+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Судова справа WebMoney

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення боргу,в обґрунтування якого вказав,що він та відповідач є учасниками системи обліку трансферту майнових прав вимог цифровими титульним знаками «WebMoney Transfer»,яка представляє собою систему онлайн - платежів і середовищем для ведення електронного бізнесу між учасниками в мережі Інтернет.

В 2008 році між ним та відповідачем був укладений в електронній формі договір займу титульних знаків в системі "WebMoney Transfer" мережі Інтернет,який був підписаний ними аналогами власноручного підпису. Згідно до вищевказаного договору позивач передав у власність відповідачу титульні знаки в об'ємі 400 WMZ,а позичальник зобов'язався повернути титульні знаки в об'ємі 496 WMZ не пізніше чим через 30 діб після отримання позики.

Однак,після закінчення строку,вказаного в договорі,відповідач свої зобов'язання по договору не виконав,хоча позивач в письмовій формі звертався до нього з вимогою про повернення боргу. Відповідно до вищевказаного договору сторони домовились,що вартість одного титульного знаку WMZ дорівнює 1 долару США,тому позивач вимагав стягнути з відповідача суму основного боргу у розмірі 400 доларів США,що еквівалентно 3201,98 гривень,3% річних у сумі 17,65 доларів США,що еквівалентно 141,27 гривні,недоотримані відсотки за користування титульними знаками у сумі 96 доларів США,що еквівалентно 768 гривням,а всього:4111 гривень 25 копійок. Також,позивач просив стягнути з відповідача здійснені ним судові витрати пов'язані з наданням правової допомоги у розмірі 1500 російських рублів,що еквівалентно 366,30 гривням та 800 гривень,а всього:1136,30 гривень,судовий збір у розмірі 52 грн.,та витрати на інформаційно - технічне забезпечення у розмірі 120 грн.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги,давши пояснення,аналогічні викладеним в позовній заяві. Позивач у судове засідання не з'явився,але надав заяву з проханням розглядати справу за його відсутності. Позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідач та його представник у судові засідання не з'явились,причини неявки не повідомили,про день та час слухання справи були повідомлені належним чином. Заяви про розгляд справи за їх відсутності до суду не надходило,тому судом,відповідно до ч.4 ст.169 ЦПК України,було ухвалено про розгляд справи на підставі наявних у ній даних та доказів без участі відповідача.

Суд,вислухавши пояснення представника позивача,вивчивши матеріали справи,позовні вимоги задовольнив з наступних підстав:

Судом було встановлено,що позивач і відповідач є учасниками системи обліку трансферту майнових прав вимог цифровими титульним знаками "WebMoney Transfer",яка представляє собою систему онлайн - платежів і середовищем для ведення електронного бізнесу між учасниками в мережі Інтернет. Володільцем і адміністратором цієї Системи є компанія WM Transfer Ltd,інтереси якої представляє її керуюча компанія UAB "DICSA BALTIC".
Для взаєморозрахунків між учасниками в системі "WebMoney Transfer" використовуються титульні знаки,які є еквівалентом обміну в товарообороті,який відбувається в мережі Інтрент.
Між сторонами був укладений в електронній формі договір займу титульних знаків в системі "WebMoney Transfer" мережі Інтернет,який був підписаний ними аналогами власноручного підпису.
Згідно п. 1.1.,п. 2.2. вищевказаного договору позикодавець передає у власність позичальнику титульні знаки в об'ємі 400 WMZ,а позичальник зобов'язується повернути титульні знаки в об'ємі 496 WMZ не пізніше чим через 30 діб після отримання позики.
Відповідно до п.1.3 вищевказаного договору сторони домовились,що вартість одного титульного знаку WMZ дорівнює 1 долару США.

Згідно п. 1.4. даного договору сторони визнали вартість величини позики титульних знаків WMZ еквівалентної 400 доларів США. Таким чином,виходячи з того,що в системі "WebMoney Transfer" один титульний знак WMZ еквівалентний одному долару США,відповідач повинен був повернути предмет позики позивачу в об'ємі,еквівалентному 496 доларів США.

Як вбачалося з виписки із журналу операцій системи "WebMoney Transfer" від 12.08.09 р. за № 1008/09-231746 наданої директором UAB "DICSA BALTIC" позивач належним чином виконав свої договірні зобов'язання перед відповідачем і передав останньому титульні знаки в об'ємі 400 WMZ,а відповідач отримав вищевказані титульні знаки,але у встановлені договором строки їх не повернув,тобто свої зобов'язання по договору перед позивачем не виконав.

