+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення пакет документів:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до установчих документів;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін;
- Документ,що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення таких змін;

- оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

- 2 примірники змін до установчих документів у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

- квитанція,що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації;

В тому разі,якщо внесення зміни до статуту пов'язані із зменшенням статутного капіталу,крім вищезазначених документів,додатково подається документ,що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

Із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи,крім документів,які зазначені вище,додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія,нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

- заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);

- заяви,договору,іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи,якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Якщо зміни до установчих документів,здійснюються на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників,додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія,копія,завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть такої фізичної особи.

У разі зміни мети установи,додатково подається копія відповідного судового рішення.

Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи вноситься
до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи,які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи,якщо:документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;

- документи не відповідають встановленим вимогам;

- документи подані не у повному обсязі;

- документи подані з порушенням встановленого строку;
- документи подано особою,яка не має на це повноважень;

- якщо до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

У разі проведення державної реєстрації змін до установчих документів,які пов'язані із зміною найменування юридичної особи,державний додатково повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру.
, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014