+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ провадження господарської діяльності,пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

1.00.00 ВИШУКУВАННЯ
1.01.00 IНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГIЧНI
1.01.01 Бурові роботи
1.01.02 Гірничі роботи
1.01.03 Геофізичні роботи
1.01.04 Польові дослідження властивостей ґрунтів
1.02.00 ІНЖЕНЕРНО - ГЕОТЕХНІЧНІ
1.02.01 Оцінка стійкості схилів
1.02.02 Оцінка характеристик штучно створених геотехнічних масивів
1.02.03 Випробування натурних,еталонних паль
1.03.00 ІНЖЕНЕРНО - ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ
1.03.01 Польові дослідно-фільтраційні роботи
1.03.02 Стаціонарні гідрогеологічні спостереження
1.03.03 Прогноз розвитку змін природно-техногенних умов
1.03.04 Проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для водозаборів з підземних джерел
1.04.00 IНЖЕНЕРНО - ГIДРОМЕТЕОРОЛОГIЧНI
1.04.01 Метеорологічні спостереження
1.04.02 Спостереження за режимом рік,морів та водосховищ
1.04.03 Дослідження селе- та лавинонебезпечних ділянок
1.05.00 ЕКОЛОГО - ГЕОЛОГIЧНI
1.05.01 Дослідження літосфери
1.05.01.01 оцінка стану забруднення ґрунтів i ґрунтових вод
1.05.01.02 прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів
1.05.02 Дослідження гідросфери
1.05.02.01 математичне моделювання із застосуванням ЕОМ
1.05.02.02 організація i ведення гiдромонiторiнгу
1.05.03 Дослідження атмосфери
1.05.03.01 оцінка складу атмосфери
1.05.03.02 оцінка шумового забруднення
1.06.00 Лабораторні дослідження
1.06.01 Властивостей ґрунтів
1.06.02 Властивостей води
1.06.02.01 скорочений хімічний аналіз
1.06.02.02 повний хімічний аналіз
1.07.00 СКЛАДАННЯ ЗВІТУ
2.00.00 проектні роботи
2.01.00 Розроблення містобудівної документації
2.01.01 Схема планування
2.01.01.01 території України
2.01.01.02 територій Автономної Республіки Крим,територій областей та їх груп
2.01.01.03 територій районів та їх груп
2.01.01.04 територій сільських Рад
2.01.02 Планування і забудова населених пунктів
2.01.02.01 міст з населенням понад 1 млн. жителів
2.01.02.02 міст з населенням до 1 млн. жителів
2.01.02.03 міст з населенням до 500 тис. жителів
2.01.02.04 міст з населенням до 250 тис. жителів
2.01.02.05 сільських поселень
2.01.02.06 житлових,рекреаційних,курортних районів,громадських центрів міст
2.01.02.07 виробничих територій:промислових,комунально-складських тощо
2.01.02.08 мікрорайонів,кварталів
2.01.02.09 благоустрій та озеленення територій
2.01.02.10 енергетичних
2.01.02.11 культурно-побутових та адміністративних
2.01.02.12 міського господарства
2.01.02.13 спеціального призначення
2.01.03 Інженерної інфраструктура населених пунктів
2.01.03.01 мереж водопостачання
2.01.03.02 мереж господарсько-побутової та зливової каналізації,попередньої очистки промислових стоків
2.01.03.03 мереж теплових
2.01.03.04 мереж газопостачання
2.01.03.05 мереж енергопостачання
2.01.03.06 мереж телевізійних
2.01.03.07 мереж зв'язку,радіофікації,телевізійної
2.01.03.08 інженерної підготовки територій
2.01.04 Інженерний захист територій,цивільна оборона
2.01.04.01 інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів
2.01.04.02 інженерно-технічних заходів забезпечення цивільної оборони
2.01.05 Транспортної інфраструктура населених пунктів
2.01.06 Охорони навколишнього середовища
2.02.00 МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
2.02.01 Розміщення окремих об'єктів
2.02.01.01 транспортних
2.02.01.02 виробничих,складських
2.02.01.03 енергетичних
2.02.01.04 культурно-побутових та адміністративних
2.02.01.05 міського господарства
2.02.01.06 спеціального призначення
2.02.02 Розвитку транспортних вузлів та комунікацій
2.02.02.01 залізничних
2.02.02.02 автомобільних
