+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Автомобиль для инвалида

Чинне законодавство не передбачає пільг для ввезення автомобілів з-за кордону для продажу чи в якості подарунку,проте дозволяє абсолютно безкоштовне ввезення їх в Україну в якості гуманітарної допомоги.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 р. № 1192-XIV гуманітарна допомога – це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі,у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань,або допомога у вигляді виконання робіт,надання послуг,що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном,які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю,матеріальною незабезпеченістю,важким фінансовим становищем,виникненням надзвичайного стану,зокрема,внаслідок стихійного лиха,аварій,епідемій та епізоотій,екологічних,техногенних та інших катастроф,які створюють загрозу для життя і здоров'я населення,або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб.

Сьогодні наша держава в якості допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями (інвалідам) «забезпечує» їх автомобілями,подарованими закордонними благодійниками.

Від оподаткування звільняється гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт,надання послуг у грошовій або натуральній формі (крім підакцизних товарів),яка надається,ввозиться,пересилається в Україну. В свою чергу,Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може визнати гуманітарною допомогою,із звільненням від оподаткування та перерахування обов'язкових платежів до бюджету,зокрема,такі підакцизні товари,як легкові автомобілі,які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 8 років тому,з об'ємом двигуна не більше 1800 куб. см,що отримуються відповідними державними установами для подальшої передачі інвалідам,які перебувають в установленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту,на строк,визначений законодавством. Такий строк становить 10 років,за винятком випадків,визначених Порядком забезпечення інвалідів автомобілями,затвердженим постановою КМУ від 19.07.2006 р. № 999.

Так,згідно із зазначеним Порядком автомобіль,в якості гуманітарної допомоги,можуть отримати:

– інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,а також громадян,які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань,у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

– інваліди війни I групи по зору або без обох рук;

– інваліди з куксами обох ніг і рук.

Місце проживання таких інвалідів має бути зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку,при цьому вони не повинні проживати в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні.

Крім того,законодавство вимагає від інвалідів стати на облік у відповідній державній установі управління соціального захисту,так би мовити в чергу на отримання автомобіля,і лише після цього вони матимуть змогу отримувати гуманітарну допомогу. Це пов'язано перш за все з тим,що згідно з документами,які супроводжують предмети гуманітарної допомоги,такі предмети «даруються» відповідній державній установі управління соціального захисту для подальшої передачі їх конкретній фізичній особі в якості допомоги.

Такі автомобілі отримуються без права продажу,дарування,передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі,лише на праві користування.

На практиці такий автомобіль від іноземного власника до українського інваліда проходить досить складний і тривалий шлях,тому бажаючих заробити на «гуманітарних» автомобілях не так багато. Принаймні,той,хто один раз від початку до кінця пройде такий шлях,навряд чи матиме бажання повторити його. Хоча за останні два роки законодавство дещо пом'якшало стосовно автомобілів,строк користування якими закінчився.

Якщо раніше такі автомобілі інвалід чи хтось замість нього отримував лише строком на 10 років,а після закінчення встановленого законодавцем строку авто в будь-якому випадку поверталося управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції,то сьогодні за переліком умов автомобіль може залишитися у користуванні інваліда або його сім'ї.

Визнання гуманітарною допомогою вищезазначених транспортних засобів здійснюється Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України у кожному конкретному випадку. Відповідно до статей 6 та 8 згаданого закону,митне оформлення транспортного засобу без справляння податків та митних зборів може бути здійснено за наявності відповідного рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цього транспортного засобу гуманітарною допомогою.

Для з’ясування окремих деталей процедур отримання,оформлення та визнання товарів гуманітарною допомогою пропонуємо звернутись до управління соціального захисту населення обласної державної адміністрації,в зоні діяльності якої Ви мешкаєте,а з питань ввезення в Україну та митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги - до митного органу за місцем Вашого розташування.

