+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНИХ КОШТІВ

Державна реєстрація лікувальних коштів проводяться на підставі заяви,представленого в Міністерство охорони здоров'я України або уповноваженого їм органа.

У заяві про державну реєстрацію лікувальних коштів відзначаються:назва й адреса виробника;назва лікувальних коштів і його торговельна назва;назва діючої речовини (латинською мовою);синоніми;форма випуску;повний склад лікувальних коштів;показання й протипоказання;дозування;умови відпустки;способи застосування;строк і умови зберігання;інформація про впакування;дані щодо реєстрації лікувальних коштів в інших країнах.

До заяви додаються:матеріали докліничного вивчення,клінічного випробування і їхніх експертиз;фармакопейна стаття або матеріали щодо методів контролю якості лікувальних коштів,проект технологічного регламенту або відомості про технології виробництва;зразки лікувальних коштів;його впакування;документ,що підтверджує сплату реєстраційного збору.

За результатами розгляду зазначених матеріалів Міністерство охорони здоров'я України або уповноважений їм орган у місячний строк ухвалює рішення щодо реєстрації або відмові в реєстрації лікувальних коштів.

Рішенням про державну реєстрацію затверджуються фармакопейна стаття або методи контролю якості лікувальних коштів,здійснюється узгодження технологічного регламенту або технології виробництва,а також лікувальним коштам привласнюється реєстраційний номер,що вноситься до Державного реєстру лікувальних коштів України.

У Державному реєстрі лікувальних коштів України відзначаються:торговельна назва лікувальних коштів;виробник;міжнародна непатентована назва;синоніми;хімічна назва або склад;фармакологічна дія;фармакотерапевтична група;показання;протипоказання;запобіжні заходи;взаємодія з іншими лікувальними коштами;способи застосування й дози;побічна дія;форми випуску;умови й строки зберігання;умови відпустки.

Інформація,що втримується в заяві про державну реєстрацію лікувальних коштів і додатки до неї(далі - реєстраційна інформація),відповідно до положень цього Закону й інших нормативно-правових актів України підлягає державній охороні від розголошення й несумлінного комерційного використання. Міністерство охорони здоров'я України або уповноважені їм органи зобов'язані охороняти таку інформацію від розголошення й запобігати несумлінному комерційному використанню такої інформації.

Якщо лікувальні кошти зареєстровані в Україні,забороняється протягом п'яти років з дати такої реєстрації (незалежно від терміну дії будь-якого патенту,що має відношення до лікувальних коштів) використати реєстраційну інформацію для подання заяви про державну реєстрацію інших лікувальних коштів,крім випадків,коли право посилатися або використати така інформація отримана у встановленому порядку.

За розголошення,неправомірне використання реєстраційної інформації винні особи притягаються до дисциплінарної,адміністративної,цивільної й/або кримінальної відповідальності відповідно до законів України.

Для державної реєстрації лікувальних коштів,які базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності,на які відповідно до законів України виданий патент,заявник подає копію патенту або ліцензії,який дозволяє виробництво й продаж зареєстрованих лікувальних коштів. Заявники подають лист,у якому вказується,що права третьої сторони,захищені патентом,не піднімаються у зв'язку з реєстрацією лікувальних коштів.

На зареєстровані лікувальні кошти заявникові видається посвідчення,у якому відзначається термін дії,протягом якого лікувальні кошти дозволяються до застосування в Україні.

Лікувальні кошти можуть застосовуватися в Україні протягом п'яти років від дня його державної реєстрації. За бажанням особи,що подало заяву про державну реєстрацію лікувальних коштів,строк,протягом якого він дозволяється до застосування на території України,за рішенням органа,що реєструє,може бути скорочено.

У випадку виявлення невідомих раніше небезпечних властивостей лікувальних коштів Міністерство охорони здоров'я України або уповноважений їм орган можуть ухвалити рішення щодо повного або тимчасової заборони на його застосування.

Після закінчення строку,протягом якого зареєстровані лікувальні кошти були дозволені до застосування в Україні,лікувальні кошти можуть застосовуватися за умови його перереєстрації.

Рішення про відмову в державній реєстрації лікувальних коштів приймається,якщо не підтверджуються висновки щодо його ефективності й безпеки.