2.02.02.03 змішаних
2.02.02.04 метрополітену та інших видів швидкісного транспорту
2.02.02.05 міського транспорту
2.02.02.06 авіаційного
2.02.02.07 водного
2.02.02.08 трубопровідного
2.02.03 Розміщення та формування житлового району (мікрорайону,кварталу,житлового комплексу)
2.03.00 архітектурне та Будівельне проектування
2.03.01 Житлових будівель
2.03.01.01 котеджного типу
2.03.01.02 до 4 поверхів включно
2.03.01.03 до 9 поверхів включно
2.03.01.04 до 16 поверхів включно
2.03.01.05 до 24 поверхів включно
2.03.02 Громадських будівель та споруд
2.03.02.01 до 4 поверхів включно
2.03.02.02 5 поверхів і більше
2.03.02.03 освіти,виховання і підготовки кадрів
2.03.02.04 науково-дослідних установ,проектних і громадських організацій
2.03.02.05 закладів охорони здоров'я і відпочинку
2.03.02.06 соцзабезпечення
2.03.02.07 фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення відкритих
2.03.02.08 фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення закритих
2.03.02.09 культурно-освітніх і видовищних закладів
2.03.02.10 торгівлі,громадського харчування,побутового обслуговування
2.03.02.11 комунального господарства (крім виробничих,складських)
2.03.02.12 транспорту (обслуговування населення) і зв'язку
2.03.02.13 культові,храмові,меморіали
2.03.02.14 фінансово-банкових установ
2.03.02.15 органів державного управління,оборони,державної безпеки,іноземних представництв
2.03.02.16 підземних (крім споруд транспорту)
2.03.02.17 критих літнього типу прогоном до 12 м включно
2.03.02.18 критих літнього типу прогоном понад 12 м
2.03.03 Багатофункціональних будівель і комплексів
2.03.03.01 до 4 поверхів включно
2.03.03.02 5 поверхів і більше
2.03.04 Будівель та споруд промислових підприємств
2.03.04.01 безкранових або обладнаних кран-балками
2.03.04.02 обладнаних мостовими кранами
2.03.04.03 адміністративно-побутових
2.03.05 Інженерних споруд
2.03.05.01 градирень,водоохолоджувачів
2.03.05.02 стволів промислових труб
2.03.05.03 щоглових
2.03.05.04 баштових
2.03.05.05 ємкісних
2.03.05.06 фундаментів під обладнання
2.03.05.07 фундаментів,які виконуються спеціальними способами (опускний колодязь,кесон,стіна у ґрунті тощо)
2.03.05.08 підпірних стін
2.03.05.09 галерей захисних
2.03.05.10 копрів вугільних та інші
2.03.05.11 шламо- і хвостосховищ,накопичувачів промислових стоків
2.03.05.12 галерей,естакад,етажерок технологічних
2.03.05.13 каналів,тунелів,колекторів технологічних
2.03.05.14 опор зв'язку,енергопостачання,повітряно-канатного транспорту
2.03.05.15 естакад розвантажувальних і залізничних
2.03.05.16 естакад відкритих кранових
2.03.05.17 складів вибухових речовин
2.03.05.18 підземних складів,сховищ,ємкостей
2.03.05.19 сховищ небезпечних речовин
2.03.06 Будівель та споруд сільськогосподарського призначення
2.03.07 Спеціальних будівель i споруд військового,оборонного призначення та правоохоронних органів
2.03.08 Об'єктів експериментального будівництва
2.03.08.01 будівельних і конструктивних систем
2.03.08.02 інженерних систем та мереж
2.03.08.03 енергозберігаючих технологій
2.03.09 Гірничих споруд
2.03.09.01 виробок підземних
2.03.09.02 виробок відкритих
2.03.10 Транспортних мереж,споруд та комплексів
2.03.10.01 залізниць державного значення
2.03.10.02 залізниць загального призначення
2.03.10.03 залізниць промислового призначення
2.03.10.04 автомобільних доріг державного значення
2.03.10.05 автомобільних доріг місцевого значення
2.03.10.06 вулиць,доріг,майданів населених пунктів
2.03.10.07 мостів,шляхопроводів,переходів великих
2.03.10.08 мостів,шляхопроводів,переходів середніх
2.03.10.09 мостів,шляхопроводів,переходів малих
2.03.10.10 тунелів та метрополітенів
2.03.10.11 міського транспорту
2.03.10.12 аеродромів та вертодромів
