+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Отримання статусу біженця в Україні

Відповідно до законодавства України,біженцем є особа яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси,віросповідання,національності,громадянства (підданства),належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань,

або,не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання,не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Особа,яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні перетнула державний кордон України повинна протягом п'яти робочих днів звернутися до відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем.

Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,проводиться на підставі заяви про визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту. Така заява особисто подається іноземцем чи особою без громадянства або її законним представником до органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим,областях,містах Києві та Севастополі за місцем тимчасового перебування заявника.

Заявник,якому виповнилося 18 років,подає заяву про визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,в якій викладає основні відомості про себе та обставини,що змусили його залишити країну походження.

До заяви про визнання біженцем додаються документи,що посвідчують особу заявника,а також документи та матеріали,що можуть бути доказом наявності умов для визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту. У разі якщо у заявника відсутні документи,що посвідчують його особу,або такі документи є фальшивими,він повинен повідомити про цю обставину в заяві про визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,а також викласти причини виникнення зазначених обставин.

У разі якщо у заявника відсутні документи,що посвідчують його особу,його прізвище,ім'я,по батькові та інші дані про нього попередньо,до встановлення особи,записуються за його вказівкою,про що зазначається в реєстраційному листку на особу та
робиться відповідний запис на заяві про визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту.

До заяви про визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,додаються також по 4 фотокартки заявника та членів його сім'ї,які не досягли вісімнадцятирічного віку,відомості про яких внесено до заяви.

Орган міграційної служби:

- реєструє заяву про визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,та подані документи;

- ознайомлює заявника або його законного представника під їх власний підпис з порядком прийняття рішення за їх заявами,правами та обов'язками особи,стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем;

- проводить дактилоскопію особи (відпечатки пальців),яка подала заяву про визнання біженцем;

- у разі потреби направляє особу на обстеження для встановлення віку у порядку,встановленому законодавством України;

- заповнює реєстраційний листок на особу,яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,та членів її сім'ї,які не досягли вісімнадцятирічного віку,або на дитину,розлучену із сім'єю,від імені якої заяву про визнання її біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,подав її законний представник;

- заповнює інші необхідні документи;

- оформлює особову справу;

- роз'яснює порядок звернення про надання безоплатної правової допомоги;

- заносить отримані відомості до централізованої інформаційної системи.

Орган міграційної служби,який прийняв до розгляду заяву іноземця чи особи без громадянства про визнання біженцем,видає заявникові довідку про звернення за захистом в Україні та реєструє заявника. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації заяви орган міграційної служби проводить співбесіду із заявником,розглядає відомості,наведені в заяві,та інші документи,вимагає додаткові відомості та приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,або про відмову в оформленні документів для вирішення зазначеного питання.

За бажанням заявника участь у попередньому розгляді заяви про визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,бере адвокат.

Рішення про оформлення або відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем,приймається на підставі письмового висновку працівника,який веде справу,і оформлюється наказом керівника органу міграційної служби.

У разі прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,орган міграційної служби продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем,орган міграційної служби протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилає заявнику або його законному представнику письмове повідомлення з викладенням причини відмови і роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

У разі використання особою права на оскарження орган міграційної служби до прийняття рішення за скаргою залишає на зберігання документи,що посвідчують особу заявника,та інші документи,а також інформує про це протягом трьох робочих днів орган внутрішніх справ за місцем проживання особи.

У разі невикористання особою права на оскарження протягом п'яти робочих днів з дня її письмового повідомлення про прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою,яка потребує додаткового захисту,орган міграційної служби вилучає у такої особи довідку про звернення за захистом в Україні,інформуючи про це орган внутрішніх справ за місцем проживання особи протягом трьох робочих днів,та повертає особі документи,що посвідчують особу заявника,та інші документи,що перебувають на зберіганні в органі міграційної служби.


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014