+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Експертні установи України

Державні установи судової експертизи є основою системи установ судових експертиз України. У систему установ судових експертиз входять:

Науково-дослідний інститут проблем кримінології,криміналістики і судової експертизи Міністерства юстиції України;установи судово-медичних експертиз Міністерства охорони здоров'я України;експертні служби Міністерства внутрішніх справ,Міністерства оборони і Комітету державної безпеки України. Можливість призначення,проведення судової експертизи в установах державної судової експертизи не виключає права учасників процесу подати клопотання про її проведення в іншій установі або про призначення як експерта будь-якої іншої особи,що володіє необхідними для цього умовами. Порядок проведення експертизи поза експертною установою визначений у ст. 188 УПК. Головною науково-дослідною установою з проблем боротьби зі злочинністю є Науково-дослідний інститут проблем кримінології,криміналістики і судової експертизи (НДІ ПКК і СЭ) Міністерства юстиції України (мал. 20.1). Один з основних напрямків його діяльності - виробництво експертних досліджень при розслідуванні і судовому розгляді карних і цивільних справ. В інституті проводяться практично всі судові експертизи,крім медичних. У цій установі є лабораторії:судовопочеркознавчих досліджень;судовотехнічні дослідження документів;судово-балістичних і трасологічних досліджень;криміналістичних експертиз матеріалів,речовин і виробів з них і біологічних досліджень із секторами фізико-хімічних досліджень,експертизи волокнистих матеріалів і біологічних досліджень,генетичних досліджень;судовоавтотехнічних досліджень із секторами по дослідженню деталей технічних засобів і автотрассології,дорожньо-транспортних випадків;судової будівельно-технічної експертизи,судово-економічної експертизи і товарознавчих експертиз;фоноскопічних експертиз. Найбільш розгалужену мережу судово-експертних установ має Міністерство внутрішніх справ (мал. 20.2). У центральному апараті Міністерства на правах самостійного підрозділу створений Державний експертнокриміналістичний центр (ГЭКЦ),що має у своєму складі три групи служб:організаційних,криміналістичних і спеціальних досліджень. Служби криміналістичних досліджень включають лабораторії по виробництву трасологічних,балістичних і дактилоскопічних експертиз,судової фотографії і портретної ідентифікації,фоноскопічних досліджень,а також документів,грошових знаків і почерку. Служби спеціальних досліджень проводять технічні,біологічні,автотехнічні,фізико-хімічні експертизи,досліджують мікрооб'єкти. Служба біологічних досліджень включає лабораторії геномной дактилоскопії й одорології,проводить експертизи крові,волосся людини і тварин. Служба хімічних досліджень займається нафтопродуктами,паливномастильними матеріалами,волокнистими матеріалами і виробами з них,а також проводить експертизи харчових продуктів. Поряд з виробництвом експертиз на відповідні служби покладений обов'язок ведення обліків,картотек і колекцій. У Державному експертно-криміналістичному центрі ведуться криміналістичні обліки:дактилоскопічний - сліди рук,вилучені з місць нерозкритих злочинів,і дактилокартотека (патрони,кулі,гільзи,вилучені з місць нерозкритих злочинів,добровільно зданого,виданої,знайденої зброї),картотеки підроблених грошових знаків і документів,виявлених на території України,підроблених водійських посвідчень,колекція бланкової продукції,що знаходиться в звертанні в населення України,інформаційно-довідкові колекції мідних сплавів,лікарських препаратів,бензинів і нефтемасел(мастильних матеріалів),волокон,боєприпасів і вибухових речовин. В обласних управліннях внутрішніх справ створені експертно-криміналістичні відділи,а в горрайорганах міліції і на транспорті - експертно-криміналістичні відділення,лабораторії і групи. В усіх експертнокриміналістичних відділах проводяться традиційні криміналістичні,хімічні дослідження,а також дослідження харчових продуктів. У деяких відділах почали проводити автотехнічні і біологічні експертизи. Поряд із проведенням експертиз криміналісти,що працюють у горрайорганах міліції,виконують роль фахівців,що роблять допомогу слідчим у виробництві слідчих дій,працюють у складі слідчо-оперативних груп,постійно виїжджають на огляди місць подій. Розгалужену систему експертних установ мають судово-медична і судовопсихологічна експертизи. Порядок організації і проведення цих експертиз установлюється Законом України про охорону здоров'я. Державна судово-медична експертиза є самостійною службою Міністерства охорони здоров'я (мал. 20.3). Її систему складають республіканської,обласної і Мінське міське бюро Державної судово-медичної експертизи з мережею міжрайонних (районних) відділень і спеціалізованих центрів. Діяльністю всієї служби керує Головний державний судово-медичний експерт України,що одночасно є начальником республіканського бюро Державної судово-медичної експертизи України,що призначається на посаду і звільняється з неї міністром охорони здоров'я. До компетенції судово-медичної експертизи відносяться:експертиза трупів;експертиза потерпілих,обвинувачуваних і інших осіб;експертиза речовинних доказів;експертиза за матеріалами карних і цивільних справ. Ці експертизи і дослідження виконуються державними судово-медичними експертами,що займають штатні посади в установах,що входять у структуру служби. На посаду державного судово-медичного експерта призначаються особи по висновку експертно-кваліфікаційної комісії при Головному державному судово-медичному експерті України,що мають відповідне (медичне,біологічне і так далі) вище утворення і минулу спеціальну підготовку. Міністерство оборони України має самостійну судово-медичну лабораторію,що входить до складу медичної служби МО і перебуває в адміністративному підпорядкуванні начальника медслужби цього міністерства. Начальник судово-медичної лабораторії Збройних Сил України одночасно є і Головним судово-медичним експертом Збройних Сил України. На судово-медичну лабораторію Міністерства оборони покладається проведення конкретних експертних досліджень по завданнях судово-слідчих органів по кримінальних справах,збудженим у відношенні військовослужбовців. У ній проводяться експертні дослідження трупів і живих осіб,криміналістичні експертизи речовинних доказів,судово-хімічні і судово-біологічні дослідження,експертизи по кримінальних справах,порушуваним іншими міністерствами і відомствами у відношенні військовослужбовців. Для цього судово-медична лабораторія має відділення:судово-медичне;судовокриміналістичне;по дослідженню речовинних доказів;судово-гістологічне;судовохімічне. В окремих військових гарнізонах обов'язку судово-медичного експерта (позаштатного СМЭ) виконує старший лікар гарнізону. Система експертних установ Комітету державної безпеки будується за принципом адміністративного територіального розподілу України. У центральний апарат КДБ входить науково-експертний криміналістичний відділ з відділеннями криміналістичних експертиз і криміналістичної техніки,у м. Києві й в обласних центрах - криміналістичні групи,а в райцентрах - криміналістичні лабораторії. Фахівці експертної служби КДБ проводять традиційні криміналістичні експертизи. У тих випадках,коли експерти даної служби не мають права на проведення конкретного виду експертизи,неї проводять фахівці НДІ ПКК і СЭ або експерти системи МВС. Прокуратура республіки своєї відомчої експертної служби не має. Однак у центральному апараті й в областях передбачені штатні посади прокурорів-криміналістів,функціональний обов'язок яких - надавати слідчим криміналістичну допомогу в проведенні слідчих дій,вести аналітичну й облікову роботу,сприяти впровадженню технічних засобів і тактичних прийомів у розслідуванні злочинів.
На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014