2.03.10.13 вертикальних (ліфти,ескалатори тощо)
2.03.10.14 конвеєрних,канатних тощо
2.03.10.15 пневматичних
2.03.10.16 збереження,обслуговування та заправки
2.03.11 Гідротехнічних споруд та комплексів
2.03.11.01 гребель,дамб,насипів ґрунтових з напором до 5 м
2.03.11.02 гребель,дамб,насипів ґрунтових з напором понад 5 м
2.03.11.03 гребель,дамб,насипів бетонних,залізобетонних з напором до 10 м
2.03.11.04 гребель,дамб,насипів бетонних,залізобетонних з напором понад 10 м
2.03.11.05 морського транспорту
2.03.11.06 річкового (озерного) транспорту
2.03.11.07 суднобудівних та судноремонтних
2.03.11.08 берегозахисних та берегоукріпних
2.03.11.09 водоймищ і водосховищ
2.03.11.10 рибозахисних та рибопропускних
2.03.11.11 каналів та тунелів
2.03.11.12 інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення
2.03.11.13 протифільтраційних і дренажних
2.03.11.14 які виконуються гідронамивом
2.03.12 Енергетичних споруд та комплексів
2.03.12.01 локальних електростанцій (дизельні та інші)
2.03.12.02 електростанцій атомних
2.03.12.03 електростанцій теплових
2.03.12.04 електростанцій гідравлічних
2.03.12.05 електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії
2.03.12.06 електричних підстанцій та розподільних пристроїв
2.03.12.07 спеціальних
2.03.13 Магістральних трубопроводів,споруд та обладнання
2.03.13.01 нафтопроводів та нафтопродуктів
2.03.13.02 газопроводів
2.03.13.03 нафтосховищ
2.03.13.04 газосховищ
2.03.14 Об'єктів благоустрою,озеленення,площинних споруд
2.03.15 Реставрація,консервація,ремонтні роботи,реабілітація на пам'ятках культурної спадщини
2.03.15.01 національного значення
2.03.15.02 місцевого значення
2.04.00 конструювання НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
2.04.01 Кам'яних та армокам`яних
2.04.02 Бетонних,залізобетонних,армоцементних
2.04.03 Металевих
2.04.04 Дерев'яних та комбінованих
2.04.05 Інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас,азбестоцементу,скла,фібробетону,склоцементу,композитних матеріалів тощо)
2.04.06 Розрахунки конструкцій із застосуванням ЕОМ
2.05.00 Проектування ВнутрішнІх інженерних МЕРЕЖ І систем
2.05.01 Водопроводу та каналізації
2.05.02 Опалення
2.05.03 Вентиляції та кондиціонування повітря
2.05.04 Газопостачання та газоустаткування
2.05.05 Холодопостачання промислового
2.05.06 Електропостачання,електрообладнання і електроосвітлення
2.05.07 Автоматизації i контрольно-вимірювальних приладів
2.05.08 Зв`язку,сигналізації,радіо,телебачення,інформаційних
2.05.09 Технологічних
2.06.00 Проектування зовнішнІх інженерних мереж,систем І споруд
2.06.01 Водопостачання
2.06.02 Каналiзацiї
2.06.03 Теплових
2.06.04 Газопостачання
2.06.04.01 тиском до 0.3 Мпа
2.06.04.02 тиском до 0.6 Мпа
2.06.04.03 тиском понад 0.6 Мпа
2.06.04.04 газонаповнювальних станцій і пунктів,компресорних станцій
2.06.05 Електропостачання та електрообладнання
2.06.05.01 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 10 кВ
2.06.05.02 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ
2.06.05.03 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ
2.06.05.04 залізничного транспорту
2.06.05.05 міського електротранспорту наземного
2.06.05.06 метрополітену та підземних споруд
2.06.05.07 навігаційного та сигнального
2.06.05.08 автономного
2.06.05.09 електроосвітлення
2.06.06 Зв'язку,сигналізації,радіо,телебачення,інформаційного
2.07.00 розроблення спеціальних розділів проектів
2.07.01 Оцінки впливу на навколишнє середовище
2.07.02 Охорони праці
2.07.03 Захисту антикорозійного
2.07.04 Захисту електричного та електрохімічного
2.07.05 Організації будівництва
2.08.00 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ (мікрорайону,кварталу,житлового комплексу,поселення,об'єкту)