У державній реєстрації може бути відмовлене у випадку,якщо внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом діючі майнові права інтелектуальної власності,у тому числі при виробництві,використанні,продажу лікувальних коштів.

Про відмову в реєстрації лікувальних коштів Міністерство охорони здоров'я України або уповноважений їм орган у десятиденний строк надсилає заявникові письмову мотивовану відповідь. Рішення про відмову може бути оскаржене у встановленому законом порядку.

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікувальних коштів і розміри збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікувальних коштів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Не підлягають державній реєстрації лікувальні кошти,які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів і на замовлення лікувально-профілактичних установ з дозволених до застосування діючих і допоміжних речовин.

КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ КОШТІВ

Клінічні випробування лікувальних коштів проводяться з метою встановлення або підтвердження ефективності й нешкідливості лікувальних коштів. Вони можуть проводитися в спеціалізованих лікувально-профілактичних установах,які визначаються Міністерством охорони здоров'я України або уповноваженим їм органом.

Для проведення клінічних випробувань лікувальних коштів підприємства,установи,організації або громадяни подають відповідну заяву до Міністерства охорони здоров'я України або уповноваженого їм органа.

До заяви додаються матеріали,які містять загальну інформацію про лікувальні кошти,результати його до клінічного вивчення,зразки лікувальних коштів і проект програми клінічних досліджень.

Рішення про клінічні випробування лікувальних коштів приймається при наявності:

" позитивних висновків експертизи матеріалів до клінічного вивчення щодо ефективності лікувальних коштів і його безпеки;

" переконливих даних про те,що ризик побічної дії лікувальних коштів буде значно нижчим за очікуваний позитивний ефект.

Порядок проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань установлюється Міністерством охорони здоров'я України або уповноваженим їм органом.

Замовник клінічних випробувань має право одержувати інформацію про хід проведення клінічних випробувань лікувальних коштів,знайомити з результатами клінічної експертизи,порушувати клопотання про заміну спеціалізованої лікувально-профілактичної установи,де проводяться клінічні випробування.

Порядок ввозу в Україну лікувальних коштів:

На територію України можуть відвозиться лікувальні кошти,зареєстровані в Україні,при наявності сертифіката якості,що видається виробником.

Контроль за ввозом на митну територію України лікувальних коштів здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікувальних коштів.

Незареєстрованні лікувальні кошти можуть увозитися на митну територію України для:

" проведення докліничних досліджень і клінічних випробувань;

" реєстрації лікувальних коштів в Україні (зразки препаратів у лікарських формах);

" експонування на виставках,ярмарках,конференціях і т.п. без права реалізації;

" індивідуального використання громадянами.

Порядок ввозу лікувальних коштів у зазначених випадках визначається Міністерством охорони здоров'я України.

У випадках стихійного лиха,катастроф,епідемічного захворювання й т.п. по окремому рішенню Міністерства охорони здоров'я України дозволяється ввіз незареєстрованних в Україні лікувальних коштів закордонних країн при наявності документів,які підтверджують їхню реєстрацію й використання в цих країнах.

Державну реєстрацію (перереєстрацію) виробів медичного призначення в Україні здійснює Державна служба лікувальних коштів і виробів медичного призначення (далі - Державна служба).


Державна реєстрація (перереєстрація) виробів медичного призначення

Державна реєстрація (перереєстрація) ВМП здійснюється Державною службою.

Реалізація й використання в Україні ВМП дозволяється після їхньої державної реєстрації,крім випадків,які затверджені Міністерством охорони здоров'я України у встановленому порядку.

Модифікації ВМП підлягають реєстрації (перереєстрації) у порядку,передбаченому для реєстрації ВМП.

Для проведення державної реєстрації ВМП заявник подає в Державну службу заяву встановленого зразка.

Якщо заявник не є виробником ВМП,то він разом із заявою подає документ,що підтверджує його повноваження на реєстрацію від імені виробника,із вказівкою одержувача Свідоцтва про державну реєстрацію і його власника.


Відповідальність за вірогідність наданих документів,матеріалів,зразків несе заявник.

