+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці

Охорона праці - це система правових,соціально-економічних,організаційно-технічних,санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,спрямованих на збереження життя,здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Основним нормативно-правовим актом у сфері охорони праці,який встановлює відповідальність за порушення встановлених вимог щодо охорони праці є Закон України "Про охорону праці". Відповідно до даного Закону за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці встановлені різні види відповідальності:дисциплінарна,адміністративна,матеріальна,кримінальна. Передбачена відповідальність як підприємств,так і самих працівників. Дисциплінарна відповідальність регулюється Кодексом законів про працю і передбачає такі види покарання,як догана та звільнення.

Адміністративна відповідальність встановлюється Кодексом про адміністративні правопорушення і передбачає накладення на службових осіб,громадян-власників штрафів.

Матеріальною відповідальністю передбачено відшкодування збитків,завданих підприємствами працівникам (або членам їх сімей),які постраждали від нещасного випадку або профзахворювання.

В разі порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи,які відповідно до законодавства використовують найману працю,притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу. Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу,яка відповідно до законодавства використовує найману працю,від усунення виявлених порушень у визначені строки. В свою чергу,максимальний розмір штрафу не може перевищувати п'яти відсотків середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи,яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Несплата або неповна сплата юридичними чи фізичними особами,які відповідно до законодавства використовують найману працю,штрафу тягне за собою нарахування пені на несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України,що діяла в період такої несплати,за кожен день прострочення.

Притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Державний нагляд за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють служби охорони праці,державні органи з нагляду за охороною праці,з питань радіаційної безпеки,з питань пожежної безпеки,з питань гігієни праці.

Посадові особи спеціально уповноважених державних органів з нагляду за охороною праці мають право:

- безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства,фізичних осіб,які використовують найману працю,та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку дотримання закону;

- видавати роботодавцям обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків щодо охорони праці;

- забороняти експлуатацію підприємств,окремих робочих місць до усунення порушень,які створюють загрозу життю працюючих;

- притягати до адміністративної відповідальності працівників,які порушили законодавчі та інші нормативно-правові акти з охорони праці.

Роботодавець зобов'язаний безплатно створювати необхідні умови для роботи посадових осіб державних органів з нагляду за охороною праці.

Громадський контроль за виконанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки,їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.

Професійні спілки здійснюють громадський контроль:

- за дотриманням законодавства про охорону праці;

- створенням безпечних і нешкідливих умов праці,належних виробничих та санітарно-побутових умов;

- забезпеченням працівників спецодягом,спецвзуттям,іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

Посадові особи підприємств або громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності,винні у порушенні вимог законодавства про охорону праці,якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого,притягаються до кримінальної відповідальності:штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до 2-х років. А якщо ці порушення спричинили загибель людей,то посадові особи можуть бути позбавлені волі на термін до 7-ми років.На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014