2.09.00 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
Об 'єктів електроенергетики
Об'єктів нафтової промисловості
Об'єктів нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
Об 'єктів газової промисловості
Об 'єктів вугільної промисловості
Об'єктів чорної металургії
Об'єктів кольорової металургії
Об 'єктів гірничорудної промисловості
Об'єктів хімічної промисловості
Об 'єктів важкого і транспортного машинобудування
Об'єктів верстатобудівної та інструментальної промисловості
Об 'єктів загальномашинобудівних
Об'єктів оборонної промисловості
Об'єктів авіаційної та космічної промисловості
Об'єктів автомобільної і тракторної промисловості
Об'єктів моторобудування для тракторів та автомобілів
Об'єктів суднобудівної промисловості
Об 'єктів сільськогосподарського машинобудування
Об'єктів продовольчого машинобудування
Об 'єктів будівельного,дорожнього,комунального машинобудування
Об 'єктів радіопромисловості
Об'єктів електротехнічної промисловості
Об'єктів електронної промисловості
Об'єктів з виробництва вибухонебезпечних речовин
Об'єктів лісної та деревообробної промисловості
Об'єктів з виробництва будівельних матеріалів,виробів і конструкцій
Об'єктів легкої і текстильної промисловості
Об 'єктів рибної промисловості
Об'єктів медичної і мікробіологічної промисловості
Об'єктів водогосподарського будівництва
Об'єктів водного транспорту
Об'єктів повітряного транспорту
Об'єктів зв'язку
Об'єктів залізниці та метрополітену
Об'єктів автомобільного транспорту
Об 'єктів агропромислового комплексу
Об'єктів торгівлі та громадського харчування
Об 'єктів матеріально - технічного постачання і збуту
Об'єктів охорони здоров'я
Закладів освіти та науки
Театрально - видовищних установ
Об 'єктів кінематографії
Об'єктів поліграфічної промисловості
Об'єктів водопостачання і каналізації
Фізкультурно - спортивних споруд
Захисних споруд цивільної оборони
Об'єктів комунального господарства
Банківських установ та об'єктів Національного банку
Котельних установок
Об'єктів спеціального призначення
В галузі комунікаційних колекторів
Об'єктів харчової промисловості
Об'єктів переробної промисловості
2.10.00 Рівні відповідальності НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД,Види та умови будівництва ОБ'ЄКТУ ПРоЕКТУВАННЯ
2.10.01 Рівні відповідальності
2.10.01.01 І - підвищений
2.10.01.02 ІI - нормальний,ІІІ - знижений
2.10.02 Види проектування
2.10.02.01 нове
2.10.02.02 реконструкція
2.10.02.03 капітальний ремонт
2.10.02.04 переоснащення,модернізація
2.10.03 Умови проектування
2.10.03.01 звичайні умови
2.10.03.02 території з підвищеною сейсмічністю
2.10.03.03 території зі складними інженерно-геологічними умовами
3.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ
3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
3.01.01 Інженерна підготовка будівництва
3.01.01.01 розчищення,осушування територій
3.01.01.02 розбирання будівель,споруд,мереж
3.01.01.03 улаштування тимчасових доріг
3.01.01.04 улаштування тимчасових підкранових колій
3.01.01.05 улаштування тимчасових інженерних мереж
3.01.02 Ґрунтових
3. 01.02.01 насипів
3. 01.02.02 шламо- і хвостосховищ,накопичувачів промислових стоків
3. 01.02.03 буріння,продавлювання горизонтальне,вертикальне та похиле
3. 01.02.04 розробка котлованів та траншей глибиною понад 2м
3. 01.02.05 рекультивація ґрунтів та протиерозійні роботи
3. 01.02.06 які виконуються гідронамивом
3.01.03 Основ
3.01.03.01 ущільнення та заміна ґрунтів
3.01.03.02 улаштування майданчикових дренажів
3.01.03.03 улаштування дренажів глибокого закладання
3.01.03.04 закріплення слабких ґрунтів
3.01.04 Фундаментів
3.01.04.01 заглиблення паль,шпунтових огороджень,анкерів тощо
3.01.04.02 паль,які улаштовуються на місці
3.01.04.03 збірних та монолітних