Працівниками ВДСБЕЗ ЛМУ ГУМС України в Луганській області була проведена перевірка за наслідками якої було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за ознаками складу злочину,передбаченого ст. 190 КК України.

При цьому у вказаній постанові вказується,що між сторонами виникли цивільно - правові відносини,що відповідач від договору займу не відмовляється і,як тільки в нього з'являться кошти,зобов'язується повернути позивачеві борг.

Згідно ч. 1 ст. 205 ЦК України правочин може вичинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину,якщо інше не встановлено законом.

Згідно до ч. 1 ст. 207 ЦК України правочин вважається таким,що вчинений у письмовій формі,якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документа,листах,телеграмах,якими обмінялися сторони. Відповідно до ч. 1 ст. 639 ЦК України договір може бути укладений у будь-якій формі,якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.
Згідно ст. 8 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те,що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того,що він має електронну форму.
Згідно ст. 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис" електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те,що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.
Таким чином,судом встановлено,що договір укладений в електронній формі,має таку ж юридичну силу як і письмовий.
Згідно ст. 1046 ЦК України за договором позики позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти або інші речі,визначені родовими ознаками,а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей,визначених родовими ознаками. Частиною 1 ст.1049 ЦК України передбачено,що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі,визначені родовими ознаками,у такій самій кількості,такого самого роду та такої самої якості,що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку,що встановлені договором.
Згідно із ч. 1 ст. 192 ЦК України,законним платіжним засобом,обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України,є грошова одиниця України - гривня.
Із довідки наданої Національним банком України вбачається,що курс долара США до української гривні станом на 01.10.09 р. складає 800,4000 гривень за 100 доларів США,тобто сума боргу виходячи із підрахунку 496 доларів США х 08,004 гривень у національній валюті України складає 3969,98 гривень.
Суд не приймає до уваги пояснення відповідача,що він не укладав з позивачем договору займу цифрових титульних знаків "WebMoney Transfer",що він лише укладав договір про намір укласти такий договір,що це хтось інший за нього отримав ці титульні знаки,бо в порушення ст.ст.58-60 ЦПК України,відповідач не довів суду ці обставини відповідними доказами,він не оскаржував у судовому порядку договір займу і тому суд вважає доведеним позивачем факт отримання позики відповідачем.
Оскільки відповідач отримав позику від позивача,та не виконав своє зобов'язання щодо її своєчасного повернення,суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог щодо стягнення суми боргу в розмірі 3969,98 гривень .
Згідно ст. 612 ЦК України боржник вважається таким,що прострочив,якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк,встановлений договором або законом.
Згідно ч.2 ст. 625 ЦК України боржник,який прострочив виконання грошового зобов'язання,на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення,а також три проценти річних від простроченої суми,якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Судом встановлено,що сторони не передбачали при укладенні договору сплату відсотків відповідно до ст. 1048 ЦК України у будь-якій сумі,тому з відповідача підлягає стягненню згідно до ст. 625 ЦК України три відсотка річних з простроченої суми згідно заявлених вимог з 05.08.08 р. по 01.10.09 р. в розмірі 17,65 доларів США,що еквівалентно 141,27 гривням (496 х 3 %:365 х 433=17,65 доларів США х 08,004 грн.=141,27 грн.).
Відповідно до ст. 84 ЦПК України з відповідача підлягають стягненню витрати пов'язані з наданням правової допомоги у розмірі 1500 російських рублів,що відповідно до довідки наданої Національним банком України еквівалентно 366,30 гривням та 800 гривень,оскільки вони документально підтверджені.
Згідно ст. 88 ЦПК України з відповідача слід стягнути на користь позивача судовий збір в розмірі 52,48 гривень та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 120 гривень.
Керуючись ст.ст. 57-60,212-215,88,84 ЦПК України,ст.ст. 192,1046-1049,258 ЦПК України,суд,-
Позовні вимоги задовольнив. Стягнув з відповідача на користь позивача суму основного боргу у розмірі 3969,98 гривень,3% річних у сумі 141,27 гривень,а всього 4111 (чотири тисячі сто одинадцять) гривень 25 копійок., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014