+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Етапи реєстрації (правового перебування) іноземців на території України

Перший етап – ідентифікаційний номер.

Перш за все,іноземець повинен отримати ідентифікаційний номер (код).
Ідентифікаційний код платника податків для іноземця або ідентифікаційний податковий номер для іноземця (у законодавстві зустрічаються різні формулювання одного і того самого поняття),- використовується:
- для внесення інформації про іноземного громадянина в державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- при відкриті для іноземного громадянина банківських рахунків,в тому числі рахунків нерезидентів - інвесторів,або рахунків у цінних паперах тощо;
- при заснуванні в Україні за участю іноземного громадянина юридичних осіб;
- при посвідченні установчих документів за участю іноземного громадянина;
- при посвідченні нотаріально договорів,довіреностей,інших правочинів за участю іноземного громадянина на території України;
- при нарахуванні та виплаті будь-якого доходу іноземному громадянину отриманого з України.
Другий етап - дозвіл на працевлаштування.
Дозвіл на працевлаштування оформляється іноземцю або особі без громадянства (далі - іноземець),який має намір займатися в Україні трудовою діяльністю,за умови,якщо в країні (регіоні) відсутні працівники,які спроможні виконувати цей вид роботи,або є достатні обгрунтування доцільності використання праці іноземних фахівців.
Дозвіл на працевлаштування оформляється і видається Державним центром зайнятості Мінпраці (далі - Державний центр зайнятості) або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим,областей,міст Києва та Севастополя для роботи на підприємстві,в установі,організації,які запросили іноземця на певну посаду (за фахом).

Дозвіл на працевлаштування видається,як правило,на термін до одного року. Цей термін може бути продовжено.
Максимальний термін безперервного перебування іноземця в Україні на підставі отриманих дозволів на працевлаштування не може перевищувати 4 років.
Після не менше ніж шестимісячної перерви іноземець може знову отримати дозвіл на працевлаштування в Україні.
Продовження терміну дії дозволу на працевлаштування є підставою для звернення до органів внутрішніх справ щодо продовження терміну перебування в Україні.
Незалежно від стану на ринку праці дозвіл на працевлаштування не видається,якщо:
у поданих для видачі дозволу документах містяться відомості,що суперечать вимогам законодавства та міжнародних договорів України;
контрактом передбачаються умови праці іноземців гірші,ніж громадян України,які працюють за аналогічним фахом;
виявлено факти подання іноземцем або роботодавцем свідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
іноземець має намір зайняти посаду або займатися трудовою діяльністю,яка відповідно до законодавства пов'язана з належністю до громадянства України;
встановлено наявність фактів порушення іноземцем законодавства України під час перебування на її території;
від дати попередньої відмови іноземцю в оформленні візи минуло менше одного року.

Іноземець,який оформився на роботу без дозволу на працевлаштування,підлягає видворенню з України.
Відповідно до статті 8 Закону України ( 803-12 ) "Про зайнятість населення" у разі використання праці іноземців без дозволу державної служби зайнятості з підприємств,установ та організацій незалежно від форми власності державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку особу у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Ці кошти спрямовуються до державного фонду сприяння зайнятості населення.
За розгляд заяви про надання дозволу на працевлаштування та продовження терміну його дії з роботодавця справляється плата в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

Іноземні громадяни та особи без громадянства,які знаходяться на території України на законних підставах,можуть тимчасово перебувати на території нашої країни на період дії візи,але не більше ніж 90 діб. Такі особи зобов'язані зареєструвати свої паспортні документи і виїхати з України після закінчення відповідного терміну перебування.

Продовження терміну перебування на Україні можливо при отриманні посвідки на тимчасове проживання,перевагою якої є можливість іноземного громадянина перетинати кордон країни без перешкод протягом дії зазначеного документа. Отримання посвідки на тимчасове проживання можливе лише за наявності у іноземного громадянина дозволу на працевлаштування,виданого відповідним центром зайнятості.