Державна служба протягом трьох робочих днів розглядає представлені заявником документи й матеріали й у письмовому виді повідомляє заявника про:

" напрямок на експертизу;

" відмова в проведенні державної реєстрації.

На підставі висновку експертизи Державна служба ухвалює рішення щодо державній реєстрації або відмові в державній реєстрації ВМП,про що повідомляє заявника письмово в десятиденний строк з дати одержання висновку.

Строк підготовки документів до державної реєстрації не може перевищувати 90 доби.

Підставою для відмови в державній реєстрації є висновок експертизи,що не підтверджує якість і безпеку ВМП.

Рішення Державної служби про відмову в державній реєстрації заявник може оскаржити у встановленому законодавством порядку.

У випадку позитивного рішення Державної служби щодо реєстрації дані про ВМП несуть до Державного реєстру медичної техніки й виробів медичного призначення.

Термін дії державної реєстрації ВМП становить 5 років.

Протягом терміну дії державної реєстрації заявник несе повну відповідальність за відповідність показників якості й безпеки зареєстрованих ВМП.

Після закінчення строку державної реєстрації ввозу ВМП в Україну,їхня реалізація й використання в Україні можливі тільки за умови перереєстрації.

Перереєстрація ВМП здійснюється в тому самому порядку,що й реєстрація.

По закінченні п'ятирічного строку від дня державної реєстрації ВМП реєстраційні посвідчення,видані Комітетом з новій медичній техніці МОЗ,і Свідоцтва про державну реєстрацію Національного агентства по контролі за якістю й безпекою продуктів харчування,лікувальних коштів і виробів медичного призначення підлягають перереєстрації в Державній службі відповідно до цього Порядку.

Перереєстрація ВМП проводиться у випадку:

" зміни назви ВМП,

" зміни форми випуску,

" зміни назви власника (виробника,розроблювача),

" передачі прав на виробництво іншому виробникові,

" зміни області застосування й рекомендацій із застосування,

" зміни вимог нормативної документації,

" зміни протипоказань і обмежень застосування,

" включення у ВМП нових матеріалів,які контактують із тілом людини.

Об всі зміни,які мають потребу в перереєстрації,заявник повинен поставити до відома Державну службу в 10-денний строк.

Перелік документів і матеріалів,необхідних для реєстрації (перереєстрації) виробів медичного призначення

1. Пронумерований перелік документів і матеріалів,представлених на реєстрацію.

2. Заява встановленого зразка від виробника або його представника (постачальника,розроблювача,імпортера й т.п.). Якщо заявник не є виробником ВМП,то він також подає документ,що підтверджує його повноваження на реєстрацію від імені виробника,із вказівкою отримувача Свідоцтва про державну реєстрацію і його власника (договір,доручення й т.п.).

3. Електронна версія переліку ВМП,що подаються на реєстрацію,з каталожними номерами (мовою оригіналу й українською мовою).

4. Проспекти,каталоги на ВМП.

5. Керівництво (інструкція) з експлуатації (застосування),технічний паспорт.

6. Сертифікати:

6.1. Сертифікат виробника.

6.2. Сертифікат походження.

6.3. Документи закордонні (національні або міжнародні),що підтверджують відповідність ВМП вимогам національних або міжнародних нормативних документів і характеризують умови його виробництва (при наявності).

7. Сертифікат відповідності на вироби,виданий відповідно до діючого законодавства України (при наявності).

8. Інформація щодо стандартів,нормативних баз,на підставі яких провадиться ВМП (при наявності).

9. Висновок за результатами державної метрологічної атестації - для коштів вимірювальної техніки.

10. Протоколи випробувань щодо якості,безпеці й ефективності ВМП (при наявності).

11. Етикетка або зразок маркірування ВМП.

12. Документи про реєстрації виробника в країні виробника,які належним чином легалізовані.

13. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,якщо заявник є суб'єктом підприємницької діяльності України.

Всі документи подаються у двох екземплярах з перекладом на українську мову,в оригіналі або у вигляді копій,нотаріально засвідчених або засвідчених органом,що видав оригінальний документ,або у вигляді копій,засвідчених печаткою заявника,за умови пред'явлення заявником оригіналів документів.

Документи після проведення експертизи заявникові не повертаються.

