ВР від 15.07.94 )

С т а т т я 225. Право продажу майна

Право продажу майна,крім випадків примусового продажу,належить власникові. Якщо продавець майна не є його власником,покупець набуває права власності лише в тих випадках,коли згідно з статтею 145 цього Кодексу власник не вправі витребувати від нього майно.

С т а т т я 226. ( Стаття 226 виключена на підставі Закону
N 3718-12 від 16.12.93 )
Договір купівлі-продажу жилого будинку

Жилий будинок (або частина його),що є особистою власністю громадянина або подружжя,яке проживає спільно,і їх неповнолітніх дітей,може бути предметом договору купівлі-продажу з додержанням статей 101 і 102 цього Кодексу,а також при умові,що від імені продавця,його дружини і їх неповнолітніх дітей не провадилось продажу більше як одного будинку (або частини його) протягом трьох років,за винятком продажу будинків,придбаних через шлюб або спадкування. Відчуження громадянином жилого будинку більше одного разу на протязі трьох років допускається також при наявності
поважної причини з особливого в кожному разі дозволу виконавчого комітету районної,міської,районної в місті Ради народних депутатів.
Якщо у громадянина або у дружини,що разом з ним проживає,і їх неповнолітніх дітей є в особистій власності жилий будинок,купівля ним другого будинку до припинення права власності на будинок,що є,допускається,коли це необхідно для задоволення потреб сім'ї громадянина в житлі з дозволу виконавчого комітету районної,міської,районної в місті Ради народних депутатів.
В разі купівлі другого будинку перший будинок підлягає відчуженню відповідно до правил статті 103 цього Кодексу.
Не може бути предметом договору купівлі-продажу непридатний для проживання жилий будинок (або частина його),за винятком випадків продажу будинку на знос,продажу частини будинку співвласнику,а також продажу будинку для сезонного або тимчасового проживання,якщо він розташований в сільській місцевості.
При продажу жилого будинку (або частини його) не дозволяється таке їх дроблення,при якому предметом договору купівлі-продажу є незначна частина жилого будинку (частини будинку),що не може бути виражена у вигляді відокремленого жилого приміщення,за винятком продажу її співвласнику.
Якщо жилий будинок,що є в особистій власності громадянина,підлягає знесенню в зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб,то цей будинок може бути продано з дозволу виконавчого комітету районної,міської,районної в місті
Ради народних депутатів,за винятком випадків продажу будинку на знос або підприємствам,установам,організаціям,яким відведено земельну ділянку,а також продажу частини будинку співвласнику.
( Стаття 226 із змінами,внесеними згідно з Указами ПВР N 278-11
від 20.05.85,N 6757-11 від 25.10.88 )

С т а т т я 227. Форма договору купівлі-продажу жилого будинку
Договір купівлі-продажу жилого будинку повинен бути
нотаріально посвідчений,якщо хоча б однією з сторін є громадянин.
Недодержання цієї вимоги тягне недійсність договору (стаття 47
цього Кодексу).
Договір купівлі-продажу жилого будинку підлягає реєстрації у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів.

С т а т т я 227-1. ( Стаття 226 виключена на підставі Закону N 3718-12 від 16.12.93 )
Форма договору купівлі-продажу будівельних матеріалів,що укладається між громадянами

Договір купівлі-продажу будівельних матеріалів,що укладається між громадянами,повинен бути нотаріально посвідчений,крім випадків,коли продавець передає покупцеві майно разом з документом про його придбання в торговельній чи іншій організації.
Недодержання цієї вимоги тягне за собою застосування правил,
передбачених статтею 48 цього Кодексу.

С т а т т я 228. Ціна

Продаж майна провадиться за цінами,що встановлюються за погодженням сторін,якщо інше не передбачено законодавчими актами.
(із змінами,внесеними Законом N 3718-12 від 16.12.93)

С т а т т я 229. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на продавану річ

При укладенні договору продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на продавану річ (право наймача,право застави,довічного користування тощо). Невиконання цього правила дає покупцеві право вимагати зменшення ціни або розірвання договору і відшкодування збитків.

С т а т т я 230. Обов'язок продавця зберігати продану річ

Якщо право власності (право оперативного управління) переходить до покупця раніше передачі речі (стаття 128 цього Кодексу),продавець зобов'язаний до передачі зберігати річ,не допускаючи її погіршення.
Необхідні для цього витрати покупець зобов'язаний відшкодувати продавцеві,якщо це передбачено договором.
(із змінами,внесеними Указом ПВР N 278-11 від 20.05.85)

С т а т т я 231. Наслідки невиконання продавцем обов'язку передати річ

Якщо продавець на порушення договору не передає покупцеві продану річ,покупець вправі вимагати передачі йому проданої речі і відшкодування збитків,завданих затримкою виконання,або,з своєї сторони,відмовитись від виконання договору і вимагати відшкодування збитків.

С т а т т я 232. Наслідки відмови покупця прийняти куплену річ або оплатити її

Якщо покупець на порушення договору відмовиться прийняти куплену річ або заплатити за неї встановлену ціну,продавець вправі вимагати прийняття речі покупцем і оплати ціни,а також відшкодування збитків,завданих затримкою виконання,або,з своєї сторони,відмовитись від договору і вимагати відшкодування збитків.