Третій етап - реєстрація.
Якщо іноземний громадянин не проходить процедуру реєстрації у встановлений термін-піддається штрафних санкцій. Штраф може бути встановлено від 340 грн. до 1700 грн.
Термін реєстрації залежить від мети приїзду в Україну.
Необхідні документи для реєстрації іноземця
За дозволом на працевлаштування:
1. 2 фотокартки іноземця 3,5 на 4,5.
2. Заява від приймаючої сторони (підприємства).
3. Копія дозволу на працевлаштування,завірена печаткою підприємства.
4. Копія свідоцтва про реєстрацію приймаючої сторони,завірена печаткою підприємства.
5. Копія довідки з ЄДРПОУ,завірена печаткою підприємства.
6. Копія картки про реєстрацію підприємства в ОВІР,завірена печаткою підприємства.
7. Заяву іноземця у встановленій формі.
8. Оригінал паспорта іноземця та його копія. Якщо є імміграційна картка - оригінал і копія.
9. Нотаріальна копія договору оренди для проживання іноземця із зазначенням імені іноземця,засвідчена в ЖЕКу,якщо приміщення належить підприємству - документи,що підтверджують право власності на приміщення.
10. Копія медичної страховки (Укрінмедстрах - екстрена медична допомога) на час перебування на території України (звільняються Росія та Білорусія).
11. Оплата квитанцій послуги ОВІР та держмито.
По приватному в'їзду:
1. 2 фотокартки іноземця 3,5 на 4,5.
2. Заяву іноземця у встановленій формі.
3. Оригінал паспорта іноземця та його копія. Якщо є імміграційна картка - оригінал і копія.
4. Засвідчена в ЖЕКу,заява установленого зразка від фіз. особи,яка приймає іноземного громадянина.
5. Копія медичної страховки на час перебування на території України (звільняються Росія та Білорусія).
6. Прохання від власника квартири.
7. Оплата квитанцій послуги ОВІР та держмито.

Четвертий етап - посвідка на тимчасове проживання.

У відповідності з п. 8 Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну,їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію,затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 29.12.1995 року,іноземцям та особам без громадянства,які прибули в Україну для працевлаштування на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування і візи типу ІМ-1,якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України,органами міграційної служби оформлюється посвідка на тимчасове проживання в порядку,установленому Державною митною службою за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби. Іноземцям та особам без громадянства,які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги,зареєстрованих у встановленому порядку,на підставі візи типу С-3 із спеціальним написом на візовій етикетці "Міжнародна технічна допомога" та відповідного подання державної установи,підприємства або організації,що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги,якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України,територіальними органами або підрозділами Державного департаменту у справах громадянства,імміграції та реєстрації фізичних осіб* оформлюється посвідка на тимчасове проживання в порядку,встановленому МВС за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби.


П'ятий етап - посвідка на постійне проживання.
Згідно законодавства України,постійну посвідку на проживання мають право отримати:
1) діячі науки і культури,діяльність яких відповідає державним інтересам України;
2) висококваліфіковані фахівці і співробітники,в яких є гостра необхідність для економіки України;
3) особи,які зробили інвестування в економіку України іноземної конвертованої валюти на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США,і зареєстрували інвестицію згідно з порядком,визначеним Кабінетом Міністрів України;
4) особи,які є рідним братом або сестрою,дідом або бабою,внуком або внучкою громадян України;
5) особи,які раніше перебували в громадянстві України;
6) батьки,чоловік (дружина) іммігранта і його неповнолітні діти;
7) особи,які безперервно прожили на території України на протязі трьох років з моменту надання ним статусу біженців в Україні або притулку в Україні,а так само їх батьки,чоловік (дружина) і неповнолітні діти,які проживають разом з ними;
8) одному з подружжя,якщо другий,з яким він знаходиться в законному браку більше двох років,є громадянином України,дітям і батькам громадян України;
9) особам,які є опікунами або опікунами громадян України,або знаходяться під опікою або опікуванням громадян України;
10) особам,які мають право на здобуття громадянства України по територіальному походженню;
11) особам,імміграція яких є державним інтересом для України.
12) українцям за кордоном,подружжю - українцям за кордоном,їх дітям в разі спільного в'їзду і перебування на території України.