ПЕРЕЛІК виробів медичного призначення,які підлягають державній реєстрації в Україні

N
с/п
Коди ВМП згідно УКТ ЗЕД
Назва виробу
1
2505 10 00 00*
пісок кремнеземний і пісок кварцовий
2
3001 10*
залози й інші органи,які використаються з органотерапевтичною метою,висушені,здрібнені або не здрібнені в порошок
3
3001 90 10 00*
інші речовини людського походження,призначені для терапевтичного або профілактичного застосування
4
3001 90 99 00*
інші речовини людського або тваринного походження,призначені для терапевтичного або профілактичного застосування
5
3005*
вата,марля,бинти й аналогічні вироби (наприклад,перев'язний матеріал,липкий пластир,гірчичники),просочені або покриті фармацевтичними речовинами,підготовлені для роздрібної торгівлі,для застосування в медицині,хірургії,стоматології
6
3006 10*
кетгут хірургічний стерильний,аналогічні стерильної хірургічної перев'язної,шовні й стерильні адгезивні тканини,які застосовуються в хірургії для закривання ран;стерильні прокладки;стерильні кровоспинні поглинальні кошти (гемостатики),що використаються в хірургії або стоматології
7
3006 40 00 00
зубні цементи й інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів;цементи для реконструювання (відновлення) костей
8
3006 50 00 00
санітарні сумки й набори для надання першої допомоги
9
3306*
кошти для гігієни порожнечі рота або зубів,включаючи порошки й паща для зубних протезів;нитки,використовувані для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки),упаковані для роздрібної торгівлі
10
3307 90 00 00*
розчини для догляду за контактними лінзами й аналогічні вироби
11
3402 20 90 00*
мийні кошти й кошти для чищення (для стоматології)
12
3402 90 90 00*
мийні кошти й кошти для чищення (для хірургії)
13
3405 90 10 00*
кошти для полірування металевих поверхонь
14
3407 00 00 00
"стоматологічний віск" або суміші для одержання зліпків зубів,розфасовані в наборах,в упакуваннях для роздрібної торгівлі або у вигляді плиток,підківок,брусків і т.п.;інші препарати для зуболікувальних потреб,виготовлені на основі гіпсу (кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію)
15
3701 10 10 00*
фотопластинки й фотоплівки плоскі,сенсибілізовані,неекспоновані з будь-яких матеріалів,крім паперу,картону або тканини,рентгенівські - для медичних,стоматологічних потреб
16
3702 10 00 00*
фотоплівки сенсибілізовані,неекспоновані з будь-яких матеріалів,крім паперу,картону або тканини,рентгенівські
17
3707 90 30 00*
фотохімікати для рентгенівських плівок і пластинок
18
3816 00 00 00*
цементи вогнетривкі,аналогічні суміші
19
3822 00 00 00*
реагенти діагностичні або лабораторні на підкладках і приготовлені,діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без її
20
3824 10 00 00*
речовини сполучні готові,використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів
21
3824 90 65 00*
допоміжні продукти для ливарних виробництв (крім зазначених у позиції 3824 10 00)
22
3906 10 00 00*
поліметилметакрилат
23
3906 90 90 00*
акрилові полімери в первинних формах
24
3923 10 00 00*
виробу із пластмаси для транспортування й пакування товарів
25
3923 29 10 00*
виробу для транспортування й пакування з полівінілхлориду
26
3923 29 90 00*
виробу для транспортування й пакування з інших пластмас
27
3923 30 10 00*
сулії,пляшки,флакони й аналогічні вироби місткістю не більш ніж 2 л
28
3923 50*
пробки,кришки,ковпачки й інші пристосування для герметизації
29
3924 90 90 00*
туалетно-гігієнічні вироби із пластмаси
30
3926 20 00 00*
одяг і додаткові речі (включаючи рукавички)
31
3926 90 91 00*