3.01.04.04 підсилення
3.01.04.05 під обладнання
3.01.05 Фундаментів,що виконуються спеціальними способами
3.01.05.01 кесонів
3.01.05.02 опускних колодязів
3.01.05.03 ґрунтових паль
3.01.05.04 стіна у ґрунті
3.01.06 Металевих
3.01.06.01 окремих конструктивних елементів
3.01.06.02 каркасів висотою до 15м
3.01.06.03 каркасів висотою до 40м
3.01.06.04 каркасів висотою більше 40м
3.01.06.05 виробничих,що обладнані мостовими кранами
3.01.06.06 прогоном до 48м
3.01.06.07 прогоном понад 48м
3.01.06.08 листових
3.01.06.09 структурних
3.01.06.10 вантових
3.01.06.11 алюмінієвих
3.01.06.12 гідротехнічних та підводних
3.01.06.13 інженерних споруд (відповідно до п. 3.01.13)
3.01.07 Бетонних та залізобетонних монолітних
3.01.07.01 окремих конструктивних елементів
3.01.07.02 каркасів висотою до 15 м
3.01.07.03 каркасів висотою до 40 м
3.01.07.04 каркасів висотою більше 40 м
3.01.07.05 виробничих,що обладнані мостовими кранами
3.01.07.06 прогоном до 24 м
3.01.07.07 прогоном понад 24 м
3.01.07.08 не каркасного типу складних форм
3.01.07.09 гідротехнічних та підводних
3.01.07.10 інженерних споруд (відповідно до п. 3.01.13)
3.01.08 Бетонних та залізобетонних збірних
3.01.08.01 окремих конструктивних елементів
3.01.08.02 каркасів висотою до 15 м
3.01.08.03 каркасів висотою до 40 м
3.01.08.04 каркасів висотою більше 40 м
3.01.08.05 виробничих,що обладнані мостовими кранами
3.01.08.06 панельних та об'ємно-блочних висотою до 15 м
3.01.08.07 панельних та об'ємно-блочних висотою до 40 м
3.01.08.08 панельних та об'ємно-блочних висотою більше 40 м
3.01.08.09 прогоном до 24 м
3.01.08.10 прогоном понад 24 м
3.01.08.11 не каркасного типу
3.01.08.12 гідротехнічних та підводних
3.01.08.13 інженерних споруд (відповідно до п. 3.01.13)
3.01.09 Кам'яних та армокам`яних
3.01.09.01 з цегли,каменів,блоків висотою до 15 м
3.01.09. 02 з цегли,каменів,блоків висотою до 40 м
3.01.09.03 з цегли,каменів,блоків висотою більше 40 м
3.01.09.04 складних форм (склепіння,арки тощо)
3.01.09.05 з цегли вогнетривкої
3.01.09.06 з цегли кислотостійкої
3.01.09.07 природного каменю
3.01.09.08 інженерних споруд (відповідно до п. 3.01.13)
3.01.10 Дерев'яних
3.01.10.01 зі звичайної деревини
3.01.10.02 клеєних та комплексних конструкцій
3.01.11 Армоцементних та гіпсобетонних
3.01.12 Полімерних,пластикових,комбінованих (двохшарових,трьохшарових тощо)
3.01.13 Інженерних споруд
3.01.13.01 водоохолоджувачів
3.01.13.02 градирень
3.01.13.03 стволів промислових труб висотою до 100 м
3.01.13.04 стволів промислових труб висотою понад 100 м
3.01.13.05 щоглових висотою до 100 м
3.01.13.06 щоглових висотою понад 100 м
3.01.13.07 баштових висотою до 100 м
3.01.13.08 баштових висотою понад 100 м
3.01.13.09 ємкісних,що працюють під тиском,об'ємом до 1000 м3
3.01.13.10 ємкісних,що працюють під тиском,об'ємом до 5000 м3
3.01.13.11 ємкісних,що працюють під тиском,об'ємом до 10000 м3
3.01.13.12 ємкісних,що працюють під тиском,об'ємом до 50000 м3
3.01.13.13 ємкісних,що працюють під тиском,об'ємом понад 50000 м3
3.01.13.14 підземних складів,сховищ,ємкостей
3.01.13.15 підпірних стін
3.01.13.16 галерей захисних
3.01.13.17 копрів вугільних та інші
3.01.13.18 галерей,естакад,етажерок технологічних
3.01.13.19 каналів,тунелів,колекторів технологічних
3.01.13.20 опор зв'язку,енергопостачання,повітряного та канатного транспорту
3.01.13.21 естакад розвантажувальних
3.01.13.22 естакад відкритих кранових
3.01.13.23 підкранових колій
3.01.13.24 банківських сховищ
3.01.13.25 сховищ небезпечних речовин
3.01.13.26 промислових печей та агрегатів
3.01.14 Магістральних трубопроводів,споруд та обладнання
3.01.14.01 нафтопроводів та нафтопродуктів
3.01.14.02 газопроводів
3.01.14.03 нафто- та газосховищ