С т а т т я 233. Якість проданої речі

Якість проданої речі повинна відповідати умовам договору,а при відсутності вказівок у договорі - вимогам,що звичайно ставляться.
Річ,що продається торговельною організацією,повинна відповідати стандартові,технічним умовам або зразкам,встановленим для речей цього роду,якщо інше не випливає з характеру даного виду купівлі-продажу.

С т а т т я 234. Права покупця в разі продажу йому речі неналежної якості

Покупець,якому продано річ неналежної якості,якщо її недоліки не були застережені продавцем,вправі за своїм вибором вимагати:
або заміни речі,визначеної в договорі родовими ознаками,річчю належної якості;
або відповідного зменшення купівельної ціни;
або безоплатного усунення недоліків речі продавцем чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення;
або розірвання договору з відшкодуванням покупцеві збитків;
або заміни та такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
Порядок реалізації цих прав визначається Законом України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) та іншими актами законодавства.
(Із змінами і доповненнями,внесеними згідно з Указом ПВР N 278-11 від 20.05.85,Законом N 107/94-ВР від 15.07.94 ).

Стаття 234-1. Право покупця на обмін товару належної якості

Покупець протягом 14 днів,не рахуючи дня купівлі,має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця,у якого він був придбаний,якщо товар не підійшов за формою,габаритами,фасоном,кольором,розміром або якщо з інших причин він не може бути використаний за призначенням.
Порядок здійснення такого обміну визначається Законом України
"Про захист прав споживачів". ( 1023-12 ).
( Доповнено статтею відповідно до Закону N 107/94-ВР від 15.07.94)

Стаття 235. Строки пред'явлення претензій у зв'язку з недоліками проданої речі

Покупець вправі заявити продавцеві претензію з приводу не застережених продавцем недоліків проданої речі,на яку не встановлено гарантійний строк,якщо недоліки були виявлені протягом шести місяців з дня передачі,стосовно нерухомого майна - не пізніше трьох років з дня передачі їх покупцю,а якщо день передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно
перебувало у покупця до укладення договору купівлі-продажу - з дня укладення договору купівлі-продажу.
( В редакції Закону N 107/94-ВР від 15.07.94 )

С т а т т я 236. Претензії з приводу недоліків речі,проданої з гарантійним строком

У випадках,коли для речей,що продаються через роздрібні торговельні організації,встановлено відповідно до статті 250 цього Кодексу гарантійні строки,ці строки обчислюються з дня роздрібного продажу. Покупець протягом гарантійного строку може пред'явити продавцеві претензію з приводу недоліків проданої речі,що перешкоджають її нормальному використанню.
( Частина друга статті виключена відповідно до Закону N 107/94-ВР
від 15.07.94 )
( Стаття 236 із змінами,внесеними згідно із Законом N 107/94-ВР
від 15.07.94 )

С т а т т я 237. Строк давності за позовом про недоліки проданої речі

Позов з приводу недоліків проданої речі може бути пред'явлений не пізніше шести місяців з дня відхилення претензії,а якщо претензія не заявлена або день її заявлення встановити неможливо - не пізніше шести місяців з дня закінчення строку,встановленого для заявлення претензії (статті 235,236 цього Кодексу).

С т а т т я 238. Відповідальність продавця за відсудження проданої речі у покупця

Якщо третя особа на підставі,що виникла до продажу речі,пред'явить до покупця позов про її відібрання,покупець зобов'язаний притягти продавця до участі в справі,а продавець зобов'язаний вступити в цю справу на стороні покупця.
Непритягнення покупцем продавця до участі в справі звільняє продавця від відповідальності перед покупцем,коли продавець доведе,що,взявши участь у справі,він міг би запобігти вилученню речі у покупця.
Продавець,який був притягнений покупцем до участі в справі,але не взяв в ній участі,позбавляється права доводити неправильність ведення справи покупцем.

С т а т т я 239. Обов'язок продавця в разі відсудження проданої речі

Якщо в силу рішення суду,арбітражу або третейського суду продана річ вилучена у покупця,продавець зобов'язаний відшкодувати покупцеві понесені ним збитки.
Угода сторін про звільнення або обмеження відповідальності продавця недійсна,якщо продавець,знаючи про існування прав третьої особи на продавану річ,навмисно приховав це від покупця.

С т а т т я 240. Продаж товарів у кредит

Товари тривалого користування можуть продаватися громадянам роздрібними торговельними підприємствами в кредит (з розстрочкою платежу) у випадках і порядку,встановлюваних законодавством Союзу РСР і Української РСР.
Продаж товарів у кредит провадиться за цінами,що діють на день продажу. Наступна зміна цін на продані в кредит товари не тягне за собою перерахунку.
Право власності на товари,що продаються в кредит,виникає у покупця відповідно до правил статті 128 цього Кодексу.
(із змінами,внесеними Указом ПВР N 278-11 від 20.05.85)


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014