виробу із пластмаси,виготовлені з листового матеріалу
32
3926 90 99 00*
соски силікону,іонообмінні стовпчика й т.п.
33
4005 99 00 00*
виробу з невулканізованих гумових сумішей
34
4009 10 00 00*
труби,шланги,не армовані,не комбіновані з іншими матеріалами,без фітингів
35
4014 10 00 00
оболонкові контрацептиви
36
4014 90 10 00
різні типи сосок і аналогічні вироби для дітей
37
4014 90 90 00*
вироби гігієнічні з вулканізованої гуми
38
4015 11 00 00*
рукавички хірургічні з гуми
39
4015 19 90 00*
рукавички для огляду з гуми
40
4015 90 00 00*
одяг і інші речі з гуми
41
4016 99 88 00*
виробу з незатверділої вулканізованої гуми
42
4803 00 10 00*
целюлозна вата
43
4818 40*
гігієнічні рушники,серветки,прокладки,тампони,пелюшки для грудних дітей,підгузники й аналогічні санітарно-гігієнічні вироби
44
4818 50 00 00*
одяг і доповнення до нього
45
4818 90*
виробу,застосовувані в хірургії,медицині й т.п.,не розфасовані для роздрібної торгівлі
46
4819 50 00 00*
упакування інші
47
5006 00 10 00*
нитки шовку
48
5006 00 90 00*
кетгут з натурального шовку
49
5402 61 00 00*
пряжа інша,односукана й багатосукана з нейлону або інших поліамідів
50
5601 10*
гігієнічні рушники й тампони,дитячі пелюшки й підгузники й аналогічні гігієнічні вироби з вати,синтетичних,штучних і інших текстильних матеріалів
51
5601 21*
вата з бавовни,виробу з вати
52
5601 22*
вата із синтетичних або штучних волокон
53
5601 29 00 00*
інші вироби з вати
54
6115 93 10 00*
панчохи еластичні для хворих з варикозним розширенням вен
55
6115 93 30 00*
гольфи (крім панчіх лікувальних)
56
6115 99 00 00*
панчохи й гольфи лікувальні з інших текстильних матеріалів
57
6210 10 91 00*
одяг у стерильних упакуваннях
58
6210 10 99 00*
інший одяг промислового виробництва
59
6212 20 00 00*
пояси й пояс-труси
60
6212 90 00 00*
інші бандажні вироби
61
6307 90 10 00*
санітарні вироби трикотажні
62
6307 90 99 00*
санітарні вироби інші
63
7010 10 00 00*
ампули
64
7010 20 00 00*
пробки,кришки й аналогічні вироби
65
7010 92 90 00*
пляшки,флакони для фармацевтичних продуктів місткістю понад 0,33 л,але не більш ніж 1 л
66
7010 93 70 00*
пляшки,флакони для фармацевтичних продуктів
67
7010 94 71 00*
пляшки,флакони для фармацевтичних продуктів місткістю понад 0,055 л,але не більш ніж 0,15 л
68
7010 94 79 00*
пляшки,флакони для фармацевтичних продуктів місткістю не більш ніж 0,055 л
69
7015 10 00 00*
скельця для окулярів,які коректують зір
70
7017*
посуд лабораторний,гігієнічний або фармацевтичний,скляний градуйований або неградуйований
71
7108 13 10 00*
пластини золоті,застосовувані в стоматології
72
7326 90 97 00*
інші вироби із заліза або постійні
73
7612 90 10 00*
тара нерозбірна циліндрична
74
8309 90 10 00*
кришки для закупорювання пляшок з алюмінію діаметром понад 21 мм
75
8309 90 90 00*
інші кришки для закупорювання пляшок
76
8413 20 90 00*
насоси ручні
77
8414 10 30 00*
насоси вакуумні
78
8414 60 00 00*
шафи витяжні (для лабораторій)
79
8414 80 31 00*
компресори продуктивністю не більш ніж 60 м3
80
8414 80 39 00*
компресори продуктивністю понад 60 м3
81
8418 30 91 00*
морозильники місткістю не більш ніж 400 л
82
8419 20 00 00
стерилізатори медико-хірургічні або лабораторні
83
8419 40 00 00*
апарати дистиляційні або ректифікаційні
84
8419 89 98 00*
устаткування лабораторне для обробки матеріалів шляхом зміни температури
85
8421 19 91 00*
центрифуги,використовувані в лабораторіях
86
8421 29 90 00*
устаткування для фільтрування або очищення рідин
87
8421 39 30 00*
устаткування для фільтрації або очищення повітря
88
8421 39 98 00*