Шостий етап -громадянство.
Прийняття до громадянства України
Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1. визнання i дотримання Конституцiї України ( 254к/96-ВР ) та законiв України;
2. зобов'язання припинити iноземне громадянство або неперебування в iноземному громадянствi (для осiб,якi були громадянами держав,мiжнароднi договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови,якщо доведуть,що вони не є громадянами iншої договiрної сторони).
Особи,якi є iноземцями,мають взяти зобов'язання припинити iноземне громадянство i подати документ про це,виданий уповноваженими органами вiдповiдної держави,до органу,що прийняв документи про прийняття їх до громадянства України,протягом року з моменту прийняття їх до громадянства України.
Якщо особа,маючи всi передбаченi законодавством цiєї держави пiдстави для отримання такого документа,з незалежних вiд неї причин не може його отримати або їй надано статус бiженця в Українi чи притулок в Українi,вона подає декларацiю про вiдмову вiд iноземного громадянства. Це правило не поширюється на осiб,якi є громадянами держав,мiжнароднi договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови,якщо доведуть,що вони не є громадянами iншої договiрної сторони.
Зобов'язання припинити iноземне громадянство не вимагається вiд iноземцiв,якi є громадянами держав,законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства iншої держави або мiжнароднi договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України,а також осiб,яким надано статус бiженця в Українi чи притулок в Українi,та осiб без громадянства;
3. безперервне проживання на законних пiдставах на територiї України протягом останнiх п'яти рокiв.
Ця умова не поширюється на особу,яка перебуває у шлюбi з громадянином України термiном понад два роки та постiйно проживає в Українi на законних пiдставах,i на особу,яка постiйно проживає в Українi на законних пiдставах та перебувала з громадянином України понад два роки у шлюбi,який припинився внаслiдок його смертi.
Для осiб,яким надано статус бiженця в Українi чи притулок в Українi,термiн безперервного проживання на законних пiдставах на територiї України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу бiженця в Українi чи притулку в Українi,а для осiб,якi в'їхали в Україну особами без громадянства,- на три роки з моменту одержання дозволу на проживання в Українi;
4. отримання дозволу на постiйне проживання в Українi.
Ця умова не поширюється на осiб,якi мають у паспортi громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року вiдмiтку про постiйну або тимчасову прописку на територiї України,а також на осiб,яким надано статус бiженця в Українi або притулок в Українi;
5. володiння державною мовою або її розумiння в обсязi,достатньому для спiлкування. Ця умова не поширюється на осiб,якi мають певнi фiзичнi вади (слiпi,глухi,нiмi);
6. наявнiсть законних джерел iснування. Ця умова не поширюється на осiб,яким надано статус бiженця в Українi або притулок в Українi.
Положення,передбаченi пунктами 3-6 частини другої статтi 9 Закону України Про громадянство України,не поширюються на осiб,якi мають визначнi заслуги перед Україною,i на осiб,прийняття яких до громадянства України становить державний iнтерес для України.
Прийняття до громадянства України дiтей,якi проживають в Українi i один з батькiв яких або опiкун чи пiклувальник має дозвiл на постiйне проживання в Українi,здiйснюється без урахування умов,передбачених пунктами 1,3-6 частини другої статтi 9 Закону України Про громадянство України.
До громадянства України не приймається особа,яка:
1. вчинила злочин проти людства чи здiйснювала геноцид;
2. засуджена в Українi до позбавлення волi за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимостi);
3. вчинила на територiї iншої держави дiяння,яке визнано законодавством України тяжким злочином.
Особа,яка набула громадянство України i подала декларацiю про вiдмову вiд iноземного громадянства,зобов'язується повернути паспорт iноземної держави до уповноважених органiв цiєї держави.
Датою набуття громадянства України у випадках,передбачених статтею 9 Закону України Про громадянство України,є дата видання вiдповiдного Указу Президента України.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014