+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Технологічна схема здійснення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,які розташовані у зоні діяльності Київської регіональної митниці

Облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у Київській регіональній митниці здійснюється у відповідності з вимогами Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах.

Дана Технологічна схема здійснення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,які розташовані у зоні діяльності Київської регіональної митниці,регламентує дії посадових осіб Київської регіональної митниці по здійсненню обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,які зареєстровані в органах державної влади України,у зоні діяльності Київської регіональної митниці,а саме:

- всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,незалежно від форм власності;

- представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності,які не займаються самостійно комерційною діяльністю,але здійснюють декларування товарів,що переміщуються через митний кордон України для власних потреб представництв;

- фізичних осіб - підприємців,без створення юридичної особи,які бажають здійснювати зовнішньоекономічні операції та знаходяться в зоні діяльності Київської регіональної митниці.

Філії та інші відокремлені підрозділи українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,без створення юридичної особи,не підлягають обліку у Київській регіональній митниці.

Ведення обліку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності здійснюється згідно з Обліковою карткою,яка заповнюється державною мовою друкованими літерами,засвідчується особистим підписом керівника та завіряється печаткою суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
В даній картці повинні бути заповнені всі графи,вилучення граф встановленої форми Облікової картки не допускається.

Облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у митниці поза місцем їх державної реєстрації,відповідно до зон діяльності оперативних підрозділів митниці,здійснюється виключно за рішенням начальника митниці та його перших заступників.

Якщо при перевірці документів для здійснення обліку посадовою особою групи обліку було виявлено,що реєстраційні або установчі документи суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності не відповідають вимогам законодавства України,документи та лист-звернення (гарантійний лист) суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності передаються на розгляд керівництву для узгодження.

Посадова особа групи обліку перевіряє надані документи,звіряє копії документів з оригіналами та погоджує рішення про можливість здійснення обліку зі старшим групи обліку. Старший групи обліку перевіряє інформацію про даного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в електронній базі даних учасників,які обліковані у Київській регіональній митниці .


Перший та другий примірники Облікової картки разом з копіями документів залишаються у групі обліку Третій примірник повертається суб'єкту для засвідчення факту його обліку у митниці,про що ним вчиняється запис на звороті першого екземпляра Облікової картки:"Документи надав,облікову картку отримав,дата і підпис".

Облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності реєструється посадовою особою групи обліку в Журналі обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Анулювання Облікової картки здійснюється у випадках втрати Облікової картки,ліквідації підприємства або зміни його назви,призупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкта,виявлення підроблених документів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності,недостовірних даних,подвійного обліку у зоні діяльності Київської регіональної митниці,здійснення обліку в іншому митному органі (окрім випадків,визначених Держмитслужбою України) тощо.

Посадові особи підрозділу митного оформлення здійснюють перевірку на наявність боргів і порушень митного законодавства України відповідним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності,про що робить запис на листі-зверненні суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та надає зазначений лист-звернення до керівництва. Керівництво підрозділу митного оформлення за місцем обліку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності надає на листі-зверненні пропозиції щодо можливості анулювання Облікової картки та направляє зазначений лист-звернення до загального відділу.

Загальний відділ,після реєстрації даного листа-звернення,передає його на підпис керівництву митниці для прийняття остаточного рішення щодо можливості анулювання Облікової картки.

Анульована Облікова картка залишається у справах Групи обліку разом із комплектом документів,на підставі яких здійснювався облік даного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у митниці.

Номер Облікової картки,що анулюється,в подальшому не використовується.

Відповідальність за достовірність наданих для обліку документів та заявлених в обліковій картці відомостей несе керівник підприємства,на яке оформлена облікова картка.
Посадові особи групи обліку несуть відповідальність за порушення вимог даної Технологічної схеми.На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014