устаткування для фільтрації або очищення газів
89
8423 10 90 00*
ваги для зважування людей,включаючи ваги для грудних дітей
90
8424 30 10 00*
піскоструминні,пароструминні й аналогічні струминні машини й апарати,які працюють від короткого повітря
91
8424 30 90 90*
інші піскоструминні й пароструминні машини
92
8456 30 11 00*
верстати електророзрядні із провідними каналами зв'язку
93
8456 30 19 00*
верстати електророзрядні
94
8459 29 00 00*
верстати для сверління
95
8460 21 90 00*
верстати шліфувальні
96
8480 10 00 00*
опоки й виливниці
97
8480 30 90 00*
моделі ливарні
98
8481 80 99 00*
клапани аерозольні
99
8514 20 10 00*
печі й камери індукційні
100
8514 20 90 00*
печі й камери діелектричні
101
8514 30 99 00*
печі й камери лабораторні
102
8515 11 00 00*
паяльники й пістолети паяльні
103
8515 29 90 00*
зварювальні апарати
104
8543 89 95 00*
устрої автоматичні обробки сигналів
105
8705 90 90 90*
автомобілі спеціального призначення,пересувна радіологічна станція
106
8713*
коляски інвалідні й інші засоби пересування для інвалідів,із двигуном або без двигуна або з іншим приводним механізмом
107
9001 30 00 00*
лінзи контактні
108
9001 40 41 00*
лінзи скляні для окулярів,які коректують зір,однофокусні,оброблені по обидва боки
109
9001 40 49 00*
лінзи скляні для окулярів,які коректують зір
110
9001 40 80 00*
лінзи скляні для окулярів,які коректують зір,інші
111
9001 50 41 00*
лінзи для окулярів з інших матеріалів,які коректують зір,однофокусні,оброблені по обидва боки
112
9001 50 49 00*
лінзи для окулярів з інших матеріалів,які коректують зір,інші
113
9001 50 80 00*
лінзи для окулярів з інших матеріалів,які коректують зір
114
9003 11 00 00*
оправи для окулярів пластмасові
115
9003 19 30 00*
оправи для окулярів з недорогоцінних металів
116
9003 19 90 00*
оправи для окулярів з інших матеріалів
117
9004 10 10 00*
окуляри й інші оптичні вироби коригувальні
118
9004 90 10 00*
окуляри з лінзами із пластмас
119
9004 90 90 00*
окуляри інші
120
9006 30 00 00*
фотоапаратури для медичного обстеження внутрішніх органів
121
9006 59 00 00*
Фотоапаратури,інші
122
9010 10 00 00*
апаратури й устаткування для автоматичного прояву або для автоматичної печатки виявлених плівок
123
9010 50 90 00*
інші апаратури й устаткування для прояву,негатоскопи
124
9011 10 90 00*
мікроскопи стереоскопічні
125
9011 20 90 00*
мікроскопи мікрофотографічні
126
9011 80 00 00*
інші мікроскопи
127
9012 10 90 00*
електронні мікроскопи
128
9013 20 00 00*
лазери,крім лазерних діодів
129
9017 30 10 00*
мікрометри й штангенциркулі
130
9017 30 90 00*
ручні інструменти для виміру довжини
131
9018 11 00 00
електрокардіографи
132
9018 12 00 00
апарати діагностичні для ультразвукових обстежень (сканери)
133
9018 13 00 00
магніторезонансні томографи
134
9018 14 00 00
сцинтиграфічні апаратури
135
9018 19 10 00
прилади для відстеження двох або більше параметрів
136
9018 19 90 00
інші прилади для відстеження параметрів
137
9018 20 00 00
апаратура,що використає ультрафіолетові або інфрачервоні промені
138
9018 31 10 00
шприци з голками або без голок із пластмасових матеріалів
139
9018 31 90 00
шприци інші
140
9018 32 10 00
голки трубчасті металеві
141
9018 32 90 00
голки для накладення швів
142
9018 39 00 10
катетери
143
9018 39 00 30
зонди
144
9018 39 00 50
бужі
145
9018 39 00 90
інші хірургічні приналежності
146
9018 41 00 00
бормашини,об'єднані або не об'єднані з іншим стоматологічним устаткуванням на загальній основі
147
9018 49 10 00
долота,диски,фрези й щітки для стоматологічних бурів
148
9018 49 90 00