Крім того,законодавство вимагає від інвалідів стати на облік у відповідній державній установі управління соціального захисту,так би мовити в чергу на отримання автомобіля,і лише після цього вони матимуть змогу отримувати гуманітарну допомогу. Це пов'язано перш за все з тим,що згідно з документами,які супроводжують предмети гуманітарної допомоги,такі предмети "даруються" відповідній державній установі управління соціального захисту для подальшої передачі їх конкретній фізичній особі в якості допомоги. Такі автомобілі отримуються без права продажу,дарування,передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі,лише на праві користування.

Автомобіль,отриманий головним управлінням соціального захисту як гуманітарна допомога для конкретного інваліда (це має бути вказано в іноземному дарувальному на правах гуманітарної допомоги документі),який перебуває на обліку,видається безоплатно такому інваліду (за його згодою або за згодою законного представника недієздатного інваліда),дитині-інваліду (за згодою її законного представника) незалежно від черговості на десятирічний строк,визначений з дати видачі,із зняттям з обліку.

Автомобіль,отриманий як гуманітарна допомога для конкретного інваліда,який уже користується автомобілем,отриманим через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції (у тому числі автомобілем,отриманим як гуманітарна допомога),видається такому інваліду за умови повернення головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції автомобіля,яким він користується,у повному комплекті.

У разі відмови інваліда,законного представника недієздатного інваліда,дитини-інваліда від автомобіля,отриманого головним управлінням соціального захисту як гуманітарна допомога,такий автомобіль отримується в порядку черговості іншим інвалідом,який перебуває на обліку.

Після смерті інваліда автомобіль,отриманий як гуманітарна допомога повертається (вилучається) головному управлінню соціального захисту і здається підприємству,що здійснює заготівлю та переробку металобрухту,або видається в порядку черговості інваліду,який перебуває на обліку. Але можливий варіант,коли іншому члену сім'ї померлого інваліда,який проживає та зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда,автомобіль,строк експлуатації якого менше ніж 10 років,залишається у разі сплати ним до спеціального фонду державного бюджету на рахунки,відкриті в органах Державного казначейства,а членом сім'ї померлого інваліда внаслідок трудового каліцтва – на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості одержаного автомобіля з урахуванням ступеня його зношення та суми,сплаченої за нього інвалідом.

Про гуманітарну допомогу

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1192-14

--

Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main ... ?nreg=999-2006-%EF

---

ст.16,Постанови КМУ від 19 липня 2006 р. N 999,каже нам,що:

Після смерті інваліда автомобіль,яким він був забезпечений головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції,строк експлуатації якого більше ніж 10 років,залишається члену сім'ї,який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда.

Автомобіль,строк експлуатації якого менше ніж 10 років,

після смерті інваліда залишається у користуванні його сім'ї.

---

Ввезти можна тільки до 1800 кубів,та 8 років на день ввозу!

---

Документи потрібні такі:

1. Дарчий лист іноземного донора - фізичної (громадянина закордонної країни) або юридичної (офіційно у закордонній країни зареєстрована організація) особи. В ньому повинно бути позначено,що "автомобіль дарується в якості гуманітарної допомоги Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації для виділення інваліду № групи,Прізвище,Ім'я,По-батькові,який проживає за адресою:м. Київ...".

2. Технічний паспорт автомобіля,який дарується.

3. Засвідчення ціни (умовної ціни) автомобіля.

4. Заяву.

5. Якщо ввозиться автомобіль з терміном випуску від 8 до 10 років - необхідно надати 4 фотографії автомобіля (види спереду,збоку з заду,та двигуна). УВАГА! Якщо дарчий лист та техпаспорт надруковані на іноземній мові,разом з оригіналами необхідно надати офіційно зроблений переклад дарчого листа та частини паспорта,яка засвідчує дату випуску машини та об'єм двигуна.

---

ІІІ група не дає пільг.

---

Ніякої присутності на кордоні інваліда не потрібно,просто подати дарчу та техпаспорт!


На главнуюК статьям

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014