3.01.15 Гідротехнічних споруд і систем
3.01.15.01 гребель,дамб ґрунтових з напором до 5 м
3.01.15.02 гребель,дамб ґрунтових з напором понад 5 м
3.01.15.03 гребель,дамб бетонних,залізобетонних з напором до 10 м
3.01.15.04 гребель,дамб бетонних,залізобетонних з напором понад 10 м
3.01.15.05 берегозахисних та берегоукріпних
3.01.15.06 водоймищ і водосховищ
3.01.15.07 рибозахисних та рибопропускних
3.01.15.08 каналів,тунелів,шлюзів
3.01.15.09 пiдводно-технiчних
3.01.15.10 інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення
3.01.15.11 протифільтраційних і дренажних
3.01.15.12 гідронамивних
3.01.16 Гірничих споруд
3.01.16.01 відкритих виробок
3.01.16.02 підземних виробок
3.01.16.03 свердловин
3.02.00 РОБОТИ З ОПОРЯДЖЕННЯ КОНСТРУКЦIЙ ТА УСТАТКУВАННЯ
3.02.01 Опорядження фасадів
3.02.01.01 штукатуренням
3.02.01.02 напилювання полiмерцементних покриттів
3.02.01.03 торкретуванням
3.02.01.04 дрібноштучними виробами
3.02.01.05 фасадними системами
3.02.02 Встановлення вікон,вітрин,вітражів,зенітних ліхтарів,дверей,воріт тощо
3.02.03 Скління
3.02.04 Опорядження приміщень
3.02.04.01 звичайним штукатуренням
3.02.04.02 декоративним штукатуренням
3.02.04.03 спеціальними видами штукатурення (рентгенозахисної,акустичної,теплоiзоляцiйної,гiдроiзоляцiйної,торкретуванням)
3.02.05 Облицювання приміщень
3.02.05.01 штучними виробами
3.02.05.02 природним каменем
3.02.05.03 дерев'яними виробами
3.02.06 Стель
3.02.06.01 штукатуренням
3.02.06.02 підвісних
3.02.06.03 натяжних
3.02.07 Підлог
3.02.07.01 звичайних у приміщеннях житлового,громадського та виробничого призначення
3.02.07.02 спеціальних (хімічно та водостійких,безпилових,жаростійких,тощо)
3.02.08 Улаштування покрівель
3.02.08.01 Рулонні покрівлі
3.02.08.02 Мастикові покрівлі
3.02.08.03 Покрівлі із штучних матеріалів
3.02.09 Лiпнi роботи
3.02.10 Малярні роботи
3.02.11 Шпалерні роботи
3.03.00 РЕСТАВРАЦІЯ,КОНСЕРВАЦІЯ,РЕМОНТНІ РОБОТИ,РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
3.03.01 національного значення
3.03.02 місцевого значення
3.03.03 основ та фундаментів
3.03.04 система захисту від зволоження
3.03.05 дерев'яних виробів та конструкцій
3.03.06 мурувань та виробів з каменю
3.03.07 стародавніх мурувань,археологічних розкопів
3.03.08 металевих
3.03.09 дахів і покрівель
3.03.10 підлог
3.03.11 інтер'єрів
3.03.12 фасадів
3.03.13 позолоти
3.03.14 садово-паркових
3.03.15 монументальних
3.04.00 МОНТАЖ внутрішніх інженерних МЕРЕЖ,СИСТЕМ,приладів І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
3.04.01 Водопроводу та каналізації
3.04.02 Опалення
3.04.03 Вентиляції і кондиціонування повітря
3.04.04 Газопостачання та газообладнання
3.04.05 Технологічних трубопроводів
3.04.06 Холодопостачання
3.04.06.01 окремих установок
3.04.06.02 технологічних систем
3.04.07 Електропостачання,електрообладнання і електроосвітлення
3.04.07.01 об'єктів виробничого призначення
3.04.07.02 об'єктів житлового та громадського призначення
3.04.08 Автоматизації i контрольно-вимірювальних приладів
3.04.09 Зв'язку,сигналiзацiї,радіо,телебачення,інформаційних
3.05.00 Монтаж зовнішніх інженерних МЕРЕЖ,систем,споруд,приладів І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
3.05.01 Водопостачання
3.05.01.01 водозабірних та водоочисних
3.05.01.02 магістральних водогонів
3.05.01.03 квартальних,площадкових,групових і локальних
3.05.02 Каналізації
3.05.02.01 магістральних колекторів самопливних і напірних
3.05.02.02 дощової,побутової і виробничої
3.05.02.03 очисних споруд
3.05.03 Теплових і гарячого водопостачання
3.05.03.01 магістральних
3.05.03.02 котелень,бойлерних установок
3.05.03.03 квартальних,площадкових
3.05.04 Газопостачання
3.05.04.01 трубопроводів тиском до 0.3 МПа
3.05.04.02 трубопроводів тиском до 0.6 МПа