інші стоматологічні встаткування
149
9018 50 10 00
прилади й апарати офтальмологічні неоптичні
150
9018 50 90 00
прилади й апарати офтальмологічні оптичні
151
9018 90 10 00
інструменти й апарати для виміру артеріального тиску
152
9018 90 20 00
ендоскопи
153
9018 90 30 00
апарат "штучної бруньки"
154
9018 90 41 00
ультразвукові прилади
155
9018 90 49 00
інші прилади,призначені для діатермії
156
9018 90 50 00
апарати для переливання крові
157
9018 90 60 00
прилади й апарати для анестезії
158
9018 90 70 00
літотриптори ультразвуку
159
9018 90 75 00
апарати для нервової стимуляції
160
9018 90 85 10
прилади для уливання розчинів
161
9018 90 85 90
інші прилади,які використаються в медицині,хірургії,стоматології
162
9019 10 10 00*
апарати вібромасажні електричні
163
9019 10 90 00*
апаратури для механотерапії
164
9019 20 00 00
апарати для озонотерапії,кисневої й аерозольної терапії,штучного дихання,реанімації й інша апаратури для дихальної терапії
165
9020 00 90 00*
апарати дихальні й газові маски
166
9021 11 00 00
протези суглобів
167
9021 19 10 00*
пристосування ортопедичні
168
9021 19 90 00
пристосування для лікування переломів
169
9021 21 10 00
зуби штучні із пластичних матеріалів
170
9021 21 90 00
зуби штучні з інших матеріалів
171
9021 29 00 00*
деталі для протезування зубів
172
9021 30 10 00
протези очей
173
9021 30 90 00*
інші частини тіла штучні
174
9021 40 00 00*
апарати для поліпшення слуху,за винятком частин і приналежностей
175
9021 50 00 00
серцеві стимулятори,за винятком частин і приналежностей
176
9021 90 90 00*
інші пристосування ортопедичні
177
9022 12 00 00
томографи комп'ютерні
178
9022 13 00 00
апаратури для використання в стоматології
179
9022 14 00 00
інші апаратури для використання в медицині,хірургії
180
9022 19 00 00*
апаратури,що використає рентгенівське випромінювання для іншого використання
181
9022 21 00 00
апаратури,що використає альфа -,бета - або гамма-випромінювання для використання в медицині,хірургії
182
9022 29 00 00*
апаратури,що використає альфа-,бета- або гамма-випромінювання для іншого використання
183
9022 30 00 00*
трубки рентгенівські
184
9022 90 10 00*
екрани рентгенівські люмінесцентні,екрани рентгенівські,підсилювальні екрани й сітки протирозсіювальні
185
9022 90 90 00*
інші апаратури для використання в медицині
186
9025 11 91 00
термометри медичні
187
9025 19 91 00*
термометри електронні
188
9027 20 10 00*
хроматографи газу
189
9027 20 10 90*
інші хроматографи
190
9027 20 90 00*
апарати для електрофорезу
191
9027 30 00 10*
атомно-абсорбційні спектрофотометри
192
9027 30 00 90*
інші спектрофотометри
193
9027 50 00 00*
інші прилади й апарати,які використають оптичні випромінювання (ультрафіолетове,видиме,інфрачервоне)
194
9027 80 11*
електронні p-метри,rH-метри й інші апарати для виміру електропровідності
195
9027 80 91 00*
віскозиметри,прилади для виміру пористості й розширення
196
9027 80 97 00*
інші прилади й апарати для фізичних або хімічних аналізів
197
9027 90 10 00*
мікротоми
198
9030 10 90 00*
прилади й апарати для виміру й виявлення іонізуючого випромінювання
199
9032 10 91 00*
термостати з електричним пусковим устроєм
200
9033 00 00 00*
частини й приналежності для машин,апаратів,групи 90,не включені до інших груп
201
9402 10 00 00
крісла стоматологічні
202
9402 90 00 00*
меблі медичні,хірургічні
203
9405 40 10 00*
прожектори (операційні лампи)

____________
* Використаються з медичною метою,що підтверджено документально,мають відповідне маркірування.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014