+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Про акціонерні товариства

Минуло вже більше двох років з дати вступу в силу Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон про АТ). На виконання вимог цього Закону акціонерні товариства повинні до 30 квітня 2011 р. привести свою діяльність у відповідність з його вимогами.

Акціонерні товариства були зобов’язані:

внести зміни до статуту товариства,які в тому числі мали передбачати зміну найменування акціонерного товариства з відкритого або закритого на публічне або з відкритого чи закритого в приватне акціонерне товариство за умови,що кількість акціонерів в приватному акціонерному товаристві не перевищуватиме 100 осіб,а також виконати всі інші вимоги Закону про АТ в статуті товариства;

привести внутрішні положення товариства у відповідність до вимог Закону про АТ.

При цьому датою приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону про АТ є дата державної реєстрації зазначених змін до статуту. Відповідно,якщо зазначені дії суспільством не виконані,це є порушенням вимог Закону про АТ.

Із закінченням перехідного періоду для акціонерних товариств,які не виконали або не повністю виконали вимоги Закону про АТ,не припинився обов’язок щодо приведення їх діяльності у відповідність до вимог цього документа.

гідно з п. 10 ст. 8 Закону “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” розпорядження ДКЦПФР про усунення порушень законодавства про цінні папери є обов’язковими для виконання емітентами. У разі невиконання або несвоєчасного виконання приписи про усунення порушень законодавства про цінні папери ДКЦПФР відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 11 Закону “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” може застосувати до АТ фінансові санкції в розмірі 1-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і винести нове розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів. У разі повторного протягом року невиконання або несвоєчасного виконання приписи про усунення порушень законодавства про цінні папери штраф може скласти 5-10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Форми існування акцій

Документарна — існують у матеріальній формі як,власне,акції,так і сертифікату акцій,котрий є документом,що посвідчує право власності на вказану в ньому кількість акцій.

Бездокументарні — існують у формі електронних записів на рахунках. Документом,що посвідчує право власності,є виписка з рахунку у цінних паперах.

Форма існування акцій в Україні з 29.10.2010 року — бездокументарна. До 29.10.2010 року згідно з Законом України "Про акціонерні товариства" повинна була відбутись дематеріалізація акцій - товариства,які мають акції в документарній формі існування,повинні були перевести їх в бездокументарну форму існування. Закон України "Про акціонерні товариства",котрий містить обмеження щодо існування документарної форми випуску акцій,в певній мірі вступає у конфлікт з Конституцією України,одним з базових принципів котрої - закон не має зворотньої сили в часі.

Типи акціонерних товариств

1. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

2. Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни,у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням., .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014