3.05.04.03 трубопроводів тиском понад 0.6 МПа
3.05.04.04 газорегулюючих пунктів та установок
3.05.04.05 газонаповнювальних станцій і пунктів,компресорних станцій
3.05.05 Магістральних продуктопроводів
3.05.06 Електропостачання
3.05.06.01 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою до 10 кВ
3.05.06.02 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою до 35 кВ
3.05.06.03 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою понад 35 кВ
3.05.06.04 кабельних ліній напругою до 10кВ
3.05.06.05 кабельних ліній напругою до 35 кВ
3.05.06.06 кабельних ліній напругою понад 35 кВ
3.05.06.07 трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ
3.05.06.08 трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ
3.05.06.09 контактних мереж міського наземного електротранспорту
3.05.06.10 контактних мереж метрополітену
3.05.06.11 контактних мереж тягового залізничного транспорту
3.05.06.12 контактних мереж тягового промислового транспорту
3.05.06.13 навігаційного та сигнального
3.05.06.14 автономного
3.05.07 Електроосвiтлення
3.05.08 Зв'язку,сигналізації,радіо,телебачення,інформаційних
3.06.00 УЛАШТУВАННЯ транспортних споруд
3.06.01 Залізничних колій
3.06.01.01 державного призначення
3.06.01.02 загального призначення
3.06.01.03 промислового призначення
3.06.02 Покриттів доріг автомобільних
3.06.02.01 державного призначення
3.06.02.02 місцевого призначення
3.06.02.03 вулиць,доріг,майданів населених пунктів
3.06.02.04 внутрішньогосподарських,сільськогосподарських
3.06.03 Полотна земляного,водовідвідних та захисних
3.06.03.01 залізничного
3.06.03.02 автомобільного
3.06.04 Мостів,шляхопроводів,переходів
3.06.04.01 великих
3.06.04.02 середніх
3.06.04.03 малих
3.06.05 Посадочних смуг аеродромів та вертодромів
3.06.05.01 полотна земляного
3.06.05.02 покриттів
3.06.06 Тунелів та метрополітенів
3.06.07 Місцевого транспорту
3.06.08 Конвеєрного,канатного тощо
3.06.09 Вертикального транспорту (ліфти,ескалатори,підйомники тощо)
3.06.10 Пневматичних
3.06.11 Збереження,обслуговування та заправки
3.07.00 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦIЙ,УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ
3.07.01 Гiдроiзоляцiйний
3.07.02 Теплоiзоляцiйний
3.07.03 Антикорозійний
3.07.04 Електричний та електрохімічний
3.08.00 ТЕХНОЛОГIЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
Об 'єктів електроенергетики
Об'єктів нафтової промисловості
Об 'єктів нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
Об 'єктів газової промисловості
Об 'єктів вугільної промисловості
Об'єктів чорної металургії
Об 'єктів кольорової металургії
Об 'єктів гірничорудної промисловості
Об'єктів хімічної промисловості
Об 'єктів важкого і транспортного машинобудування
Об 'єктів верстатобудівної та інструментальної промисловості
Об 'єктів загальномашинобудівних
Об 'єктів оборонної промисловості
Об 'єктів авіаційної та космічної промисловості
Об 'єктів автомобільної і тракторної промисловості
Об'єктів моторобудування для тракторів та автомобілів
Об'єктів суднобудівної промисловості
Об 'єктів сільськогосподарського машинобудування
Об'єктів продовольчого машинобудування
Об 'єктів будівельного,дорожнього,комунального машинобудування
Об 'єктів радіопромисловості
Об'єктів електротехнічної промисловості
Об'єктів електронної промисловості
Об'єктів з виробництва вибухонебезпечних речовин
Об'єктів лісної та деревообробної промисловості
Об 'єктів будіндустрїї і будматеріалів
Об'єктів легкої і текстильної промисловості
Об 'єктів рибної промисловості
Об'єктів медичної і мікробіологічної промисловості
Об 'єктів водогосподарського будівництва
Об'єктів водного транспорту
Об'єктів повітряного транспорту
Об'єктів зв'язку
