+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Отримання патенту на винахід (корисну модель)

Корисна модель — нове технічне рішення,що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним. Фактично корисні моделі є підвидом винаходів у праві інтелектуальної власності,однак на відміну від останніх,вони мають коротший термін захисту (10 років в Україні,від 6 до 10 років у інших країнах) та менш жорсткі умови патентоздатності. Корисна модель вважається патентоздатною,якщо вона є новою та придатною до промислового використання.

Винахід - технічне рішення,що є новим,корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності,що засвідчується особливим правоохоронним документом,який має назву патент.

Особа,яка бажає одержати патент на винахід (корисну модель) і має на це право,може подати заявку на його видачу до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент),який приймає,розглядає та проводить експертизу заявок.
За дорученням заявника заявку можна подати через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.
Іноземні особи та особи без громадянства,які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України,реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
Заявка - сукупність документів,необхідних для видачі патенту.
Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів,пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).
Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.
Заявка складається українською мовою й повинна містити:
заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);
опис винаходу (корисної моделі);
формулу винаходу (корисної моделі);
креслення (якщо на них є посилання в описі);
реферат.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується,але не більше ніж на шість місяців,якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.
Строки та порядок сплати зборів за подання заявки,а також їх розміри зазначені в Порядку сплати зборів за дії,пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності,затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року.
Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки,то до заявки додаються клопотання про надання пільги та копія документа,який підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору.


Як подати заявку на винахід (корисну модель) до іноземної держави?
Відповідно до частини першої статті 37 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Держдепартаменту та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.
Якщо протягом трьох місяців від дати надходження заявки до заявника не надійде повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці,заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано у відповідний орган іноземної держави.
Якщо заявник бажає подати заявку до іноземної держави раніше зазначеного строку,він може подати до Укрпатенту клопотання про надсилання повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного в Законі строку
Важливо звернути увагу на таке:якщо національний заявник подасть заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) до відомства іноземної держави з порушенням положень статті 37 Закону,патент України на той самий винахід (корисну модель) може бути визнано в судовому порядку недійсним.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014