Об'єктівзалізниц та метрополітену
Об'єктів автомобільного транспорту
Об'єктів агропромислового комплексу
Об'єктів торгівлі та громадського харчування
Об 'єктів матеріально - технічного постачання і збуту
Об 'єктів охорони здоров'я
Закладів освіти та науки
Театрально - видовищних установ
Об 'єктів кінематографії
Об'єктів поліграфічної промисловості
Об 'єктів водопостачання і каналізації
Фізкультурно - спортивних споруд
Захисних споруд цивільної оборони
Об 'єктів комунального господарства
Банківських установ та об'єктів Національного банку
Котельних установок
Об'єктів спеціального призначення
Об 'єктів теплоенергетики
Об 'єктів харчової промисловості
Об 'єктів переробної промисловості
3.09.00 ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНI РОБОТИ
Електротехнічного обладнання
Електричного обладнання
Механічного обладнання
Систем автоматизованого управління та диспетчеризації
Інформатизаційних систем
Систем радіо та телебачення
Систем вентиляції та кондиціонування повітря
Підйомного та підйомнотранспортного обладнання
Холодильних та компресорних установок
Обладнання теплових електростанцій
Обладнання атомних електростанцій
Обладнання гідравлічних електростанцій
Систем водопостачання та каналізації
Систем опалювання,котелень,теплопунктів,приладів обліку енергоносіїв
Технологічного обладнання
Засобів автоматики об'єктів теплоенергогосподарства (котелень,
теплопунктів)
Автоматики засобів зв 'язку
Теплотехнічне обладнання
Систем відеоконтролю та спостерелсення
Об'єктів зв'язку
Об'єктів електроенергетики"
Енерготехнічного обладнання
Об'єктів переробної промисловості
Об'єктів хімічної промисловості
Об'єктів агропромислового комплексу
Об'єктів чорної металургії
Об'єктів кольорової металургії
3.10.00 ВИДИ ТА УМОВИ БУДІВНИЦТВА
3.10.01 Види будівництва
3.10.01.01 нове
3.10.01.02 реконструкція
3.10.01.03 капітальний ремонт
3.10.01.04 переоснащення,модернізація
3.10.01.05 демонтаж
3.10.02 Умови будівництва
3.10.02.01 звичайні умови
3.10.02.02 територій підвищеної сейсмічності
3.10.02.03 територій зі складними інженерно-геологічними умовами
4.00.00 інжинірингові роботи
4.01.00 Генеральний розробник у проектуванні
4.01.01 житлових громадських,будівель та споруд
4.01. 02 виробничих будівель та споруд
4.01.03 магістральних трубопроводів
4.01. 04 інженерних систем
4.01.05 транспортних споруд
4.02.00 Технічний огляд i оцінка стану будівельних конструкцій будiвель та споруд та інженерних мереж
4.03.00 Обстеження i оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель,споруд та інженерних мереж (визначення параметрів i характеристик матерiалiв i конструкцій iз застосуванням спеціального устаткування,приладів та апаратури на об`єктах i в лабораторіях)
4.03.01 несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд
4.03.02 мостів,шляхопроводів,переходів,тунелів
4.03.03 інженерних мереж та систем
4.03.04 підводної частини будівель і споруд
4.03.05 висотних споруд
4.03.06 магістральних трубопроводів
4.03.07 конструкцій будівель та споруд АЕС та інших об'єктів,пов'язаних iз використанням радіоактивних матеріалів
4.03.08 пам'яток культурної спадщини
4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві
4.04.01 будов житлового і громадського призначення
4.04.02 будов виробничого призначення
4.04.03 інженерних систем
4.04.04 транспортних споруд
4.04.05 магістральних трубопроводів
4.05.00 Технічний нагляд за будівництвом
4.05.01 будов житлового і громадського призначення
4.05.02 будов виробничого призначення
4.05.03 інженерних систем
4.05.04 транспортних споруд
4.05.05 магістральних трубопроводів
4.06.00 Геодезичний контроль за будівництвом
4.07.00 Проект виконання будівельних робіт


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014